תמונות היצרן למכשירי Nexus ו-Pixel

הדף הזה מכיל קובצי תמונה בינאריים שמאפשרים לשחזר את הקושחה המקורית מהיצרן במכשיר Nexus או במכשיר Pixel. קבצים אלו יהיו שימושיים אם התקנתם גרסאות build בהתאמה אישית במכשיר, ותרצו להחזיר את המכשיר להגדרות היצרן.

שימו לב שבדרך כלל קל ובטוח יותר להוריד את תמונת ה-OTA המלאה במקום זאת.

אם אתם בכל זאת משתמשים בתמונת יצרן, הקפידו לנעול מחדש את תוכנת האתחול בסיום התהליך.

הקבצים האלה מיועדים לשימוש רק במכשירי Nexus או Pixel אישיים, ואין לפרק, לבטל את ההידור, לבצע הנדסה הפוכה, לשנות או להפיץ אותם בכל דרך שהיא, למעט כפי שמוגדר במפורש בתנאי הרישיון שסופקו עם המכשיר.

ניתן להשיג גם תמונות יצרן למכשירי Google Pixel Watch.

עדכון בפעם הראשונה של מכשירי Pixel 6, Pixel 6 Pro ו-Pixel 6a ל-Android 13

אחרי שמבצעים עדכון ל-Android 13 ומפעילים בהצלחה את המכשיר לאחר העדכון, גרסת build של Android 12 שמורה בחריץ הלא פעיל (עדכונים חלקים למידע נוסף על יחידות קיבולת) של המכשיר. יחידת הקיבולת (Slot) שאינה פעילה מכילה תוכנת אתחול ישנה יותר שהגרסה שלה להגנה מפני החזרה לא גדלה. אם ביחידת הקיבולת (Slot) הפעילה מהבהבת עם גרסת build שנכשלה, מנגנון הגיבוי של העדכונים החלקיים ייכנס לתוקף והמכשיר ינסה לאתחל מהמשבצת הלא פעילה. מכיוון שהחריץ הלא פעיל מכיל את תוכנת האתחול הישנה, המכשיר עובר למצב בלתי ניתן לאתחול.

כדי למנוע את המצב הזה, אם אתם מנסים בפעם הראשונה מכשיר Pixel 6, Pixel 6a או Pixel 6 Pro עם גרסת build של Android 13, עליכם לעדכן את מחיצת תוכנת האתחול למשבצת הלא פעילה אחרי שעדכנתם בהצלחה את Android 13 והפעלתם מחדש לפחות פעם אחת. כדי לעשות את זה:

אפשרות 1 (מומלצת): אחרי שהפעלתם בהצלחה את Android 13 בפעם הראשונה, עליכם להתקין ממקור אחר את תמונת ה-OTA המלאה שתואמת ל-build הזה ולהפעיל מחדש את המכשיר כדי לוודא שלשתי החריץ יש תמונה שאפשר להפעיל.

אפשרות 2 (באמצעות תמונות מהיצרן): אם איפסתם את תמונת היצרן במכשיר לאחר ביטול הנעילה של תוכנת האתחול, לאחר אתחול מוצלח אל Android 13 בפעם הראשונה

 1. מחלצים את התוכן של קובץ .zip ה-ROM של היצרן, מזהים את תמונת תוכנת האתחול בקבצים שחולצו ופועלים לפי רצף האירועים, כפי שמפורט בהמשך, כדי להבהב את תוכנת האתחול לשתי יחידות הקיבולת (Slot). מחליפים את שם התמונה של תוכנת האתחול בשם של המכשיר ב-Pixel 6 וב-Pixel 6a.

 2. כדי להפעיל את המכשיר במצב fastboot, צריך להשתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • באמצעות כלי adb: כשהמכשיר מופעל, מבצעים את הפעולות הבאות:

   adb reboot bootloader
   
  • באמצעות שילוב מקשים: מכבים את המכשיר, מפעילים אותו ומיד לוחצים לחיצה ארוכה על שילוב המקשים הרלוונטי במכשיר.

 3. מעבירים את תוכנת האתחול של Android 13 לחריץ הלא פעיל. הפקודה הבאה ספציפית ל-build מסוים של מכשיר Pixel 6 Pro. בארגומנט של שם קובץ התמונה, מחליפים את השם של תמונת תוכנת האתחול שנוצרה בשלב הראשון שלמעלה, אם הוא שונה.

    fastboot --slot=other flash bootloader bootloader-raven-slider-1.2-8739948.img
  

  אם ה-Flash בוצע בהצלחה, פקודה זו תדפיס OKAY [ ... ]. אל ממשיכים אלא אם משלימים את ביצוע הפקודה.

 4. לאחר שדרוג תוכנת האתחול של יחידת האתחול של יחידת האתחול הלא פעילה לתוכנת אתחול של Android 13, עליכם להפעיל מחדש אותה בחריץ הזה כדי לוודא תוכנת האתחול תסומן כניתן לאתחול. חשוב: מריצים את רצף הפקודות המדויק כפי שמפורט בהמשך. לא לשכוח להזין את השורה המלאה fastboot reboot bootloader בהפעלה מחדש. אם לא תעשה זאת, לא ניתן יהיה להפעיל את המכשיר.

    fastboot set_active other
    fastboot reboot bootloader
    fastboot set_active other
    fastboot reboot bootloader
  
 5. מפעילים מחדש למערכת ההפעלה הנוכחית. יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי לבצע אתחול או להשתמש בפקודת האתחול המהיר הבאה:

    fastboot reboot
  

ייתכן שניתן יהיה לשחזר נתונים מסוימים שגובו בחשבון Google, אבל אפליקציות והנתונים המשויכים אליהן יוסרו. לפני שממשיכים, כדאי לוודא שהנתונים שרוצים לשמור מגובים בחשבון Google.

ההורדה של תמונת המערכת והשימוש בתוכנת המכשיר כפופים לתנאים ולהגבלות של Google. המשך הפעולה מבטא את הסכמתך לתנאים ולהגבלות ולמדיניות הפרטיות של Google. יכול להיות שההורדה של תמונת המערכת והשימוש בתוכנת המכשיר יהיו כפופים גם לתנאים ולהגבלות מסוימים של צדדים שלישיים. אפשר למצוא אותם בקטע הגדרות > מידע על הטלפון > מידע משפטי, או בכל אמצעי אחר.

שימוש ב-Android Flash Tool

Android Flash Tool הוא דרך חדשה להבהב בקלות ובצורה מאובטחת תמונת מערכת של Android למכשיר Pixel נתמך. פשוט חברו את המכשיר באמצעות USB ובקרו ב-Android Flash Tool באמצעות הקישור המתאים למכשיר שלכם שמופיע למטה. Android Flash Tool פועל עם כל דפדפן אינטרנט שתומך ב-WebUSB, כמו Chrome או Edge מגרסה 79 ואילך.

Android Flash Tool מנחה אתכם שלב אחר שלב בתהליך של הבהוב המכשיר – אין צורך להתקין כלים, אבל צריך לבטל את נעילת המכשיר ולהפעיל ניפוי באגים ב-USB מ'אפשרויות למפתחים'.

אפשר להפעיל Flash תמונות מהיצרן באמצעות הכלי, בלחיצה על קישורי Flash שלמטה וביצוע ההנחיות שעל המסך. כאן ניתן למצוא הוראות מלאות ל-Flash Tool. כדי להחזיר את המכשיר למצב הציבורי האחרון, אפשר להחזיר את המכשיר למצב ציבורי.

הוראות להבהוב

תמונת היצרן שהורדה מהדף הזה כוללת סקריפט שמהבהב במכשיר, שנקרא בדרך כלל flash-all.sh (במערכות Windows, צריך להשתמש ב-flash-all.bat במקום זאת).

אחרי שמקבלים את הכלי fastboot, מוסיפים אותו למשתנה הסביבה PATH (הסקריפט flash-all שבהמשך חייב להיות מסוגל למצוא אותו).

כמו כן, צריך לוודא שהגדרתם גישה ל-USB במכשיר, כפי שמתואר במאמר הפעלת אפליקציות במכשיר חומרה.

כדי לשדרג תמונת מערכת:

 1. הורידו למטה את תמונת המערכת המתאימה למכשיר שלכם, ולאחר מכן פתחו אותה לספרייה בטוחה.

 2. מחברים את המכשיר למחשב באמצעות USB.

 3. בהגדרות, מקישים על מערכת ואז על אפשרויות למפתחים ומפעילים את האפשרות ביטול נעילה של יצרן ציוד מקורי וניפוי באגים ב-USB.

 4. כדי להפעיל את המכשיר במצב אתחול מהיר (fastboot), צריך להשתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • באמצעות כלי adb: כשהמכשיר מופעל, מבצעים את הפעולות הבאות:

   adb reboot bootloader
   
  • באמצעות שילוב מקשים: מכבים את המכשיר, מפעילים אותו ומיד לוחצים לחיצה ארוכה על שילוב המקשים הרלוונטי במכשיר.

 5. במקרה הצורך, מבטלים את הנעילה של תוכנת האתחול של המכשיר באחת מהשיטות הבאות:

  • אם אתם מעדכנים מכשיר Nexus או Pixel שיוצר בשנת 2015 ואילך (לדוגמה, מכשיר Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel, Pixel XL, Pixel 2 או Pixel 2 XL), מריצים את הפקודה הבאה:

   fastboot flashing unlock
   
  • במכשירי Pixel 2: כדי להפעיל מחדש את תוכנת האתחול, קודם צריך לעדכן את טוען האתחול של Pixel 2 לגרסה לפחות של Oreo MR1. כדי לעשות זאת, אפשר להפעיל עדכון OTA (OTA) או להתקין קובץ OTA מלא עם ההוראות שמופיעות בדף הזה.

  • במכשירי Pixel 2 XL בלבד עם גרסת טעינה שקודמת ל-TMZ20a: ייתכן שיהיה צורך לבטל את נעילת המחיצות הקריטיות לפני ההבהוב. ניתן לבצע את ביטול הנעילה באמצעות הפקודה הזו, ולא ניתן לבצע אותו במכשירים אחרים:

   fastboot flashing unlock_critical
   
  • אם מעדכנים מכשיר ישן יותר, מריצים את הפקודה הבאה:

   fastboot oem unlock
   

  מכשיר היעד יציג מסך אישור. (פעולה זו מוחקת את כל הנתונים במכשיר היעד).

  לקבלת הוראות מפורטות יותר, קראו את המאמר ביטול נעילת תוכנת האתחול.

 6. פותחים טרמינל ועוברים לספריית התמונות של המערכת לאחר החילוץ.

 7. מפעילים את הסקריפט flash-all. הסקריפט מתקין את תוכנת האתחול, את קושחת הבסיס ואת מערכת ההפעלה.

כשהסקריפט יסתיים, המכשיר יופעל מחדש. מטעמי אבטחה, עכשיו אתם צריכים לנעול את תוכנת האתחול:

 1. יש להפעיל שוב את המכשיר במצב אתחול מהיר, כפי שמתואר למעלה.

 2. ביצוע:

  fastboot flashing lock
  

  או, במכשירים ישנים יותר, מריצים את:

  fastboot oem lock
  

נעילת תוכנת האתחול תמחק את הנתונים במכשירים מסוימים. לאחר נעילת תוכנת האתחול, אם ברצונך להבהב שוב את המכשיר, עליך להריץ שוב את fastboot oem unlock והפעולה הזו תמחק את הנתונים.

'akita' ל-Pixel 8a

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
14.0.0 (UD2A.231203.054, מאי 2024, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA), אסיה-פסיפיק (APAC), יפן) פלאש קישור b3a902d4ece1f67ab85ac165d58c543d48dd3af1cc822944636d4f96e12df059
14.0.0 (UD2A.231203.057.A1, מאי 2024, Verizon, gStore, CA, USC) פלאש קישור 56cd4f4f565d0cc6012b33eaa1749d84d25b58d0eb136edbdd63484916a470cd
14.0.0 (UD2A.231203.057, מאי 2024, AT&T, T-Mobile) פלאש קישור 6ce595bb5712b1f5cad9937ea6138948a7e77667605230a0c39b5d633c228542
14.0.0 (UD2A.240505.001.A1, מאי 2024, AT&T, T-Mobile) פלאש קישור 85d9c967ca6fb4e4e7befffe999b1482dbaf5b5e1a734ac4a28090277100809d
14.0.0 (UD2A.240505.001.B1, מאי 2024, Verizon, gStore, CA, USC) פלאש קישור f2cae5c7e53662af4455c9f6d2c6f8c0d97c1e79e0308371fd5d32ac75ced54c
14.0.0 (UD2A.240505.001.D1, מאי 2024, KDDI) פלאש קישור 2c57bb29ab7f728343638c52c3fdfc05a7c4f8e7d8a79b8a8b415d3a8e6f8289
14.0.0 (UD2A.240505.001, מאי 2024, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA), אסיה-פסיפיק (APAC), יפן) פלאש קישור 4e9bd4129a884b49d7bc9dbf304a332a8520b7a8479f2cf89d6691264db3a6eb
14.0.0 (UD2A.240505.001.W1, מאי 2024) פלאש קישור 338cdfc1b7085a976b16ca2300c685ea47caa81bb6b209780f5098eab70f3307
14.0.0 (AP2A.240605.024, יוני 2024) פלאש קישור 0023bc62e4f482b89321b4e54841bdb85af6aa169c9fe87f70d009a74de15f43
14.0.0 (AP2A.240605.024.A1, יוני 2024, Telus) פלאש קישור e06294d5ae9ff1daf1b803ca7bde1aa857d7a2297a8e64fe500c51b0455dcf4a

'husky' ל-Pixel 8 Pro

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
14.0.0 (UD1A.230803.022.A3, ספטמבר 2023, Verizon) פלאש קישור a95417f6ace90bb3ed39f86966bf9f32aad0505c29d5698dc19dddb9739f37bc
14.0.0 (UD1A.230803.022.A4, ספטמבר 2023, ארה"ב-Emerging/G-store,CA,TW,AU,Fi) פלאש קישור 621d3cb071c936cfa76b7fb08472fd670aad6c4c0472ba4919c870fc6e702883
14.0.0 (UD1A.230803.022.B1, ספטמבר 2023, T-Mobile) פלאש קישור ad17d26df55b25168634f86eee3eff17848efd8a7ad3be4f7d206a47964580a8
14.0.0 (UD1A.230803.022, ספטמבר 2023, AT&T/EMEA/JP/IN) פלאש קישור 38765209a6e1c3df8bed46d4133bc5c494197fbdde841e9b726a5c70aa23979a
14.0.0 (UD1A.230803.041, אוקטובר 2023) פלאש קישור f26063c5cd9d4810d2f69007db8af5f7f06a1e7a2f866a1e8a121e89c445c00
14.0.0 (UD1A.231105.004, נובמבר 2023) פלאש קישור 38d2e6cff75e04a15311d3a4d9f969bfd5c2d1b030f165258d5bd8be88b3b5d5
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) פלאש קישור 3cd41d9b3138e1abece66c48e46c5218a1ee09cfb4c86c6c9b49f9cb18c5e102
14.0.0 (UQ1A.231205.015.A1, דצמבר 2023, Verizon) פלאש קישור 4f2b101993eaf5169a3a85f683bc82b7a0108b8697fcdcc8518caf6b05af50c7
14.0.0 (UQ1A.240105.004, ינואר 2024) פלאש קישור 498499a85689c8813dd2454f849b3df4f1a9961624de935d74741996dc1924fb
14.0.0 (UQ1A.240105.004.A1, ינואר 2024, Verizon) פלאש קישור c0df8be824d2262cbf082a11116d6c71d016ab779f57ebb03614ed83ad2d3801
14.0.0 (UQ1A.240205.004, פברואר 2024) פלאש קישור 594e3ca49d445b04587bb78289dc726606d3d8878fb5cdfb39434f5714d15224
14.0.0 (UQ1A.240205.004.A1, פברואר 2024, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור a74ab18e1374a4ba2def234cca41f60844b6ecd7db78cdcf9576b15e8eadeab3
14.0.0 (UQ1A.240205.004.B1, פברואר 2024, Softbank) פלאש קישור 768b14e20b1c4008af9a04a70500283da105776dcc8dd8ce68830672244b857c
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) פלאש קישור 1091bcb2bfa130d53d225bd133b1ea2e3186683b621785af61777a386aed6b0
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) פלאש קישור e2ea86d45a89e38e0f5e7b638896b63636beac40173d743622951abd53e15dad
14.0.0 (AP1A.240405.002.B1, אפריל 2024) פלאש קישור d548f99d9b4ad3f27f219e236df32325a7ae0c70d9151a55a470de84515b698e
14.0.0 (AP1A.240505.004, מאי 2024) פלאש קישור 3d4330b901de99c11c71ccdd7852ca298ea9e8e6f6da724a82d983db54f47730
14.0.0 (AP1A.240505.005, מאי 2024) פלאש קישור 6fe67f4a55f27e4b033dca50ad273aa0c2be56cc7931363292318b5531359ec1
14.0.0 (AP1A.240505.005.A1, מאי 2024, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור 56021c31e9d2fcbe8ef4ee3010d07f50b16ea68af0745be039b57102a79ab080
14.0.0 (AP1A.240505.005.B1, מאי 2024, KDDI, KDDI MVNO) פלאש קישור 5f2300666c8cc9db6c698ffb8bbddb97d3a6d73eb117aeae6625fc0a65cd8120
14.0.0 (AP2A.240605.024, יוני 2024) פלאש קישור 778ebf063af56bd7221731d49e97eff699b29c3985d919d19b00bbc7b2bd4158
14.0.0 (AP2A.240605.024.A1, יוני 2024, Telus) פלאש קישור 7be03d542c5e095470c9036f359388c77a5629f0b03cbf1e289094694b822913

'shiba' ל-Pixel 8

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
14.0.0 (UD1A.230803.022.A5, ספטמבר 2023, ספקים בארה"ב שאינם Verizon/AT&T/T-Mobile/CA/TW) פלאש קישור 85c06d1dd95b2e157ea1ba3c78fc2df8dabeb42dcd58c9cdb6f015e2c0c7b455
14.0.0 (UD1A.230803.022.B2, ספטמבר 2023, T-Mobile) פלאש קישור 829d0a859ba4f15d510b46eea38d56b714338df03169cb430eb35d7d6a6b521a
14.0.0 (UD1A.230803.022.C1, ספטמבר 2023, AT&T/JP/EU/IN) פלאש קישור 750b1e833285b61c7a9625b0a85a5befee47af5a0ca603a42984fa38a3df3954
14.0.0 (UD1A.230803.022.D1, ספטמבר 2023, Verizon) פלאש קישור e99ecc7583f5e1fa6d482e09051a92ac3c14f1b219c86485967355ca4202c5fc
14.0.0 (UD1A.230803.041, אוקטובר 2023) פלאש קישור 3ed11735021f723d9dd49ba98170d4a5ad0d88e9c54338723674886a2a334b54
14.0.0 (UD1A.231105.004, נובמבר 2023) פלאש קישור 0b858d98fb1829dd10f5196e509cde7a155cae1e3a6628b4f196e230ab87601a
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) פלאש קישור ac56e72deba62082ee2dcc1dd9438ce3c6cfd2dfa2f5a6e74d61ac3e528dfe87
14.0.0 (UQ1A.231205.015.A1, דצמבר 2023, Verizon) פלאש קישור 4611da06ad4449824ec3fe0e3a755d8abb389ded9e3688e0c69a726e48521a94
14.0.0 (UQ1A.240105.004, ינואר 2024) פלאש קישור 9afb0b075fe67d4460602d2a7db60b742e3145e51e2e3902ff54f665b5ba5550
14.0.0 (UQ1A.240105.004.A1, ינואר 2024, Verizon) פלאש קישור 7cc742550721975cc2770dd8cbf7d162a7504b318c906a46349071bccf603c86
14.0.0 (UQ1A.240205.004, פברואר 2024) פלאש קישור 5f3de3c0ba9b5f209766ab376a56ffaad768bfaaa0e3b71bdbcdda9ef640c98e
14.0.0 (UQ1A.240205.004.A1, פברואר 2024, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור 28db11ff3ad802785ab5ce7a35591cb36942dfcb407fa5b657d3340e5e71e7a0
14.0.0 (UQ1A.240205.004.B1, פברואר 2024, Softbank) פלאש קישור 66f5d773d789106ef01ebd45d3dbc316560de536be6a6553cc17e5d041f300a6
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) פלאש קישור 41c6b5d589c706b7d401b3702ba80f53afd397db9e33496dcef575bd1cd35114
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) פלאש קישור ed0ea9571c072e10e0d9f2745309e90626c83eb9ab94c81c7e6f23b93348f4da
14.0.0 (AP1A.240405.002.B1, אפריל 2024) פלאש קישור 4eaef674db5175d469cac315229c4027e5423e254076b5ae14bbca871437b5b0
14.0.0 (AP1A.240505.004, מאי 2024) פלאש קישור 3edfe714594c4bf2b40bc9203cde92848b7a17435881aaae55f88017be7eba22
14.0.0 (AP1A.240505.005, מאי 2024) פלאש קישור d0adedeaf20b1f11e92cf89c15524a2646bd72ad96cc85fc3ceab4acb10a8923
14.0.0 (AP1A.240505.005.A1, מאי 2024, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור 5ab51722734a105c4829f3e66698cda04e8047499cdb5646520077f53c0a1344
14.0.0 (AP1A.240505.005.B1, מאי 2024, KDDI, KDDI MVNO) פלאש קישור d41512f2c98ebfc031bc590b591a45e7d195953a1a867831af023eb433ad20d4
14.0.0 (AP2A.240605.024, יוני 2024) פלאש קישור 929fd327672df58305b923e701ab41bfbc4b4136beabf7799c6ada2cf3864d0e
14.0.0 (AP2A.240605.024.A1, יוני 2024, Telus) פלאש קישור ff820a299a39858ef8d35295b516bc70be4bbd86894a3d2d2d363ffdae2c1c56c7

'felix' ל-Pixel Fold

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
13.0.0 (TD3A.230203.070.A1, יוני 2023) פלאש קישור d935f0196d7959c916e4f42e25d92e05cd7d2ca0c01080ee46fc35fa996e302b
13.0.0 (TQ3C.230605.010.C1, יוני 2023) פלאש קישור 39d45734f6ef8bf0055563612fd3d90d682044c721cd56eaadd3518d992e6f84
13.0.0 (TQ3C.230605.010.C2, יוני 2023, יפן) פלאש קישור a3fcba63f15ae6d0deecb230490a2238f35ea07718b27b4dd6426cb0504500ff
13.0.0 (TQ3C.230605.010.D1, יוני 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 91f88e93d65ef6f5db3dfc0371992d48f6190c1734305da2249e88500cb79033
13.0.0 (TQ3C.230705.001.B1, יולי 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 98747d766e1561189a4c805119ff8a87d722fb67fa42a1ed9ad703a8880e16de
13.0.0 (TQ3C.230705.001.C1, יולי 2023) פלאש קישור 65f9757548e811cc904b83accea8f8ec6f92cd1cf599a18efa9ab5b6ed65943e
13.0.0 (TQ3C.230705.001.C2, יולי 2023, יפן) פלאש קישור bbb0e245535db04cdcbfbdba042dfebc47e51a7102f507432317d696a9d73c2c
13.0.0 (TQ3C.230805.001.A3, אוגוסט 2023) פלאש קישור 16fbd16ccffedd4a5e8e0d640aee59f29be7dd3201c870c0a3852cdb22e82b2f
13.0.0 (TQ3C.230805.001.A4, אוגוסט 2023, יפן) פלאש קישור 32f74f22a76f989a365e4f06c6d6ebc1bd61b851b52584e6494e497c21c325d3
13.0.0 (TQ3C.230805.001.B2, אוגוסט 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור c17cda3fb0e39ec7f8d268ad25ecbeb901486765cd77be4695ac69ed9be45162
13.0.0 (TQ3C.230901.001.A1, ספטמבר 2023) פלאש קישור 334244a068ae61f6f609c16171fdd06c17675f3ae1d7a802241892ec3a988df4
13.0.0 (חברות תובלה TQ3C.230901.001.A2, ספטמבר 2023, יפן) פלאש קישור b4fbf083ac8667d9aa4383e72ff12eea65f4b705c19a047dc9b20f2684151ec5
13.0.0 (TQ3C.230901.001.B1, ספטמבר 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 288016dec5a3d3532b55c956d3930c2e56a01fcf5661095b0dfb10efa5d231cc
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) פלאש קישור 9262aa73d50ccc6c76e2910b9af20fbd1eaf7468f8008e8442c26751687ec397
14.0.0 (UP1A.231005.007.A1, אוקטובר 2023, יפן) פלאש קישור 4ed44506e87196064d2f24b7fa623457ddb0cb977a9f3cc810d35b02acbd8e39
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) פלאש קישור 604afb3f39455ca7202ef3bf4fee60ff301b7b4f1742ea74f9716a5a98694cd0
14.0.0 (ספקים UP1A.231105.003.A1, נובמבר 2023, יפן) פלאש קישור 860db80780c2f864ae03a371dd8b37927ed6e6926f69165880c581668c1a2ef3
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) פלאש קישור 7bf17efba4e53f81a6349fc93e535cde0c25cb8b190375600260c37ca0feb3e7
14.0.0 (UQ1A.231205.015.A1, דצמבר 2023, Verizon) פלאש קישור cc9ee57608c3f532f9c72d25fd07199c2f1864ac1d16a7e4dc5b959988e0f412
14.0.0 (UQ1A.240105.004, ינואר 2024) פלאש קישור 43e2b4daf1f9a6e1f8dca86344cd5ee41025790d882a33aee66f7f34c0ec7eef
14.0.0 (UQ1A.240105.004.A1, ינואר 2024, Verizon) פלאש קישור 3d23a0241be0e28b38711eb0baf9f7e308ad452ba32ba8fdf7508d2a450bf06f
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) פלאש קישור de97c59a065caa7d00f2870b1ff0db351334d1b578f49fc66014c6aefcddc953
14.0.0 (UQ1A.240205.002.A1, פברואר 2024, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור ff28b728f6d5d97362a84992c6f10589f16c666473a8d6ab86e68bd5bf50da41
14.0.0 (UQ1A.240205.002.B1, פברואר 2024, Softbank) פלאש קישור 9271f2cc9445bff9926a346f3a69efddcbfa3683363c1580e552f1e1be0a9907
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) פלאש קישור a6d25dcaefea66e1c392722855f3f62140e5f2753ce214ece3e9ef55232d8f87
14.0.0 (AP1A.240405.002.A1, אפריל 2024) פלאש קישור 6e108421d554799acc0796a875bf053a8e99b9ddfdb2e68b069b0196246b4d25
14.0.0 (AP1A.240405.002.A2, אפריל 2024) פלאש קישור 84c29d0025b5aa40f4c92a957cfe9851cd86df1f0778a886782db227ea667710
14.0.0 (AP1A.240505.004, מאי 2024) פלאש קישור 6d43f443a82dbd2cc9a866906de00c9f706b78f29a023f7ff299fe3004ece911
14.0.0 (AP1A.240505.005, מאי 2024) פלאש קישור 8d8d5cf5035a4ef62ff0b37be8011b25b0b555c350c95c22eef1674a328f8adb
14.0.0 (AP1A.240505.005.A1, מאי 2024, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור 2b995af904d6975c12ee0d70c4ec8be26c9755d78225904d7985c5d2a8f2e5df
14.0.0 (AP1A.240505.005.B1, מאי 2024, KDDI, KDDI MVNO) פלאש קישור 4fc73a0e76ffa1e9d55ef09643324a50a5da3bfb14ca69ad96da3f2fa77701c9
14.0.0 (AP2A.240605.024, יוני 2024) פלאש קישור 4e4456f0bffb7e5664cc6c11515a1efd64e7d57cbce40b55b8f32d4485efc3f2

'tangorpro' ל-Pixel Tablet

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
13.0.0 (TD2A.230203.028, יוני 2023) פלאש קישור 55b7fab7178e0cc88a70d432d73edf498ace0277d81ee34867aeaa943b46a7fa
13.0.0 (TQ3A.230605.009.A1, יוני 2023) פלאש קישור 6e0496d1eb40223bf43ac2f0da76e648330722b978d6613e59ad0ea5b8eb580d
13.0.0 (TQ3A.230705.001.B4, יולי 2023) פלאש קישור 42ee72b73f845ad6540c3196646278d69e8b20e1a4c5a5a45205ca04d647e96f
13.0.0 (TQ3A.230805.001.B1, אוגוסט 2023) פלאש קישור a80c82456d60193103f26f19be5efc8702e3b78b66659ed8b9248074b519c64a
13.0.0 (TQ3A.230901.001.B1, ספטמבר 2023) פלאש קישור 5ca0683c5fdc33a4b77e6648d76382bdc9a0bf37f15af5ae4dcb302b6530837
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) פלאש קישור 1b708c9ae9e2f1ffebc35f4fff7a2dd0ef225b13e7e9b8641fa018992e00eec5
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) פלאש קישור 71505172110da88d0c6708dbbcd1ebf3458a116db866550cfc4c4cae9d266b9c
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) פלאש קישור 90e7658230ae00ee6ce0dd741f1e2e80278b72984bb3774598a52e1152d49ae4
14.0.0 (UQ1A.240105.002, ינואר 2024) פלאש קישור 628b08cdf3e0f0086b54aaeed5d749cfcc333291d2986eea3b28f3b09ad282a
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) פלאש קישור 8608dd9ddda360eceb127b8fe79886fad8e14ef98c3ecc8a4c94c835e9d9f9ae
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) פלאש קישור 33122a5e5131f8d0492aad7d326a94aefed184d2d4c62581edb1812745b9f856
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) פלאש קישור 1ffdd4b2dbf0fa9848da9377a2615a83e5404d75c3470cd5ed5aada91314b8ab
14.0.0 (AP1A.240505.004, מאי 2024) פלאש קישור a49abd4c3e8992a6631ff29a9a44b14f307b6503b97791ea4ced78de52ca35
14.0.0 (AP2A.240605.024, יוני 2024) פלאש קישור c88b8590fb15646cff25173e694adbc60d61f42cc4eda3a5c2ebabfbf5484319

'lynx' ל-Pixel 7a

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
13.0.0 (TD4A.221205.042, מאי 2023) פלאש קישור f94007e2844eabb0b4f2203f31776cc9f907021458a258f69f57eed4ef3d24f2
13.0.0 (TD4A.221205.042.A1, מאי 2023, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA)) פלאש קישור 71179802dea8061a3791d6c2a2db882f3201a60f40272bad376f104c7bf97933
13.0.0 (TD4A.221205.042.B1, מאי 2023, Verizon) פלאש קישור 25e0451e720fd33a9e13b98c94194c2b386c5d19407f375d29eb2b6185a8be9e
13.0.0 (TQ2B.230505.005.A1, מאי 2023) פלאש קישור 1b6949302c7a078560547bab843992ce78304ad5d5cd6447ea2cf6d12f72c0b5
13.0.0 (TQ3A.230605.012, יוני 2023) פלאש קישור 296054fc08025757495b7a678d72ceaa6138f69342565b89db446bfa8db9f716
13.0.0 (TQ3A.230605.012.A1, יוני 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 194f97a9db57d9ea127741d50c09cef4a9dd533377665f3f6c5e194f4407d88a
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) פלאש קישור fd7548f20baae08bf2c2cc0bfe620bd7e2aa752ee455d7312ed54436fa57a559
13.0.0 (TQ3A.230705.001.A1, יולי 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור d55f5dc4ff8d7aa91430fb610bf0ca062a65385949cd4ac3c3368cd29a929b9
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) פלאש קישור 511ffb5959ec5579ecaba728c94804fdd6a8c8690328ab7e55b5aa2bdfb319d7
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A3, אוגוסט 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 609f3f7b1c03f61484596e483bc5d04c1722a5701a820e8af0f9f35bdcb15b96
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) פלאש קישור c54b4a33f42db91904a0b1ffb6c272207437b14e2331fc093b9f111e3b6d4ee4
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C3, ספטמבר 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור fe4ea0988e2930397976e5059a8ca31ccf4c1c0abee58099da5c10624541c7b4
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) פלאש קישור aea9c006e58d9c8b07ba7262c80a2fdde073c20811a82824abfd8e58c2575ce1
14.0.0 (UP1A.231005.007.A1, אוקטובר 2023, יפן) פלאש קישור c61585ba5f453e1075436b3c51a01d16fdaf366665e76dbe3e6906cda52bb97
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) פלאש קישור 577d6e00af21ce9f1351eef228c454f26db186416cc906508af6ebd8c89876c8
14.0.0 (ספקים UP1A.231105.003.A1, נובמבר 2023, יפן) פלאש קישור d8cd75fb508c56f159f56fc53605b20157f0668ca2abded0ae2e872d7b1d67f
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) פלאש קישור f4fe5ddfc5dd50091a00a2f915d1519e2c73864e2482d69d182b757648b4c6f1
14.0.0 (UQ1A.231205.015.A1, דצמבר 2023, Verizon) פלאש קישור 70b493e5d1b1d26a340ff820464999a3e42a75bfd7b952de8b738d63905e5c3e
14.0.0 (UQ1A.240105.004, ינואר 2024) פלאש קישור 2c92ba1cf2cd6f3724481215f896bf60ad99fb1b2f519733e303d4bc1dbf3bc3
14.0.0 (UQ1A.240105.004.A1, ינואר 2024, Verizon) פלאש קישור 16039fd0b1ceb831fc8886029d6ff28013a30d0596c25430ed98c8fdfec5f44e
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) פלאש קישור b78261072fde04777fd4687271c4e0bdfe75fa63d84fb00cc75bc2a33e08dee5
14.0.0 (UQ1A.240205.002.A1, פברואר 2024, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור d6ffd2efe82c4301cb8b3f3496cb5d5f140724ecef9ad3fc911f95dc7f9c4af2
14.0.0 (UQ1A.240205.002.B1, פברואר 2024, Softbank) פלאש קישור ca1fd39001e1104c6d028145c194597b7679972543374f2da11c52ac3f38ca41
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) פלאש קישור 7f7dfec66260001381a4b039327a1658564f3384f805b34e9f4c68be912bbe72
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) פלאש קישור e7fe1bdf04fb049d1fdc5425e751dc89106b931a212134243a8ffb59c36b386d
14.0.0 (AP1A.240405.002.B1, אפריל 2024) פלאש קישור 402f306fdd2dc297d78d688b441dc08198d30f190de70ddbd5290ea8a108f759
14.0.0 (AP1A.240505.004, מאי 2024) פלאש קישור 87b07d4d4b192d3f2db1a40f2b690ed3d4d151a245fab9dab37aaccd7dd305ac
14.0.0 (AP1A.240505.005, מאי 2024) פלאש קישור 60dc7de9d849c29e6be14e33908e4f4fd41d20ae6b9ae2cf72aeaa29a9a1c9a7
14.0.0 (AP1A.240505.005.A1, מאי 2024, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור 9bc2c9542d8b48c9b7ebd5bf0dba905f5c6be4d8bdd7f36374485b0e0de0bc8
14.0.0 (AP1A.240505.005.B1, מאי 2024, KDDI, KDDI MVNO) פלאש קישור 73d8a5771a71f638114554e419755484cd8e55fdec52881ab011f2e8b1b0f568
14.0.0 (AP2A.240605.024, יוני 2024) פלאש קישור 00dd1f3bf9ba140ebc378c636c214789ab2454d0403b3e7d7111f5f75d77ec71

