ModuleInstallClient ile API kullanılabilirliğini sağlama

Google Play Hizmetleri'ne genel bakış makalesinde açıklandığı gibi, Google Play Hizmetleri tarafından desteklenen SDK'lar, Google sertifikalı Android cihazlarda cihaz üzerindeki hizmetler tarafından desteklenir. Cihaz filonunun tamamında depolama alanından ve bellekten tasarruf etmek için bazı hizmetler, belirli bir cihazın ilgili işlevselliğe ihtiyaç duyduğu açıkça anlaşıldığında isteğe bağlı olarak yüklenir. Örneğin, Google Play hizmetlerinde modelleri kullanırken ML Kit bu seçeneği sağlar.

En yaygın durum, SDK'nın AndroidManifest.xml bağımlılığına bağlı olarak bir hizmetin (veya "modülün"), ilgili hizmeti gerektiren bir uygulamaya paralel olarak indirilip yüklenmesidir. Modül yükleme API'leri, daha fazla kontrol için modül kullanılabilirliğini açıkça kontrol etme, modül kurulumu isteme, istek durumunu izleme ve hataları işleme olanağı sunar.

ModuleInstallClient ile API kullanılabilirliğini sağlamak için aşağıdaki adımları uygulayın. Aşağıdaki kod snippet'lerinin örnek kitaplık olarak TensorFlow Lite SDK'sını (play-services-tflite-java) kullandığını unutmayın, ancak bu adımlar OptionalModuleApi ile entegre olan tüm kitaplıklar için de geçerlidir. Daha fazla SDK destek ekledikçe bu kılavuz daha fazla bilgiyle güncellenecektir.

Başlamadan önce

Uygulamanızı hazırlamak için aşağıdaki bölümlerde yer alan adımları tamamlayın.

Uygulama ön koşulları

Uygulamanızın derleme dosyasının aşağıdaki değerleri kullandığından emin olun:

 • 19 veya daha yüksek bir minSdkVersion

Uygulamanızı yapılandırma

 1. Üst düzey settings.gradle dosyanıza, Google'ın Maven deposunu ve Maven merkezi deposunu dependencyResolutionManagement blokuna ekleyin:

  dependencyResolutionManagement {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
 2. Modülünüzün Gradle derleme dosyasına (genellikle app/build.gradle) play-services-base ve play-services-tflite-java için Google Play Hizmetleri bağımlılıklarını ekleyin:

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.5.0'
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.2.0-beta02'
  }
  

Modül kullanılabilirliğini kontrol edin

 1. ModuleInstallClient örneği alın:

  Kotlin

  val moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context)
  

  Java

  ModuleInstallClient moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context);
  
 2. İsteğe bağlı bir modülün kullanılabilirliğini OptionalModuleApi kullanarak kontrol edin:

  Kotlin

  val optionalModuleApi = TfLite.getClient(context)
  moduleInstallClient
   .areModulesAvailable(optionalModuleApi)
   .addOnSuccessListener {
    if (it.areModulesAvailable()) {
     // Modules are present on the device...
    } else {
     // Modules are not present on the device...
    }
   }
   .addOnFailureListener {
    // Handle failure...
   }
  

  Java

  OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
  moduleInstallClient
    .areModulesAvailable(optionalModuleApi)
    .addOnSuccessListener(
      response -> {
       if (response.areModulesAvailable()) {
        // Modules are present on the device...
       } else {
        // Modules are not present on the device...
       }
      })
    .addOnFailureListener(
      e -> {
       // Handle failure…
      });
  

Ertelenen yükleme isteği gönderme

 1. ModuleInstallClient örneği alın:

  Kotlin

  val moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context)
  

  Java

  ModuleInstallClient moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context);
  
 2. Ertelenen isteği gönderin:

  Kotlin

  val optionalModuleApi = TfLite.getClient(context)
  moduleInstallClient.deferredInstall(optionalModuleApi)
  

  Java

  OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
  moduleInstallClient.deferredInstall(optionalModuleApi);
  

Acil bir modül yükleme isteği gönder

 1. ModuleInstallClient örneği alın:

  Kotlin

  val moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context)
  

  Java

  ModuleInstallClient moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context);
  
 2. (İsteğe bağlı) Yükleme durumu güncellemelerini işlemek için bir InstallStatusListener oluşturun.

  İndirme işleminin ilerleme durumunu özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzünde (örneğin, ilerleme çubuğu) izlemek isterseniz yükleme durumu güncellemelerini almak için bir InstallStatusListener oluşturabilirsiniz.

  Kotlin

  inner class ModuleInstallProgressListener : InstallStatusListener {
   override fun onInstallStatusUpdated(update: ModuleInstallStatusUpdate) {
    // Progress info is only set when modules are in the progress of downloading.
    update.progressInfo?.let {
     val progress = (it.bytesDownloaded * 100 / it.totalBytesToDownload).toInt()
     // Set the progress for the progress bar.
     progressBar.setProgress(progress)
    }
  
    if (isTerminateState(update.installState)) {
     moduleInstallClient.unregisterListener(this)
    }
   }
  
   fun isTerminateState(@InstallState state: Int): Boolean {
    return state == STATE_CANCELED || state == STATE_COMPLETED || state == STATE_FAILED
   }
  }
  
  val listener = ModuleInstallProgressListener()
  

  Java

  static final class ModuleInstallProgressListener implements InstallStatusListener {
    @Override
    public void onInstallStatusUpdated(ModuleInstallStatusUpdate update) {
     ProgressInfo progressInfo = update.getProgressInfo();
     // Progress info is only set when modules are in the progress of downloading.
     if (progressInfo != null) {
      int progress =
        (int)
          (progressInfo.getBytesDownloaded() * 100 / progressInfo.getTotalBytesToDownload());
      // Set the progress for the progress bar.
      progressBar.setProgress(progress);
     }
     // Handle failure status maybe…
  
     // Unregister listener when there are no more install status updates.
     if (isTerminateState(update.getInstallState())) {
  
      moduleInstallClient.unregisterListener(this);
     }
    }
  
    public boolean isTerminateState(@InstallState int state) {
     return state == STATE_CANCELED || state == STATE_COMPLETED || state == STATE_FAILED;
    }
   }
  
  InstallStatusListener listener = new ModuleInstallProgressListener();
  
 3. ModuleInstallRequest öğesini yapılandırın ve OptionalModuleApi öğesini isteğe ekleyin:

  Kotlin

  val optionalModuleApi = TfLite.getClient(context)
  val moduleInstallRequest =
   ModuleInstallRequest.newBuilder()
    .addApi(optionalModuleApi)
    // Add more APIs if you would like to request multiple optional modules.
    // .addApi(...)
    // Set the listener if you need to monitor the download progress.
    // .setListener(listener)
    .build()
  

  Java

  OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
  ModuleInstallRequest moduleInstallRequest =
    ModuleInstallRequest.newBuilder()
      .addApi(optionalModuleApi)
      // Add more API if you would like to request multiple optional modules
      //.addApi(...)
      // Set the listener if you need to monitor the download progress
      //.setListener(listener)
      .build();
  
 4. Yükleme isteğini gönderin:

  Kotlin

  moduleInstallClient
   .installModules(moduleInstallRequest)
   .addOnSuccessListener {
    if (it.areModulesAlreadyInstalled()) {
     // Modules are already installed when the request is sent.
    }
   }
   .addOnFailureListener {
    // Handle failure…
   }
  

  Java

  moduleInstallClient.installModules(moduleInstallRequest)
    .addOnSuccessListener(
      response -> {
       if (response.areModulesAlreadyInstalled()) {
        // Modules are already installed when the request is sent.
       }
      })
    .addOnFailureListener(
      e -> {
       // Handle failure...
      });
  

FakeModuleInstallClient ile yerel test

Google Play hizmetleri SDK'ları, bağımlılık yerleştirmeyi kullanarak testlerde modül yükleme API'lerinin sonuçlarını simüle etmenize olanak tanıyan FakeModuleInstallClient öğesini sağlar.

Uygulama ön koşulları

Uygulamanızı Hilt bağımlılık ekleme çerçevesini kullanacak şekilde yapılandırın.

Testte ModuleInstallClient değerini FakeModuleInstallClient ile değiştirin

 1. Bağımlılık ekleyin:

  Modülünüzün Gradle derleme dosyasına (genellikle app/build.gradle) testinize play-services-base-testing için Google Play Hizmetleri bağımlılıklarını ekleyin.

   dependencies {
    // other dependencies...
  
    testImplementation 'com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.1.0'
   }
  
 2. ModuleInstallClient sağlamak için bir Hilt modülü oluşturun:

  Kotlin

  @Module
  @InstallIn(ActivityComponent::class)
  object ModuleInstallModule {
  
   @Provides
   fun provideModuleInstallClient(
    @ActivityContext context: Context
   ): ModuleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context)
  }
  

  Java

  @Module
  @InstallIn(ActivityComponent.class)
  public class ModuleInstallModule {
   @Provides
   public static ModuleInstallClient provideModuleInstallClient(
    @ActivityContext Context context) {
    return ModuleInstall.getClient(context);
   }
  }
  
 3. ModuleInstallClient öğesini etkinliğe ekleyin:

  Kotlin

  @AndroidEntryPoint
  class MyActivity: AppCompatActivity() {
   @Inject lateinit var moduleInstallClient: ModuleInstallClient
  
   ...
  }
  

  Java

  @AndroidEntryPoint
  public class MyActivity extends AppCompatActivity {
   @Inject ModuleInstallClient moduleInstallClient;
  