'cheetah' ל-Pixel 7 Pro

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
13.0.0 (TD1A.220804.009.A2, אוקטובר 2022) פלאש קישור 8e7393e1bd7f86d76d75cdea988d5e4ebfded3a50fac26d774b9eb07152c1ed5
13.0.0 (TD1A.220804.009.A5, אוקטובר 2022, ספקים מיפן) פלאש קישור c68659bdd1d2b0b9a1740daa1502acbbf1b535be5b7e5bada157c82ef5fbf5c5
13.0.0 (TD1A.220804.031, אוקטובר 2022) פלאש קישור 6152f6f3d8437be0ef840ed7056f15d0f52ba181a1d029ff84bd9d83c860d49f
13.0.0 (TD1A.221105.001, נובמבר 2022) פלאש קישור f2793a62a48bc840b892e74dd515739b657d2727c25edd074064e3ab019e73bf
13.0.0 (TD1A.221105.003, נובמבר 2022, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 021be73c7c602de0fdefcd3a4c43d0d745188b7847880a0d4a2ccb6aa64c47a6
13.0.0 (TD1A.221105.001.A1, נובמבר 2022, Telia) פלאש קישור 8c02369293402dc629728e0966d2ccc1976f513ed783ea2f64dcd1e55e221b3e
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) פלאש קישור b144b4262b6a349efe756a9446c9e9ce9123d839280f5e5b06ebbc661c577b68
13.0.0 (TQ1A.221205.012, דצמבר 2022, O2 UK) פלאש קישור 4406695deca324c94ef49b9be594362e350d45bdf2e7fad40cf147cdcfe5dc89
13.0.0 (TQ1A.230105.002, ינואר 2023) פלאש קישור 34d676ff4d260f02d9ada1f16f24fd7995c9b9ca832410099950d9c510db8793
13.0.0 (TQ1A.230105.002.A1, ינואר 2023, Telstra) פלאש קישור 6632344c9647b04bfce622b0decf3733dfb3bc5c3b2c068ea118f8631c1b39b8
13.0.0 (TQ1A.230205.001.A2, פברואר 2023, Telstra) פלאש קישור f81c82a2687ee092b675e8329628a00dfc5ce722e47d0603c000a3dd8ddfb68d
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור f2c2d91a753f96c45cb7d31c79929eeac408ba4abff9603cf2c786e36aa87042
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) פלאש קישור 4439927e14a29c71499ed7796756b7197e76096c197c7f43634638ccea89e237
13.0.0 (TQ2A.230305.008.A3, מרץ 2023, WINDTRE/קנדה) פלאש קישור da1d99156fa03162ee8216277a8ff06b626f16efbc7e8b5d12096c5a10ede1ef
13.0.0 (TQ2A.230305.008.C1, מרץ 2023) פלאש קישור cefc4e564cb920af510a44a9cdb982ba4e8af879f6796490e03128f12f92189e
13.0.0 (TQ2A.230405.003.E1, אפריל 2023) פלאש קישור 1f04869e24347c7b01a238bfdbeb472f68f557986da3533872158e4a4e6caa14
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) פלאש קישור fe44ced0de116faaabf4928ee3db7f382d034d54fe5da7dab7575ba4febd9a89
13.0.0 (TQ3A.230605.012, יוני 2023) פלאש קישור 9cb9bc3f86fe23279575dddb713096ac90009b4ad60fa82c5fd13909dc1dc3e4
13.0.0 (TQ3A.230605.012.A1, יוני 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 170d1863c12cdf9437b37241c03821ff56ae8607b83f0ca59db9c6fb474a578e
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) פלאש קישור 704366d4eb985f5ecf2c4b1ef0e7142cc7d62d5c6d9e109e26dd69a8010f865f
13.0.0 (TQ3A.230705.001.A1, יולי 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 4031418c7d1c570544a903c88fd0361afb4bf95e6be223e7ee0ce2e0ace22d14
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) פלאש קישור 73193a8e27f22313146abaa927e3df86cc7ef3702b697beedc16b53a73dc9751
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, אוגוסט 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור a3ac51fbaa430b6fac1c43861aaff76bdfec48e746efe1089a622076eb6aaf94
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) פלאש קישור 6b946f4db4b28d04ff436924f9e9dbf18f989df22c2298bbf7889f1a7db9d515
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, ספטמבר 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 5f2b98dc82b80b7f2753ecb2ed02d08689c3ccf53ceae6542b183da8f19e1e36
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) פלאש קישור b556b4871aa41cd42783f7c8ac9d628e0241233deea89e319de522dc482c7b8b
14.0.0 (UP1A.231005.007.A1, אוקטובר 2023, יפן) פלאש קישור 175eb4d1661e8063d9f5b4f1a580d838cfc9f1b7587f7ae0d5f49aab796fadac
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) פלאש קישור c7f94298b8d6984d31de792da1952d27b15e435a3dbdd7f0572e1b04172aa885
14.0.0 (ספקים UP1A.231105.003.A1, נובמבר 2023, יפן) פלאש קישור c8add5b77148bd29067a22d5b39f0aac521f850eb352690d3d89e42670d87494
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) פלאש קישור 99c573488bcff356696d3072d9d4c57cbf902df55cf723b57c4b2e3366d4809c
14.0.0 (UQ1A.231205.015.A1, דצמבר 2023, Verizon) פלאש קישור e4cb8579ea97142791503db1a3d5e2c39e9873d0fb71282ab8e67da7112c5eb2
14.0.0 (UQ1A.240105.004, ינואר 2024) פלאש קישור 9a3ab76df39106de860630a83b9fbd633239559db237e705fa38c61bf5f227ee
14.0.0 (UQ1A.240105.004.A1, ינואר 2024, Verizon) פלאש קישור a7eee5dd7f27ac486597877c4d3f3fdb96715736499b843f39930152b2b76c8d
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) פלאש קישור 2a7e9666afff6cdfc797a5f3525a9428b2a1e29ec0f56dae7d940777ff6362d6
14.0.0 (UQ1A.240205.002.A1, פברואר 2024, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור 3cb1ecf5fdc93eecbc1bcca3d5f3908015851bae56807ed8e5847d9941aec923
14.0.0 (UQ1A.240205.002.B1, פברואר 2024, Softbank) פלאש קישור 8be4340c00e665e1b2a09a272269e643c1b4d4d578d859ce97b1b0e472e15793
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) פלאש קישור 1c90a7b44635208a9aaab4d53e1382304f584f92933ef556e8a7a279912242c0
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) פלאש קישור 9def9997c45e76178c37bfc22ccd9b4ed8d15cd010af305f59df7e5c834ce12a
14.0.0 (AP1A.240405.002.B1, אפריל 2024) פלאש קישור a0b4650d7c21a96cf723acd2d128eece17204f75b0de0b81a650be02174fc15a
14.0.0 (AP1A.240505.004, מאי 2024) פלאש קישור 85d1be42558f8ea6e8bf5746297706342cf8d963679c4ad148e74fd6f65aa870
14.0.0 (AP1A.240505.005, מאי 2024) פלאש קישור 4028d79ca6fa66a825cd62295c078c27b7f9430b5be1a68cd87a4fb87bf4c942
14.0.0 (AP1A.240505.005.A1, מאי 2024, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור 47738feeaa33a75255a7b01d1ab61e53d8ea728dfc6110012af1cac90efb583f
14.0.0 (AP1A.240505.005.B1, מאי 2024, KDDI, KDDI MVNO) פלאש קישור 049375fd6fb57f4ba0947dec69b8e1a43f88641a19978239a9a02aa52ce860af
14.0.0 (AP2A.240605.024, יוני 2024) פלאש קישור c6156301f1e89954369ee42376d6f7a80d634e0046400d5fc049ac69e6630aca

'panther' ל-Pixel 7

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
13.0.0 (TD1A.220804.009.A2, אוקטובר 2022) פלאש קישור 336ba5c1728987d0dea8ce764e342b1d3c5cf30b8c3ea1dd5c405c492f66677d
13.0.0 (TD1A.220804.009.A5, אוקטובר 2022, ספקים מיפן) פלאש קישור 3c42ee81ee32f8caf9b3fe132db8b5d61004f0a44096d7db59c7a798f682f1ed
13.0.0 (TD1A.220804.031, אוקטובר 2022) פלאש קישור 2f036a472dfba2c4fbf4511a359b83f359678bc02fe817a40a3bb5e816b17034
13.0.0 (TD1A.221105.001, נובמבר 2022) פלאש קישור 10a338fe6b94c1d329b3d7e1d5617c57dd938eae3439434d1d5b91ce73dd3d9
13.0.0 (TD1A.221105.003, נובמבר 2022, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 0b4874bc931e562c6b1e0cb0f5d4692642273e36924c6d017ec9f5146effc5dd
13.0.0 (TD1A.221105.001.A1, נובמבר 2022, Telia) פלאש קישור f0f0aea909e5a0bfa964db310a9589d67a9f2c57636cfd270d3cd51e8be03954
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) פלאש קישור ab58bb03b5aba9a5b289cb554bad9fb37d9b24c57792e24172127a3f0f3551a3
13.0.0 (TQ1A.221205.012, דצמבר 2022, O2 UK) פלאש קישור 20f712411a9d2cf0f4bc2f5a3589e0bd80f7c129cc23ee959a719e355679baae
13.0.0 (TQ1A.230105.001.A2, ינואר 2023) פלאש קישור 264b1602f8f2afdd974500ff11835a28176fa35d8168443a05206576d94dc982
13.0.0 (TQ1A.230105.001.A3, ינואר 2023, Telstra) פלאש קישור f4b994aa26bc85b2b418ad450e72f0aa9596bf34900d1aa8726c2e80b2ec05a2
13.0.0 (TQ1A.230205.001.A2, פברואר 2023, Telstra) פלאש קישור 09d83dff85ec97e04d903fdb7e0aa9b66ab503d63e8ecb96a4cd0c8c6bb03d09
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 8e09000d081dabe3876aeeedf2bb5218bc23bf7324f3b01eb8aa1c87a009a12a
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) פלאש קישור d504ff3a0aa586e6f1dbab904b597d6441c9e83a864673b359ce0d00163f586e
13.0.0 (TQ2A.230305.008, מרץ 2023) פלאש קישור 3dcff7d60729ad0c957f0dcb581294dfe13e2c09536e744d335b43f166b95ed5
13.0.0 (TQ2A.230305.008.A1, מרץ 2023, WINDTRE/קנדה) פלאש קישור 55e00053583e083a881813d72c902a357ddbd0cb8c933e2b04bfd9583db3f057
13.0.0 (TQ2A.230405.003.E1, אפריל 2023) פלאש קישור ae8e7da55ebcfefd9a15f72a3e871ca636201c1fe4ed566e2b3ca36975a1ed96
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) פלאש קישור 3271ae5c4d3288e4a067ad161728ae40a6fc62f8acafd0e426442c9e04c71a05
13.0.0 (TQ3A.230605.012, יוני 2023) פלאש קישור e1c06028a2211dabb0826aa93093428ccd99d227ca77ca4310e7943bb59c7361
13.0.0 (TQ3A.230605.012.A1, יוני 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור c9cce51501ea879945390edc8b8352748bc27cc645a6be7a46ed5b2eed69d69b
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) פלאש קישור b12ec778e723204bc1cc8d4968ac360190d84e5b4ca69ccaefe2d3d01aff91
13.0.0 (TQ3A.230705.001.A1, יולי 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור fb43c1140074f7e7e1957adf1338bdd1e8ac26e5b109a839422ed3e1bfa37128
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) פלאש קישור 25cbc6905932508dfd95998d15e537e5bd9c7ba0fabd60bb65566dbdc572d036
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, אוגוסט 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 6797ee2f6cf0918c8b1850534bd2f6ba00d7ddaedb02e005568beb6b60a05151
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) פלאש קישור 21bf556f0d65fc1e383a5d0614084c9dce685219537e6909d0bbcffe0ef331ea
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, ספטמבר 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 51bde7e88ee9a0bfefb032b4631223a1d7f5f87379987a664ec23b8a099ebcaa
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) פלאש קישור 09c6d453f6a1d2c58a791bb113a489b38d4d38d58f138fecc432280097c25931
14.0.0 (UP1A.231005.007.A1, אוקטובר 2023, יפן) פלאש קישור 2ce509e386453d857c7544b85ab2c3e4d4fa22c42dcdb3e1f65aceaec78cfde4
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) פלאש קישור 1f4e21fcd5cb253d014f158bb56dc86ca4a83bafca3f57d76a38a660faa4dea8
14.0.0 (ספקים UP1A.231105.003.A1, נובמבר 2023, יפן) פלאש קישור db7a0af9125f5f6642b26aa7fb9a45a2bcc0e37cce826c2e00fc31f77cba9fc6
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) פלאש קישור 9bc852a1f625b68361d18911d2fbb55cd6b229135adf4619c49c7d77ed3f08
14.0.0 (UQ1A.231205.015.A1, דצמבר 2023, Verizon) פלאש קישור c6a0f33fc4883124193a8c16735f476756a3e9f9e364aeab6fe0c5d0241d7863
14.0.0 (UQ1A.240105.004, ינואר 2024) פלאש קישור dbeec67184b93b6537caadbeedafd5d5cbc885e2770eee0f49b4bb0754365af6
14.0.0 (UQ1A.240105.004.A1, ינואר 2024, Verizon) פלאש קישור ee4a4b3b180a9a70d6ee50990a21d0b3dae8e6fcfa425e4e8a21d77cb55db5ee
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) פלאש קישור a5612ce96f6d6f615d56ce71ae25acdc32aeddd08bd0fc7b76c21f91aa8d26a4
14.0.0 (UQ1A.240205.002.A1, פברואר 2024, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור 025ba3b80aba09e1f4a8f66e8f3203bdd082376b88604fe7237c6a09a9c37cde
14.0.0 (UQ1A.240205.002.B1, פברואר 2024, Softbank) פלאש קישור 4418564ad91b7efdfa34e62b12dd3cb3cac6b2868a0924752cb653c7d160e698
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) פלאש קישור ae1ddec4b4a3f6204d81d21f3742276d3b8df98bdc1a97466e73b41f2ca164bb
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) פלאש קישור d2396073823fec55c7aba44ba20c9ee9d83f5138be35a6ed45803772ecdb87d4
14.0.0 (AP1A.240405.002.B1, אפריל 2024) פלאש קישור 6032bf6f030b4569543a7d1fd031364f60b72c92c223e0a0b39dc969cfac79e1
14.0.0 (AP1A.240505.004, מאי 2024) פלאש קישור ea336732667de4d3f49a50e6ce173958ced7b9e5396a34bdca2ff32f0199f1e7
14.0.0 (AP1A.240505.005, מאי 2024) פלאש קישור 06b4c466d240f12917055ab05bfa32c74227884416a0149944cf4706cf5afb93
14.0.0 (AP1A.240505.005.A1, מאי 2024, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור 001fc283794c7886b17cd4bacce2c741338318393d998f97e562c1201e7854c9
14.0.0 (AP1A.240505.005.B1, מאי 2024, KDDI, KDDI MVNO) פלאש קישור 3170c27951f18289a7171097f38735fa2fd8865368a760dadbdb1f7a7afa174f
14.0.0 (AP2A.240605.024, יוני 2024) פלאש קישור 17c9b82b277d2ae39d03695f875d80d2738b4aedebcbbeab583c00c6dcf171a1

'bluejay' ל-Pixel 6a

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
12.1.0 (ספקים SD2A.220601.001.A1, יוני 2022, יפן) פלאש קישור 16c3fe1cce5be6bd26db4a87a40c8ebe0b0f520efe5fa79602e809d91d89c40b
12.1.0 (SD2A.220601.004, יוני 2022, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור 5ecedd46a2c981f40b940366fcf1b810ede60d3c81cd581243cb38f255d52f6f
12.1.0 (SD2A.220601.002, יוני 2022, AT&T, T-Mobile) פלאש קישור 928c0c46e1fc88294b3933354667eb24bc41cec81530eb99c97083e7e64950f2
12.1.0 (SD2A.220601.003, יוני 2022) פלאש קישור 96c1bea8fd18761238007ad4d36ba66649b97548b6722b69c35bbf4fc643f31f
12.1.0 (SD2A.220601.002.B1, יולי 2022, T-Mobile) פלאש קישור 5757bf741afb80824900e9a676a9fc88fa6b912adc5d93c4f9b7567fff978da3
12.1.0 (ספקים SD2A.220601.001.B1, יולי 2022, יפן) פלאש קישור af00d48d6ac9d5abe5534db023837ef35e3034936b9bc5b7a7487e4a9de3424b
12.1.0 (SD2A.220601.003.B1, יולי 2022) פלאש קישור 793243360b349c377124e25193f757f16c5de731d2ddb9209eec3998e412eaf8
12.1.0 (SD2A.220601.004.B2, יולי 2022, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור beedcf397597780963257c1aaf241f3b1814b6bae42008bb396cfb9e024c9476
13.0.0 (TP1A.220624.021.A1, אוגוסט 2022) פלאש קישור 4a2a794fabb12b265e1aeeba4bcd07fce77b5e8427a73b1837caf9f1257f0170
13.0.0 (TP1A.220905.004.A2, ספטמבר 2022) פלאש קישור bcfb549e7ad1baa208aea9c248635023296a8b2e0b1dca3b36cc7912b7b18c
13.0.0 (TP1A.221005.003, אוקטובר 2022) פלאש קישור 79e6bc1a7b7084ae2e3a8d4eddd49ac943476ad55f0254a9902658432576264c
13.0.0 (TP1A.221105.002, נובמבר 2022) פלאש קישור efca1d2d250ba552411cf214ae1e9bacb23106dbd08f4ee9c264e03e545da953
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) פלאש קישור 41aa5eb717185caa1f661c1212c08db19b0092af7f10ca841d3111ab00fc848b
13.0.0 (TQ1A.221205.012, דצמבר 2022, O2 UK) פלאש קישור a38d8ff9c21ad0e97a825bae9853aed891eaefe8816854772969c3f1db796453
13.0.0 (TQ1A.230105.001.A2, ינואר 2023) פלאש קישור cd4887446e60dd02c93b5b391b655ffe82e6eb87cc3af6bc173b0451897c3cfe
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 0b7a7917ad8caa8b15b860983526366832251ce6881738aa272cf80998d1d159
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) פלאש קישור 1b04ccc96962f6e9fbf2ba37925ff3cf771e41a5369697c618b21252d63f88db
13.0.0 (TQ2A.230305.008.E1, מרץ 2023) פלאש קישור 3023e8fcc2a5c2ed9736ff1576bf042cc64ba52ba6c005f4c229b0dc4b4ac0d9
13.0.0 (TQ2A.230305.008.F1, מרץ 2023, WINDTRE/קנדה) פלאש קישור 3b64df38142bfa87740094c8891fc45b8d4f431f4ee0d9a035a5ce4302bbfb19
13.0.0 (TQ2A.230405.003.E1, אפריל 2023) פלאש קישור f21956aba8d9108092790611a4e36e8345bc740f792e751d2e0398520da1b081
13.0.0 (TQ2A.230405.003.G1, אפריל 2023, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור 2e7be32942896a28035d450d310773f7804902c30b06c06b364ad20af43042ed
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) פלאש קישור 7a58c8b3219b7dfa03b9b4f2090b8247e4fa7305eb5f50f958b96422ef369429
13.0.0 (TQ2A.230505.002.G1, מאי 2023, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור 748468821f9ebd9c975f0308ed46403f590895dd64b524402716f7cfe2c5cebb
13.0.0 (TQ3A.230605.010, יוני 2023) פלאש קישור 1d224b9463d6903a27e90d3413726925e91c55b2774449617f4e2f8ea767b745
13.0.0 (TQ3A.230605.010.A1, יוני 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 383ified94491da3ebe3b291201c7c5770612beea5c6c88d102de87fa40e7f63a3
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) פלאש קישור d748864f62a09e4d237b4638ea2c3db2172a1fbdacea2801a03f100cfdb8b30f
13.0.0 (TQ3A.230705.001.A1, יולי 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 145fa6df1168531690bacb259832b130a65506ba58c72e1a49c42f8abc21007b
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) פלאש קישור 49a03cb1684fd374497e2acf7deae395a669d709224a254b600b324e72704c58
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A1, Aug 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 71d7f79ebf6d61d87123ae7db43c34df844759c751ac1748a8c0aa2ff6160803
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, אוגוסט 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 3cbf4bdc9b3c808a45a484b53083a92f91d2617a604abeb995b5a0987985
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) פלאש קישור 141a3d5b9dcffb59df5f6171f1c0f020e5832e0f68c8d6b691566403b03b7a5f
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C1, ספטמבר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 4182683a141b7491329d0372f3ecb86b4238eeec40282b1424879a20c4d59f69
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, ספטמבר 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 12efaa81659798120adcd901dbd2ad7336106baa0b3776e48c7b52e295472045
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) פלאש קישור ab16eb7b02a22030b4b5c2b7e768783ea15bdc0268874f543edbe25bb1409ce4
14.0.0 (UP1A.231005.007.A1, אוקטובר 2023, AT&T) פלאש קישור 824adabf5ede67672e0c12bb7a22d7859b67b8a454a3bcb86d158cfbdb3a91d2
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) פלאש קישור f21e8baff6fe9a59726a0dc47c89a3d2312c0ae89dd6725c5988d56e42231b1d
14.0.0 (UP1A.231105.003.A1, נובמבר 2023, AT&T) פלאש קישור 15b9e4c660bd0687d36005cb703c0d9c263b6ee91eda50c8d1ce9fa82fc409b0
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) פלאש קישור cc482de897f03b877a003e02754dc1041a03e842548df50baa31a2f0b7dbfa8d
14.0.0 (UQ1A.240105.002, ינואר 2024) פלאש קישור d1dd7f0b3210c45b5b8ebe2d041dab6deb0d1f55a07c64e3d8e519e97178a8b8
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) פלאש קישור c6eba0d2f6780666d3d103f6af8e1eabf95681e7c58c72f6337b7f265bf9b511
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) פלאש קישור 60e97f8c300cd236dd7fd0ddba95173b0bf03a4ceb1c07e5fea1ded11257faf3
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) פלאש קישור 5132dfa47ab0dee84a770c71a2afb7c4234a798c735ab307634a2dc8f75aa5c9
14.0.0 (AP1A.240505.004, מאי 2024) פלאש קישור cceebified48417b14848ca7a7d8d6dcd883d636cd64cd02efb18710adb92bf488
14.0.0 (AP2A.240605.024, יוני 2024) פלאש קישור 6fcf1c35c4456887e358ff0037b652d70021fec45c70d8025e1a1adf8e5e3a26

'oriole' ל-Pixel 6

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
12.0.0 (SD1A.210817.015.A4, אוקטובר 2021) פלאש קישור 074b7f51800a72cf493d5f287a4ec3ff23e234c403d0d2a935dd7d6194665d19
12.0.0 (SD1A.210817.019.B1, אוקטובר 2021, AT&T) פלאש קישור 1309fcfafa25663edfa1f68e8ccdd4ab11400d5f3dbfb4f7c78dfcb66b99433c
12.0.0 (הספקים SD1A.210817.019.C2, אוקטובר 2021, T-Mobile (ארה"ב), USCC, Google Fi, CA ו-TW) פלאש קישור b1907625b534e1df7207f562a12d62ab6d3e9d39937452a9284b0cd12b3255f8
12.0.0 (SD1A.210817.019.C4, אוקטובר 2021, Verizon) פלאש קישור c88261cb2ae0aed3d4b1664f8eb3d7d9324dfe903aa6d32f9d49a5d987f17208
12.0.0 (SD1A.210817.036, נובמבר 2021) פלאש קישור 297ee25a843f6e1a4f372fbc227b02111b9070abdb2cdff7c2641d3646ca5c0b
12.0.0 (SD1A.210817.036.A8, נובמבר 2021, Verizon) פלאש קישור 65854912c9891bc163c2a662f1650753ecbb4f0d7c4bb0493eb51f24387700c6
12.0.0 (SD1A.210817.037, נובמבר 2021) פלאש קישור ae9f34e05fbb439c95d509a4ffa1dc0877cdcc0f3cd5248f5c7032f3483566b2
12.0.0 (SD1A.210817.037.A1, נובמבר 2021, Verizon) פלאש קישור de27b0aeedcf42bf409d3614f97861e36bf40dcf8eef478b25365bcbc2f8f73a
12.0.0 (SQ1D.220105.007, ינואר 2022) פלאש קישור eab95d3650d5c2edb8da889e3417c696f69f2f2ea4c271cd4ad111a976d08ea0
12.0.0 (SQ1D.220205.003, פברואר 2022) פלאש קישור a5a63f2a775ed53ee84bdd6de21b1c683944b3a4bb4571c940771f3b75cbe65c
12.0.0 (SQ1D.220205.004, פברואר 2022) פלאש קישור eb39151c89c1a0d8b5226b2b83a1ab3fe0d638e05bd3f14b87f424b8bc6531a9
12.1.0 (SP2A.220305.013.A3, מרץ 2022) פלאש קישור 8bea92d1215036b9d6d3f8e04c9cd07857ff46d810207cfcbdfcf65670b1c5f6
12.1.0 (SP2A.220405.004, אפריל 2022) פלאש קישור f560807ed4dec7aaeedec831114f4b809d1857da6464f194903bd9413838eed4
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) פלאש קישור 3238ed95ed9822ac4f1b98aef7978f01300067d34adf521f60c23558a40d2068
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022, Verizon) פלאש קישור d9064c595c70c95b6fbea85607906a653bd1bbba0cfba5232a2be878ad3cfe31
12.1.0 (SQ3A.220605.009.B1, יוני 2022) פלאש קישור 80f981677f6e2aa8fa288b4c9cbb5717da785c172bda47cee12201366c418f78
12.1.0 (SQ3A.220705.001.B1, יולי 2022, ספקים באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA)/אסיה-פסיפיק (APAC)) פלאש קישור 1e87de1b379c8553e73a883a1b4bbbf9dc945a1a8afaff5b6317d3d204c8ca5d
12.1.0 (SQ3A.220705.003, יולי 2022) פלאש קישור 4ec7503a01bb5cef06446e882c259fcf2cb70a0a44d3355e13cec7c940255e3a
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 66e78a21929e022874543c909be47832f91ea021037188be0e594ee9f21c22
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A3, יולי 2022, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור a9bb77503e16c760e0da4291c6b02c70ecfb7310fdf85a22792b521dbb16583e
12.1.0 (SQ3A.220705.004.A1, Jul 2022, Softbank) פלאש קישור 1fb143dda098f1a391eca4ce9c137e2d32f27d3a197beeb580c669753ad80865
12.1.0 (SQ3A.220705.004, יולי 2022) פלאש קישור b6f37423ff23a90021942d3bfd9d1e9605ab13431613fffc15375f3db5ec6c53
12.1.0 (SQ3A.220705.001.B2, יולי 2022, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה) פלאש קישור acf55813fbec8920acd20608a1558c8cbd0ab0a6c724c105d4dd73c5db3b2dec
13.0.0 (TP1A.220624.021, אוגוסט 2022) פלאש קישור 4bd6cec7b3dc2bd384ae5d1e19e2b66286a051d47811fb0dbb72a84804c98ef3
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) פלאש קישור b7d576f50b9e27b753c18a9ed70669d9cbd212b01db121de959d48cfe448e67
13.0.0 (TP1A.220905.004.A1, ספטמבר 2022, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 8b8585b24193e41f7f1480cef89311a912a751d4e60b6cac97264fe8fd6dcc4b
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) פלאש קישור f28b656e29b6652f8bbdc0bfad1207495eb4a8cc39e25c872683f3abab660e4e
13.0.0 (TP1A.221105.002, נובמבר 2022) פלאש קישור 25739770d58c8107d70ifiedac49eb41b600a40b7a8faa4107640c5f1641a6bfb5
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) פלאש קישור c9a67c51367fc638c55bb05f8c92ce9617fd549b342a1025d9e366cc9139851d
13.0.0 (TQ1A.230105.002, ינואר 2023) פלאש קישור df40e2ffecd32e48a368034303d306cf990342bbf85cd30d1b2035150c871f39
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 762a000e19ecc6df8db4215dc4465ef92ebb26e17ecc6b4cdd26e70ade935ac2
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) פלאש קישור f6f5ac27649f1e18095cd89e5bac8e5af8e43a6bbdeb582876848116d13da596
13.0.0 (TQ2A.230305.008.E1, מרץ 2023) פלאש קישור aecde6c4e97c79be9327795685863b51011b78f4386422e2e4752f264dbbf74b
13.0.0 (TQ2A.230305.008.F1, מרץ 2023, WINDTRE/קנדה) פלאש קישור 0d1bd86523defdd65b494cc0a6c3c02233160e813ce3101e869829c6c8c39ac7
13.0.0 (TQ2A.230405.003.E1, אפריל 2023) פלאש קישור e7997d5a3163bde72b09cbaff8ac934e6a60e6eba6f54721dcc978462d5e5054
13.0.0 (TQ2A.230405.003.G1, אפריל 2023, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור e71c0fe0178a0b768965ad91f5fa1d62ac58c0caad2364d0df43d3ea50b772e8
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) פלאש קישור 6294af63fbbea561f52a778ca0e8648f1fb0e9bf41ef4e08fb7f7417c0c6f1d7
13.0.0 (TQ2A.230505.002.G1, מאי 2023, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור 5683379de77c5be4e0ee32b6f6d490a7dc292bd991d78d89bd1795d6c16ea400
13.0.0 (TQ3A.230605.010, יוני 2023) פלאש קישור 0cb41d15b82dec68073aa6eb048c2d93ba4589e68872b7858fc779184851c429
13.0.0 (TQ3A.230605.010.A1, יוני 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור a3a290a1d49beb975c292bb90a255520392c6e6e636fbb192f827546a043cff5
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) פלאש קישור efff090e3b7655ddaca07eac96fad65c4f4806f917b50cb4f13f3d3ecd36df36
13.0.0 (TQ3A.230705.001.A1, יולי 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 34a8b6be4e5506321f5622309732ff3119d8e90943e6d65d11d36d029d224981
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) פלאש קישור 18133fe9c8554a5e1998c0275613e70bab367bcd426c054b378e5f702b537a40
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A1, Aug 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 0aac607a447b0b86f5dbcc796afd373bd9c338d8356e08a8e7df62b3f84424f3
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, אוגוסט 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור daea72dadac65f1d8fb604169f78bf361a911df361e455ddd21f5e22843802bc
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) פלאש קישור 57afd319cb7660c477c0063b3ae6b5e6159fa9f38597d9d21595a7f3a863b2cd
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C1, ספטמבר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור a3c4f82e32ec8b65dd511176c6fcddcd1ffcf2987606cb166574c8242d7f3a0b
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, ספטמבר 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור fa5562f1c96d07d4dde1dc72e9ed0e2c1f6a06285f56dfede007c5d4259b81ad
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) פלאש קישור 6db3bfe63d5dad33aad03df2b9d828448eeaf523659d0b16697d251f618b535a
14.0.0 (UP1A.231005.007.A1, אוקטובר 2023, AT&T) פלאש קישור 79cdac9d0e75636deddc0beaec629b7fb6562322a0566738261f9d3323e28b71
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) פלאש קישור 74f703f2086bd379e3bde628722256305caab4ab689d33d5a5ff617a33e3ca7
14.0.0 (UP1A.231105.003.A1, נובמבר 2023, AT&T) פלאש קישור 3240981d66b4ccd99376ae90743a65492b560a72a2651c9e78bebb69a5c889dd
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) פלאש קישור 6a8ae3fba1cd573bc89caef2c012c70b169813dc808c1448ec4b0e71d0b7318b
14.0.0 (UQ1A.240105.002, ינואר 2024) פלאש קישור 6efbb60fcf59dbcae1d9d59d7d2f00f70725e85087d127838366082a8d111cc5
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) פלאש קישור a50d172b37c59f825c7954c02b9d64a1ff9263a5325e4b8e0316a5c0432ce931
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) פלאש קישור 0eee36d2b694758d00a85d999bafc67b050bb78b253dac2f2f14f9b491b90d5a
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) פלאש קישור 537b41232421841af442cd819911bfbae6cc3ed99b25289b713f1668f27c23af
14.0.0 (AP1A.240505.004, מאי 2024) פלאש קישור 947fa39f98b3651697367aead35a5b28338c139610247f82ceeb21929d7634b8
14.0.0 (AP2A.240605.024, יוני 2024) פלאש קישור 11cc7d9ec56c7c135981f5e486b951ec1a9aecafb53ecacc141ffd294c68acb3

'Raven' ל-Pixel 6 Pro

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
12.0.0 (SD1A.210817.015.A4, אוקטובר 2021) פלאש קישור bd6cb030402897f58b952008211640f5241699200d509926540425e00b115bc9
12.0.0 (SD1A.210817.019.B1, אוקטובר 2021, AT&T) פלאש קישור e74172d8c9245a6611396e14527e981e2dd578b632205af0cd08fd3b7c34397c
12.0.0 (הספקים SD1A.210817.019.C2, אוקטובר 2021, T-Mobile (ארה"ב), USCC, Google Fi, CA ו-TW) פלאש קישור 618ef258c4baef92df8a02d754bf7851966b6fb33cf7bdb6ae45f7dd7abe9f1e
12.0.0 (SD1A.210817.019.C4, אוקטובר 2021, Verizon) פלאש קישור 0c9bf9ac4fb764e5c9a11059ad2e76e20643470eaf05c97d8f87d5de2f8c393c
12.0.0 (SD1A.210817.036, נובמבר 2021) פלאש קישור 1f526c9b383f71857fd6ab6b9753e10059a3e92809cc9f519966bf010fda266e
12.0.0 (SD1A.210817.036.A8, נובמבר 2021, Verizon) פלאש קישור 7352ca245a03aa460322d0f4aead47935224ca8ddf3840d4c84405a730a79162
12.0.0 (SD1A.210817.037, נובמבר 2021) פלאש קישור 0827bca482a4fc8620032c3e5144699ff505a01e7fcd1821686b1c71c8ac0f03
12.0.0 (SD1A.210817.037.A1, נובמבר 2021, Verizon) פלאש קישור 0245a00aad1f3dd53d3262ab8583bf2ec99c6f15faf93966703dc1a5a9b39fe3
12.0.0 (SQ1D.220105.007, ינואר 2022) פלאש קישור d8f6b8a4ff4865c9ebf08096a6263bfa4a3116e1fdd7f07770299055ec59fe26
12.0.0 (SQ1D.220205.003, פברואר 2022) פלאש קישור 18841c3a2233cb7f13ec02084b3e806ccff44c4241e48b1e44b7f196b5c188a4
12.0.0 (SQ1D.220205.004, פברואר 2022) פלאש קישור 206b1b3c3ee21193335530e13d83a203e713f66fcf21c695cd0027007bf9f7fd
12.1.0 (SP2A.220305.013.A3, מרץ 2022) פלאש קישור 87b3bf0aab411afd17220eeb06c83492613b011cb02dcbabdf4fb18df7e2d630
12.1.0 (SP2A.220405.004, אפריל 2022) פלאש קישור bce807a636fe86eea129336c6f0ddbc026fa4b0af888bc25c92ffb3d007ba543
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) פלאש קישור e12665088bb6f6aa4d1064e95daf6f2f47fcf4f1ca4e7e93dcb772651cefb3a1
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022, Verizon) פלאש קישור 2b4b1d476a6e80fd9fe09ace45e8abbd654a4d4a6fc51d39f0fd76f5a2c6a024
12.1.0 (SQ3A.220605.009.B1, יוני 2022) פלאש קישור 157e22840d4d4fde9f90d7de3d6ba6930922e9376096040d68501d155c997cb2
12.1.0 (SQ3A.220705.001.B1, יולי 2022, ספקים באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA)/אסיה-פסיפיק (APAC)) פלאש קישור 07f684fc95dc5415c596a503aec6f111feabcb267c075ea91a091f56b90be426
12.1.0 (SQ3A.220705.003, יולי 2022) פלאש קישור 1c48ad3e8799f6040172e2d0c72e02f59af44502228e85beb0b5ba568bb2d272
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 152f6a658ae314583a46a7ed6d1f4befe927d5d0616549f90e163102dd4fea3b
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A3, יולי 2022, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 5651ee94a61222e2c03ca55b76f4aa452c5eed9e43ad8aabb7060739177e1689
12.1.0 (SQ3A.220705.004.A1, Jul 2022, Softbank) פלאש קישור 6b60f5a6401b35c635408494b54323825a8bcf5c85384a7cc2c241849a2d7413
12.1.0 (SQ3A.220705.004, יולי 2022) פלאש קישור 112d4f32aeaac5352596837b2b71cb94ffd57b4c515264d776921c42fd9164be
12.1.0 (SQ3A.220705.001.B2, יולי 2022, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה) פלאש קישור 2ee23ef4941d11d37edfeb0d7a4c60a7298385307b24b157642c8353da8edb26
13.0.0 (TP1A.220624.021, אוגוסט 2022) פלאש קישור d8ddfdca3af0b97b3b99460afdab3cf95a741f988dccd5122564c855a64baa36
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) פלאש קישור 4dba4ced0ea829e3d334dee55d8b15daa4cd1b57848417a8787d68a0b6ce3793
13.0.0 (TP1A.220905.004.A1, ספטמבר 2022, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 5e431fe5b488b48c4543a22f18356d1ad45c04fdab07bfe451ca13bdf08d0039
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) פלאש קישור d61dff29d5c9ba513a959d1b87be08df59432c7c0dc17092ab462d12492adfd5
13.0.0 (TP1A.221105.002, נובמבר 2022) פלאש קישור 3b4905f427347fde761269ecf629722f5d5346c4bc0d46dbefc50e039508f9eb
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) פלאש קישור 0e262cd998c362ab1a0e8850b53c085e62fbca8f392131928dc78a0ff882b379
13.0.0 (TQ1A.230105.002, ינואר 2023) פלאש קישור 924ad4baa13f6611a85bf3d1b2f26f8f61e4e90230b7b69618208323e47a94bb
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור c407dfbcf91141020be919357fa161844296cb1e98ce027264240efde1c61abe
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) פלאש קישור 0388bd905ed2f926a1b68779dda5f8a67f5ee0b395769a8fc60e6d82ef11a17e
13.0.0 (TQ2A.230305.008.E1, מרץ 2023) פלאש קישור def2deefd33b1d70f9d800cb297cf6a8437b73d959cf531300ee40b924c3d369
13.0.0 (TQ2A.230305.008.F1, מרץ 2023, WINDTRE/קנדה) פלאש קישור 0d60c5da557bba63a78d6c5c10e22c4d0f8399a1a0e29451571567cfb6cb506c
13.0.0 (TQ2A.230405.003.E1, אפריל 2023) פלאש קישור 6cadf2983e910cb563dfa09b24b7e0817b808d2d5dd79a096a7664489c49f5d7
13.0.0 (TQ2A.230405.003.G1, אפריל 2023, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור d5e1eab7fead9f9aeef392137b34ab2d140ee3b42acd12d69efffab3897e6993
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) פלאש קישור 953c94d144ea4510c60f9511145fc63b6809e9a3799eca3446f375aeadac2d4c
13.0.0 (TQ2A.230505.002.G1, מאי 2023, Verizon, Verizon MVNO) פלאש קישור 072eedff2a0f04911d2a9ec9e5f12cc5d216d9b2118f6c7ecc163e91f7dcb8b3
13.0.0 (TQ3A.230605.010, יוני 2023) פלאש קישור a49fe542276be085dd03cec22396e2dd9ffd547c70d0010e582fc323c52c73fe
13.0.0 (TQ3A.230605.010.A1, יוני 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 13b9bfce2bc98c068b693a80c1e94b34b9a699e7b2685d4d19204a88ea2fb5b2
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) פלאש קישור 4dccec8352d9923cffae116e111b1d48f5dba2e54776b2d8df52442faf43dc59
13.0.0 (TQ3A.230705.001.A1, יולי 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 663813d03c537d327c45f75c611318401bc879d82dea38d71b3a98f1e838f60d
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) פלאש קישור 0fd444861eb5aab2177095b117676d426013b0ddf4b1b6c7d62f483249dc1eab
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A1, Aug 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 31f54a3ea9d95f759aa03790ab513978612fced99c0530b2786352c8d76c1399
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, אוגוסט 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור d22c285866a0384a739994bd26f8214aeb7dad235ca62435e09874e84becb04f
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) פלאש קישור 5917d34f251c8094b0db034127220a9244acf13559f16e929f83288de4545453
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C1, ספטמבר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור a309b3953d96b9c3c0c61282c195d36305a3a12a9542da3a2ddf88535f700e94
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, ספטמבר 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור e7e2cf2e43dd986ee6afb4960badf452d5fc0bfc239c8a08a9e7cec643a10a63
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) פלאש קישור 7894f2e79933f4cf32e26146175e5326e684d3b5801955adfdfb1dd227f6230d
14.0.0 (UP1A.231005.007.A1, אוקטובר 2023, AT&T) פלאש קישור 5d927f3e1d8d73cfc82128b75d2e3c8d19680220028fc21ae254f8c7988d8638
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) פלאש קישור 76a795d52c10d8eb08c2c4cacadf0706f3d018bfea05491afb3acf90b6061e13
14.0.0 (UP1A.231105.003.A1, נובמבר 2023, AT&T) פלאש קישור 861e22bfc719a68f23e5d298c928ca2248c40ec63d583bba8be22f5c200dcab8
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) פלאש קישור 4f0bf638939776d6189381a5bfaa882a9e62446b0f769c43097682a80b947698
14.0.0 (UQ1A.240105.002, ינואר 2024) פלאש קישור 2bb682a7c5c0f94f090b24ddff44877b66898a6147aa65bfa3f7be0b7bec4e69
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) פלאש קישור 8f1e502edba19bc25ccfb9acc9f6a561b2e65e285efe9a8296e87195af30dc5
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) פלאש קישור de2029612d8531a111e5f4cb027cd24acfe686a53f9f4b4c2524408c351115
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) פלאש קישור 877e050e15199667e97d7a07a42646f7871858b7a46d13db8dfcb74d06b419c8
14.0.0 (AP1A.240505.004, מאי 2024) פלאש קישור 9d783215352ad33405210f24cdf3d6adfb6ecfdac1e23269b997ca4416c5e758
14.0.0 (AP2A.240605.024, יוני 2024) פלאש קישור ec9948cb9f9a6cf39a8392abe21d783ac2fadc3380de3f68663e12b3fe657c38

"barbet" ל-Pixel 5a

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
11.0.0 (RD2A.210605.006, יוני 2021, ספקים מיפן) פלאש קישור 619b07d2c23d8036d09d0e1b910bf26ff64647965fe622028c0e3e98a9131329
11.0.0 (RD2A.210605.007, יוני 2021) פלאש קישור 685c0dfd9ac9a86562757b3c366e80fb93d456c94704fb1de690e75e8bb9dcc6
11.0.0 (RD2A.210905.002, ספטמבר 2021) פלאש קישור 923343d0880ebca73b820f494258c8a7443b543cec1099cbc4cd3cce37b08671
11.0.0 (RD2A.210905.003, Sep 2021, Softbank, KDDI, Rakuten) פלאש קישור b0ffe97384dedee040270d31873a50cb20b5efc133c4d6f023457d9a558e06f5
11.0.0 (RD2A.211001.001, Oct 2021, Softbank, KDDI, Rakuten) פלאש קישור d348a1406a0122239b1f2b83cca980b70d0cd435beb5f5dc9c3ed329e6264ef9
11.0.0 (RD2A.211001.002, אוקטובר 2021) פלאש קישור dbed3a6fc63ad154412b1ac387ff70d1f3ca77e5f42fdb4980b151eea23be5e1
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) פלאש קישור 13f4d9f21b75a836e0092c472a172fbe932dcc19b47b38f2f08b681a5c9a11ec
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) פלאש קישור cced2b66cdb663a2b35c287113c0be1295a1a66fd1b9703a88251ce065354c79
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 0f023fc13551a6b9e2b709006fc62234fbc4bce8aa0e29bc6d61fc34f503e48b
12.0.0 (SP1A.211105.003, נובמבר 2021) פלאש קישור 6bcf0828fe9210271459073184d814686ed3478c6d71233be18c2a046626882e
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) פלאש קישור 458927f7fc5be44a12f9d984aec625d2c5b822a0f83e386de99e8566327e16cb
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) פלאש קישור 723b994c919862d665e05a3d023b2c82fad72ce5addb29305e04e60072412c81
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) פלאש קישור a18455ecd4cf8220cfdb99b165766ddaab7856cc278d82d636595d9c144f9c5a
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) פלאש קישור d7f7006b04c0d651a6567a406aa1a963cdbd556822fa2ac733b2a9c1c7fe4fcc
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) פלאש קישור 549c22f8bf8b0d61739b2c46aa16f8d98f2de24b08442b3feade393e24d1759f
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) פלאש קישור 78d755fd9ee779f253c6058173b8b8a1334962ceb11762298280ef5fc1f1a5e3
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022) פלאש קישור f7c6b714e5e20a4fa59e5cc1568fd7d8064d21fbdf528eff141ecbb2c552f71
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022) פלאש קישור 02a3ec1520db5f2357b2c5dd28ed138614414a9a18090bdb2be2035ba1304e8f
13.0.0 (TP1A.220624.014, אוגוסט 2022) פלאש קישור af1f224fccb523213b1e0a55596d9e32ed2b10bc3e37d092bdde643b48757209
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) פלאש קישור 3a769d44e663bd6dc536f5399fffe8071e6cd9f18e075626b9490725ab1dcafb
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) פלאש קישור 9c196e4a8a50eb44bcfb5bb7f26f7332e808def1ebf0b64270ae4e12ed11b8fc
13.0.0 (TP1A.221105.002, נובמבר 2022) פלאש קישור 71e6dd38b307bd9da9b0bc73c2df53d2487ad1dafc74c99fee9b8594cbf3246
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) פלאש קישור d7937aeeb038c4d10fdc61adfd77779a8ed8534087318ba206d05fa2547e761c
13.0.0 (TQ1A.230105.001, ינואר 2023) פלאש קישור 94c6a49ac94bcf764a4edf6ba85b1f720126ddc945b17c07962211c3c5088bf3
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור b3ae5b4eb955c214de8bca643da6e7e0d574af485cba15efc4e7d160bef3c69e
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) פלאש קישור 56361bbb04d6b394358814fd352710f47ab67bf4dca2e36796dc04b0a4bd3853
13.0.0 (TQ2A.230305.008.A3, מרץ 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 6411d9aacd6c7e9191f03e9f32c5455f590a6ab66bb3a8036b233500c3b9282b
13.0.0 (TQ2A.230305.008.C1, מרץ 2023) פלאש קישור cc4ce08d0fa60ce82ec7167b3c0e73e0d6a18705c6dfd6e5789858773cbf8909
13.0.0 (TQ2A.230405.003, אפריל 2023) פלאש קישור 8c94f18d663cf135c16189de91ee9f4b24fa09ee82e99dcf81a0434e0489b029
13.0.0 (TQ2A.230405.003.A2, אפריל 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 3288de55e79f5ca38d59349b6d1d51ea8fa5e7794d55b25f8edd76594c181b78
13.0.0 (TQ2A.230405.003.B2, אפריל 2023, Telus) פלאש קישור 8aa9d5ddcb2fad144f6f5d857b0805884302502c3c253af04d9005aad6e7623c
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) פלאש קישור 2414c3f362d6aaba1106abb67f333d2884b868a52c3fa3b351221809153e79dc
13.0.0 (TQ2A.230505.002.A1, מאי 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 51d0f7e421b3bbd6ae3b40fc83259877c04f06fc20b8080a8685b305781c83a1
13.0.0 (TQ3A.230605.011, יוני 2023) פלאש קישור 0df620b5deffca2411e4aa12cd8d99a33d1049d703edb115ffc030f677987ae6
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) פלאש קישור 8eaf78d6a977d0611d380fd1594595a7599d5d8de7ee92706363bb3e5231345c
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) פלאש קישור 5c46971029cca35c63706e200fd780ff6297ade42161a7081e4b6fa4abc7d126
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, אוגוסט 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 1c102d4b444fd88fa15b714afe8d56a677a704d79b2bfd35f1a182a66f2d9938
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) פלאש קישור 533f6127fd5cafb1667b3e177d9e9a4d70035f427861010f5c06befaaa5dfd9b
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, ספטמבר 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 11b19bbdc45ce1b8aac4c50eb2997e7cfe7e8eafb5ca22573975e8e4a1389c8e
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) פלאש קישור b7a4ba5f8bc1728d64a7ee800226ffa6a07799e9da2d34940e3974758ee7ed39
14.0.0 (UP1A.231105.001, נובמבר 2023) פלאש קישור e3a984c37ec2ecf11da5ce94a910f02419128984b82bcbd8875a099bbd1d08
14.0.0 (UQ1A.231205.014, דצמבר 2023) פלאש קישור 0297d8d7eecc7a6180b5e54a3cd3014ff72fc181ba60eeec805e6d596467066d
14.0.0 (UQ1A.240105.002, ינואר 2024) פלאש קישור 204a01061f3300b88066729324e6c53dcf8846db4ba5e225baf1f17fe88feca2
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) פלאש קישור 47ba02322ff666232a707728b7a65437d7218bd098e1e66c391299ef07f99c5a
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) פלאש קישור 2bda2618437e41744f88c19ae177050f941d4894d3456b40a4995dea90171dc0
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) פלאש קישור 79849e074fcb87d3cb707d3b6aab26d04eb4078c859bf15f373fa5834a338a04
14.0.0 (AP1A.240505.004, מאי 2024) פלאש קישור 95585c7d43a0d530e32901ebc947518f54924f853a8ddb8b3152b368bc36827d
14.0.0 (AP2A.240605.024, יוני 2024) פלאש קישור 5513fec5a9ff962d7b4fd48c610d1c078aba9fa10728b655a7488b3e06e5f9df

"redfin" ל-Pixel 5

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
11.0.0 (RD1A.200810.020, אוקטובר 2020, אוסטרליה ויפן) פלאש קישור c3ea1715c2f96254cc279b4602f967a57fc2a94bb464d296445b9928eec0e974
11.0.0 (RD1A.200810.020.A1, אוקטובר 2020, KDDI בלבד) פלאש קישור 7ac5ecfccbd0821f6423e13cb29ab9f25840b97e5568f65173efe33cf78649f3
11.0.0 (RD1A.200810.021.A1, אוקטובר 2020, חברות תובלה באיחוד האירופי) פלאש קישור cd18efdf618d5f64ed66dd2d220a32e8b259b4619691b8356632cfe434c3f5f8
11.0.0 (RD1A.200810.021.B3, אוקטובר 2020, Verizon) פלאש קישור 9f9cd7f700fbca9d461513e58505afa9cdeb2df793d86e2b501ef0a9748a0bf1
11.0.0 (RD1A.200810.022.A4, אוקטובר 2020) פלאש קישור 6e7111e398ff7016ef8ad9ebd416474af0f712dee611daa501e4227ed467fad3
11.0.0 (RD1A.201105.003, נובמבר 2020, ספקים מיפן) פלאש קישור 5fdbf956d2d86bdcc7cac7e6ec2faa66f425d7c0ef769019a4c44ba32df6f9ef
11.0.0 (RD1A.201105.003.A1, נובמבר 2020, ספקים באוסטרליה) פלאש קישור 3f5fdba7bbc1d976e0ea92b81c5164f6ef2a6bc54860695e7e25e89c89b386cb
11.0.0 (RD1A.201105.003.B1, נובמבר 2020, ספקים באיחוד האירופי) פלאש קישור f1693b49e4b62b819ffd845a3b6a440ee2793e9ab9e7119fc81986ae5c66dc2e
11.0.0 (RD1A.201105.003.C1, נובמבר 2020) פלאש קישור 18a4b5bc8d2c9a9fef2ee1e3114ee78f249fb84336981b8908769e0b02173d90
11.0.0 (RD1B.201105.010, נובמבר 2020, Verizon) פלאש קישור 4590216370de54d9dc5dcb53d39bec82783d98636dd34414085ca73b661bef25
11.0.0 (RQ1A.201205.010, דצמבר 2020, AT&T) פלאש קישור ba8f31f981d3047cfde7fb9ff2fee013de1702c87c1824ca75506137e58f508c
11.0.0 (RQ1A.201205.011, דצמבר 2020, כל הספקים מלבד AT&T ו-Verizon) פלאש קישור 2e49bd217c928c9a32f428a4b2b8a3b5ee019c63f47a28cae5f39f6fe47841d9
11.0.0 (RQ1D.201205.012.A1, דצמבר 2020, Verizon) פלאש קישור c7ccc45fbe301db603d4a297c07587110c0c6e1298e8b622ccd25c71c8c7c33c
11.0.0 (RQ1A.210105.003, ינואר 2021) פלאש קישור 54539ec05f6db4b2ae7e1e661e1917386847060298f796d48c4d0659cc9d513d
11.0.0 (RQ1D.210105.003, ינואר 2021, Verizon) פלאש קישור 3351c6bca01bf511b89ca9d48be7c51df679217a4446ff188393827c7149883
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) פלאש קישור c96c37ef3834777048e9f62d06c7d89c0454a6ff171c7955c607c23fc468d25f
11.0.0 (RQ1C.210205.006, פברואר 2021, Google Fi, T-Mobile, Sprint) פלאש קישור deff687bdf23405dc388faeb2e354874d32f448730f15dfdcbd38b69b2872ffc
11.0.0 (RQ1D.210205.004, פברואר 2021, Verizon) פלאש קישור b57684b6362719a0f2214da386928d351a33d14946793224c528499456d421e2
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) פלאש קישור 8c28fac0b67bd2fe44e19c373d5e69e4f0f09e23c39307ccaaf012106e40d3
11.0.0 (RQ2A.210305.007, מרץ 2021, וירג'ין/בריטניה בלבד) פלאש קישור f539a94a8698a3d9ec2262757394d1fe93a5140e3f5baca45c5fd4f16c9c2957
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) פלאש קישור ddb75a1f11e5d6b50addcac16f2288482e95ee302fcda4c75946db51e9d916
11.0.0 (RQ2A.210505.003, מאי 2021) פלאש קישור 52f13c48912e5e99108334071bd3a4d6bd72d60ff835ea0364b2a534750bdc59
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) פלאש קישור ab2b3b3a332fb312068be6bc39f8c6027c04c7b4c37002c4a97378a30da96e
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) פלאש קישור 0d97c70366a94cc933d3c8c354b6d17f598935baf53f489fac904379ee8f761d
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) פלאש קישור 8675636dfdac572c31b3c897128daf4c64317cd1119dad1f0e24e28b74295e13
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) פלאש קישור 3239bbe14fe64e640799e3293df0f05d5f6982f221b5ef6abd6e0c2edd6c6001
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) פלאש קישור 23f4cec2251cddc37bed791bcf44e9fce945ddd7e03fe216ce3305a4746d4cfc
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) פלאש קישור 798ab4d23beef81048126a5d9b90ae93f6619a34ae3d9a6670e097b9d85a0b61
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) פלאש קישור e01ca9f04884b6df352f6c1d128e022ef1d6e1c4e83ff32263d96f1447f2a4da
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 869e8c38129c11a0857d19e4570259c777b7e5f3a9079db813fec00d65cb48c1
12.0.0 (SP1A.211105.003, נובמבר 2021) פלאש קישור 5ccedb8aca3dee1e60876721e30646b1731be986b3661d21de5360d4f045992c
12.0.0 (SP1A.211105.004, Nov 2021, Telstra, Optus, Vodafone AU) פלאש קישור 749e8f9fdd335fcfe5f57d5c8a9b38da4cec394a5540f454b6c259094f1e21eb
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) פלאש קישור de00598c42abcc62569531ce227f4c5dd204f65deb4b64c4b5c880440548db5e
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) פלאש קישור 1f69f8b523f9ffefaeb2bd9708705e737a2d61b7229f71a4a0e88c6be9e4abc2
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) פלאש קישור 734556ab21017c1871a4df7ddfcecb79b7adb5f43cc01bc1a22d65912bacbef9
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) פלאש קישור 4987310118f0165117f62354ea4b926b817a08cbea473f90efcd91f7c2803b5b
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) פלאש קישור cb9855a668f618e30825d24d29d68557f757f149cebf8eec10be5a4404239fde
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) פלאש קישור 7fe11c779aa0cb9bb4d6e0d25dbccffc3dd528239329784f37db08ed2e8cbef0
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022) פלאש קישור 391bb7ac33e8b8079d62347f6868f2d1e7b77e8655fadd01bde6edb0f341ef0d
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022) פלאש קישור b193f96f8b0b9acc832fc4c3df3350bc05bf1acf189d19c8c7a992d1d7566e51
13.0.0 (TP1A.220624.014, אוגוסט 2022) פלאש קישור ff1cdae9ae79f6c5d6941ec149cfdedc60133e03cc6ae15bdeeff28b8198ee75
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) פלאש קישור 99596a8d6da36a97403cc2f2f652cca9a267194141dd381766cf60fa9fd1bbbd
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) פלאש קישור 3c13ab73f19b35b83793b5cb1ca0dc240814715de9dafe799e68ac11f4b58b6c
13.0.0 (TP1A.221105.002, נובמבר 2022) פלאש קישור c13cf32aba3459e526235a4be1f7e75ff2d6216ae5fc6fb6e0df9173aa6be955
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) פלאש קישור 20783ab00d3727eb846d7617c88b1d5c6a780948a9109e91e0e3711e41d62183
13.0.0 (TQ1A.230105.001, ינואר 2023) פלאש קישור abde7448e020d1e67902461d536ca88d56829f5b60c701cc5b51fe87060c8225
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור b0f3770932c1ac2141eeea771a0fcda7cf6aabf5ea79d34794adf86a1bef2cdd
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) פלאש קישור 8713dc8ed04c2f34b07331d45a2ebb278a905b5b74432f64a0656dd2122bb39e
13.0.0 (TQ2A.230305.008.A3, מרץ 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 2ab58d60accecdfb56170fa97715933b2245048731447cc9521dca3bcb93295f
13.0.0 (TQ2A.230305.008.C1, מרץ 2023) פלאש קישור 666e725ccc48587ca127276aeb5a61d0ec3858bc66d70c268d03a08ab2c2bc0d
13.0.0 (TQ2A.230405.003, אפריל 2023) פלאש קישור e85b956b9d7e08e23b823e8d05c6a43a6c10e3f75c7d746e42c36d35a968703a
13.0.0 (TQ2A.230405.003.A2, אפריל 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור c412df9c737973d96c0d13553ee0aaa899152f9f8c8129291fbea0d5ea2625cd
13.0.0 (TQ2A.230405.003.B2, אפריל 2023, Telus) פלאש קישור f256a9dfcac46de96ce06cdf3db8e76f2ee2852ed9fe745ac6e4713906abae81
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) פלאש קישור 8f743d47a8a6aaed45086e5479a46690959ac848628c88e489b16af5a12fda55
13.0.0 (TQ2A.230505.002.A1, מאי 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור e83c8b1691da13c7d3a6379658e2e096a5cf7cbaca3cc58cc3751f273db98ab1
13.0.0 (TQ3A.230605.011, יוני 2023) פלאש קישור 42363f2d92cd2ea969be13e4cde7fa02262084b80d4e66fce5f06811c5a2cdcb
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) פלאש קישור 777b6f912f9661a3ec7e6169be653178a21bb6c7343b979ca2af97fb9e8fa802
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) פלאש קישור 88e4b37b395e214002820bbcda26067ada556947d89d6d3e0bafae999a3a31ee
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, אוגוסט 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור dedaff692d3db3bc104330af196d4c55349776639d3d1fe6dfe03e17713ac43c
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) פלאש קישור 308061bf6961ade40cae773395e01e5ca05fc8ebb554d4c56c42057b1022ec2e
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, ספטמבר 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור ca20bd0281398bdb5f9f527604a0800b45b3f41d2649b55cd8c22ec91c37f85e
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) פלאש קישור c0da18e6c2b7de06bc732c1fdad2d3e4d2402f6330f67d961fbd862347ca4e8d
14.0.0 (UP1A.231105.001, נובמבר 2023) פלאש קישור 4e32c25205ac3969c75723b7b283d632cc1d209da4014aa8ee9e083110855475
14.0.0 (UP1A.231105.001.B2, פברואר 2024) פלאש קישור 4e5a26793d8400f13b72cbd17aeb284e040b3236436f0c6f3119ccc77d4495ad

"bramble" ל-Pixel 4a (5G)