   ...
  }
  
 4. Testteki bağlantıyı değiştirin:

  Kotlin

  @UninstallModules(ModuleInstallModule::class)
  @HiltAndroidTest
  class MyActivityTest {
   ...
   private val context:Context = ApplicationProvider.getApplicationContext()
   private val fakeModuleInstallClient = FakeModuleInstallClient(context)
   @BindValue @JvmField
   val moduleInstallClient: ModuleInstallClient = fakeModuleInstallClient
  
   ...
  }
  

  Java

  @UninstallModules(ModuleInstallModule.class)
  @HiltAndroidTest
  class MyActivityTest {
   ...
   private static final Context context = ApplicationProvider.getApplicationContext();
   private final FakeModuleInstallClient fakeModuleInstallClient = new FakeModuleInstallClient(context);
   @BindValue ModuleInstallClient moduleInstallClient = fakeModuleInstallClient;
  
   ...
  }
  

Modül kullanılabilirliğini simüle et

Kotlin

@Test
fun checkAvailability_available() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset()

 val availableModule = TfLite.getClient(context)
 fakeModuleInstallClient.setInstalledModules(api)

 // Verify the case where modules are already available...
}

@Test
fun checkAvailability_unavailable() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset()

 // Do not set any installed modules in the test.

 // Verify the case where modules unavailable on device...
}

@Test
fun checkAvailability_failed() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset()

 fakeModuleInstallClient.setModulesAvailabilityTask(Tasks.forException(RuntimeException()))

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to get module's availability...
}

Java

@Test
public void checkAvailability_available() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
 fakeModuleInstallClient.setInstalledModules(api);

 // Verify the case where modules are already available...
}

@Test
public void checkAvailability_unavailable() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Do not set any installed modules in the test.

 // Verify the case where modules unavailable on device...
}

@Test
public void checkAvailability_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setModulesAvailabilityTask(Tasks.forException(new RuntimeException()));

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to get module's availability...
}

Ertelenen yükleme isteğinin sonucunu simüle et

Kotlin

@Test
fun deferredInstall_success() {
 fakeModuleInstallClient.setDeferredInstallTask(Tasks.forResult(null))

 // Verify the case where the deferred install request has been sent successfully...
}

@Test
fun deferredInstall_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setDeferredInstallTask(Tasks.forException(RuntimeException()))

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to send the deferred install request...
}

Java

@Test
public void deferredInstall_success() {
 fakeModuleInstallClient.setDeferredInstallTask(Tasks.forResult(null));

 // Verify the case where the deferred install request has been sent successfully...
}

@Test
public void deferredInstall_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setDeferredInstallTask(Tasks.forException(new RuntimeException()));

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to send the deferred install request...
}

Acil yükleme isteğinin sonucunu simüle et

Kotlin

@Test
fun installModules_alreadyExist() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
 fakeModuleInstallClient.setInstalledModules(api);

 // Verify the case where the modules already exist when sending the install request...
}

@Test
fun installModules_withoutListener() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Verify the case where the urgent install request has been sent successfully...
}

@Test
fun installModules_withListener() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Generates a ModuleInstallResponse and set it as the result for installModules().
 val moduleInstallResponse = FakeModuleInstallUtil.generateModuleInstallResponse()
 fakeModuleInstallClient.setInstallModulesTask(Tasks.forResult(moduleInstallResponse))

 // Verify the case where the urgent install request has been sent successfully...

 // Generates some fake ModuleInstallStatusUpdate and send it to listener.
 val update = FakeModuleInstallUtil.createModuleInstallStatusUpdate(
  moduleInstallResponse.sessionId, STATE_COMPLETED)
 fakeModuleInstallClient.sendInstallUpdates(listOf(update))

 // Verify the corresponding updates are handled correctly...
}

@Test
fun installModules_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setInstallModulesTask(Tasks.forException(RuntimeException()))

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to send the urgent install request...
}

Java

@Test
public void installModules_alreadyExist() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
 fakeModuleInstallClient.setInstalledModules(api);

 // Verify the case where the modules already exist when sending the install request...
}

@Test
public void installModules_withoutListener() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Verify the case where the urgent install request has been sent successfully...
}

@Test
public void installModules_withListener() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Generates a ModuleInstallResponse and set it as the result for installModules().
 ModuleInstallResponse moduleInstallResponse =
   FakeModuleInstallUtil.generateModuleInstallResponse();
 fakeModuleInstallClient.setInstallModulesTask(Tasks.forResult(moduleInstallResponse));

 // Verify the case where the urgent install request has been sent successfully...

 // Generates some fake ModuleInstallStatusUpdate and send it to listener.
 ModuleInstallStatusUpdate update = FakeModuleInstallUtil.createModuleInstallStatusUpdate(
   moduleInstallResponse.getSessionId(), STATE_COMPLETED);
 fakeModuleInstallClient.sendInstallUpdates(ImmutableList.of(update));

 // Verify the corresponding updates are handled correctly...
}

@Test
public void installModules_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setInstallModulesTask(Tasks.forException(new RuntimeException()));

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to send the urgent install request...
}