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
11.0.0 (RD1A.200810.020, אוקטובר 2020, אוסטרליה ויפן) פלאש קישור 97d5c03fa2778e20a068ec8cb19e011e6e5256f5311a2968755665a63c146435
11.0.0 (RD1A.200810.021.A1, אוקטובר 2020, חברות תובלה באיחוד האירופי) פלאש קישור d557c59ea9a76064bcfd429ca5f4ad0b0ffd60606c7ca9f9a9d84ad1a656996d
11.0.0 (RD1A.200810.021.B3, אוקטובר 2020, Verizon) פלאש קישור 5e1f7af4f512ac1257f7c1a7ae6a546dd9dd8e7911a9cca9fb1caf2b747ff5fb
11.0.0 (RD1A.200810.022.A4, אוקטובר 2020) פלאש קישור 4535397576c4af3801e8750fef7fec94a236445a8363958a1aa74ad1625d5ddc
11.0.0 (RD1A.201105.003, נובמבר 2020, ספקים מיפן) פלאש קישור 0b4531dbd50b020a4737d6fb2ea62eb9f010574a44c195c46bb01d8c9d8f86f9
11.0.0 (RD1A.201105.003.A1, נובמבר 2020, ספקים באוסטרליה) פלאש קישור 51ca4d63e998690d1c8bae13c3be168a9b7bdab083c572f05f8f2a2781056404
11.0.0 (RD1A.201105.003.B1, נובמבר 2020, ספקים באיחוד האירופי) פלאש קישור bf22b481104e0163c2d648c73db1905c325d0c72dd5b3eb65c79b398339cd628
11.0.0 (RD1A.201105.003.C1, נובמבר 2020) פלאש קישור c9133acbeb1f1fcd358b33b68e0b63c7a4421a4971643c522c4c2ae161b7f25d
11.0.0 (RD1B.201105.010, נובמבר 2020, Verizon) פלאש קישור e724ed545a7910e1eb78b6c192c7d4b178d81fe9a8b8b6105113414361d33773
11.0.0 (RQ1A.201205.010, דצמבר 2020, AT&T) פלאש קישור 72a7323f410a0b72fc21d7255e1a8de0416545b444435b540b22c38cb6b896ab
11.0.0 (RQ1A.201205.011, דצמבר 2020, כל הספקים מלבד AT&T ו-Verizon) פלאש קישור 7ba05e46b4f94232f4e4079b5da6321958e9feb7819f78138874dbb61425342f
11.0.0 (RQ1D.201205.012.A1, דצמבר 2020, Verizon) פלאש קישור 469e0b574671e3bd0dbcd79ae79feda84527c2c5a898210b0fd50b60ac302152
11.0.0 (RQ1A.210105.003, ינואר 2021) פלאש קישור a20c2ff34342eee1b615591e0b93fbbce531d113afd3b21c223695fdb17488e9
11.0.0 (RQ1D.210105.003, ינואר 2021, Verizon) פלאש קישור 0e88c45a8b84a704dba63e5bbb42c9f2ca94c416f5d185cee5056a42f6f84fd2
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) פלאש קישור 2cd0868f87cb933c7ff564957e29e110265cb9f7302729a6cb923ba75c619ba8
11.0.0 (RQ1C.210205.006, פברואר 2021, Google Fi, T-Mobile, Sprint) פלאש קישור 3cfac3207babb7f633b4c4ecd96d1a447a256ab046776071d393430551d82154
11.0.0 (RQ1D.210205.004, פברואר 2021, Verizon) פלאש קישור ba05d41a48da438a80706d7c6820071d08f127722689f364f9a3fa60f1f3358d
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) פלאש קישור c3f080631e24528b7b10c71196a3e83c6cdd0ec0a78668125ea089d50081e95c
11.0.0 (RQ2A.210305.007, מרץ 2021, וירג'ין/בריטניה בלבד) פלאש קישור a5c9b8d46b3130542cf6f862fe0898dd6fd4e1c0fa16f6fb28628ae0de8ef018
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) פלאש קישור 092bbed1777b728d9a6cf5e466aeedc3188f26106e58a5129ee3bef4918f6936
11.0.0 (RQ2A.210505.003, מאי 2021) פלאש קישור 0ff3e0bf7442a88091fdb3971d4b5eb6f7c2552058c8a238068285eb4652aa66
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) פלאש קישור 7818928db2592aceaed2fb5c09fcff7ff19cdf894a69eb0ca832a5f3b2bd7d46
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) פלאש קישור 67bacfc39da31e6f2a90d68643ea052d0e1890957b35f11e74f517cb3589944a
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) פלאש קישור 9fda0a3e73304c6d294e43bd99a2c5f647e45870edafdfa4ab1fc24237c92f8a
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) פלאש קישור 2b7df6fd07156c1d311e28b9c81735edbdc5b27d46c2bb510189650751a5c7ab
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) פלאש קישור 4b21beea034eda31522fe28f9c9eda99c33dbb3bc27cc9eca6ad1129486fe9a8
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) פלאש קישור dbebdff2b47a2afe40905b4f2e4cd7524bd57df4303c58bea556bc57a47a3295
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) פלאש קישור 4bd939498d577e37cc4461f03dcfe4cbc0ffa06a4aa44374c8544d05d16f89f
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור be47b99b1cca3c9cc563a33615a7e673a3154d75d2385b108a5b2a9f70174497
12.0.0 (SP1A.211105.003, נובמבר 2021) פלאש קישור 39b4b71c13710b5718e0e7f063e193b0428746ceb39e1f06eb1a5fd9c1bc626f
12.0.0 (SP1A.211105.004, Nov 2021, Telstra, Optus, Vodafone AU) פלאש קישור bb68fd75519f74996d368d7faabc63b86c81285ec708a76b478da69675405c65
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) פלאש קישור 80d6ad75c32adbf8f464f2eaf89ba721b9bf29c905e4f8b774dddfb7977121a4
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) פלאש קישור 23886e602a30f5275a8762a544db7d3c592d74afd4011a8cfb247d8523a93fc6
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) פלאש קישור d2deade9b7bb6de91a23f65111d16bde821df2798be27eff80ea9673459bc3b9
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) פלאש קישור 0047127f8ac9ab93df5e06c6b52d1ef235ff64c2b44db9c32379e163ba3d5015
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) פלאש קישור 414216557c52a927c5ac9623910e60e478a9310ad7a7b1f0a21efc618f4fe2c5
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) פלאש קישור dfbd855da5b31ce2d48582b07a3420943ddba6eb6652017903f3ebada0080a60
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022) פלאש קישור b03e1e6c3abc988f0b34c6446e9af19cabe5699d23851ec60bdf93a758e8c9a6
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022) פלאש קישור 87426cb607e5d7758f14e04d2ef277438f5e7ebcc7807419171e16c77f494753
13.0.0 (TP1A.220624.014, אוגוסט 2022) פלאש קישור 2969e15279c46057b38740c40805b7a9493dc25a4f8d3f1030dff5319268cf9
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) פלאש קישור 48ff8061f5f45bc6ea59ea5652d28b0fe64e1301b549b3d28418f5dd5e517905
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) פלאש קישור c0df5be9a8f7c14d202e74f1806c4354cf653aa4583d7d3afa0b1fd040a61a5b
13.0.0 (TP1A.221105.002, נובמבר 2022) פלאש קישור a06bda389d767c2909a7e486bcc6d7e45676f6d7030744f13d86e14b50cb4174
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) פלאש קישור 006e2997084720a0f68d18feffe3a09d2af1dfb8111d4c22d45e8d08b59b0a01
13.0.0 (TQ1A.230105.001, ינואר 2023) פלאש קישור e53edb4ee8349dc818e18adb50ceec74ffccc26344a0221b2d4ed51d115096fe
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 8e802a8e6a3d010f3ea9433d69c3c446c8d0666d86bf4908337a7447c73149c2
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) פלאש קישור 8b7c5b997762b1664e1ffd06dcbbfdd79b1b6c48c8c0e582796633b0b7ad0845
13.0.0 (TQ2A.230305.008.A3, מרץ 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור b89e428f431bc3e9913393b87bd870a3ad828b18d3fc87a4731740e191733eb6
13.0.0 (TQ2A.230305.008.C1, מרץ 2023) פלאש קישור 907bf4e41972134b7a180cb57e5ea8951b6f5ac6a5c63a5d377773cc9644e7a7
13.0.0 (TQ2A.230405.003, אפריל 2023) פלאש קישור a854ba24a113a1caeab74b890366559c98da2fe0ad066e54b90d82f41568a6f1
13.0.0 (TQ2A.230405.003.A2, אפריל 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 405c46a6d95841c35a10a95cb02d456a692555e007c7a5b13764afcbdfd2c91f
13.0.0 (TQ2A.230405.003.B2, אפריל 2023, Telus) פלאש קישור e02276e084c10768cc4657b19d3c62992e55c52d50c306a8822aab3b88093acd
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) פלאש קישור c5aac8fc9f0b8ee4bbd5c084910a8de5f8958fa210d2a9eed008e2e1b4189fdb
13.0.0 (TQ2A.230505.002.A1, מאי 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) פלאש קישור 04e8aeb87981e37d4ccefcc70bde4d6138a98efaee29b0ed320355b0b13900e4
13.0.0 (TQ3A.230605.011, יוני 2023) פלאש קישור 03bc2bdb0a94253587fc301b5b253cfd5cc8ee87b3bf9b94491bbbdc8e6c5cd6
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) פלאש קישור 7805664f407bf9131d8bbec679c00fb07ac3034c3270bbb46269fa94d1d0813b
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) פלאש קישור 4fd0e3b494256600908721dd69215f3797bf7cbce438e17e98d06b7d78fdb8b0
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, אוגוסט 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 2c4d5831403b62b0f496590e2808482eefb051a8abc5545e4485d91c4ad1ac0
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) פלאש קישור ae237efd5531feedc43038ec8326f2f7f418541deab1363b500d23b3b355ee10
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, ספטמבר 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 23b610ddf079671ec37c94aaea6e878acd141147a173d3f492d9c83b0fe496dd
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) פלאש קישור fc54866335ba7efdcca38e61fcd939025f5140df2490a61c8a824f03267850b2
14.0.0 (UP1A.231105.001, נובמבר 2023) פלאש קישור 98e180caf107c721657624aebebfe5b179cb7f692221099c6a5905d5546f59ae
14.0.0 (UP1A.231105.001.B2, פברואר 2024) פלאש קישור 46a218d9dc2bf1802a584fa4e7e1b4d609a62189bd87a474201fb6d84e1c3e1c

'sunfish' ל-Pixel 4a

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
10.0.0 (QD4A.200317.024.A1, מאי 2020, ספקים ביפן ו-Verizon) פלאש קישור 2e462cf35f699683bd65941db1f80ba3b7b6a7da9af496c33bd188d488a81d7a
10.0.0 (QD4A.200317.027, מאי 2020) פלאש קישור f137d3d1efd95c2f34f67c140e3c3907b0d8db11a932ee7bc9883082901440dd
10.0.0 (QD4A.200805.001, אוגוסט 2020, ספקים ביפן ו-Verizon) פלאש קישור 99540370fd2b7c7194b3b23289b5dc3b35a737e6d21c12df9d44148b111f3c98
10.0.0 (QD4A.200805.003, אוגוסט 2020) פלאש קישור fac7c08d3d4cb92078fbcdbcc7e80fc4c438612a1a004d3d12814f51928458f3
11.0.0 (RP1A.200720.010, ספטמבר 2020, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) וספקים של סינגפור) פלאש קישור d626956b724b8eaff0c0021f6207661889d566610e81f323f11f831630619165
11.0.0 (RP1A.200720.011, ספטמבר 2020, כל הספקים מלבד אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) וסינגפור) פלאש קישור 1a38c5a683d79c06b454f4b88afec982aca33b67c474fdc0c2542408a0367f3a
11.0.0 (RP1A.201005.006, אוקטובר 2020) פלאש קישור d80cc80f37263fef127003a21e29f6887d33d8f068d153a0c1f0acbaa61544b2
11.0.0 (RP1A.201105.002, נובמבר 2020) פלאש קישור da295a978e1fb92f4eba9140bcc0a38c3a71a47315d5f3c1913b6fbf5aea33fe
11.0.0 (RQ1A.201205.008, דצמבר 2020) פלאש קישור 46217d49025b8c0bf80cb7b6a94765173ac08b3112c8c47b94ffe53595343aed
11.0.0 (RQ1A.210105.002, ינואר 2021) פלאש קישור 0d4aed85bafc40f29a83a465acb5ab4281060b31643faaf33d5c7c3dc62045c6
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) פלאש קישור afba4501f01612a2a4a9b97725b53ebbe0db1c2f5352ff139ea5e5fb2a954ca2
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) פלאש קישור 76e8900417212dfb2aad35c2bdc78ff78b783aba4ac87bdb5951e04138be0797
11.0.0 (RQ2A.210305.007, מרץ 2021, וירג'ין/בריטניה בלבד) פלאש קישור 87ad45be2000446dfa7283bf498e840d6403c39378fe7bd2619ddddd9fbf92b0
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) פלאש קישור ab0ba039ae94f4102545b431d9ed6e4919af3ccdefe8901c8b9fd8defac3c3a3
11.0.0 (RQ2A.210505.002, מאי 2021) פלאש קישור 30079813c79486966647068496afdf239c5dd0f4db7b26ecfc6a43660db5094a
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) פלאש קישור be5414679b4305e75d1e21180ff525c4e3527bf593da57997d6ff618d992ce33
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) פלאש קישור 51f6d2ad6ebc58241612dfbd8e48082ceb65071284aba9037d7d43356c4a05ff
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) פלאש קישור 551be12c34905b4862a86adfb2ceba053c1cb89904bb882bfc9a85b59e0dd135
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) פלאש קישור c4484e419adc95e9d12ce8318202056d82fd1719f86aa7f34f6330471986d6d9
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) פלאש קישור 5d6da39f4611f22eb6a1e75dd5beeecb7734ae249fc8f9e725f7aa8e94100957
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) פלאש קישור 5a1091a354a39d423a80d2079fe410eb3bf9014e589a26d0463582b52922a2c5
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) פלאש קישור 52dce8618ee7c7694d4f21be16e13f452849bbf82720e847ba79ab7479fb7512
12.0.0 (SP1A.211105.002, נובמבר 2021) פלאש קישור db7c9cbd3b214b44f3333265c2db3a13928e69e54e2a520dc0ab2ea848b81dcd
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 51fae4e81a4e069863ec18782b414f4eb888348bc13f9be5223e9fbc8c771247
12.0.0 (SP1A.211105.004, Nov 2021, Telstra, Optus, Vodafone AU) פלאש קישור d1c4cdf7df772387007526921a1d2467ee469d1f3a6f3e1fe731ae13d222eee3
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) פלאש קישור 2a1f8ab325d2af3567e27a553818116b1d67fede59d4274d06e47ee4152cc0a2
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) פלאש קישור 8f5138d8da3c16117e771f80679938ba97824126c6859b15c1c909a38075fd24
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) פלאש קישור 9cce60790c951532e8085a8ebac42e258ee7c84353c8d198035dcb424ef451fd
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) פלאש קישור f4a9c665b3614ef4ad84e0b5cb9d4207837288c72430974dcbdf81d6ba460f5c
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) פלאש קישור 1efe375bc03b534cdf5bbe7a0124c141169c3ab1b95aa008149928c5aecfa569
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) פלאש קישור 2ca902f10574fa45806c598e8cf10584aa2dc3dd0fb1cf75882e50426187221c
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022) פלאש קישור 7d440084e8672cab1f283bea308c69387883ab7af660de4cc018312f483d2daf
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022) פלאש קישור c1963f71ccbe9a393a16f98f53b9504620e298ea50353b0e347c7f892ff56d02
13.0.0 (TP1A.220624.014, אוגוסט 2022) פלאש קישור 0d6587706e00f53da15255d36c8a9306c144de6a2c05af0dc6304e9b73de82fe
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) פלאש קישור b55d9ef42e487dc1cf787e24abe402d6083ca3e785a7eecf4b90fd42ea9f1d9f
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) פלאש קישור ce14ad3cb569d75b9db381ca075fee374bc7f72b7c3c65a6c01f23fec9794361
13.0.0 (TP1A.221105.002, נובמבר 2022) פלאש קישור 4fcff485a0614555a436a65d6a12b83cdfaf9f8f4da502e7b3a94c061279042b
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) פלאש קישור 05560ded5d018dcf4584a6292b8ff81e8de208a9eccc581968e46ee82ddccab5
13.0.0 (TQ1A.221205.011.B1, דצמבר 2022, קנדה) פלאש קישור a5eb8073d3d87fb03ffee0c47164e9e9513361ab5e6e3c1d8e2faeea866cf701
13.0.0 (TQ1A.230105.001, ינואר 2023) פלאש קישור c8465a2837e4de976ace4ac2038d50140320ce4f2e77805f7602c2d4b26faba3
13.0.0 (TQ1A.230105.001.B1, ינואר 2023, קנדה) פלאש קישור e32586efe7461c1ca3332c54c7d2ea28d66d9f452020e93974776e68d515736c
13.0.0 (TQ1A.230205.001.B2, פברואר 2023, קנדה) פלאש קישור 6fc00894a91a427d098086d818fdb86522eb543facd0ac1703b061939bf0982c
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) פלאש קישור 2d0ec997f54cd83a0b4447a2fcf032616a615528ac93d5b30fbf3a04bb481585
13.0.0 (TQ2A.230305.008.C1, מרץ 2023) פלאש קישור 97732c431378d70382dc5bee7af00033a9d849fc34d90d77223eb370df43fc10
13.0.0 (TQ2A.230405.003, אפריל 2023) פלאש קישור 1cb87bfbd4a89f14e922564dbda57fc94ab72bce8cc119aa58bdd5295e5b1ef2
13.0.0 (TQ2A.230405.003.B2, אפריל 2023, Telus) פלאש קישור 18da85940847ddc97ae1cd0d1f4a326d588d0a52262425e2e1906fd06737eb5e
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) פלאש קישור 9c73277b5dcfa4e022b11290e1215208123ee5f08b18aab0e8eae09d3b6d4851
13.0.0 (TQ3A.230605.011, יוני 2023) פלאש קישור e77342146259b8dbefc5b3ba729851a640755f960caf5e76ad658868e4a92385
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) פלאש קישור bd87134788bcca09bff2b3100106ffaa843850603f835b08c9468de488584973
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) פלאש קישור b3d86cc61452d79b7e67426fe40594ede549ead3ab20d7729caf1a1dfbd8e107
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, אוגוסט 2023, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור cff2a83bd71084982a29d244a91426abd43542c329da7964fa85206aa74109ac
13.0.0 (TQ3A.230805.001.S1, נובמבר 2023) פלאש קישור 82902ea98c80f1a22706279a30d2bc46aa55cbe60703c9a02ba043bd052c6d99

'קורל' ל-Pixel 4 XL

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
10.0.0 (QD1A.190821.007, אוקטובר 2019) פלאש קישור e915f51a4afd2ec6b1a802e105a9e3427613e813d208ae38878a3973f5d0e6b6
10.0.0 (QD1A.190821.011, אוקטובר 2019) פלאש קישור 6dbd28f34a2db88e3c4c02104b7ed8ad1338cbe72585a5ac10d435a8a53a3e6c
10.0.0 (QD1A.190821.011.C4, אוקטובר 2019) פלאש קישור 6a29be3b076158de063248b1995fc275474d38a1178d67bb34a99df5a592db64
10.0.0 (QD1A.190821.007.A3, נובמבר 2019) פלאש קישור db77f854196b6a21d99e0cea6e4bee9e70a372423013226ecd7dbe64e1857110
10.0.0 (QD1A.190821.014, נובמבר 2019) פלאש קישור 4ea7d6457f8c9edd59081d6281691522afe61ff3be3dd8b4e9fab893c6c1b5f5
10.0.0 (QD1A.190821.014.C2, נובמבר 2019) פלאש קישור 839d41c9b1b733e9fec112915b376d7f2916a7f4a27625411d7dd0f518780ee7
10.0.0 (QQ1B.191205.011, דצמבר 2019, ספקים באירופה, המזרח התיכון ואפריקה, T-Mobile (ארה"ב), Google Fi) פלאש קישור 0c24f5e0eade8f038dba4a7f6a086575589143f940d0a29dfe06b2af3c4c3cf1
10.0.0 (QQ1B.191205.012.A1, דצמבר 2019) פלאש קישור a2b67bf7b2dbbb516fcac9f890041cf8aa362ee526eabdb783809635b82abbdb
10.0.0 (QQ1C.191205.016.A1, דצמבר 2019, בחירת ספקים ביפן ובטייוואן) פלאש קישור fbb333d0f15ea6d088bdf2cd0e9d1371fc5bcbc7d97f9b6ef03868cec4b056f3
10.0.0 (QQ1B.200105.004, ינואר 2020) פלאש קישור 143dfd87bda8e3064f041c1a97b3d4e3a34d0ac79977c79a7829c7df1532edaa
10.0.0 (QQ1C.200105.004, ינואר 2020, יש לבחור ספקים ביפן ובטייוואן) פלאש קישור 7dcbe7c415184078308b173a7d4e03f442a214625e62d2d18faa663dfd802348
10.0.0 (QQ1D.200105.002, ינואר 2020, NTT DOCOMO) פלאש קישור 1e2dd846042f15ac6f0344b85405750bef08ff7d6d7fbef45e85400d7bb115c4
10.0.0 (QQ1B.200205.002, פברואר 2020) פלאש קישור 89d8438423ef5398e19bca74e1cc1088900ae2476e208b3b4be2860f8631f732
10.0.0 (QQ1C.200205.002, פברואר 2020, בחירת ספקים ביפן ובטייוואן) פלאש קישור 2949c30167a4bbb8afe7f5cb291e1acc22211851b3b2ba5e69673044529e3449
10.0.0 (QQ1D.200205.002, פברואר 2020, NTT DOCOMO) פלאש קישור 1b0df87390f1832353007b83b58a9516718a7b6f19c46da21617e4da4eb2fae
10.0.0 (QQ2A.200305.003, מרץ 2020, כל הספקים מלבד AT&T) פלאש קישור 48e2864FedExe93381d2012461f1dff072dd290bf846ea4a75b4c9d80d58bd2fb0
10.0.0 (QQ2A.200305.004.A1, מרץ 2020, AT&T בלבד) פלאש קישור dac8f068d9b9b2d4ea69515d1c0e2e697b7f81f2ae79e982eff8b51595377910
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) פלאש קישור bca55b2e780e4b96652d128450c8f9828dd0c68b207b14c52e6174599cb4e4e6
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) פלאש קישור eec9e56eb2b1bd0479b7eca718327a7c29365678933889cce4359a9577cfa587
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B2, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) פלאש קישור 74a73da2275d52dcd93d43ab08f0be5ad6024325c6ff977e8688a18686374de9
10.0.0 (QQ3A.200605.001, יוני 2020) פלאש קישור dbd8ce2047c1be0763653151ddfdf193f7e2c17721934c602e09c2b3fa9b0006
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) פלאש קישור a3e65c7754f0b9deaeba897264647f3331fd4afbb824d212429eaf7161ef6244
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) פלאש קישור 63bc583a283abeefa4c3479767d51d50bb26f01fc9b835e0844e9041d8037a2f
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) פלאש קישור 875379d2c1d5e771f6d815a7d3e1d65d0da1d4883be21199c2c9f9415a8574e5
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) פלאש קישור dac149ce84006f312c7da87906ae9732781c0063271bcf2fd2db6eb7bfaa9f75
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) פלאש קישור 1eb5827f98ec68b71bfd651d667a7cf557832f2e2850540d322d2a3a6fcc07a8
11.0.0 (RP1A.201105.002, נובמבר 2020) פלאש קישור daf14cdaebf25c55a0325e9bf3941a7dff674bdbfd79c6650aa9ede53976ec58
11.0.0 (RQ1A.201205.008, דצמבר 2020) פלאש קישור 7d37156ab809afe4fe62e4e0d435f1dc47d98267a10d64842829e65c92c53e0e
11.0.0 (RQ1A.201205.008.A1, דצמבר 2020, AT&T) פלאש קישור cef8db114d6c81e54e44a5b2c8e1f0b1ab4d5cf8dbd68d08fa6bb768b6526dcd
11.0.0 (RQ1A.210105.003, ינואר 2021) פלאש קישור 9e688c2fb87da3612f674d2c7473daf881b742e11ed4a57c4fe47f4be96a674b
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) פלאש קישור 876609cffd1f841cdb55db305aa3932ab4abbde179711e2786608f64235098fb
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) פלאש קישור 82bad63d5f97e060ffad92749f1969c94a66a872ba2227fcc1e7aecbc61690f4
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) פלאש קישור eba0f8e1eb87a9d56e9cb6ab2857d47472e97197cc9a0e5d4072d245b22509f3
11.0.0 (RQ2A.210505.002, מאי 2021) פלאש קישור 0ec4212ff3810cb90a05985b8d79cb31128625f16f821ba2545fd1de7cf962ae
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) פלאש קישור 31d8d230141c6b8491283150f0ab1ac4bdc5ddc776a685fbee308a2c42910cbe
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) פלאש קישור a51415b8c4d0d65bdf99391407cf5833f877fc524a573293b1b2a208da99d97
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) פלאש קישור d1df0406d421bdc9e0722c2aeea6c1ec6da5832bb61ecd59def69386b51629d7
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) פלאש קישור 23639cb72cb7100aef818906c784b6756ea1fa64aa0aa2d439bc35c2a60fc5
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) פלאש קישור c086a4c3256d3e9851d4952c18788c2b8c331c4428c183aed031b35b6c4a5468
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) פלאש קישור e95fce4ca045bc8e772f4e4ae4c977b93efe373c15dedd90e1fb7b5b17ce38a7
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) פלאש קישור 3e202ff2ecae1cd2855049efa35c321bda010d7a3ae5fa6aca6c90d8b98b90df
12.0.0 (SP1A.211105.002, נובמבר 2021) פלאש קישור 931626da266938ad366079bfffeb2a284c9d0ef27c4948508efff854df68fff8
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 08da1a9f48e79e869d2bce2877ea470f3ead943b41f9a59f7d16d2e12bbfc00e
12.0.0 (SP1A.211105.004, Nov 2021, Telstra, Optus, Vodafone AU) פלאש קישור 204cbcdb17f91bc3de5fdcf3b69969ab6bd0f318d0b9a0e84224e7520203c205
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) פלאש קישור d82cc3cc0de0b7e4670a8c081f6b3ae8380d4128f0f0580d4936df6ace7213ef
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) פלאש קישור 2ce64cb55b48943116ccd96767418767a7f15a12b13c22b0b641b5cb209557f4
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) פלאש קישור 8ab126bc0a57a977adcc2fd45eca9af937a8cc46063840ae89fbb244a2a27ab3
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) פלאש קישור 1b787a94e2bf49609a33140414d4c08f2ba0ea4e6de101dd186ce01dd6f69816
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) פלאש קישור 7c0ef94e4180cfb3df57f80b1cba73110d3bc6f084eed989a7eac9dc72c7d0b6
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) פלאש קישור 165116a17ccc12e6b449fdc292c127484e7efc02ce6fdb6aa79234e115175e31
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022) פלאש קישור c6d6ea9f00bde8db03c19c50e601612e0bd189ffadd6391936684a96b0106646
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022) פלאש קישור 7d16101823b6e63d453c2d31f1e81a68cf98b07aecf790e1d4d67e129d9f5793
13.0.0 (TP1A.220624.014, אוגוסט 2022) פלאש קישור 8f60813e670c146e880226d9b04f7a92229c06cb89351a17f60ea2b94c06e58a
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) פלאש קישור 8e79a64da5e92a9b8bc071e9e0a811ba6ed918582680a2fdb4f9c7271a3ff1a5
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) פלאש קישור e70c4640478599d0068120051862a66315a028b346c5c268462f7ab164f5ec7c
13.0.0 (TP1A.221005.002.B2, פברואר 2023) פלאש קישור db99b1f89e2fea16cbf48c876809c78d6dc46279e7311ab52d00d8125ef3a5d9

'flame' ל-Pixel 4

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
10.0.0 (QD1A.190821.007, אוקטובר 2019) פלאש קישור 04b0499db27c14335dd01f5036225c1b30132dfc786fbc1ee579af64e138351
10.0.0 (QD1A.190821.011, אוקטובר 2019) פלאש קישור f4d0cfd109d2ea5e4f3e807df5350edc26aede247ea2e0f5c2e338afd7a83c62
10.0.0 (QD1A.190821.011.C4, אוקטובר 2019) פלאש קישור dd397091f50f3196f39df636cf6cad53ef82fc5c066db3d39fbb7343f53d2045
10.0.0 (QD1A.190821.007.A3, נובמבר 2019) פלאש קישור 35a5dbf59dd35162983dc0e8d48964213db7edec6df276da9a4a70e535a7cde9
10.0.0 (QD1A.190821.014, נובמבר 2019) פלאש קישור 9dd347a337a0257353ee9ec0c37f7c8544b410e972f91c70accd27c0c5696efa
10.0.0 (QD1A.190821.014.C2, נובמבר 2019) פלאש קישור 5da1cdd33f943a672d2341c55a42d74ee0aa1cb7d74626b1684023e510064aac
10.0.0 (QQ1B.191205.011, דצמבר 2019, ספקים באירופה, המזרח התיכון ואפריקה, T-Mobile (ארה"ב), Google Fi) פלאש קישור a18ac5d7418990bb20a95e34d96945866c77b642e0209be194e5a6e32e1f13e1
10.0.0 (QQ1B.191205.012.A1, דצמבר 2019) פלאש קישור 92088d95966976d5b602f36b71500c968d018cc08d5d9402d0d53f1e68522177
10.0.0 (QQ1C.191205.016.A1, דצמבר 2019, בחירת ספקים ביפן ובטייוואן) פלאש קישור b022ad7507af19715d5e4ca8e8cc844af9cb12197bd5eecf9f6732f52bdd41d8
10.0.0 (QQ1B.200105.004, ינואר 2020) פלאש קישור 1ebb473b2b38d48ace7ea1f0f6c5393ebad401a7c5b13a99a6bdbc019feb4957
10.0.0 (QQ1C.200105.004, ינואר 2020, יש לבחור ספקים ביפן ובטייוואן) פלאש קישור e73f37b5ce015c211508b514548b718e4f31ac16c5a0b533aaf824e05ddb725f
10.0.0 (QQ1D.200105.002, ינואר 2020, NTT DOCOMO) פלאש קישור 61902b3945fd1d5b9eac03f1b9439d2c353addb13e6cff288b178e5782e4ed50
10.0.0 (QQ1B.200205.002, פברואר 2020) פלאש קישור 6cea5d825c113fad1beafb15d1938f46df73242ae518f47e44c08200899e71bc
10.0.0 (QQ1C.200205.002, פברואר 2020, בחירת ספקים ביפן ובטייוואן) פלאש קישור 7dd1a02bd29eb81717e007fabd26c1669a0eb64256a5f1308ified2c9bab53a6ed
10.0.0 (QQ1D.200205.002, פברואר 2020, NTT DOCOMO) פלאש קישור b6d27121e104cd70dae66a156c8aa21babae296be370abcffbb4450041a7a4e9
10.0.0 (QQ2A.200305.003, מרץ 2020, כל הספקים מלבד AT&T) פלאש קישור 1e898b5caf62be7aaed4dd9522ae99f5ad04a10563e80c535f5d88ba110026a4
10.0.0 (QQ2A.200305.004.A1, מרץ 2020, AT&T בלבד) פלאש קישור 68cfdc896ec316f11ddbcf03493848bf9ee86793f93aca947591ab16de3b6176
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) פלאש קישור e66176924039c4dbe68f5b15ca7ae4fa7b19bd9dc80c1ee96ce39a498f9516fa
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) פלאש קישור 6ffc96532e843855addbe4a20f86aabd928e08d3a04cb1776b40918b8f141564
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B2, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) פלאש קישור 6b360ec68258da31c175bc58b761d70409ace6cf77b5ce8cc0e3e07b951154b7
10.0.0 (QQ3A.200605.001, יוני 2020) פלאש קישור 8f1b5911b7b05046af18a1fef0167830f1eeba801343514c53ed1ec09dbd1026
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) פלאש קישור be23a80484dd48cb16a04d62c4b5970e6872c8d7a7d60ae7076e1f038fb4a5eb
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) פלאש קישור 34428c2d4b258684251404fdd26ab12585b11454ee119996b3af33c06a38c2d6
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) פלאש קישור d93c74e6c36a65f69ff81436cc22c5e607dd7bf22a52c7c47d1dc14b7126f51a
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) פלאש קישור 1c9d4fcfae7da5960e2a929eea2db0f2bc286308b26e9cf15c951388dcd3473b
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) פלאש קישור d138f1bd6f104ec0ad4bd0dab61beb376d14cb53d64fffd9e043ff1b42ddbdc2
11.0.0 (RP1A.201105.002, נובמבר 2020) פלאש קישור 351561c69f8cddd62df25b574c468959bc9df8a8e707067d159e82c050c4a768
11.0.0 (RQ1A.201205.008, דצמבר 2020) פלאש קישור 6eeb6917520276450d09b85a4ec0b7f5b79b593d8492c0b19c1b4d825ed9ba71
11.0.0 (RQ1A.201205.008.A1, דצמבר 2020, AT&T) פלאש קישור 5b3c6e1ebaf855df5120903586cb25714263b93302e3664a62720cb5d0e29eb4
11.0.0 (RQ1A.210105.003, ינואר 2021) פלאש קישור 6072751aa495fe216a079edd2b03f1f8158a04b978d8989e49ab9523ed852519
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) פלאש קישור 4a4b6383056bf2b40c8cc97dd5a3ff0f45cf1ed7acd57d04f415791fa03564bf
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) פלאש קישור cec4092d3c3661492689ef2974c82236061631d02e6b4e9489f0033570ebdee3
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) פלאש קישור d3efc764b419ecf4063bd405613006ee71dae04867c86a95ea33212951246be9
11.0.0 (RQ2A.210505.002, מאי 2021) פלאש קישור ceca25cb81fab0af2822e1a039c350f6ce03ba794427811a05317e1b70659bc5
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) פלאש קישור ab9365880d1bdcaa8a5acf7a7c90377c9c91861afbe43ae7019150ee7afc68c3
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) פלאש קישור 545bb56729146ad7774913500dd10fd6f3b5ab1b65f0ac6c41736a511d4dd2a6
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) פלאש קישור 88f9fe84035641d5ebd87a0e6f091264155cf8dad309dbcca122ccaaf055bc9b
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) פלאש קישור 34e05d6e760fdd2e9ae5c354393834ef817a25d4bec9a6ab3c00b1bfc24a92dd
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) פלאש קישור 2e1faa99925a18d0f876baf19e3e7b9c2efdaa2dff2b9b898c51b66f44dd5bba
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) פלאש קישור 0cfe1e423059b3e4b6065408ed4556a75d1c53ca342bbb2dd3ea9e7c3fdec9bd
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) פלאש קישור 21b0576ca8e9f0f25b0b174253a83e5ac1a5b6c4797e1beaffca11da694a3821
12.0.0 (SP1A.211105.002, נובמבר 2021) פלאש קישור 3218b9eedeae389815218a2ce2840fae3be0caeb3a94e6aedcc7be8c4881bc85
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 7306a92eb5df9aca3be803534d8e8cd69c80cb79f353dc48a23d8e9d69cf5991
12.0.0 (SP1A.211105.004, Nov 2021, Telstra, Optus, Vodafone AU) פלאש קישור 37c56bb385c1ad81b307d31715ab979c0e84f463d52de1b7227cd47814520474
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) פלאש קישור 7bed982fdbda4b191cea868e31cbf7c68d3ab6ff1befbbd3e517ab7dec2004ea
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) פלאש קישור 635ac9dd5a096f4f3eb4e26b1553063681bbb225c57f600ba9dc14e64eba53a3
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) פלאש קישור cd171a4b7b54f9e729de6a348274a2edad6e3f7ae1543fdf39f70a51935613c3
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) פלאש קישור 44625682d28344540bdd34e2dab678c794d7343208593942d75844ed0ebe20c9
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) פלאש קישור 0138b22040a493223b621fffe1f1d288d307c67524432805f674be05925c3580
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) פלאש קישור b1f5341d413756a24662144b7ea96a9a0918b4673db41d69af71da0df188ae1a
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022) פלאש קישור 6762fa669273093db63bc1b85f707c3a5f5112c42861d6bcd4fae93a9ae0eb50
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022) פלאש קישור fdd776283419c4a2fce92c8f542ac03474668d96e11e849538a69499050212e7
13.0.0 (TP1A.220624.014, אוגוסט 2022) פלאש קישור 7b8f6f73aeee25aff2e641feff41d826cfb99f2ad7d186b6843b5dfaddcdedb4
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) פלאש קישור d3d046c81803d74bb7327a99a8e66884256f2853fb14c2f555a2f7719a6961f8
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) פלאש קישור f91d46b51e2e7a83c75f5d8655717d938def82a89f6ce87db5cfd0ac4bca8cc4
13.0.0 (TP1A.221005.002.B2, פברואר 2023) פלאש קישור 38e4f49a8f72a8f9522f86874187de47add539372fa8c951d11ebde4f9c21103

"bonito" ל-Pixel 3a XL

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
9.0.0 (PD2A.190115.029, מרץ 2019) פלאש קישור aac5b874226790cff9133ac62fef4724a05c00ab03ca988750eb712aed0bbc5e
9.0.0 (PD2A.190115.032, מרץ 2019) פלאש קישור 18c01bb19316442a8d5545155a163cbbf871b58d79313fe76f819fbca186e1fa
9.0.0 (PQ3B.190605.006, יוני 2019) פלאש קישור 8677ce70e0b22160474d9363ce5e885e6340e86de3e5d7489a680fd5fc74bea8
9.0.0 (PQ3B.190705.003, יולי 2019) פלאש קישור db56e533a61f949b5eb753fb9561c84e68147b868b7f75fb0330cfcc815169de
9.0.0 (PQ3B.190801.002, אוגוסט 2019) פלאש קישור 61a2836d098d640e0d7b79a4630f386f5e4d82a7d6a0e91289f141dab99541a5
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) פלאש קישור 1c773c29c75a6ddb16216c3432f0755364332be55036ad760e93e9fe5fc50db1
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) פלאש קישור 1f47c677bcb3ce427103a6388e3f07fb8a03789353cfd3baceb6c24e13b62f9a
10.0.0 (QP1A.190711.020.C3, ספטמבר 2019) פלאש קישור ffac7a4a1412546609f3dddffa6f83b5dc61ad424cf625b9c71429ddd2726cb6
10.0.0 (QP1A.191005.007, אוקטובר 2019) פלאש קישור 9754d7c6c75199cc3c45eac5a9bf0ae685c3ce75e84b079e2a58af01b896e89a
10.0.0 (QP1A.191105.003, נובמבר 2019) פלאש קישור 2c1af983da0c508f44a2c715f20850b5e7d82ee66d0ac0ab225e0cc855a04047
10.0.0 (QQ1A.191205.011, דצמבר 2019) פלאש קישור af411823b4a061b869fb3f2b6fd507a48a45a37eeec4c10b6799b675cfcab97
10.0.0 (QQ1A.200105.002, ינואר 2020) פלאש קישור 3169d39601cf5e2bbec9680c244365e132903c8e3df7b1ca05629b4e94688a0d
10.0.0 (QQ1A.200205.002, פברואר 2020) פלאש קישור 238bc80e5739832d56ce3d610fe728fedc6d0b963f38f9cb25ece4ba14206260
10.0.0 (QQ2A.200305.002, מרץ 2020) פלאש קישור 418015e0a8841aeaebd98eff8212102c6d9bb8cb7764d34365d72e4be5526d0d
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) פלאש קישור b665bcf328236e471e15b6fcec868b6ae8f6ce6d48663f1ace70d4ef03790f64
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) פלאש קישור 47094e7feb125fe047be315368cf3fc25966e67b990c4ccc0739b8277e47cd1c
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B2, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) פלאש קישור 10a8e252ccfa1d2e62023b7893483015ee7d426195c6a6b09132fd2746d0c2dd
10.0.0 (QQ3A.200605.002, יוני 2020) פלאש קישור 0aee3f14b7337026d8ea7ef8c988918c81d69acbfc0b0431ae13036f38fdd695
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) פלאש קישור 50f9cf8267388e0931b0f7659a611a8ea01bc25ffbf9ea82df788cac3f1fa75f
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) פלאש קישור 2721068af6609529dc71254c7e9eac24082847ee055847ce77a4247d756506d7
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) פלאש קישור ff7e8a815a9ba048b4eb6cd94cedc17e4284fda1bef17d25551248018bd1a5fc
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) פלאש קישור 2a8679c5e648fa0fe2d43bcb3b02aed6aa65523f544200ef9dc96eac2b91f7a6
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) פלאש קישור 896191f9df8b1858d4060ae07fc622e52fb6d4c36a023f5fae7123cc2f9b0b67
11.0.0 (RP1A.201105.002, נובמבר 2020) פלאש קישור 30f25dd2b0049915da8fd45c42c9b56becbebcba54adcb2af56e68d6d1cb357f
11.0.0 (RQ1A.201205.003, דצמבר 2020) פלאש קישור 50cf5456d599002bba908d815a5fd0bfb926b4490a5c70e57c641d7641036321
11.0.0 (RQ1A.210105.002, ינואר 2021) פלאש קישור 7c12d01807b90348ce7540067495ec62050dee47b77cd76bd5ac179672006cc2
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) פלאש קישור 980275f444f67c23638304ed72b3c569f3f008302263a26aab1af161a9dbfbe5
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) פלאש קישור ad2aeddc927eec804fd9e93638199a96c6accd7922688e172011861b939e9479
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) פלאש קישור 37d05dc24069715a52b7c491c4a3b8668ca4b942d51c061949decf55a61e9674
11.0.0 (RQ2A.210505.002, מאי 2021) פלאש קישור eca5fd06f5a4ab60165a0f101d6e6f80213923aa6a2f239e418ec810fd03bec5
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) פלאש קישור 66210064ae7a05527c8217f557cd99a4146d984666ddf5dcfbd5f5a12abbe395
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) פלאש קישור 5d1f2940b6274553b040e4ca2773a5b31a2f195b7fd397212379c0fde16077c2
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) פלאש קישור 4deed5603ff2fcedf9bfe5650cf439b74dd033516d4bb07e02b0125154cb08c7
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) פלאש קישור 67870f338cb093831637a68fa6f470250952085851e2b25be6353e92cb070072
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) פלאש קישור 2df77e538d2e89c9750fa6ed946afa197ab8142b4ec830c096c2ea87914b9e5d
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) פלאש קישור 872afcc782ef8c8834ad51bee9d507ccbb6f587ebe142e94aa38e31c3bae9465
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) פלאש קישור 8a51e8a7715d57f083936ce7d8691cf40938b89014cba542b3b79026f644d479
12.0.0 (SP1A.211105.002, נובמבר 2021) פלאש קישור 246867a1f6f9e020038d34460bee499e94e74d9d4ffa5b7cd31743faeafb7fe0
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 48ae46f7fa12a28192e6ce3b3f80054a14b611ed5ba1546a37bda5efc13ed6ce
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) פלאש קישור 4c96f820b8367dac8dbb42b1b9115b2251b610db98b903a6680d145ac12be5fa
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) פלאש קישור 4f5ed95d5ad5e02180e05b5965ef827fa59d6cedef40355a5bad3ce4ba353cba
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) פלאש קישור 3f67ac2fa5076d65b8c50eb0d1687d5aeda40492fa89471c94dfc6bc3fac2a00
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) פלאש קישור 0a1c00a1a0d3609155130c837c4d61d440f4f24207edaeb56522af4c030e4859
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) פלאש קישור 60d408eafb1f24896461fde2b9db30a615c058268cd6438ab9564fcf53a3b60f
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) פלאש קישור 7586d75da37f0f610ca4c28d1aa52f43cff6a3717a2afd28a328de7ac668d81d
12.1.0 (SP2A.220505.006, מאי 2022) פלאש קישור 5adf23171f3efd561b8b9394d4e167e70e821d768ac6f753d0091996804ea37e
12.1.0 (SP2A.220505.008, ספטמבר 2022) פלאש קישור db19d2aaff36f29b7f58f11acad856f9382dafa1ae9160a692782e27cd7b0002

'sargo' ל-Pixel 3a

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
9.0.0 (PD2A.190115.029, מרץ 2019) פלאש קישור b05c97da93de98219c526c9cb59f4e9f5bcd0ab5daa7c8503ce0b44c1446b14e
9.0.0 (PD2A.190115.032, מרץ 2019) פלאש קישור c0068fd4b78c939cb9a84921f2c1fc15c5316618edaa9647c46387c58f24fe58
9.0.0 (PQ3B.190605.006, יוני 2019) פלאש קישור 81f898b7b792f1d25a1245922e130f0933d9937be3f3fcd2e089894c321ef3e6
9.0.0 (PQ3B.190705.003, יולי 2019) פלאש קישור 55d7c2c4445b698051ab12af5966789a94b2deb8aff8f596b5a16484016e38d7
9.0.0 (PQ3B.190801.002, אוגוסט 2019) פלאש קישור 56817dc2993f0b3b6cf1972c74329ff154465849b8284731a27f8284a12fee5f
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) פלאש קישור 585217b66b0f6b23bf03979d5853756d009ff45dd14750d754b90fc5d9109986
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) פלאש קישור afb4dbc1df968aace547691a063a6b6b2cc8cb6cc448b199a8b5b78803beb43
10.0.0 (QP1A.190711.020.C3, ספטמבר 2019) פלאש קישור 2037b55299b85e6567c076172d4b19daf27d7d552ce497e6b4683769440896ed
10.0.0 (QP1A.191005.007, אוקטובר 2019) פלאש קישור 664181b1f02e42f177ca3cff0713f0c9f195a4b49b059649d0a5bb5677687b1a
10.0.0 (QP1A.191105.003, נובמבר 2019) פלאש קישור 267092f18ed05f9cecaa45f15a4cd189bc482da66e3fca775480850c36e0ab28
10.0.0 (QQ1A.191205.011, דצמבר 2019) פלאש קישור c5ec22ee48d84d2a9d55e378d1346425759af5b95c9397b0dde83faab9160156
10.0.0 (QQ1A.200105.002, ינואר 2020) פלאש קישור 0c3e12c2499d8132bd4e21772c4028c24e993852abe0622e025a7325a555ef73
10.0.0 (QQ1A.200205.002, פברואר 2020) פלאש קישור 36d5179f8e3bdf4ce7ea1c7d76b231fd4671468bf2394ad7a4b65f53e5d47dd0
10.0.0 (QQ2A.200305.002, מרץ 2020) פלאש קישור e03d9a432164579b13e3f015ba501fb785c7a1ac9f76d8cabda2752f498625dd
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) פלאש קישור af86653245a7b0a8881fc9599e66715b0311af800a7b684bffcaf9eacdb34f9e
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) פלאש קישור 2022f8507528c891b6f568e8cf650b448cd121cb7354701ea4d3aae81abed322
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B2, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) פלאש קישור cc3250a0b754e6182de407db761a0987885cd7ad4bad71068019a1cd13c71bc4
10.0.0 (QQ3A.200605.002, יוני 2020) פלאש קישור 62d573305daa3ade73816b62766f4aa5d5f622446f7515d630718898a06b9d85
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) פלאש קישור 2064a7a3ac663799a3bd661a64b8a450a51c399bdb49e30c54b03606128644c8
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) פלאש קישור af222e377ee2a9effcc47dde8fde0e6cb68c03f17ca9747c9e243e1c6b39e390
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) פלאש קישור a1d05d064e60084fa3f2b14d17b1c1667fc595ebe9333abc89184aca77117053
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) פלאש קישור a39fea10865ca1e543c3e45192aada757ba70cc1c143145e1c0ada0a983d087a
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) פלאש קישור d7dbd0f4a3a9cc8448954d8283eef6daa1a54dcfa3de88d3ae474ef651f47df5
11.0.0 (RP1A.201105.002, נובמבר 2020) פלאש קישור 2433e0c0574d731c103951d16164bd2502b34d386e2ab12082f686c784c3929c
11.0.0 (RQ1A.201205.003, דצמבר 2020) פלאש קישור f23d156401ef9b18cb2d034394ee821badefc7fb5b05129d6ed3318043e77ca6
11.0.0 (RQ1A.210105.002, ינואר 2021) פלאש קישור 48e2ceb87d7d06328d16ed4b3d8d248e2587c35e57a86fc3731704602fb48246
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) פלאש קישור cfe24f6ea039d362991a2d3de8e85f37914004b7bf1df446b25de1214fb92cfe
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) פלאש קישור c553e4a1e53da7e4c5edf0c5c6aa0669d42ad97b3ea103a97cb9e322b25dbbcd
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) פלאש קישור 5c82997ce548bf4f5b6303f5c688d0ae16a612614ba58a5e3e83ebadc3f36cde
11.0.0 (RQ2A.210505.002, מאי 2021) פלאש קישור aca757e9ca25471aca3ac6ef85ebf4eb5cb0db1b81a38a592c6dddcba6714646
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) פלאש קישור ac1ecfd992a67f4ece76fd632e83beca6fbfdcb6b6523106c096c7381afd03bb
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) פלאש קישור b20022d09fcd173215c0d387a1123e93e7d09a4a247b65cf1fc9074e7bf88492
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) פלאש קישור 32a5c41f8395857973cad4f6b5a33659b5aee4791f0c9a9f79ce7eb31690624f
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) פלאש קישור 2dd7b68fd4c050cf1c1aa6ecba179ff620ec0a81aabb7906c376b68b21be94f6
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) פלאש קישור 2a1befeafe28dc9709681a3517ca30637b6ea5dcfa70b3a69ab9750e9faa601c
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) פלאש קישור 2814957a2be903a57d4ea60518721a0681f2c8ed073bae6b9d6762e6b6aadb10
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) פלאש קישור a4ef60111a18dc256ac48fd2f0671dd28e42f874e534845a4ac2939102d9a28c
12.0.0 (SP1A.211105.002, נובמבר 2021) פלאש קישור 973270419450f44b881eaa9ca236057801df7fb9775fb6aabd4f7dfe876b6948
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) פלאש קישור 69298079c95a041b1895d2b7b14f954e38b7402c9820b948a456d86cea63fd9a
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) פלאש קישור 2358b75baa08a1100a3fb34c18c1aff613a6d144fdcfc281642001d749c
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) פלאש קישור 500674e470a607a5d41f1809779521c032ed4b19322eec294774771400f42188
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) פלאש קישור 6e9afc3aa858326ea2717c4f3c70f45def214dd0efc75e08694624e9833d1ea0
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) פלאש קישור 6a43e8336e38043a0659d92e2e0f28add66dc82d56a4298f901bd2cd2191c940
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) פלאש קישור c5347c7a2b7f401511c893c252a9c225f49c8bfe14f0b3d36802dfebfec6f79f
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) פלאש קישור f89f634ad7bcdb201997ef51f8a260afcd5bb6769144490ba307539cfe96b672
12.1.0 (SP2A.220505.006, מאי 2022) פלאש קישור 978959e1abaa1d39d2a26eafeebae69e90f6a82bcc214750f40e73bebed24767
12.1.0 (SP2A.220505.008, ספטמבר 2022) פלאש קישור 071e368a127ce5a3c553f8b717895eaf1e44dec78971dc4c80baa7237d2d37f1

"קרוסלת מפתחות" ל-Pixel 3 XL

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
9.0.0 (PD1A.180720.030, ספטמבר 2018) פלאש קישור 38b1b90a38dfd7f449cba4eb2cf786b76e39ee3d9b17cbc1ba6db6463545863e
9.0.0 (PD1A.180720.031, ספטמבר 2018, Verizon) פלאש קישור 7e9da376a846c934eb3b4ca39833996ee453c3ad67bb23a365ba09862c286d03
9.0.0 (PQ1A.181105.017.A1, נובמבר 2018) פלאש קישור 6f06f1a05e1fd18624a3f0b8d91ca0c38584ba77edc77ed2f2dd8e1651c61537
9.0.0 (PQ1A.181205.006, דצמבר 2018) פלאש קישור 96b235048c53d3b37039c092889f1b8a749e9a407fea63659e0b3b90bd91c50e
9.0.0 (PQ1A.181205.006.A1, דצמבר 2018, Docomo) פלאש קישור 99bead334525f4d26ef5777ebc910648674597e1322a2a95e9e2d4f9df5d69cf
9.0.0 (PQ1A.190105.004, ינואר 2019) פלאש קישור 7165155c738eac530a3d27bd03d166b3358065183627c41d4c4804a19a2795b0
9.0.0 (PQ2A.190205.001, פברואר 2019) פלאש קישור b72bfd04a10ff6bd21de60f120242768851fc13a7cb404dd628c7fd4de23c5a2
9.0.0 (PQ2A.190305.002, מרץ 2019) פלאש קישור dc7e9ca44a19fa2ce5a5ed54fc7be5f2f2f830006b4a0958842f90d5bc514ab91e
9.0.0 (PQ2A.190405.003, אפריל 2019) פלאש קישור 379f92bd93a5cece17f5123ef6668099f71ddbc4add05f252bfe45f3066e7104
9.0.0 (PQ3A.190505.002, מאי 2019) פלאש קישור 99879eba8020ad35c69a90f3b3d4443e857283d51deec33cd644da5c645e5f5a
9.0.0 (PQ3A.190605.003, יוני 2019) פלאש קישור 3a0d8bba48f542533edaf2fb135c23ef5133efbd709951627e85662752d7d569
9.0.0 (PQ3A.190605.004.A1, יוני 2019, Verizon) פלאש קישור 0933f2080c5ba78f2858c892ec899cda67c6c01373a25bbcae013fb906a7fc6
9.0.0 (PQ3A.190705.003, יולי 2019) פלאש קישור e59cf7a412e48d0f78463a67dc0085d98b811026d7c593b8d61925c2d9895e02
9.0.0 (PQ3A.190801.002, אוגוסט 2019) פלאש קישור 15db810de7d3aa3ad660ffe6bcd572178c8d7c3fa363fef308cde29e0225b6c1
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) פלאש קישור 130c70bec13e24d0671f52fcc9ff4332b04011e7df9a8f53be42f13f9e02993e
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) פלאש קישור 2eae0727565dc516a60e05f8502671d24e6d4b25770618d83d8a763147e259d3
10.0.0 (QP1A.190711.020.C3, ספטמבר 2019) פלאש קישור 59b11ce9a2cd8ef2f75fc3ebe6124924eade2a624d4e9bf516e82d16b9d79749
10.0.0 (QP1A.191005.007, אוקטובר 2019) פלאש קישור 2989a08d105bcbe12087d54054eb0c8a412ed220e1b4df06f93e33e0618e18fc
10.0.0 (QP1A.191105.003, נובמבר 2019) פלאש קישור 8b53e5ec648d6ee76345b653637658fee1da3a46a3cbd18ebff310dbaf00cf96
10.0.0 (QQ1A.191205.008, דצמבר 2019) פלאש קישור ff62c0224a3cffe0dbcfd45adf0a42b4271bd907b3f0839fe2940bf41ba7b88b
10.0.0 (QQ1A.200105.002, ינואר 2020) פלאש קישור 853405e1c585e2a5c28f8fdf9ea8b2a03a2868eb7cb3137dde5fc6ffa854caf4
10.0.0 (QQ1A.200105.003, ינואר 2020, T-Mobile/Fi) פלאש קישור 6d235f477ac74153bf8bc23e69e30c81cb500ca2ac72a3d67731f916981dacea
10.0.0 (QQ1A.200205.002, פברואר 2020) פלאש קישור 3e5c17fd3cf6ae1dfb4aae64f932587b42d35e2a6d80fde173c20b0167d7e4df
10.0.0 (QQ2A.200305.002, מרץ 2020) פלאש קישור f08faf04c8d22782546a2db608ff4c6433469c3102b750d8fbfd7ee7f737ebbb
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) פלאש קישור 2d1c565238f072ac52cac629c6b6f0c503cde938d00fe8e97530da452afa15c6
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) פלאש קישור c834e2776cfc347ef0154e11fc432c8b451ed0af15401651ef5dbfd13926ecca
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B2, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) פלאש קישור 81a2fe0d10823a4aa9b0d3dcff2ae032bac3dee86c7d85621c6a867e45189216
10.0.0 (QQ3A.200605.001, יוני 2020) פלאש קישור 6acb047f6abedc53f8bcd77fc3f8063d9c2f1728430b5f5bcc42e79ae33490be
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) פלאש קישור 7e05d48657cba313ab02164c7fb234b8beccddb8e4b295a602c01ed289b7ceab
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) פלאש קישור 4f657fc7a19ee9b52742574be2c481180db72ad93e51d621fc4e9c5290b07ea0
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) פלאש קישור 38ae2ec58185fca09fa9f78ac8ead88e0abb20beaddd9a6c9d431123c303c7c4
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) פלאש קישור 33d2acea7bb28fbbb4c83b4b5f5cdca2c7d5ba8e5e8fa2105336f06f13445382
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) פלאש קישור c7b477a72ed36047dafb103d9612b8b3c8b4e12707fd073c95c117d68fee3b0b
11.0.0 (RP1A.201105.002, נובמבר 2020) פלאש קישור c60d8b3ab2960bf3bff25985f0c64447f4b4e111a71017e0128669fc49a80cac
11.0.0 (RQ1A.201205.003, דצמבר 2020, כל הספקים מלבד Verizon) פלאש קישור d5cb2a935898bedd8073d4986bc688fbdfcd10c6faa1be2f15a2bd2f78a0505c
11.0.0 (RQ1A.201205.003.A1, דצמבר 2020, Verizon) פלאש קישור dc0c6e07eeefecd6ed2ca8e4c3ce60ecd1d40b6b165e36ab39fe720cdedb3591
11.0.0 (RQ1A.210105.003, ינואר 2021) פלאש קישור 3540ddb425e9f94163ff7a27248638c2301fbc98fde803fe0c57bd3b5141294e
11.0.0 (RQ1D.210105.003, ינואר 2021, Verizon) פלאש קישור 7c671fb2556dd790f14fb8fe85be99b039750d5b6c340eff198113a49a977cb5
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) פלאש קישור c9b061a5491bd26e1d8a96326d97651dbf1ad64e5fc0ec4608b64a84c194d285
11.0.0 (RQ1D.210205.004, פברואר 2021, Verizon) פלאש קישור 30f2e60af5f5be2d07ad7574cb8080670a66bd8660949abbbe3e0d5987effd39
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) פלאש קישור 92a7de4f4c47b01477b275fe96630e90e9aea765db1dd8a05f98e88c6ec8983c
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) פלאש קישור 4b22f2d67244d0303ad03c73961bfc7afe4fbf64221aadb48abedef846238624
11.0.0 (RQ2A.210405.006, אפריל 2021, ספקים) פלאש קישור 07e8d551132a69171401275d14f6a2fa8b4e0b3f71eae9ba639df0ed30a07668
11.0.0 (RQ2A.210505.002, מאי 2021) פלאש קישור 796587eec0e5c01d3f6bfdd8bc006b54d1d932169902e67934568b64b650995f
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) פלאש קישור 46501e19a2981094c1cc5cdffbeee7756cc345b85d2fe6ace89a8b628654dfdc
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) פלאש קישור cb8cccb0019987c33a47b50349b336030593f914e01c869871fe00724bb23e15
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) פלאש קישור dcbbb40157dac0188c615318235230aabdc6cacef908b19c3d995e571f80f485
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) פלאש קישור 94be46cc1873c273aaf16df6af2020980f90a402ace9f3327c1b839093cc133c
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) פלאש קישור 9d99e161e72b68da4fc7535537ca789714819179a7e592a291b9a66971841e00
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) פלאש קישור 6dae03f8e91644f6ee0b9e872faaee2b43312c490f05934940c68074dced303a
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) פלאש קישור 914cd97219b85da79fafc4cd466395aca3501c03e3711d7663791f6ab5b20e88
12.0.0 (SP1A.210812.016.A2, ינואר 2022) פלאש קישור 0de199e10b56e3673a75384e41b570080f2d94b0e7b5e7d4b7cec31461f7a0c4
12.0.0 (SP1A.210812.016.B1, פברואר 2022, Telstra, Optus, Vodafone AU) פלאש קישור 93807a222aec1b89f7a226c55584b35ced253d808279ec419e6c8aa319a76f8a
12.0.0 (SP1A.210812.016.C1, פברואר 2022) פלאש קישור 67ea87fcce2c2ea5da0d0a12b476a4b1844040bd7c20f17f105d13b253e2a62
12.0.0 (SP1A.210812.016.B2, יוני 2022, Telstra, Optus, Vodafone AU) פלאש קישור b2d529d6ce6dde71d5d54e2768ce828625e2d705e766777adaf3c78b7681a7dc
12.0.0 (SP1A.210812.016.C2, יוני 2022) פלאש קישור 27f59137f9802f6913f92d820bb0cbd80793f6e4a80c5f05e1242810903d4aea

"blueline" ל-Pixel 3

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
9.0.0 (PD1A.180720.030, ספטמבר 2018) פלאש קישור d6fefe86e203d4c5b9f2559f82443fb883a34f82cf3a633a87bb342e2fd8bfca
9.0.0 (PD1A.180720.031, ספטמבר 2018, Verizon) פלאש קישור 3df41a2b65335bb6c130f36b0bd87c3f90822b7ef04f210232daacc3693142a
9.0.0 (PQ1A.181105.017.A1, נובמבר 2018) פלאש קישור b00ec7b509c78ed06648e94ddb6שיתוףcbac29a309d605cad11b55ace7865e2723
9.0.0 (PQ1A.181205.006, דצמבר 2018) פלאש קישור af1829a69d8c041729725a2dbd7033f12e4ef346f41353b8416bc25f6609e5cc
9.0.0 (PQ1A.181205.006.A1, דצמבר 2018, Docomo) פלאש קישור e0442d3b0a9e5636f4979b5780b6173635fe73917e88ffe1b9d36c2bc45aa7bc
9.0.0 (PQ1A.190105.004, ינואר 2019) פלאש קישור 49adfd52b308b97c5bf576eea7e0ea8ba0f510866b5aea823e1cf1c8d93c3594
9.0.0 (PQ2A.190205.001, פברואר 2019) פלאש קישור 7b97f58ff9abbb6730da2ff6dea6ff938c936054d8d935ee27f412816cc21b8
9.0.0 (PQ2A.190305.002, מרץ 2019) פלאש קישור b8869812509521216f02bac1d24bf146e0fc11175dc79645b0a91b4029d7ddf8
9.0.0 (PQ2A.190405.003, אפריל 2019) פלאש קישור c12f40f0b189eb2daa80d029917bc9a8841da89cfcafa21b8f61b0d9f90826e7
9.0.0 (PQ3A.190505.002, מאי 2019) פלאש קישור 26d2002511d6a13fc523334b7f783dd757edd543179c7a5dc2f7e1d322efc6e3
9.0.0 (PQ3A.190605.003, יוני 2019) פלאש קישור 258494df9d2bfb354f7afce3257369fb0b424a5dcd988b34d01b221ef1dc2caa
9.0.0 (PQ3A.190605.004.A1, יוני 2019, Verizon) פלאש קישור da940910bf3ac99af6ae53be3971698737ba7cb86f42b4d19e67078fd19d7a58
9.0.0 (PQ3A.190705.003, יולי 2019) פלאש קישור c14bfb79b6660398f0454279b98ab45ace896e115c462643c0685089f5f1758f
9.0.0 (PQ3A.190801.002, אוגוסט 2019) פלאש קישור f3d66c498994c7ca8c63a97f74bbd2634db7f91e1e114e7924cb721a149ddd2b
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) פלאש קישור 434cc9b1e193aa337723a8a6961339c0046243e5a34cd74a1c44d31d9705cde8
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) פלאש קישור b5633fdfa34df0fccc4b6dc86799b1a2ee6a2fc1de1cd9c8a08da7703ad81ec2
10.0.0 (QP1A.190711.020.C3, ספטמבר 2019) פלאש קישור 1996b3cfc4e83743127f356d349aef2bf577c96d9c8d109b9c8917c81125ab04
10.0.0 (QP1A.191005.007, אוקטובר 2019) פלאש קישור c36610c69c9561a53498836f3719b6d1b523496d6c9ffd48745b6b57d668b03a
10.0.0 (QP1A.191105.003, נובמבר 2019) פלאש קישור ceab9fdce7f0dcf4c319378b8111f5849af606fc2ebde65296f5910ce7f36c78
10.0.0 (QQ1A.191205.008, דצמבר 2019) פלאש קישור bc480ac4e1ed999b30db1bf386bbb4e5ff267257a0e3b781daf396a1769415d2
10.0.0 (QQ1A.200105.002, ינואר 2020) פלאש קישור 05623904d4104d694e3ce6c067bd7fa631b6de71dc62690f1e887aeb001aa296
10.0.0 (QQ1A.200105.003, ינואר 2020, T-Mobile/Fi) פלאש קישור 8e0fc70e8d598ce753b8e3a9ef77381293af63ea0e91c9c72837233b2d2eb14e
10.0.0 (QQ1A.200205.002, פברואר 2020) פלאש קישור 25feefff12afcbe9c0fbbb1e8b53001c5ccc7275769345adde47227f6a6f2b7a
10.0.0 (QQ2A.200305.002, מרץ 2020) פלאש קישור d781450808addd8c210999bdd2c2fcd91458d07c0b39be185ad114d041247100
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) פלאש קישור 207f10c7c924c96c973ff3c32a9e3683bea85ba4cd08799781fce6543083e806
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) פלאש קישור c6ff28b2581210773014c361cb6804f1881e4884f8d4b1252fe9bebe50ac8708
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B2, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) פלאש קישור 3d893ff2938a4b76c329c1772fb1008283604b21a3fadd14f66c3d0263b91baa
10.0.0 (QQ3A.200605.001, יוני 2020) פלאש קישור 80a32a4a83ead776f4b10c69b27101084f61ccd63c604af53238cf545011fe1a
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) פלאש קישור 6c7d2c7dd7df9b314357a8e66633126aadf167d46b915d0686b172d780bfe3ab
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) פלאש קישור 7c1e334bbde1684bc628d7cc3822a2595677f678fd9bc16ecb72255ca7e16560
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) פלאש קישור 1ba5d2c20f71e46f08a0ae05bc2b478c3e4b3641ec661e9fdb0b8e7ec4df6a22
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) פלאש קישור 145e4cc4e9591f6d02ce209a87030747170186e4634f43641ce4a027ae7d0bb1
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) פלאש קישור 5fbe8c390c1207ce5ac834a2edcdb82a69a647f3ac3d47317abecef8acc23fcd
11.0.0 (RP1A.201105.002, נובמבר 2020) פלאש קישור 0347d8cd0a70609ebb46f62f635b6d8d91435312b37eed6df17eff02e9aec34c
11.0.0 (RQ1A.201205.003, דצמבר 2020, כל הספקים מלבד Verizon) פלאש קישור fc834072c95e2394cdbbfee0d9ec87aebcf32bd5f975a9a6f2c1413ac8a6b205
11.0.0 (RQ1A.201205.003.A1, דצמבר 2020, Verizon) פלאש קישור c9390617a3f59509334fe9714ee7c549d1bce684579d1e7ef169fcf2f8a185a5
11.0.0 (RQ1A.210105.003, ינואר 2021) פלאש קישור c567712209c7cf083b5f0101da938f9d3d132f5e3a7d3b42efd5a67de73c904e
11.0.0 (RQ1D.210105.003, ינואר 2021, Verizon) פלאש קישור 51787c70f6e9ecc4d7b42e50f026df51bca733677fd9de298b1db5786d089365
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) פלאש קישור 3ab98ba8d8e94c16908255a3ed8d75d784a188c0d6aa49f5198cc9d10b887042
11.0.0 (RQ1D.210205.004, פברואר 2021, Verizon) פלאש קישור 3666d1407b7675e3f9ae14f7a1e8463e01b7ddc495e586ff416d7dfc51f5d589
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) פלאש קישור b4a2f36e9e9df4f711c325c1d03d3841f974174dc2796a7f2e44e9b24fa89c8b
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) פלאש קישור f855106fa49e3a3362ac0c1a8e435f39144879fdf0c7e5a2f893f0a048eaa5f9
11.0.0 (RQ2A.210405.006, אפריל 2021, ספקים) פלאש קישור b694baf0e7a455969df0969e38e58b3042120ab00d6d7567836f3e0ec472a132
11.0.0 (RQ2A.210505.002, מאי 2021) פלאש קישור 687d8468ec80530140148d75c8971930398267b8d1e20ef89edebc1f4db7e988
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) פלאש קישור 53820251f58e1fff6caaa24dbee010dcace627d2dbff413f13283ca45f59849e
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) פלאש קישור adc37858b3dcba0e48a92fe47901879ce11e8fcea123948f80769f416f12d559
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) פלאש קישור c2672e81a3975ca11f3258c6709b7d5878964ac22d14d1395a6eb650e1a6b65b
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) פלאש קישור 2e414dda6a829af4881ef47b89d84dd8d1643b3d4256e6a62fdc2dd865442542
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) פלאש קישור 2cca42397f29cc3b032dbd2b627e65049ffd894be4801a39c292e663d01cbc71
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) פלאש קישור c5f3469cfd9ac914377eac1d05eb60bde3b88d109c9e618eecf82a938bad5625
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) פלאש קישור 514272b9973ab900dd92ab7652291498e868d9778be77979291e9ed60c287838
12.0.0 (SP1A.210812.016.A2, ינואר 2022) פלאש קישור 0e1330dfe4606b92fb441592f1f9e1d8a0a3bd99ade19df6e21cbb003a9593d8
12.0.0 (SP1A.210812.016.B1, פברואר 2022, Telstra, Optus, Vodafone AU) פלאש קישור 630114cdf68b480853e9713c87521d8898cfec3c4ee82d3df63ece91ab0b314a
12.0.0 (SP1A.210812.016.C1, פברואר 2022) פלאש קישור b41403db20d13a6f74f8a626ee9ee591adb435768d9f8cf40fefc8c294e2a4e1
12.0.0 (SP1A.210812.016.B2, יוני 2022, Telstra, Optus, Vodafone AU) פלאש קישור 6eeb77ae47a1933f5c2052bcc1ad36f86833cb05ee193032faa1e8eedf549e42
12.0.0 (SP1A.210812.016.C2, יוני 2022) פלאש קישור fa981d87b6b28a1996161accbb147f46fe29663bb2ce6cc13dc9e500cbc59c93

'taimen' ל-Pixel 2 XL

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
8.0.0 (OPD1.170816.010, ספטמבר 2017) פלאש קישור c796ddb4c774aa7c06b03f83adef30c3b1d5b2e431abf711117ce18e62d5491
8.0.0 (OPD1.170816.011, ספטמבר 2017, Telstra) פלאש קישור 1b02df7a423f2638323309b4412372adcb66ce3874fb036a4642af883bee3f7b
8.0.0 (OPD1.170816.012, ספטמבר 2017, Rogers, Fido) פלאש קישור 205744037fce9f7bc278507a7d019522ea4787f9b04493b7af653f61837e0f16
8.0.0 (OPD3.170816.012, ספטמבר 2017, Verizon) פלאש קישור abe3dadfaa649bbdff0f014e27ec4fbeb73a7ee02a24d3fb3aaa53835a73e5db
8.0.0 (OPD1.170816.025, נובמבר 2017) פלאש קישור 907c40302ff8e63cc6d633372f33f904424bd5ec4e9e0397d7aa9a8a54621cc2
8.0.0 (OPD3.170816.023, נובמבר 2017, Verizon) פלאש קישור b8ea46873a20f1399cd6c4c98283ea8f4cd023a77f8e30ab263253886ba1e444
8.1.0 (OPM1.171019.011, דצמבר 2017) פלאש קישור 2df1c1cbb1761bf63cc5919ee071c998823576c7f068b91565282248e69ee4e1
8.1.0 (OPM2.171019.012, דצמבר 2017, Telus בלבד) פלאש קישור 0985fde27be8cf17feebafd97b41d95ac14c559bf2a3e5d4dec40db64306fccb
8.1.0 (OPM1.171019.013, ינואר 2018) פלאש קישור 6d9954c389ec8d252f531f9f079f4b8b9ef7ca4519478f5df765e40da924f2f6
8.1.0 (OPM1.171019.014, ינואר 2018, O2/UK בלבד) פלאש קישור 2e06f724b28edf57299ea157ca08a96ea73ee325f2bf5b2639d9e165c16a3f85
8.1.0 (OPM1.171019.018, פברואר 2018) פלאש קישור e96a86aeaae2998ff6c3fcc5ed88cc08ed88aad1c28802b0e709833cc1d6b7b4
8.1.0 (OPM1.171019.021, מרץ 2018) פלאש קישור 55f528f1b56d736ed38dca20843657f26de11fee8e92dcf781370cc8522088cc
8.1.0 (OPM2.171019.029, אפריל 2018) פלאש קישור 2937a3995f35c1ed917388afe962e9c02b0c7434c853b20689303c1819bee58b
8.1.0 (OPM4.171019.015.A1, אפריל 2018, Telus ו-Kodo בלבד) פלאש קישור 6793351f09d778c691beb878bdc286620e393714ef55ed415e7f2322afe2e6d8
8.1.0 (OPM2.171019.029.B1, מאי 2018) פלאש קישור 8faa494b5b7aaf195160551d21cab230b37f5ae1d33acf1d85fa04915ae8bc50
8.1.0 (OPM4.171019.016.B1, מאי 2018, ספקי Fi) פלאש קישור f28b4a9b2c25ae32c6d0506e41f89473ef43662d197c97c49b38966abdbfdb7f
8.1.0 (OPM2.171026.006.C1, יוני 2018) פלאש קישור 2123605944b0952de2c4d84bd8b3521119a99f3264f2ccbd2d1cbad519a15df5
8.1.0 (OPM4.171019.021.E1, יוני 2018, T-Mobile) פלאש קישור 87ca98249597ddae2ff2ed0570d9a13a7bf24f25f4c1e5e7d543421b04edffb3
8.1.0 (OPM2.171026.006.H1, יולי 2018) פלאש קישור 57328312ff7ce98f4091a80a988ef21a00a2d01d7bd54494873a408f1d0bd8ff
8.1.0 (OPM4.171019.021.R1, יולי 2018, T-Mobile) פלאש קישור dcbe1346be702a246b27da547d0be56f701835087f7d6bac47356a4ea85284a2
9.0.0 (PPR1.180610.009, אוגוסט 2018) פלאש קישור 3fb334772a8d8256d4aae0420f4015e01f44703002797a851c66edd4477a9028
9.0.0 (PPR1.180610.011, אוגוסט 2018, Telstra) פלאש קישור 9f0cb004c3b42789c150293aa6a6eecb0f289324ce1403befde93b106da59829
9.0.0 (PPR2.180905.005, ספטמבר 2018) פלאש קישור c21252d46416ab94fa4dd22e8f3b13de7b12e817a2a9a3c23a7a2fe805415d2b
9.0.0 (PPR2.181005.003, אוקטובר 2018) פלאש קישור f0a1d2c1aa9fb4c2b15e5519d3c5606e43048ff63a7d7e862ef5647a9f08d718
9.0.0 (PQ1A.181105.017.A1, נובמבר 2018) פלאש קישור e79a94ed6954dc9243a5f601ca37da1c54d14731005f11c279d68ad3e7bbdece
9.0.0 (PQ1A.181205.002, דצמבר 2018) פלאש קישור 4d01cf614a511bfdf84928eb976a04e5f203741b5ea200db3024557244a6bbbb
9.0.0 (PQ1A.190105.004, ינואר 2019) פלאש קישור 1fa0246a1e4aa38fbf4aee0a635721ea278c9edf7f554c184626eb22f376ff54
9.0.0 (PQ2A.190205.002, פברואר 2019) פלאש קישור 5bf777e465c0f3573371b04347ab0ad085f5102a7ec350c34569a1c86be2f864
9.0.0 (PQ2A.190305.002, מרץ 2019) פלאש קישור 8f42be1a67742c3ddb7a71539ad59e036d0e256e2cee6dd0d9a9a8c7c458f1ae
9.0.0 (PQ2A.190405.003, אפריל 2019) פלאש קישור 3d72fe7129d0be55f92df8cc15b8fc9bf77db5a5043f06bb0919f896126d5d1e
9.0.0 (PQ3A.190505.001, מאי 2019) פלאש קישור f91e5af8dd8675c737b78b03c60143c14e78155d1561115a9ec1a5e3a6aacc58
9.0.0 (PQ3A.190605.003, יוני 2019) פלאש קישור 59303ad91d7876a231d72a62681c3dfd58905b759c87f12e7d085c39d4fb1a0a
9.0.0 (PQ3A.190705.001, יולי 2019) פלאש קישור 884e074c374080550450d6b9356e9732043d38a5e4957aedcac9c82ec6f20fb5
9.0.0 (PQ3A.190801.002, אוגוסט 2019) פלאש קישור b26aa2d7f03fd3ebb3d5de4840efe2614043bffac46b918f24ed8791d94f90a2
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) פלאש קישור c97ea4e821ae88d9aa99b516f6a24db5110c171864a3200e9c6ca8dbd645eca5
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) פלאש קישור 6f0233dd1c8faf8dad2324245e08ed18d8757eec99d724095941ea14e3eddeb2
10.0.0 (QP1A.191005.007.A1, אוקטובר 2019) פלאש קישור 3ed471615bd9592c26dd372e5e418e52aafbff15552dbb14f02832f64085cb06
10.0.0 (QP1A.191105.004, נובמבר 2019) פלאש קישור c198eda7d3203793a46f876f1b67a01537847888ee75c9805f25b91e149af25d
10.0.0 (QQ1A.191205.008, דצמבר 2019) פלאש קישור 8ce46d6ddd27073ef6029617d03f39ce0b395ea1fffd43e838404505ae16fc47
10.0.0 (QQ1A.200105.002, ינואר 2020) פלאש קישור 10d1c3227e4e37994386f6d5940a2a6a973ceba423369a75200e7f2fb6a5f915
10.0.0 (QQ1A.200205.002, פברואר 2020) פלאש קישור f382b0cf72f2cfa6ebd406511b6e4a58be72178866f9a36780e6a9397bc278c5
10.0.0 (QQ2A.200305.002, מרץ 2020) פלאש קישור 0e3198556031148a94e281768aeec3825f81d2a28be8162716a41ae79c2aea2c
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) פלאש קישור a6d14374fa1906b81e280839859b48b667450ae21466499afa238bc14538eb5a
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) פלאש קישור 05a0464abbdd5841c389327ce3816b5d9dbc7e9665998c47dfb8b2e55a90adcb
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B3, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) פלאש קישור 6b28b80bc045838dfdd6cc15512f6655c09d784fc75955424adf5e6cffa069b0
10.0.0 (QQ3A.200605.001, יוני 2020) פלאש קישור 6829d5ffbaee18beb59893dcbe4d945e5af211497ae3e931d765a6e92c6cee32
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) פלאש קישור 8ca5332807da8b73d6e9d0a5bc502aac69bd2c1005fe17a71bf0fc230be57210
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) פלאש קישור 0262da86ba309e2c7d9807c9b5b5d8af7c6a8cf297165a6effb1cf0254bf5695
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) פלאש קישור 305df20c865426b9be467cc6a44081a8cac3992257f86ab9c5c91321596fd6b8
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) פלאש קישור f2d162efe821721e9e7839065514fbb25a1d659078f2e8e5ef3ecaa2804cf954
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) פלאש קישור f797c86c31a79d2f219a8a75e643899fa3576cefca9245314aa87fe80a1f04e2
11.0.0 (RP1A.201005.004.A1, דצמבר 2020) פלאש קישור 2f5c4987a8e1c29bb2843d7f7d36721d52f2eb25a0fe4c74b3590e34a06eb44f

"walleye" ל-Pixel 2

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
8.0.0 (OPD1.170816.010, ספטמבר 2017) פלאש קישור 63083164c20ee40077d0a1f54b48dc6cb861fcde03f8e5f1cbbed85a36200295
8.0.0 (OPD1.170816.011, ספטמבר 2017, Telstra) פלאש קישור cd9a3474ca8f281316fe5d580fc2f90a51832e4e514db28bf006a1560e97b3c8
8.0.0 (OPD1.170816.012, ספטמבר 2017, Rogers, Fido) פלאש קישור a771b8c2760d8f3eeeeaa94737186489ae39cbcb2a912ad3d03895de29bbb4a2
8.0.0 (OPD3.170816.012, ספטמבר 2017, Verizon) פלאש קישור 9626515dd78cb1ff1cdac07b72c17ade6ea932c14011bac5c1bf0ffe8b25e16d
8.0.0 (OPD1.170816.018, נובמבר 2017) פלאש קישור b153660d7451973f29b1b8e1eda74f977479e4c534d77488a29c272e398ae9ff
8.0.0 (OPD2.170816.015, נובמבר 2017, DTAG) פלאש קישור 5e7a47f0f4c1a9234aa4d022213cf2ed2f9fd147b0d86cc2ece0ec2d25095fd8
8.0.0 (OPD3.170816.016, נובמבר 2017, Verizon) פלאש קישור 4bc6a6f9751467b65d8aab46e40bf37e81061fb436fc70642399d2de8cb8a404
8.0.0 (OPD1.170816.025, נובמבר 2017) פלאש קישור 4752baaee571f7d645099ad8de38ce525ebbeb182660953d0da71caacfbf8c9c
8.0.0 (OPD3.170816.023, נובמבר 2017, Verizon) פלאש קישור f269631e3ed65d3bfe21a6ea4d143b8280571687c1ccfbe79efac34715935f79
8.1.0 (OPM1.171019.011, דצמבר 2017) פלאש קישור f74dd4fd9c7816a694901b01ba922c5033acb972f5fe5e51630400e4bfb07700
8.1.0 (OPM2.171019.012, דצמבר 2017, Telus בלבד) פלאש קישור 9b47e323f005402ed008b8dee5bc014dd6f89876bd6c374308860a0458df5cc0
8.1.0 (OPM1.171019.013, ינואר 2018) פלאש קישור 56e2f2dcd03083cacf177b2dcadef13fa5a2f69e42a075e64a4f33beb1448887
8.1.0 (OPM1.171019.014, ינואר 2018, O2/UK בלבד) פלאש קישור 123066fb33acd740fd8ccb09111b1d3d2f9c0e8e3ea119a58ece102eee98e7ed
8.1.0 (OPM2.171019.016, ינואר 2018, Verizon) פלאש קישור d162f4a51ef5f5fa4660e6319e5a1fbf3950cbb3c77243dd8ce09b6b0ce07ec0
8.1.0 (OPM1.171019.019, פברואר 2018) פלאש קישור b994668911759ec000d671ce73728dc23e91bef8ea4bd6947a9c274645aeb803
8.1.0 (OPM1.171019.021, מרץ 2018) פלאש קישור ab7d4133548a10d6983e377e2c65d4287d37bf28901569f2039464dde63909f1
8.1.0 (OPM2.171019.029, אפריל 2018) פלאש קישור 4129626633cbab200c6c18fc52b2dd832714ef96761e1866b60d462e4dd39cac
8.1.0 (OPM4.171019.015.A1, אפריל 2018, Telus ו-Kodo בלבד) פלאש קישור a91245077caf240831a835b26d0b44d703d702fbec29ec320abb31aa10f68ebb
8.1.0 (OPM2.171019.029.B1, מאי 2018) פלאש קישור f30863534452ad2a899d874c0bc31c95ff1595d1b3c558f9d5c805120a851bde
8.1.0 (OPM4.171019.016.B1, מאי 2018, ספקי Fi) פלאש קישור 6f46fa2228cc1aff8a990851c13c46c0dd6e372139b35a605814bb21ef0430b9
8.1.0 (OPM2.171026.006.C1, יוני 2018) פלאש קישור 1c0e0e5aa24feab53fbb43d26d246c485f166bc7eb67e1e07345b502ffa51c60
8.1.0 (OPM4.171019.021.E1, יוני 2018, T-Mobile) פלאש קישור 5a35d247ab5cdd5150b9d7417667123757d2e16b5ca40ac4c9a8a4de4c3d329c
8.1.0 (OPM2.171026.006.G1, יולי 2018) פלאש קישור f7f5a6228b5e5a7b3e9de82fcbb98b313c448dfdd5c43d58525d4b9ed49b3eef
8.1.0 (OPM4.171019.021.Q1, יולי 2018, T-Mobile) פלאש קישור a4b251468a0a6236088f78cba6ddca7038fbb90acb4e0a4e331f0295177fba0c
9.0.0 (PPR1.180610.009, אוגוסט 2018) פלאש קישור 4149f7e5a7ea4b852910d6d25f2d594d07f20e9781cf8e6e9585f0a33edb54ce
9.0.0 (PPR1.180610.011, אוגוסט 2018, Telstra) פלאש קישור 0fbd304845b6a1e8c5960deedb70aab0f804a4b1bb93242b3bbcdad586982769
9.0.0 (PPR2.180905.005, ספטמבר 2018) פלאש קישור 4895938f17a317c1373c37480c33b09f7d2d531cd3d4275d2c2773c103c9370a
9.0.0 (PPR2.181005.003, אוקטובר 2018) פלאש קישור 8613da61efa69e8aaac416b7c26e239843a2829876a61c462707530a87a8dffb
9.0.0 (PQ1A.181105.017.A1, נובמבר 2018) פלאש קישור 408e5a32abf252fb4acdf72c0ba98a39397807ae87031104825ea9cadb09a515
9.0.0 (PQ1A.181205.002, דצמבר 2018) פלאש קישור fb27eb5ac91d339f5cc426fdd8202db7579d0ee72b7b2674d67d4449c342066d
9.0.0 (PQ1A.190105.004, ינואר 2019) פלאש קישור 78374c71a13d5edc72424b46e08f05dc9fa9e5e53af452fd3be48d8c3346bb41
9.0.0 (PQ2A.190205.002, פברואר 2019) פלאש קישור 781881b5f420246a5da8c1ff72977d58867b0743805ea2e410cc46d9356a02cf
9.0.0 (PQ2A.190305.002, מרץ 2019) פלאש קישור 73bd98dee9844d0322e84a134ba541fa682061446cfe32cd8d88ae803d971a30
9.0.0 (PQ2A.190405.003, אפריל 2019) פלאש קישור e9a0ea4ca785784e23004033e13b6ba3610e31257c21609689c089190bb254c6
9.0.0 (PQ3A.190505.001, מאי 2019) פלאש קישור d2730d9cd155ada199c7c9d90eebb4e43cc7e2702f6853e59e2f79d4be6be291
9.0.0 (PQ3A.190605.003, יוני 2019) פלאש קישור 952d65cf3904e2d88a1f80a935c5b5f017494f8758e8d8706c29e3b1f5bd1eaa
9.0.0 (PQ3A.190705.001, יולי 2019) פלאש קישור cc471c8c7ffaa899e30438fa30b8d33b92b12a3c92d3e592c53bfc5983de205b
9.0.0 (PQ3A.190801.002, אוגוסט 2019) פלאש קישור f9a5e2307ff6d36afc94899f88d094e4468e9211e5181cfc5d0db5ff4ab417f2
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) פלאש קישור c6730808415aaf2246fb7ba2e2da2d538368d92c6f1e743ad5df36b812792e40
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) פלאש קישור fa9552eaef3531e2abae09b5e3aae510b7a052f6938a145dc1caed8b98a146c4
10.0.0 (QP1A.191005.007.A1, אוקטובר 2019) פלאש קישור 78ad96e7de96b9fd24033b978e9bd4c7546ca9c46e0ef818b174d46bc9234b13
10.0.0 (QP1A.191105.004, נובמבר 2019) פלאש קישור 46d5a6f0693750241b72457865b0169537560c9569f9d1d587a7b7ebeb6c353c
10.0.0 (QQ1A.191205.008, דצמבר 2019) פלאש קישור fcc4b811eed22a4cecf3b3746ed5619ba2d25aca7a4fb6b427ae8011d68ce61
10.0.0 (QQ1A.200105.002, ינואר 2020) פלאש קישור 877e8ab1131301ef680056e45ca40a87421a72833d53fda87ed00fadb1fe7480
10.0.0 (QQ1A.200205.002, פברואר 2020) פלאש קישור 3f01c9f0de5bdb6bc8f66937d7d615dbde11b4fb8892f4dddba3fb7e1ac6ec3a
10.0.0 (QQ2A.200305.002, מרץ 2020) פלאש קישור e5da4d98ce71af9f6cdb2192fa7f921443769682539b58959f83ccf6f9004b49
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) פלאש קישור 1f086f95d0587f0800f5a815c0f6f58415d9c6de456dd19dddfa9b4dfdb46bdb
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) פלאש קישור 9f518dde7261d0d2b8abcb08f5b6f42af0e34a6cfc825c1486ea6eca123d36e2
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B3, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) פלאש קישור 4dee41ec5c26276680723fd0c1d04460f5e8b30265360e824c6d6f29e4e1eb40
10.0.0 (QQ3A.200605.001, יוני 2020) פלאש קישור 66e8d94e168420e7cbe19f67b3a127e2ae55a61e44019ee10c9b11026edf4e93
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) פלאש קישור 4db5016297d4c791f05098d1b7508a88663387e5cb25c9b7179e3d8afcbe3721
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) פלאש קישור c144ce2919f94c4c57a5bd3bb9ae73d242fec52f170e4d1055ac17d0cc884d9e
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) פלאש קישור a33673529250a7e3347bbd375c5bd9e00af3cbda670fa1c583941305dbab73e4
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) פלאש קישור 55e6ce7b4a1b9e1a619bdc278f8e9da4f577acabfc13a29fc73bef0ccceb1709
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) פלאש קישור 78b8d156a944a5664f366ea75f78068e45a8000d112a4a48fe1402a24b7aadf9
11.0.0 (RP1A.201005.004.A1, דצמבר 2020) פלאש קישור 0c23f6cf9e2194a3e72b1288f65c5a7f2f6c020080af49c8a494ee99ab3eb543

'marlin' ל-Pixel XL

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
7.1.0 (NDE63H, אוקטובר 2016) קישור 96adcecf136d0389569e28a3396eba92880d77df3ceb8e39b0a765d99ddf0929
7.1.0 (NDE63L, אוקטובר 2016) קישור 71a65e7ef49f88a8f376831378984c019e8f078dbd39499eb4ca9e1a475df9f0
7.1.0 (NDE63P, אוקטובר 2016) קישור dcdaaa51d4b4c0a67c4b670f76fe53b852b38d7b2ce65399ac56799bfc1ca7bb
7.1.0 (Europe, NDE63U, Nov 2016) קישור 24e8abeb4e1f09bff31577b46661110bf7d5745abb9269b638f6fb86a338d271
7.1.0 (NDE63V, נובמבר 2016) קישור a66866ba4b8f9f1baa856828d46a747d769098add86098bece50854983ecea3e
7.1.0 (Verizon, NDE63X, נובמבר 2016) קישור 8b520419e32141f68d9f12d7e302bfb77885ed5587908d30b2a0e94ed07038a7
7.1.1 (NMF26O, דצמבר 2016) קישור 4f68765c108fc3d45ece7bca8e873561e29c5ee83c8671f1b7785f57a8888070
7.1.1 (NMF26Q, דצמבר 2016, אירופה/O2) קישור 5d515cbc8d5b98bc36375355ef34af73e27afdfd0a1f7f0bde6ca8fe4cca6564
7.1.1 (NMF26U, ינואר 2017) קישור 10ffd61d7cf7c62a77ad04cc6dc2a4ba2fc9f7655b63bcb87ffdee7558c33661
7.1.1 (NMF26V, ינואר 2017, אירופה/O2) קישור e6bda2087d010f86589e799dae19d56d7beff307251bd2820693cfac360e65e8
7.1.1 (NOF26V, פברואר 2017) קישור 1dce14a1cde69ac72e14894c980a823920885c78410d8f1b431565517a56e72f
7.1.1 (NOF26W, פברואר 2017, Rogers בלבד) קישור d2cb05747fbd11e2590faf3c4675bd32e61e5aa401d7548786ef0ified17096968
7.1.1 (NOF27B, מרץ 2017) קישור 2259c206286971ef7a48cee8bdad9f5fb9914e9dccb282d96ba0b6385eb20072
7.1.1 (NOF27C, מרץ 2017, Rogers בלבד) קישור b49c0e7b058564efb6deb9278dac9263124b2341bf9660accdc56fbceb90e623
7.1.1 (NOF27D, אפריל 2017) קישור 01a800f05ac28216632b4a38976517c7812bd8381cd411d04151f61ab2dbc041
7.1.2 (N2G47E, אפריל 2017) קישור ebc79a0b5015bd1d5d8d72c3a984cbf0de6e8d5bd26ab93fd2afcc9791199fc1
7.1.2 (N2G47J, Apr 2017, Deutsche Telekom) קישור 503d88f556a481677ecaadb62e83fa3a2b73f103271b954f629838f45ea4168a
7.1.2 (NHG47K, אפריל 2017, Verizon) קישור fc027c3b428914d1a52fae80d88f5d3fd4f7ce9ac055edaa571ae5afcb85044d
7.1.2 (N2G47O, מאי 2017) קישור 7150cd63ebb56bdb518a9915116773f6541cea7f01540580151d2ceb0814b65d
7.1.2 (N2G47T, מאי 2017, Deutsche Telekom) קישור a25a7b1b3d0cc3bacde793348ea7c35d5e89b7d6ae7c0dd2831a7715580e870
7.1.2 (NHG47L, מאי 2017, Verizon) קישור df0057379caccbab2184c79258686de5fa1c7946d42326c912b5b607a22fa654
7.1.2 (NHG47N, יוני 2017, Verizon) קישור 61938704ed1a67daa281ef6516fa59316829e51e431413a512bea3b673c47721
7.1.2 (NJH34C, Jun 2017, Deutsche Telekom) קישור be914eaa15adb62dfec8bbd8856ce538f738f25d59a8c861ede6b053d0b773c2
7.1.2 (NJH47B, יוני 2017) קישור 12f9e64e0aa9488a200023dc2544af3d878a5d1a09836d6473a4ced4bf954e3f
7.1.2 (NKG47L, יוני 2017, T-Mobile, Fi, ו-Rogers) קישור 9fbf9d8ef0e5977799e1d7637b65914f0f5fcfaaf774fd1758739d8e6ce4f0ca
7.1.2 (NHG47O, יולי 2017, Verizon) קישור a2b41619842a7fc8b7bb5fc13e052337b3fffca68cf26b12d5292188fe25db52
7.1.2 (NJH47D, יולי 2017) קישור 5ba1ef91e32a9fe527240050092ec4b8c781c7979a6d043d0363d187360ef31c
7.1.2 (NKG47M, יולי 2017, T-Mobile, Fi) קישור f0fa887a31e39b00db5d957ea2d575205fd7627cacdb2c7c79fb6cdfe1e9f182
7.1.2 (NZH54B, יולי 2017, Deutsche Telekom) קישור 857c01792c36278c8758b3e14a1ee0c5b4123e6afab1fffc380b80c232058b30
7.1.2 (NHG47Q, אוגוסט 2017, Verizon) קישור 8b788af852d231a6ad99324aaed38f093ca07d4ad771b80609be7bf0d7033c2c
7.1.2 (NJH47F, אוגוסט 2017) קישור 497f7f663a8f31418ff4de343d123e70946e03253bceb908b1ac3ab87c72093f
7.1.2 (NKG47S, אוגוסט 2017, T-Mobile, Fi, ו-Rogers) קישור a434e157f855427c929113e16aa5f54b73c135ea0fc5ae5fbac9ee8a08393ad8
7.1.2 (NZH54D, Aug 2017, Deutsche Telekom) קישור d34033faf5631fb66f8bc31d26928bb69a97c71b621e93ccd4edca0bf259313a
8.0.0 (OPR6.170623.011, Aug 2017, Bell, Telus, Telstra, T-Mobile, Sprint, USCC, Rogers/Fido) קישור 985fd412c40dd1ec6ee780185b30c5854627b5301da2a48f252155a0265116de
8.0.0 (OPR6.170623.012, אוגוסט 2017) קישור 6304451dd6744b1a2faadd7921f28a217e8dbe4bf20c6cfc20bf350b1e0f07df
8.0.0 (OPR1.170623.026, ספטמבר 2017, Fi/קנדה) קישור 1ed9b4b2cf045e04b8506eaa4927d7825d65d02460f5755d08549150dc411985
8.0.0 (OPR3.170623.007, ספטמבר 2017) קישור bf187b023f59fe92dfd7d2b9492ad9f319ee4e10b8435d421204cc5dbbe47110
8.0.0 (OPR1.170623.027, אוקטובר 2017, Fi/קנדה) קישור c3d7fe5d445492d72ecedb11ce332af4f198c0bfc2933ed62161673a90261582
8.0.0 (OPR3.170623.008, אוקטובר 2017) קישור 2079f0098bf999fae5d25956c96da17698649c8bf5fa8e2d9bfb95ff5d33a563
8.0.0 (OPR1.170623.032, נובמבר 2017, Fi/קנדה) קישור 990d8d518fe2a2bcab17e01410866b3bf6cb75ff4aa7b2d1a345b79042f00573
8.0.0 (OPR3.170623.013, נובמבר 2017) קישור af0b65646b391da6f8386421fbc65fe4de859d9f6db526ae7fef79f0712d3d90
8.1.0 (OPM1.171019.011, דצמבר 2017) קישור fe9d06f36e908d7267614697bc83a3fa04fcbe83667c12bff977b8ac6a7ca856
8.1.0 (OPM1.171019.012, ינואר 2018) קישור b7b24003e805360c09c9798770d0c4280d977264e93815e7a8394560598c65bb
8.1.0 (OPM1.171019.014, ינואר 2018, O2/UK בלבד) קישור 3ab03172cdc0e1bdd56af3f59a978b35c3b0935cf6c546f9e144608f716d679d
8.1.0 (OPM1.171019.016, פברואר 2018) קישור 5d034d9ab6aeb0880c9d60b0cb743830629f24d2ffa154b93a0e2806958b50b0
8.1.0 (OPM1.171019.021, מרץ 2018) קישור eb9f8156dcc88fee3800cd9b9bbac62b2bf23a5f175cb2b9e0f90d53d5cbd465
8.1.0 (OPM2.171019.029, אפריל 2018) קישור 96b864b33a719d382d8d50c2113b9333cf67f2fa5147c9616e882e4787ebfca
8.1.0 (OPM4.171019.016.B1, מאי 2018) קישור 77cb10f105425713b23d3f9b488a9da54b861ed282548968bb868f539f4b47c4
8.1.0 (OPM4.171019.021.D1, יוני 2018) קישור 19d49a07453c6f7cdcf539bc67291cf389b9099fe01153f18a68b91a0db938ae
8.1.0 (OPM4.171019.021.P1, יולי 2018) קישור d5fc023e90f37c8d353f331411a22131aa41cf6f0047401bf03747039b8fa2a7
9.0.0 (PPR1.180610.009, אוגוסט 2018) קישור 90a4fa8b99796aad1a2347dd4399aa89db9bc7da3e573749136ab0713246e97d
9.0.0 (PPR1.180610.010, אוגוסט 2018, Telus) קישור 3b90270cd90527298e2679ba5dafe89508949254e10a6865a5ecf4b4a6975b08
9.0.0 (PPR1.180905.003, ספטמבר 2018, Telus) קישור 051c4ec5c33c6a948a48c9c83b36c73c976b320d3ddbc0bf15f9468d61c76a0c
9.0.0 (PPR2.180905.006, ספטמבר 2018) קישור df8ec9745c436000568af9b4205f5ba3c1fe67e164cad4f906a77458c3a656fb
9.0.0 (PPR2.180905.006.A1, ספטמבר 2018, Verizon) קישור a78fe26434e04f8d5015bab79f717fc7b03b13286370b079b7e96d1f7562512a
9.0.0 (PPR1.181005.003, אוקטובר 2018, Telus בלבד) קישור 87fbdecc08c8e9cabd17449118d9cc3df4db3e82663280200867dc04b25d7ee8
9.0.0 (PPR2.181005.003, אוקטובר 2018) קישור 59b2d3ddc0ee8b42f88cceb01f2a52cbca5028af1969e7abaade3424688b935d
9.0.0 (PPR1.181005.003.A1, נובמבר 2018, Telus בלבד) קישור 960a173f0f84e2c3c0c5d96643e6ca3f99d5a898a932c6e3a62c52282d6fb3f4
9.0.0 (PPR2.181005.003.A1, נובמבר 2018) קישור 918e249f00d79941799d0e8f09f539ad8e52d8188eaaef6c10a4360880093dee
9.0.0 (PQ1A.181205.002.A1, דצמבר 2018) קישור 9a129f3e1bed577fd87078042384648ce88d541d0d76ced3bc08bd78626adadd
9.0.0 (PQ1A.190105.004, ינואר 2019) קישור 2a6c1b278b0a07561a1080f4c0017fb9628654d12f55c20775501477ce5af700
9.0.0 (PQ2A.190205.003, פברואר 2019) קישור 8a9a1ff816b8d117c60c44db8e4b9dd84bc07ea9b95c3745d17e6cad349b4b38
9.0.0 (PQ2A.190305.002, מרץ 2019) קישור adea2e1109a841867f336f91087274e90cdec36a7c9a5f8a78f5bcf500f570d8
9.0.0 (PQ2A.190405.003, אפריל 2019) קישור d30b60f0716850430dad505b928b917d61c502603250b4e7e9206a086f62b106
9.0.0 (PQ3A.190505.001, מאי 2019) קישור 5dac573cedb98a1c8b8e9cf0bf87710e9f0d32a4290ed2339412fdc437fca331
9.0.0 (PQ3A.190605.003, יוני 2019) קישור 14ebecf79fdfdbe2eba81470180942cd643be21c9ecf2cc86bc3e89d0e9dd0bf
9.0.0 (PQ3A.190705.001, יולי 2019) קישור 522f27c4d50055f6402ca9d4d62fb07425e3af7c4766b647a4096ce3041984ba
9.0.0 (PQ3A.190801.002, אוגוסט 2019) קישור 13dbb265fb7ab74473905705d2e34d019ffc0bae601d1193e71661133aba9653
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) קישור 3f4a20df5868981e6af189c88fd09e17ba042b5955dffac8593b48b14d6ae85c
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) קישור 2db5273a273a491fee3e175f3018830fc58015bdbacpedb589d67acf123156f8
10.0.0 (QP1A.191005.007.A1, אוקטובר 2019) קישור c27241e0aaf46f4ff60d8279efd9ac6f6ac8e80b1bd08c43d75f851313efaa12
10.0.0 (QP1A.191005.007.A3, דצמבר 2019) קישור bef6653301371b66bd7fca968cf52013c0bf6862f0c7a70a275b0f0d45ab3888

'sailfish' ל-Pixel

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
7.1.0 (NDE63H, אוקטובר 2016) קישור 43ba5f8130a58770edce6cb0c6c43920798e038cd7cdec2c54f22a1dd474a7c8
7.1.0 (NDE63L, אוקטובר 2016) קישור 49876a7c9e8f14da672dad27a0e404cccbb1330a4c9ebd398c34583a576eba6c
7.1.0 (NDE63P, אוקטובר 2016) קישור aaaa2f1a592ba43de10396938220c4ed65ff3341edd01afd4b5a4f506b39042c
7.1.0 (Europe, NDE63U, Nov 2016) קישור 3fa367096c251cd5ab1a6c465cb60fc075b08b999148bbf0036f1533e3efd364
7.1.0 (NDE63V, נובמבר 2016) קישור 1b3155ff623e8a872a788c54e650a0077175f54d723a185f52fff8a3170478ff
7.1.0 (Verizon, NDE63X, נובמבר 2016) קישור dc45f6c83547266bf9e49edeae0978c3d734278febec2f7023aae4bf299e4fec
7.1.1 (NMF26O, דצמבר 2016) קישור 58719f26685322bc1c7bc0a313746ceaec6772499913fc671d58f4f0150a9278
7.1.1 (NMF26Q, דצמבר 2016, אירופה/O2) קישור a84e0e4b2f80bf8b88857cbde28e0617380a94590dcfc24713aa1bc1ec3671fb
7.1.1 (NMF26U, ינואר 2017) קישור b161fe98c4308b7e611ca3e432a8ba7141c2cb607b63e2b7e3e7a39c7d1c4943
7.1.1 (NMF26V, ינואר 2017, אירופה/O2) קישור 8ba1f89e1db6cf9a770abc065a63db96ac9ac00613a7ec088ccb35440feb645e
7.1.1 (NOF26V, פברואר 2017) קישור 65092b3813a769483af3b810635452c8e016b19f71c1920a8c33711ab875b84f
7.1.1 (NOF26W, פברואר 2017, Rogers בלבד) קישור 277fc9006dca8b34bfc616b4bf83626d84271f7555e2c1aa41248cd68d481e13
7.1.1 (NOF27B, מרץ 2017) קישור 5a8a6e118af74588e9be13a5a6bd0d620b95067a6f7c5f808ae1c04739398400
7.1.1 (NOF27C, מרץ 2017, Rogers בלבד) קישור 2451ef017181043e83820f7340c8ef479bca5b927f56b16b9a3c3ca598dd1460
7.1.1 (NOF27D, אפריל 2017) קישור be4efef17af09d268ab5d27a6d2ab51412e544b3f076f3d7a71e2b62df1f4eee
7.1.2 (N2G47E, אפריל 2017) קישור 00a46e7ec5e000a18d17b07a348933b00eefc078c934dc726917c0fd92bebbe4
7.1.2 (N2G47J, Apr 2017, Deutsche Telekom) קישור 0a1664643d721ebb6235b291ad6d2ce77c01286dfbd63469b0f43b331ab64bb1
7.1.2 (NHG47K, אפריל 2017, Verizon) קישור 59f23c7a6e672337c4a5e4b98f240de63db7f2d161c08d05cf23ca92c31114c9
7.1.2 (N2G47O, מאי 2017) קישור f2bc8024b015fdf1e79d0ae3da187cb0c371c7fd5a24e384abe75a0c7c1bdb41
7.1.2 (N2G47T, מאי 2017, Deutsche Telekom) קישור fecae045bc1444880a2325207a25780770581eedf931c3a9c01aa46b1a670c68
7.1.2 (NHG47L, מאי 2017, Verizon) קישור 509076eee8f730c1d3fa950158fbb55478db69f483fcde94c1e2e0f5a3685307
7.1.2 (NHG47N, יוני 2017, NHG47N) קישור 5cea9f9192c66266aee9c3b3d4004798323f6d051e209c7b87a2f2f76c35ac6c
7.1.2 (NJH34C, Jun 2017, Deutsche Telekom) קישור 3158e0a296be4677ae02c6d8b6b4ec722975dd07915efa0e62acd6a2eebb22a4
7.1.2 (NJH47B, יוני 2017) קישור 1b1673a3baa0e1d44c0da04323c40f71b7501ee3e83c43c5eee01633075ce61f
7.1.2 (NKG47L, יוני 2017, T-Mobile, Fi, ו-Rogers) קישור 2a584648a6f9ecc17309e290e69121b1547fe5e2b25d9c74abb898f817c54a55
7.1.2 (NHG47O, יולי 2017, Verizon) קישור 17c5ea14e8b9b984d37ea03ee9af11263574b071f21cac219d1ae2ec51f9fa05
7.1.2 (NJH47D, יולי 2017) קישור 953f6c699769cd123398185570047182334da19dee235e178a523d449e4e9c4a
7.1.2 (NKG47M, יולי 2017, T-Mobile, Fi) קישור 713b66132e92bb8c5ced2282628998de9d5835a1d0bfd6d74a15312bdb5d5349
7.1.2 (NZH54B, יולי 2017, Deutsche Telekom) קישור 087eff7b428a4624ed4fc0bb51896b324892b625ad7bef03a0428ea38448a628
7.1.2 (NHG47Q, אוגוסט 2017, Verizon) קישור 135beab7f55a7f9fcf5ae3384d0e79bfb3b39fbd963dc836d3b61dbf23dab8ae
7.1.2 (NJH47F, אוגוסט 2017) קישור 6fd9b2c42ebbde474fff37765b90c8b688128cda24b2fffbeb46523a5acdfa14
7.1.2 (NKG47S, אוגוסט 2017, T-Mobile, Fi, ו-Rogers) קישור f4b60f104d33fed036efb00d33125bf672b01b0a53f8a87b84836ed7959efb7
7.1.2 (NZH54D, Aug 2017, Deutsche Telekom) קישור 127f058367fa854002e6fd4221cfbcdc748398b122a2b39dc5cad7aa9e902be3
8.0.0 (OPR6.170623.011, Aug 2017, Bell, Telus, Telstra, T-Mobile, Sprint, USCC, Rogers/Fido) קישור 0d71259400371b8da44e6300324dbd6cbe26d6ae2641745becab9d7d1607e9db
8.0.0 (OPR6.170623.012, אוגוסט 2017) קישור 8ada9373e6f86cac20023bd6c7889edb0449fc7085913d1e45f8a1491b17942c
8.0.0 (OPR1.170623.026, ספטמבר 2017, Fi/קנדה) קישור 26d3f82f8f5bed5be4c3ca4ea8642ce58253ca753359ae2fc8a7835cc4730103
8.0.0 (OPR3.170623.007, ספטמבר 2017) קישור 6a2629bab74c58b769403f1f25fd81ea64bdfbf6fc30281f2d9c2fb95a4e6bb7
8.0.0 (OPR1.170623.027, אוקטובר 2017, Fi/קנדה) קישור 87caffce63fcf8af3e20f95831fda86fd311a551fab666e0364e0f86f7d33a6b
8.0.0 (OPR3.170623.008, אוקטובר 2017) קישור b8bb3a3f81db5ea19cc16d9244c089146bd9f4653f9771e0add8b130c19f1e
8.0.0 (OPR1.170623.032, נובמבר 2017, Fi/קנדה) קישור e011ef434ae32e24f14c19d83a859ed76a156209ba4552c393af38f5b1f3efd6
8.0.0 (OPR3.170623.013, נובמבר 2017) קישור bdc49b40d4a45b376e86c435487160d54a4f94baff00862c1e579ec60c9d5be3
8.1.0 (OPM1.171019.011, דצמבר 2017) קישור 56d15350a2c54960b149fc8a080547f17e1c4ba4da89bb03f6c634746ca6318
8.1.0 (OPM1.171019.012, ינואר 2018) קישור 49ed1aec7de3bd002340a9db6d19903f0a3e8c8c94b21a2efbfabea8b94e5dc6
8.1.0 (OPM1.171019.014, ינואר 2018, O2/UK בלבד) קישור 32322b4cf384d2f77963385afd713e87d1cd40b398c6532ba39c806aec181f10
8.1.0 (OPM1.171019.016, פברואר 2018) קישור 8a6591cc28c420e779e881f46b725446bea2dc0760380465484a7976df796a19
8.1.0 (OPM1.171019.021, מרץ 2018) קישור 68d3b69a17a4f4bc0aea85ffc7db69b4103f7e5ac7568d0469a6a389927df407
8.1.0 (OPM2.171019.029, אפריל 2018) קישור bee9592ca8e5863f54e42dcba3102f44caaa68176cb4d721d3e57872a70384e7
8.1.0 (OPM4.171019.016.B1, מאי 2018) קישור 68c3a77dd68f2694e312507e90f8af6b7b32b33bf273ecd1def159850bfa8d2c
8.1.0 (OPM4.171019.021.D1, יוני 2018) קישור e23151353bfeb8fc400ad5bf99c34136e2a6356343b68307d66826b0f18e0840
8.1.0 (OPM4.171019.021.P1, יולי 2018) קישור 0bcf4315bcbd2dfe8878b00c778833ec61ddfdd156f33729fa02318f0317016a
9.0.0 (PPR1.180610.009, אוגוסט 2018) קישור a945cab87553f7010764c2ea14745d3ef5aa7780e6d77c04babcc1787fac99b9
9.0.0 (PPR1.180610.010, אוגוסט 2018, Telus) קישור 94ca010620ff958fdcf7d5da2bcdba1c00636e9f2247889cc516355a674ccde8
9.0.0 (PPR1.180905.003, ספטמבר 2018, Telus) קישור 5b219c2e767532a3f03a57698e4b82a0b845b03cfb521908c8e67697aab3928a
9.0.0 (PPR2.180905.006, ספטמבר 2018) קישור Bad3cb1809c9bdf451149ce9d0db79d76a84cc3a1fb3602df485b55664d3d60c
9.0.0 (PPR2.180905.006.A1, ספטמבר 2018, Verizon) קישור b063909b211beea28e6879a12db1dade1eb4c007900082c10ea160f15c6feae7
9.0.0 (PPR1.181005.003, אוקטובר 2018, Telus בלבד) קישור 15fafd9ddcb3c614d57453061d6ce2188b83daba008373b64b68bc5476a6a6b1
9.0.0 (PPR2.181005.003, אוקטובר 2018) קישור 727c51f523fda0fbff4f7950b691c43e7ebe791e4bc54a00c7d111e3789d3fc4
9.0.0 (PPR1.181005.003.A1, נובמבר 2018, Telus בלבד) קישור 6a2c3b69a43f93e576f953d7c8368648bd26f7d23667556a65af40282a72f7af
9.0.0 (PPR2.181005.003.A1, נובמבר 2018) קישור dec6298c7893c8a24599a764ce4ea41d4f5707ba4d69024c57a5b37b3e3c0975
9.0.0 (PQ1A.181205.002.A1, דצמבר 2018) קישור 6a61ff636875d6dd382ffb9ce3103ebc85b55754c7926179e03a8525833144ee
9.0.0 (PQ1A.190105.004, ינואר 2019) קישור fc5db1d45784659f8746e6895a13dddc4550d3af0b61925313b65c7bd503cc7e
9.0.0 (PQ2A.190205.003, פברואר 2019) קישור 164a72699b7efea606ebedf573fa7b4bae1dcbdadede220483383ce329553efe
9.0.0 (PQ2A.190305.002, מרץ 2019) קישור 73582e64a61bd909c460b3a6687d6c9d2d8c1ba0ea18250c1ec7643714fdae6b
9.0.0 (PQ2A.190405.003, אפריל 2019) קישור 3b16bc758cc201b276157a9852e49c19d046f3d9a9891aa96f7cc84571c03de
9.0.0 (PQ3A.190505.001, מאי 2019) קישור f3d2032d0862961a1712445226f942f7f430851fbbac045b724cffafaa5c6e83
9.0.0 (PQ3A.190605.003, יוני 2019) קישור 3128c984ab63e16219113c4df7b03bdec6afacd8a6b5c0e46daac67c0237671f
9.0.0 (PQ3A.190705.001, יולי 2019) קישור 7f9ff7f7fd447ecb9a3724878c71afc8ea64969cb085b900ce6827da3cc97a1a
9.0.0 (PQ3A.190801.002, אוגוסט 2019) קישור 029a3376237220354c6bddc98a38a893976fb280a42b8c091200d5527ccbcd45
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) קישור 83a2626261bf21d208376677db969e2920cd6d7814f04b4673035b68020dd9c2
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) קישור 0b952229c861826b799084be63d834b63d227f22fb3d26a470d5d9b52b6d662
10.0.0 (QP1A.191005.007.A1, אוקטובר 2019) קישור 78c6703ea4473ed65c51d6e258bb67368962bd13aad3975db08b42c7b8d49cb0
10.0.0 (QP1A.191005.007.A3, דצמבר 2019) קישור d455265945b936a653730031af7d7a4aba70dc0c775024666a53491c9833b61

'ryu' ל-Pixel C

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
6.0.1 (MXB48J) קישור ce6d5a7bdfd61f2fe93b0e77d9b67f19a4e78825221c45c08ab1a6836b178de6
6.0.1 (MXB48K) קישור e13a6b012eb407fbdddfef2a5b482a1c12b28db6ee4250bc61fe0d2d835f6508
6.0.1 (MXB48T) קישור 5bf811b544432444d47949d18620644bfcb857b017913afea36fbd4a9cb6831a
6.0.1 (MXC14G) קישור 491498662e87df1398bed2ac11f253c97acd16f275f35d61f254c49b02c2f34d
6.0.1 (M5C14J) קישור ee1c55092fa4f2ba3eef69576b556f23af6b752d38c05d485fd972bfa70f31a1
6.0.1 (MXC89F) קישור de76375c3dc79338e97f67fa3092e502d9fc960cd296ed8be4582aa14d79b492
6.0.1 (MXC89H) קישור 11161f523b4305d5ca81e7a7fe3da7bc7ec718598801fe41f7cdfb59544a219a
6.0.1 (MXC89K) קישור 9a5ae97e093abda91131dd9337b40d49f866da58b60f34c06145d6100f56c5ec
6.0.1 (MXC89L) קישור 1f9a5fcbf9d91e79720bcaebd2873116090065b05f8ece1f764c64f4b781e791
7.0.0 (NRD90M) קישור 29233f1ac43e9309d6c8ee6273682a7ca172f129a062d611eb9f77c6e7eb5e3a
7.0.0 (NRD90R) קישור 843758b3c5bc6ef0e73102b13c1a7e33a0b2645c39c4966ade312a5d2e6574ae
7.0.0 (NRD91D, אוקטובר 2016) קישור 13a00ca040924b6101e9a6b4f9ba7327ad72364f7d4e6b27498bdf0a651a9fa7
7.0.0 (NRD91N, נובמבר 2016) קישור 5abda8a4f6fb35f1aa3d2fc5b347e6bf0b84f2747572ac4dbd7d9c902bb64694
7.1.1 (NMF26H, דצמבר 2016) קישור 52ad10d82325d9c36be9b79839d7397a4bedd94834f8281db31cb4e3ded48ccb
7.1.1 (N4F26I, ינואר 2017) קישור 2aa98ca14987da8229eca8210bc1c15b4fbba75abe25dfec0f4e8583af024d9a
7.1.1 (N4F26O, פברואר 2017) קישור 307fc15eac81233b93ced1bd87570c891ad0ca4290288e56cadd750d9f544e1d
7.1.1 (N4F26T, מרץ 2017) קישור d05202a077105a822e3755049878bb11337481e42f7a0325470068275df1b7e2
7.1.2 (N2G47D, אפריל 2017) קישור 191d8ea6b78033f8d9af290401a282345f2ac4cde7c2078e389482fb9230988d
7.1.2 (N2G47O, מאי 2017) קישור 7918a74f901fbcade1ce7ee145f6685bf7c1a87d7cd57267972b07092c575024
7.1.2 (N2G47W, יוני 2017) קישור 45c8abfaef1af9255611f6a9f7d57a2a7ce78738e19e2a20be4699d4b9487104
7.1.2 (N2G48B, יולי 2017) קישור fa17d9734da41b154a3592feb2f36313da60badcca6a8903a683e2ebc1920517
7.1.2 (N2G48C, אוגוסט 2017) קישור 0bc0ee15ad02bd3bd222c7b0abc6f518512978c79470e5addb5f5f45646f2c0d
8.0.0 (OPR6.170623.010, אוגוסט 2017) קישור 81a1479d62eddc5657c6b496a5581bafe07265b61f7e0c3b259430fcc7119758
8.0.0 (OPR1.170623.026, ספטמבר 2017) קישור e27ff2c88f88b13d1e431321b27b1bcf7fe6552c0644aba914ffea286e38ea0e
8.0.0 (OPR1.170623.027, Oct 2017) קישור fde49df968a67e51a3f36876af19820323e26949a49d3884f53aacd4df64b344
8.0.0 (OPR1.170623.032, נובמבר 2017) קישור 020f1cf911cc78dc36162b3bdb68ec6dd965ad3a92e9f4a78c7a519d18470075
8.1.0 (OPM1.171019.011, דצמבר 2017) קישור ccc99463d567d42e2d2a4e65be64670fa28d1f4cd9fcf1e6616ad6a4b71e65ec
8.1.0 (OPM1.171019.015, ינואר 2018) קישור 64c65be241b20f085c554c09ccc87cb10222ce7d96861558f14fabe9c8f50f7b
8.1.0 (OPM1.171019.016, פברואר 2018) קישור fd9cb83e1fa9d9b5616d7662d44771a6fcea012abb4a86131544f975ea88babe
8.1.0 (OPM1.171019.022.A1, מרץ 2018) קישור e5c762a178dc2194c86f7a5091b2302a44e6237aa99a7efd76b9cd97cee8bab4
8.1.0 (OPM1.171019.026, אפריל 2018) קישור 8f7df21829368e87123f55f8954f8b8edb52c0f77cb4a504c783dad7637dd8f4
8.1.0 (OPM4.171019.016.C1, מאי 2018) קישור 1fa1406541eac02e3f422ec03d48af2b352564e21efed50b9c62e93d622e517e
8.1.0 (OPM4.171019.021.D1, יוני 2018) קישור d198e485ca4485f4ebef484d82dbb01072ad0890feaf9ea6c03a7bcd33cc2435
8.1.0 (OPM4.171019.021.N1, יולי 2018) קישור 1f31fdce8d6f941ceef09dcfe81e3a65ef8eb33c857c1f80ef3af6c204c364a9
8.1.0 (OPM4.171019.021.Y1, Aug 2018) קישור 02bcca943089ca31e9a83c4500fd9d37f7b7c584230fa2130294fcdc33f08c81
8.1.0 (OPM4.171019.021.Z1, ספטמבר 2018) קישור 5caf896d79430f4a12dd1cb937bbed7b1557456875543cd6d587e999e2e9b91c
8.1.0 (OPM8.181005.003, אוקטובר 2018) קישור d5eea99520bf396c85648b1cc4e6ba73b9943c21e17425bc2621cc5309db04b
8.1.0 (OPM8.181105.002, נובמבר 2018) קישור fa8f00b5d15ae705b22acf65291dd1cc28c72fca61f60e2e6dd38f4aab705f56
8.1.0 (OPM8.181205.001, דצמבר 2018) קישור 11eb366bfa1eddeda13f2610c88df33742e931b9783e078992b13c447e5e1d65
8.1.0 (OPM8.190105.002, ינואר 2019) קישור 9f1e2867ac928fcd96e6ed176ffea95bc27c7b84402c9875c47e51c05acf2e30
8.1.0 (OPM8.190205.001, פברואר 2019) קישור 84f16195106f3c282795178784916012bda76bdf3fc454262c07793479a7667c
8.1.0 (OPM8.190305.001, מרץ 2019) קישור 0d59fffd3d3ba68d79098cc9f5347449ee9b1cb336fcf615e3515ae7e62885f4
8.1.0 (OPM8.190405.001, אפריל 2019) קישור 08674d7bcb287541ebddb597e4abbade0b7d059f6a048a5b8c9b1f53524faba
8.1.0 (OPM8.190505.001, מאי 2019) קישור d60195096f4507e88d17c572db7fba9081088b5597f83d6494e5025de0118a6f
8.1.0 (OPM8.190605.003, יוני 2019) קישור 4548e81b985d4870b850a26eb0cee211b026068f1974781df1f2249e0866c857
8.1.0 (OPM8.190605.005, יוני 2019) קישור 25b457f38b549d7195b8b1b09b77c5fbf02e249d4e7789ae71fe8070036d0d8c

'angler' ל-Nexus 6P

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
6.0.0 (MDA89D) קישור 9f001626d37785a4845e2d61c53caaff839a31713062e49b29ede6b5fe807e68
6.0.0 (MDB08K) קישור 4655088655f64e4f778adebe9e0ac8099447af643cf983262a95a1abf4401053
6.0.0 (MDB08L) קישור bb060be5690856a09325862c94c3568775034bc0c78678d6cdc2ea6dd77feb5d
6.0.0 (MDB08M) קישור 5690aabf9b18d19ffff5949907eb123f15aff6cbfa31f67c1eeef0650a1fa1fe
6.0.0 (MMB29N) קישור 63f8243f3bc4fed4638ce9bc943d989da34e73775de6efa1677dad37be3fa1b7
6.0.1 (MMB29M) קישור 616cf265c50f3960883f4c0e22b5e795defd8853cfdc83c61448054a06bf6a7f
6.0.1 (MMB29P) קישור ba26af977515fc9279f78aec766b6e1da33d3ecb8101985a46d7f35b5e7cde7a
6.0.1 (MMB29Q) קישור 24a6e02f2c3134a32e0d164d0163834595787faab48b07e92fc4a4a89d26e255
6.0.1 (MMB29V) קישור 17366b60a63f8d3a9844f7562ea04d1a4409a9ce908452316656d3a3c8207153
6.0.1 (MHC19I) קישור 545ef1061782108ad699b96a1f05a59c73eeed6662d8d6fe6448c796a1143752
6.0.1 (MHC19Q) קישור e49fbdfd9982787166b5b159861f9d41ba817b87c1ec43f8ec9eb02565d78689
6.0.1 (MTC19T) קישור 095027d58b891101167b85a0032998e720da588ceb0b4411c6b1c3f942d68e4c
6.0.1 (MTC19V) קישור b322694cd8b4f2dfba77889dd9cc645b59e535c4c944816e35632261625f8771
6.0.1 (MTC19X) קישור ee8f6cd94ce599d6b938ad055c7a1c333b9ef525acba63fc81fc7385bf167f0b
6.0.1 (MTC20F) קישור 4355fe06c7f4fe5a319838991bdef3381cf566253030f968e877f4003e4d5148
6.0.1 (MTC20L) קישור b7864fdb261080ba1ab7126f7f2dee9e80fab088375677c51fb0347a52fb6179
7.0.0 (NRD90T) קישור 75edc1f7a52c81907a294530bcd1248cc821b627e22f97076c1ee31ea11de179
7.0.0 (NRD90U) קישור 7c9b6a2b91be9cfad51e40cd43a9c82be9829a4af6d581c456802ec41017b4d9
7.0.0 (NBD90X, אוקטובר 2016) קישור 4e17ed23bd461960996a32453d2d378ee3ac036b964bef68e5c1df55971a65af
7.0.0 (NBD91K, נובמבר 2016) קישור 6f206c95da22ae17a26e5da22a14a09e676ded955ec401948493433c4b927fac
7.1.1 (NMF26F, דצמבר 2016. כל הספקים מלבד Verizon) קישור ef60724457149b9db8ad9fcd4202e4f110d0541f8f2c9228ec07e0135a120315
7.1.1 (N4F26I, ינואר 2017) קישור ff60a4656fcd7bc0cb051362d1733e876257e393685229bb698753b471081d75
7.1.1 (N4F26J, ינואר 2017) קישור 01874fd682f11ee513242fa5c75a15c52f97371b1c06a8795bf288fc913ef7bb
7.1.1 (N4F26O, פברואר 2017) קישור c53f0a502154f4e78884d6b39041a2a7adda89c928c3681e0d613a34b864ff13
7.1.1 (NUF26K, פברואר 2017, Verizon בלבד) קישור bde381d45306c6adfcbb0c14c5e0603b0230a1a983a2492b0117197efa263143
7.1.1 (N4F26T, מרץ 2017) קישור 50ddc7027f726f32a93d1035b95cdc56518b07edb3c0507e27edb41fcb0dc5a6
7.1.1 (NUF26N, מרץ 2017, Verizon בלבד) קישור 4612cdec702583cc7ccd95b7c99ebe2b74338f6e2594468581bfad452e026e3b
7.1.1 (N4F26U, אפריל 2017) קישור 131d7b01edd691eede96c64a5911466b944e32929e156d8e5bec6841593af6fd
7.1.2 (N2G47H, אפריל 2017) קישור f1111327051062c28aa80a96a51f56b1897ecb619a7f3f09696a192420954fdc
7.1.2 (N2G47O, מאי 2017) קישור dc258043828b0a6b96791011857eb8c1b82ae67496e433ebccbc516cd1db4a91
7.1.2 (N2G47W, יוני 2017) קישור bd87661ac3d16c7902abf9fc44b50606ff6cc8c90d0dca9364032d303e882ce4
7.1.2 (N2G48B, יולי 2017) קישור 34c51cadceaa568bdf324d6e3a1788c837b4b9256c64565ee0f3869094974201
7.1.2 (N2G48C, אוגוסט 2017) קישור 6a21e52889246aee2be75479af1a684d4e1c78259dfc88a73a1e57e786cd771b
8.0.0 (OPR6.170623.013, אוגוסט 2017, Not for T-Mobile/USCC/Fi) קישור a63b2f21ad07d7b163cdb0ff26b4d3aedfa3869462d4b86369dc35d5653895bb
8.0.0 (OPR6.170623.019, ספטמבר 2017) קישור 9fd72ad64ea223f8578f7058c83864e8764706abaff8283b527249f6fe57af61
8.0.0 (OPR5.170623.007, אוקטובר 2017) קישור b4c75d12530fcb7f92d4e0716296ad1e582e59f335f96c12d236d732c7a24803
8.0.0 (OPR5.170623.011, נובמבר 2017) קישור 0e60ceb689de1a430925188d7412f9fcfb2f3cfe25f33830f701a4644863f8ca
8.0.0 (OPR5.170623.014, דצמבר 2017) קישור 9cce48d868ea2cfe39aca6ef17d914bec503fccdb20c2d4d9b205cec1dc62ca4
8.1.0 (OPM1.171019.011, דצמבר 2017) קישור 39448337f1716a7e097a9b32655b826ca308a2adb0182263f086a1e284d900df
8.1.0 (OPM3.171019.013, ינואר 2018) קישור 3204625a24c0569e7e13d44edef656fcf1d35816b2854f38c6ffebbdcf826a53
8.1.0 (OPM5.171019.014, ינואר 2018, Softbank) קישור a96bc15a458a77441348da3caf72d2d179f4793bad6347f105097fe01e139af6
8.1.0 (OPM3.171019.014, פברואר 2018) קישור 75d6fd94c97b914dd76605d35b46526250ae8a52745d50e0ab2e4395ac5d0584
8.1.0 (OPM5.171019.015, פברואר 2018, Softbank) קישור 1e006a8d17ebc3ca22d17491f2dcc1e47444eb1d45c9ff56233ced3924bd2ec9
8.1.0 (OPM3.171019.016, מרץ 2018) קישור 08de5265eb9519b313e55ba2df526b9f02496b91b869c3effa3184de43af2cf6
8.1.0 (OPM5.171019.017, Mar 2018, Softbank) קישור 64398f101c8ba3a5ca72148a60cdd7212d10f95a5dcac2069322bfd37e5fe89b
8.1.0 (OPM3.171019.019, אפריל 2018) קישור e48da4e058f987600da708513bc31d334351577bd1b47204ee6cb4b79afed557
8.1.0 (OPM5.171019.019, אפריל 2018) קישור e6191337ae977b5a1bac32cbafae6c5edf9765d3f80f7693c5ce16d60b6fc628
8.1.0 (OPM2.171019.029.A1, מאי 2018) קישור bf17e55271cbcf6235f5772cf6db06af6db4003b0b3873d6bc5517e3f8024815
8.1.0 (OPM6.171019.030.B1, יוני 2018) קישור ab13a98be182f7046a98fbaf657b1825ced93e14ded2b0fbaf2d0e8fc422f17c
8.1.0 (OPM6.171019.030.E1, יולי 2018) קישור 1abcb2f11fa3ad926b140173693499feb70db9d5ee6ece05c9c902aae1017f64
8.1.0 (OPM6.171019.030.H1, אוגוסט 2018) קישור 00138df633bacd55beb96a1211863b849f08c145265defcd9638569ef07010bc
8.1.0 (OPM6.171019.030.K1, ספטמבר 2018) קישור adc4f0698eb760d5fc76b8c4d8d72727600975320eeb4f0d19555decba066d20
8.1.0 (OPM7.181005.003, אוקטובר 2018) קישור 42c955a4869bb3e3be569aefd4c7f03677fdce7908c314d8bb407b86550a43b6
8.1.0 (OPM7.181105.004, נובמבר 2018) קישור 41baa917b4ca6034a36c30d20540b21b81b4d91bb2b3db01a24af83ead797798
8.1.0 (OPM7.181205.001, דצמבר 2018) קישור b75ce068f23a0e793805f80fccbc081eca52861ef5eb080c47f502de4c3f9713

"bullhead" ל-Nexus 5X

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
6.0.0 (MDA89E) קישור d716b566f82f8716287592febeee294792dfd32edbe9cdd6e9f5ced38b54cadc
6.0.0 (MDB08I) קישור 329f65828483310fffcd4615ec15583f41f63a4442c880efc4e81154c4f6040e
6.0.0 (MDB08L) קישור 69995ae939970e1fe9e954ad8ecaf046aab046ac133bdcd0eb5e162ddc56d53d
6.0.0 (MDB08M) קישור 9f8fb666e998999fb8317c21fea9a34082c32ff26322a51994b506aec54388de
6.0.1 (MMB29K) קישור c3b91ce36655f47a63d26b6c6b94278e278049785de0de1df1bb1a1a8a9f4247
6.0.1 (MMB29P) קישור 806ea72b44b60dd62e4ac621244fc9d9e6d8f6930209f78456ffb448441b7036
6.0.1 (MMB29Q) קישור f82289500de3ac128452e0a91e98c42e940771bbe4c243827ad419dc73d42c31
6.0.1 (MMB29V) קישור 09b6d3d2770f75f82451a8ea03d5121e41dc070b1f286c785f17864a76ae480d
6.0.1 (MHC19J) קישור 8083681de1a1e0686788d7ebeb4215a01aaa994e238dc3ffab4c4bd73d674389
6.0.1 (MHC19Q) קישור 2e43836c99d6c78ce45b62a4591a151094ff4eb88aa08672ad4c9c1d63c9c9bb
6.0.1 (MTC19T) קישור dea1dfba857970acf3cb0aef10b826d2d40ed5467f478293bcd1e4a8f9821850
6.0.1 (MTC19V) קישור 61de3a6fa4ef9284972adae7deeec58a3e92528d6aa7637d31539f37deff345e
6.0.1 (MTC19Z) קישור 953a60d30ac717cdd5228492afffe108199ca4244e5bd3b68caa6d3d47449395
6.0.1 (MTC20F) קישור fa4661677b9c973a4d0a4ee50fe241af618904cd39c10d8682712fcfd327035
6.0.1 (MTC20K) קישור 4a950470af6c1e0111cfa8efbd77422928b88d01800dd2fadc6f8eeeae1b97a9
7.0.0 (NRD90M) קישור 61495c8b4e22e8ddb1522278905db3e571bb707d9ccddae8b0bdeab670fa8453
7.0.0 (NRD90R) קישור dc60b38f8f248aff594e4fce28d59727b0f2448817bd382eb1a86adb096b31ca
7.0.0 (NRD90S) קישור d6bf1f56311f03903908a7fa20f75e5f9c2d21d5cbe4cc26aeb85b19a05544df
7.0.0 (NBD90W, אוקטובר 2016) קישור d2f11c5f22d71eff939996291cb7430be2b9c29e8078765a10c935c29d7e5c38
7.0.0 (NRD91N, נובמבר 2016) קישור 7a2e3942c5963e51ce31ad5cedcb0a634d3c258c85188e4c273c903fa1cece14
7.0.0 (N5D91L, נובמבר 2016) קישור 7151a9237e64b64f53e50684bc1e0cef5143a40aebf74d4906425edf06f2ed89
7.1.1 (NMF26F, דצמבר 2016) קישור 7ad6b52c7f1aba6021dd256c3c4746299ecda3ccd39e7694a815e182daccbe16
7.1.1 (N4F26I, ינואר 2017) קישור 03896e0adb2ed6b19f0e3b8554763e48a16d9239449724c9a483cb69f6db93f7
7.1.1 (N4F26O, פברואר 2017) קישור 1da5304e52c43ae0fad1828fce9b60656b3c0613120a43f97d1101e857fdef75
7.1.1 (N4F26T, מרץ 2017) קישור 8eed1d9fc7f3d6365cdd41d10f0adab3888f97eeae6631f4afde9239ff0e585d
7.1.1 (N4F26U, אפריל 2017) קישור e6420fc10c3bce4625c75b2b322ccfdb6526259d9aebad32ba75af2e2114354e
7.1.2 (N2G47F, אפריל 2017) קישור f5d53a67662d1b4c2b2325813d823fc49ad9fb4a5b5361e91c3aff00157c1ddf
7.1.2 (N2G47O, מאי 2017) קישור 3ff32f55daae9d973021c3e67480d3210ace7aabc48eede762d2cea29180e3b2
7.1.2 (N2G47W, יוני 2017) קישור e4179e510e8fb930c42676d1fcfebeea4e3dfa648287834552e89c7bfc05132f
7.1.2 (N2G47Z, יולי 2017) קישור c3573ae2252cdc98d7f6e2d3ef31f79b97e38a44977e6d252158bfeaa152114c
7.1.2 (N2G48C, אוגוסט 2017) קישור 45d442a26832292df258d7be83de160f280681fa57a12932a3bccfbf088fc337
8.0.0 (OPR6.170623.013, אוגוסט 2017) קישור 203642e1a27ee0f00302cbf0003adfb8fabfb27821a6f33bad393472a20b97c8
8.0.0 (OPR4.170623.006, ספטמבר 2017) קישור e876a2762a721ba12abbe6849d31b4aa2c5eeff8dec558d9964a1ee0403936
8.0.0 (OPR4.170623.009, אוקטובר 2017) קישור b9f20abf22bb2eb912ad66db316eb83f775871d7d953450294df33bd8a91baf2
8.0.0 (OPR6.170623.023, נובמבר 2017) קישור 71c4191efdfa2b9a293c0f59fa6865d99caadc4d99881f4b09b37c61cace4efd
8.0.0 (OPR4.170623.020, דצמבר 2017) קישור 152b858b7b89649327db77b8fabca8afc65b5f898eb7c5ffaa0c3b2321c17002
8.1.0 (OPM1.171019.011, דצמבר 2017) קישור 3be6fd1c8ad9759f1f77f0f2e62fae62ffdbe98d1b8f49af39e2ec7024ae7804
8.1.0 (OPM3.171019.013, ינואר 2018) קישור 20d6575420a4e5861903ac1941c454410f306b0ba2522353e7240ade8a536c5b
8.1.0 (OPM5.171019.014, ינואר 2018, Telstra ו-Softbank) קישור 2f815bacf3c2a0b839895a1903242afbf461dc84ad62e0f4483f1c75c5fdd697
8.1.0 (OPM3.171019.014, פברואר 2018) קישור 79f532473db66f4a494229198d967601e104a4a2f7acbfa246ce512c43926f29
8.1.0 (OPM5.171019.015, פברואר 2018, Telstra ו-Softbank) קישור 1a2de10b9f7aadfdad29244b2627b62eadcc208a52b64205146f82e8d29d1b8c
8.1.0 (OPM3.171019.016, מרץ 2018) קישור 6e4c89cba89bc9135abf3e8c12fcbf2c2fe77ceaf6ec6dbbb532baa78acf2f50
8.1.0 (OPM5.171019.017, מרץ 2018, Telstra ו-Softbank) קישור 5c65d4433dea790953c542fa8b7a44f949e35c568e55f06d2ad1726b42bbf1d3
8.1.0 (OPM2.171019.029, אפריל 2018) קישור c7ba966b89462517e7c425773bc30fa26aff73f3a2ac350ea5617186f574b7e
8.1.0 (OPM4.171019.016.A1, מאי 2018) קישור d5756448fee7fefc556c9c804bee4fa02cfe2e95eb12ba9afd4f504e67e83413
8.1.0 (OPM6.171019.030.B1, יוני 2018) קישור b3487a6c5eccdb8bdified9f2be4d58ca89ec3ec431cf6c5e67cfdd494a2c3e8e4
8.1.0 (OPM6.171019.030.E1, יולי 2018) קישור 0650f4c3118bc49f58fe7bbacb37aeed589702dd1ca6b11e69c413fdca3a14f5
8.1.0 (OPM6.171019.030.H1, אוגוסט 2018) קישור 81957f7fcbf6d47a595e9369dbbcc856d9918f6ee085882cc71376bc7c27e724
8.1.0 (OPM6.171019.030.K1, ספטמבר 2018) קישור 0ae3cd15376f946ad25695d75857a32c69bed28fbc6642a743057331fa5f4b22
8.1.0 (OPM7.181005.003, אוקטובר 2018) קישור e23fac1c7995e47e12823e3db577b16f19894cb80545d3103e0087a396a1d2f
8.1.0 (OPM7.181105.004, נובמבר 2018) קישור 37df02882d3c90cebabf21fccc8f19094741f0694efd63f5c4f8787aecc9d8d2
8.1.0 (OPM7.181205.001, דצמבר 2018) קישור 5f189d84781a26b49aca0de84a941a32ae0150da0aab89f1d7709d56c31b3c0a

"shamu" ל-Nexus 6

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
5.0 (LRX21O) קישור ef423ec5ab0f3f2370681206236b9e1817a7512375ce189352bc52a8a39d0a55
5.0.1 (LRX22C) קישור 2b930c37ced6aee159f7c2bfa1609f61976057339b2a7fb05636267f95a687c1
5.1.0 (LMY47D) קישור 228e9d64b34063d430700316b13a494277b12e519d7a74f2e51d71645b3f69a2
5.1.0 (LMY47E) קישור 9aeac3ca510f5aad8263e5656a10f0fef3a78a743253013b2803c2e6817cced1
5.1.0 (LMY47I) קישור 3a0545d80e2e1099069b952abb03fead6481d7d4a6eacf73559bb1f96278f308
5.1.0 (ל-T-Mobile בלבד) (LMY47M) קישור 617139c68a41784e5e971a0ff25212605bc8ced67df0c690c3b6667aa80e5284
5.1.1 (כל הספקים מלבד T-Mobile US) (LMY47Z) קישור 81b798d603186730e99c701053402156cb43b96a4f0f87daa22d78df2116a519
5.1.1 (ל-T-Mobile בלבד) (LYZ28E) קישור d8d3c84eb70b4c593a1b30a4ec228d6c6072f5f11f2d037c153f95cd7567825f
5.1.1 (ל-Project Fi בלבד) (LVY48C) קישור a1cf7213cfac6213b8c18c49ec0476d92b70286a0346eb8588d46a164dde3577
5.1.1 (LMY48I) קישור 70635eeaab9de2a2bca1cc5b0fdf84917ce07d13dcfcbf422052f16ccf663a92
5.1.1 (ל-T-Mobile בלבד) (LYZ28J) קישור 0296e96f8a23b6c4562a8535e9c2af9955edef09d09c98c8947d7ff6610c800e
5.1.1 (ל-Project Fi בלבד) (LVY48E) קישור bb92198f1c3b37da8c6933421bd898f282ec28b4661d5c1a9151b247b4af78ed
5.1.1 (LMY48M) קישור 25210911286e7959c4237fbeeb12db0214b094f94aba90b18365c23cd825cabe
5.1.1 (ל-T-Mobile בלבד) (LYZ28K) קישור 306b611df1796fa5795925f70066218ba75585825e0ae8241ed95b4a2959ee97
5.1.1 (ל-Project Fi בלבד) (LVY48F) קישור caf25cb7400b9cc3177c5f8d0e9d550cf39fc5c6e2f7d024f26d1b49f2e644f5
5.1.1 (LMY48T) קישור afc4b8b70c2c4ee68a287ed64bd1e435b9731083faee677981ad314146d1d93b
5.1.1 (ל-T-Mobile בלבד) (LYZ28M) קישור dd3dcb2028c57638b1c837951dc6ca56873ec44aef7bbc876c55602151e858d1
5.1.1 (ל-Project Fi בלבד) (LVY48H) קישור d197efba5e74588d35c77db8905423a71be8311c2a1058a3c7871ccc4ebedd71
5.1.1 (LMY48W) קישור 403fe3222fe103fae11ffd7ee27486aacc6479c69c9760e03cc4c430e1014a28
5.1.1 (LMY48X) קישור 2bf8d6fde027e0161d2eb3c45ea997016fdd8cc879f7201bd469d757209922c7
5.1.1 (LMY48Y) קישור 505ed3067bb04e45374eaad707e729c08b5d06586016c9c218449091f879732a
5.1.1 (ל-T-Mobile בלבד) (LYZ28N) קישור 5dffe2dccf71c1859a2c58d80a08e372cea3b8d49c20dbbcce5f520d1522e860
5.1.1 (ל-Project Fi בלבד) (LVY48I) קישור e9cedcb8f4f0be18576b7317fe915bf868907be9859a2201b536d182f171789
6.0.0 (MRA58K) קישור 0c8cee76432db6fc40c169a61bd6286b76e06bc5ebf5c79b2feba1b87e46660
6.0.0 (MRA58N) קישור 330ade99ba383bb263d8ec2bfc8e936053d29080dc3c854cf0d2ec9a83d79fc
6.0.0 (MRA58R) קישור 0c3e2d0b5a4af48eb665836b64c6a4c95554ba6efe9a3fad9cdc226afa1b65a
6.0.0 (MRA58X) קישור 9a18401432138127943e8ac2464d4f7b80920f8e6d74855a7adf8a037a4ae42a
6.0.1 (MMB29K) קישור 374c4c6adfc65c5c4202bde51647c1a949ef26fdd7820668eb9e509fa410ba80
6.0.1 (MMB29S) קישור a593f97c033cf678dd282c5216fcf920c1cea1e9ff6ae02fb44cfe8c21b618ca
6.0.1 (MMB29Q) קישור b6c05f68f0613d117f589f03325c4dd4bc025188e41df715e3a7696f803d4ea4
6.0.1 (MMB29V) קישור eb823e767cdd926638a00cf410a0580915c2a3e9d954c7dcffcf6835ee8b777a
6.0.1 (MMB29X) קישור 64449878d12147532f8664a3f2bf47801698e4f791ab807f2fe99549898e4080
6.0.1 (MOB30D) קישור df7014f9417a886bc9efc79d9a3548add5e0a18aea47f73ad3cd9e535e450db0
6.0.1 (MMB30G) קישור d5d540ed1bd8f8a544740dd75f2e8e61a43a15c13a9fa2e4312e86e59830ea36
6.0.1 (MOB30I) קישור 3692dac3560b0e03b5bab4c113ea9ebe1def8c4cbc54260b5cf5027829332a1e
6.0.1 (MMB30J) קישור dc940f6b6baeadf295806456c46fb1ca4800f1bdb43b3f92c257271ef419b8e1
6.0.1 (MOB30M) קישור e0a743824b3abf397d0d7158779356dc9bb5d9d6d34c1396209a379e06fee9ea
6.0.1 (MMB30K) קישור 3db934979cafe6c35448e8cff0c035e1e82b198e8577206e60a6a5da8b369961
6.0.1 (MOB30O) קישור 5d20bd38d77b33ae38c54fefe6fcef60a99270a13bdb5f780a2191b477950cf6
6.0.1 (MMB30R) קישור d587842660034fd6dc72b85c09b419ee96f68102ab35f7e6b6bbdbaeaaba7071
6.0.1 (MOB30W) קישור 21715256ba8d5e745954239b8da810e75f32e9ffed9bcd99bdd41e2a39d31647
6.0.1 (MMB30W) קישור 9a710d332de151cbdadaef3cfbb18641802d4f37c5ce5a4e2f5345799e9cf23d
6.0.1 (MOB31E) קישור 051e2d2525fcfc422c73e95bf360437c241789ea65a42bd95800f84f9da7a7e8
6.0.1 (MMB30Y, אוקטובר 2016) קישור 95eac974e01661d62fd115180b028116597f08c9b90eae0395719870b74d182d
6.0.1 (MOB31H, אוקטובר 2016) קישור 5ef08d521a7bd1df742bd81363ba0f59ed489983e48fc87769ae039080c4edc5
7.0.0 (NBD90Z, אוקטובר 2016) קישור 92e7bb058e3842fab33241feb2d315cb3ff9c00d9a8b75d3fee4a70cfe9e841
6.0.1 (MMB31C, נובמבר 2016) קישור dd075f342df42597aefb588d4cc851cdfe22efbada1039db4e217e9232af1f6d
6.0.1 (MOB31K, נובמבר 2016) קישור 49a4de6b7ac963184da86e071002ccfb303b5afecf1a9b6fae77f5f6285c0a03
7.0.0 (NBD91P, נובמבר 2016) קישור 987282ffca6918cf82585b040d6e3dccf4895b9241a23d807925c56adbb179a3
7.0.0 (NBD91U, דצמבר 2016) קישור 1aca15622a90922a37a8b0071c60edabe241e72303c23219ce9d4f1e5a67f6a1
6.0.1 (MOB31S, ינואר 2017) קישור c73a35efb3e089177f94f758de9dff8fde0df77c27bb26be4cc876ee47d0d171
7.0.0 (NBD91X, ינואר 2017) קישור f653ffeabf1a2ef0d1c8b7b9cf85511198fcf5a2961982dc030d8f82b3830540
7.1.1 (N6F26Q, ינואר 2017) קישור 460b565b5939e29cd74811392f12690a0bb9fc8ced172df13935248e3f9f657b
6.0.1 (MOB31T, פברואר 2017) קישור a40106ffa0d636c705e3fd045e3cf97b8217aae3fae67038fec675a5a9a799fc
7.0.0 (NBD91Y, פברואר 2017) קישור 7e2f49150a570961f6e0a28083d9f932b2ff401af983c6b02e898bcd9bd4be18
7.0.0 (NBD91Z, פברואר 2017, ATT בלבד) קישור ffb1f6a6beb63fb932c86cc329c59038f4e49254316dcf2d825376e77beb5a48
7.1.1 (N6F26R, פברואר 2017) קישור d68bd4ce70cd7d94a098d16e949c6677264cb699d36e8ee29acb7162103dfeee
7.0.0 (NBD92D, מרץ 2017) קישור a5e9a1f535d69769caa72015d7dffc17e0a35e736f127b956f042abdaf1adbc9
7.0.0 (NBD92E, מרץ 2017, ATT בלבד) קישור 1ad7d1a49d15b7eccb0c41a7653a0eae5f147f64debd5bfe1d035aa00d51eae3
7.1.1 (N6F26U, מרץ 2017) קישור 6e52aa95b48d4d8e1f191e4370e4207b92b822100846d0cd6b8bf6ce2ebfa0f2
7.0.0 (NBD92F, אפריל 2017) קישור 55370c9de0c7b5edb8dfde126148eff68a88ceee224fb103c76867055b0b9dfc
7.0.0 (NBD92G, אפריל 2017) קישור 28a47aa1bf6909ccd04bdcef375d1af64abb898b1d31e3bbf9c8b58e0837d85b
7.1.1 (N6F26Y, אפריל 2017) קישור fdd4bbc7bf72e612973231bfb46bf0df14a39304ba7de788fbf4dd10e281c387
7.1.1 (N6F27C, מאי 2017) קישור 5a3649b7049e74196a449eb4c28296064c565aba72049727476d9377db0e9f7c
7.1.1 (N6F27E, יוני 2017) קישור 74a9a99ec3532ee39e5c5bde92e659d3b2b3884245f852998c2f9425c842d177
7.1.1 (N6F27H, יולי 2017) קישור 718e138faec60f7c065dd738011a720e9e3ff76101f7b9c614a756f487947197
7.1.1 (N6F27I, אוגוסט 2017) קישור edc6a1ba19d1fabfdeb1d2fdf6c2725e3be40c0eb8823f187449f710c86a64cd
7.1.1 (N8I11B, אוגוסט 2017) קישור 9f65ba637a135f7ed050c9d2e26b47c23b0b79ca18711285e3853e4a54490d2
7.1.1 (NGI55D, ספטמבר 2017) קישור 1132151de197efe0bd8903aeccf7b097c0d3d52a07238e355eb7be35206e6737
7.1.1 (N6F27M, אוקטובר 2017) קישור bf5cce08f62344d79d5b533875c3485a03accf45bd28f45a4455154a2d83618c
7.1.1 (N8I11F, אוקטובר 2017, T-Mobile) קישור ae7e8dcf559a9efc155eac9900cd4b07174ab916d4a95b350a09e1d35ed7a4b0
7.1.1 (NGI77B, אוקטובר 2017, Verizon) קישור 5cd75e2a3bbe5d7cf886f6dba4dbfc16a04076e6ace11b4deeb1dc4e43b7465

'fugu' ל-Nexus Player

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
5.0 (LRX21M) קישור e012394cf4ee5cd2c8957f616a23a6f5f87cb04563265fef49507d5ec3b24032
5.0 (LRX21V) קישור 2f283d965537cbb19c7b694692cea2b1c9adcd64beb2070bec0f745c62f527d2
5.1.0 (LMY47D) קישור 3704b4084f2e6716ba7fa220732006bc78d5435628ae9fd9d371077f2dbbd6e2
5.1.1 (LMY47V) קישור c9a59be3af6db26cb76b5f492d900dfa1a424f2403733b98c300d39183dabfd3
5.1.1 (LMY48J) קישור c7b4e4c0afe8307ec8500249c237667afb7b46b27fdd0511571f8ffba97139f3
5.1.1 (LMY48N) קישור 80ab3689617cd0fc1d352815a9bae2021ca0ee7c33fc2d3cd821bcb2b10af8e6
6.0.0 (MRA58K) קישור 36637aa266810c8dfc38c7af9b50983c34535eecd975c562de24d73d453e45ea
6.0.0 (MRA58N) קישור 3b5bccdc7ef95f4d8757da2a5a7806bad50c6c3407fc55f7b9940f7ae479fa8b
6.0.1 (MMB29M) קישור 203edd000afc89c342e61e6ee2e8372bae8982fc779cf374d1ea7d7400241282
6.0.1 (MMB29T) קישור 80953b195520cf153dd82122a210610b2a64ff4a0d4803a0379c42675e33bdd3
6.0.1 (MMB29U) קישור b97861b28b239bbd6ccebb8e6a09db4aa1f17d90e82842e7e590d9f0831f3dbd
6.0.1 (MMB29V) קישור be9d09b4378f9a3274ce4ad7a45d5535823b556df30c6654a394d9748f3f5b2b
6.0.1 (MOB30D) קישור b89b36063035bd8a650b86eaa629ab798be15fca543ebb5739efce3638bf6fa9
6.0.1 (MOB30G) קישור 273c6d218a0955a1b40a3ca2489313f8c5010a4da96f255c85539f9bcc1559c3
6.0.1 (MOB30M) קישור 17465cb7c2f26ffca96fb83ab387d50cc41ebc4e9b5ed40ae173c0ca0a51f13d
6.0.1 (MOB30P) קישור a9127fa513717ec7af4afecebd8014b352922a1e77eb068e07d479b78bb83585
6.0.1 (MOB30W) קישור a92428145f52d5c2ab6d6dfba142d91ca804fd1d14c083f393f7f3205dd72b94
7.0.0 (NRD90M) קישור 3b5f38ea2d721136cf803e053e07c55c5a83780267f0897dd89a8840016bf385
7.0.0 (NRD90R) קישור 663a9f79612b3a1e3710148c62e4c0a4513c0fea34953ebb8268d94567a9b817
7.0.0 (NRD91D, אוקטובר 2016) קישור 60a7d0e500bfb45471c38b5aa4cf936fc992dd084dde743d664580b1763b589a
7.0.0 (NRD91N, נובמבר 2016) קישור c3105e53fbb91bcaa022d678358a426399d1260c459d8078a23e408040705723
7.1.1 (NMF26J, דצמבר 2016) קישור 4dd61763120d981caf22b2abbd3dad3e4f76229eee503b8aea873f9cdb7da255
7.1.1 (NMF26R, ינואר 2017) קישור ab8fe2f85e521640aaaeba566030175ea1d3fdf1b77c23537338d596146485ae
7.1.1 (NMF26X, פברואר 2017) קישור ace86f3e26d5b4d623dcf9a5629ca45b23c8da2c70bb8800535e0eec75519299
7.1.1 (NMF27D, מרץ 2017) קישור 55ddcf4e5f08f61a4b659a9a98953e671da884fda47f33a9cbab5b1beaaf75c8
7.1.2 (N2G47H, אפריל 2017) קישור 303349c6eebb9b9ce116102d7344326dde7e5ccb1fc685d98fc96e755d3d3898
7.1.2 (N2G47R, מאי 2017) קישור bd937e40d191d55c3948aa7caee39091e9c4e3d8b155fd8c8a15731f9ce8d98e
7.1.2 (N2G47X, יוני 2017) קישור bf5df918f463f815781e230b0a0fc74ca57a57ed58b29f4d14a6a24e2a955aef
7.1.2 (N2G48B, יולי 2017) קישור fe2179ef2c58c589862a6e521c6c63e6567fdef2b4084a26ccb083ddf3edcb99
7.1.2 (N2G48C, אוגוסט 2017) קישור fa00f5250df960e8adb51376580838e56b60349200b6cf46095b22a1942d425a
8.0.0 (OPR6.170623.021, ספטמבר 2017) קישור e34311b052e93b600bc217023f4b5b3d89db829acecb9dab962562fa3aa05996
8.0.0 (OPR2.170623.027, נובמבר 2017) קישור d4be396ec7e1b569234eefe22b4a27234f45af22b8b59c47c5148ea160521fbe

'volantisg' עבור Nexus 9 (LTE)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
5.0.1 (LRX22C) קישור d8015ca4e9849fe90778be9c752a5b10f523be461b4aa4d0e651fbda2e75ad5c
5.0.2 (LRX22L) קישור cd3da5697f5ff9c930c78c2eaa1c17ab2d899b15a5bf16783900cc9732ff1806
5.1.1 (LMY47X) קישור 2a91598fbb84dd8466684f964dee48953fc405d967d52e31c458ec8b80841aa8
5.1.1 (LMY48I) קישור 898dfbd203defdf71629e9d0c715821256dec1124af57c6388652fce4f03ee87
5.1.1 (LMY48M) קישור 88a64c3719ed95447d6be74c8ecf9d4f9fe08372e8786b7734dccb93f5677f29
5.1.1 (LMY48T) קישור f7a4c09633b8e73c6cd0c04ec61ebf7075123e7694009c14d63f08ec0230b2
5.1.1 (LMY48X) קישור f461d081a260d8e9d92e88f5efd80b802661477f78a9dc1d27aa1a791aff950f
5.1.1 (LMY48Z) קישור e62889df41c193b4e2da6257fc88ff5eb5aff82a8b1ce48ff0140fc11e18d0e3
5.1.1 (LMY49F) קישור c9caeb4d9888c9db4d473cc50ea8a75f125634da7e1c66d423114e1b675d3037
6.0.0 (MRA58K) קישור 1dba8ee190a569583a73873734f06b70e1aeb2d7731b101a63a6651a26ed6d6f
6.0.0 (MRA58N) קישור d1194c114bf2adf985682661b5a5fa6dbba379af8845f1c32fc3168dab1b4277
6.0.1 (MMB29K) קישור ef7c9fd9a339de16c3afa82d1eee18650ff4760648acd3d56d45da9db0928ee3
6.0.1 (MMB29S) קישור 60e2b9e3837d5bbdd63e52a9ad54a3f45b20f34521e40d2fef8389872ea733a9
6.0.1 (MMB29R) קישור 4048f8815f4b489d475073333f780ed08fd022a5574d74cfc08423de9920bd42
6.0.1 (MMB29V) קישור 2a546a9ff09d57bc36858c5be4b7ca31357804735bbf382690b5b1e1bf3801aa
6.0.1 (MMB29X) קישור c2f54495871e70eea1b9e3cd21eba4057c7c9884b07a15f51b80d9fe9b4e2321
6.0.1 (MOB30D) קישור a6df68105124c7da8a196caa42cfbf18e4c23d3222e0a3f8475e3674365455fe
6.0.1 (MOB30G) קישור 06932bb6c7a1d03a7842be6090a7719f9923a6d58f197b738ff3ebcda2ec5b21
6.0.1 (MOB30M) קישור 7f1c67390e186c4a671fdd4fddd8aadd45ffc9a1fb8f0feb09fad9ff4cd0ba7b
6.0.1 (MOB30P) קישור bd9c5e6b3cf0ed1b20ba388afc457315443df5d3a78b3126db8c96f19fc09680
6.0.1 (MOB30W) קישור 1afbef6f45df55708d431a293371c67f5dd991daca8ec7f4593f9d77e2abd2c6
6.0.1 (MOB31E) קישור b8c6b9821622934872b8c162808bb76b78c2b18fd0a99c90fa423b1a79c11dcf
7.0.0 (NRD90R) קישור ba76b3613888e17fd9b36382dbfb5f4cf3e7416a612fbbeb5b6197d73c9be56f
7.0.0 (NRD91N, נובמבר 2016) קישור 972fb42bc769243968b833b2cae1f59082045392d548c63e3f675cf9fd51edac
7.1.1 (NMF26F, דצמבר 2016) קישור cb15d79007c1421b612fe6256268eb35c8ab2e7caa6ec4fa26be5b772b5e117
7.1.1 (N4F26Q, פברואר 2017) קישור 52cefc279dc73193125f7531c3e9a49852776411b41eca64b0095197d8471280
7.1.1 (N4F26T, מרץ 2017) קישור ac2cfe5fd43d98d6f9880bd5f1a7f6b5fb57ed187e52205f4650eeb6bc235c5e
7.1.1 (N4F26X, אפריל 2017) קישור 5e0a6018465ffdb6bd97bb1680e3a59892f42d5580e63041c38baf29b75e06f7
7.1.1 (N4F27B, מאי 2017) קישור c3edb21e3a1e278dce4318897498efdc132e32a65bc851d5a516010e00287c8f
7.1.1 (N4F27E, יוני 2017) קישור e29015b9b6d5cb7e1f3f525c5e3bc7591865e80eed2111c479b63726a4d3f0f8
7.1.1 (N4F27I, יולי 2017) קישור a7d03ede5b642f98b8450422ea36c6bcd0c42cdfbd5e255f720dae4606c69255
7.1.1 (N4F27K, אוגוסט 2017) קישור a69e5f5e2535b9789998990f0138521d75761c463e70b0365f6c2ef78cd16574
7.1.1 (N4F27O, ספטמבר 2017) קישור 6826050ed70173fcdde8cf861f4c3f081f638f2a12b98ee93f7271dc1c72ec08
7.1.1 (N4F27P, אוקטובר 2017) קישור 1e29c858d283d75dab5c53eaa6397cd1f8bf4b3dd24efa03fb4b6f153eb899ac

"volantis" עבור Nexus 9 (Wi-Fi)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
5.0 (LRX21Q) קישור 90cce0e6f02263122b4ed59ce8f8938d714ebae5febf41e36968aee9de385b99
5.0 (LRX21R) קישור d72d6d1a3f8f8ae3c6598dbec46ad6f8418341604ddace5ca3a1d5eaf2157e18
5.0.1 (LRX22C) קישור cd4320b7ee3d992901d31ba4a86e8f0575cb2a57feea3d3999d9865be125f55
5.0.2 (LRX22L) קישור 0e950403538452b615dc6a8145445c7a243d46d11e27bbc833fbfa5187c6c1ea
5.1.1 (LMY47X) קישור 1091433202f01ef83176d5afbbf70e64307038f0a8328e06e5597760361dc973
5.1.1 (LMY48I) קישור ff3f2f812df09f460ef10610eef0533cc0050239a09b1ad557fd6132817376db
5.1.1 (LMY48M) קישור 1348474657d40374a3b44b5980889af887c07ae9353040edb50aa9e5799f1692
5.1.1 (LMY48T) קישור b925de62459c521e6c09c69424a89b699c6f25c1ff5abab740fe86cc530b76e5
6.0.0 (MRA58K) קישור 1fc6a92388dcb946e4a2f6747ab70b0493b024cdfb3ffa0a6f577c6890516עמלה
6.0.0 (MRA58N) קישור 77facd1e6473e088fd6103e6d1be842a095fc58014e30f62bc06b3011f060e22
6.0.1 (MMB29K) קישור 0987fac30ebffe1bd61daac825c7d8af46562b7b13ffce1ce9015cb99c36c708
6.0.1 (MMB29S) קישור c1f746d3333cf8afa40eef744f6c91fcb52ff5b6f14cbff677e382e1f2406d81
6.0.1 (MMB29R) קישור bffa6ff738af18fe41973af19d18fd00ef7a793c5020a6210c75bb6adcc0bbca
6.0.1 (MMB29V) קישור da6c22ad9f77e1801d8a6b37d3690499fbfa1dd2939a127f4a9dab057da4c6b7
6.0.1 (MOB30D) קישור 391d89eda3e69d2f0beb6f5460395af016b28bca181e79d5d8e40a8e4a0a6892
6.0.1 (MOB30G) קישור 1c35d7992486d3f565eb7f1d20ccd1ef675c6fd8fe8c41ae798503ce4cb143b8
6.0.1 (MOB30M) קישור adffa5c14830ad2eae3ab4f616868e9311cc8cbfc653ba2abf200d9441e614d8
6.0.1 (MOB30P) קישור a742a2124f5e4e1fe8b4ea1db007698a9359a8e45215b320b4b388b73e41d551
6.0.1 (MOB30W) קישור c2c750bcd815a48ce061deae94a43ce156de0f5a97f5e7b59f9f96502fd740a9
7.0.0 (NRD90M) קישור fccddb6d82bd0c21b5200d047b24b6b5a6af798aa788540e1b607cc7a49a943b
7.0.0 (NRD90R) קישור 84de678f9f4b5b96f2f44dfba0ef0794a56e3727c11e410fb0f485f545083c78
7.0.0 (NRD91D, אוקטובר 2016) קישור a27db9bc4613f5fc41ce30372ce8401d445bee46358517389dbcfd0fa4de1289
7.0.0 (NRD91N, נובמבר 2016) קישור 97ea58bec951f11bf1ffff892ef0a8de746e9ae92a0657b90a305e4e58624fee
7.1.1 (NMF26F, דצמבר 2016) קישור dcb1615a22931332a1f2a7a352e4fb04f116c7f43dd86f2ae737714117339aa1
7.1.1 (N4F26M, ינואר 2017) קישור c8b6741d3327ecda89c8cd47625eff4ff213b3e00573e5fd291934b6979f06d1
7.1.1 (N4F26Q, פברואר 2017) קישור 2207298d3ef06cba1367a9e1fe4d7bf2483ed7e8dd6b735136ad9f448ec0ff3a
7.1.1 (N4F26T, מרץ 2017) קישור 641764b5643de7fb87d5333ceb35ab367cd3031f7fea7a0d0367c9dd1492108f
7.1.1 (N4F26X, אפריל 2017) קישור 788661ae86059575497edf290d714d92b2fb544502235bcef9a31841a0369899
7.1.1 (N4F27B, מאי 2017) קישור f171c46f88694d3246d9dfa7387e7566a892825c01e6762c70a98d8014fb35b5
7.1.1 (N9F27C, יוני 2017) קישור 0d0540fbc57f29ca22b13fbb0564330f0b84178ccf1f6b2c6f32a4ec0a7cc658
7.1.1 (N9F27F, יולי 2017) קישור 265c20e87359a6865c8edaa33510b36fce1c0b6b9f5936d8c30a9da7d6f5a2bf
7.1.1 (N9F27H, אוגוסט 2017) קישור d2ad51d621a60f903e3080a3ea648e6eb53a1eab5c26662c0bf2970eacb002c3
7.1.1 (N9F27L, ספטמבר 2017) קישור f8ffc0dabae79a8ac7608c57973b4ba148152fa9e0c6820b81e6376087847f75
7.1.1 (N9F27M, אוקטובר 2017) קישור a0d4773612f987fbff27b8eb0b4d94f17912e42e50ad7f6230d7b55f760ece8e

"hammerhead" ל-Nexus 5 (GSM/LTE)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.4 (KRT16M) קישור fb4041cc77a51c2f8c93afcc06df4c50e029fef6441e1b794be495be9cf29efc
4.4.2 (KOT49H) קישור 3c5d358ba25ee32afc1b2fc9d7d7abbc8515f241f073a292da28e668c9ef6efb
4.4.3 (KTU84M) קישור 9c4610fb1964618685c099934784057bc13de4d3c1c34d70881b5fe7cd786382
4.4.4 (KTU84P) קישור 1f5f26b17be1b63874d82cdb03a8dea70fcff5dd971f07e6aa6669123e4f8ce
4.4.4 גרסה 2 (ל-2Degrees/NZ, Telstra/AUS והודו בלבד) (KTU84Q) קישור 654c5471bbb866193e571b9ac74da25bf436e21a8ee1f0f4af8fd06ad01e2f61
5.0 (LRX21O) קישור 56a09d43d0dcc808d9dd9e2ed4c424af29bec2b5f343632d6ad0386b2dfcf854
5.0.1 (LRX22C) קישור 3b22f4819d718818a65582c5c904073847b66227608f7485719935105a7e5b69
5.1.0 (LMY47D) קישור 7df990ed37728f44f4c77d1c42c306df802f61497799bde73168b17d89c6b6fc
5.1.0 (LMY47I) קישור f1734da163304f57b23f43d79755abec60e286ddfecacb95419ff5d642bcc7a1
5.1.1 (LMY48B) קישור e90640d2c2b53f9cad26addbefa42ef54d48002f0a0f95bec3bc92b161d2ffe3
5.1.1 (LMY48I) קישור 67766277bfc9db722d8d7837ef205bda492476101d45160a37525b0b27af4352
5.1.1 (LMY48M) קישור e01ca3b73688ee06e83d6a133369f8e254b3a64ce6fe85a491534d937b9848df
6.0.0 (MRA58K) קישור ccbc4611deaa6e35a77b700843f7ad0e74a72fd197d3a974d51058d4bb0d31e3
6.0.0 (MRA58N) קישור 30da525dd8aa256a796aebd0aafb030cbef584ed90cb64fb383f8ce4b79054e6
6.0.1 (MMB29K) קישור e5796b1407d0c3ee6b8c01468bed0f01ddaa6204db60cbce1a6c55ebd77434c4
6.0.1 (MMB29S) קישור 82c3474fc87298f160e0e512c6d32458568a3057c28caa333a97dbb773d6a6cf
6.0.1 (MMB29Q) קישור 27d8a4a55de5613b98985f71eeb85384d0a78aaf2ac372f56a2d08eef92fd8f5
6.0.1 (MMB29V) קישור 7f1b9c7ed1df6124b935ae1fd2543f814b182349e1852506e5bd5bdb417ecee7
6.0.1 (MMB29X) קישור 9ebfbf5473e00a25ec832b4e67c210f087aefe16b97b9b0f9d780e6d3131ab35
6.0.1 (MOB30D) קישור 43d1482d8771f5b5d97f54b19e84481651357b6e8f98a719a9b3d56a0026a5db
6.0.1 (MOB30H) קישור 2c178ff79014fd5703d423020d22df4618b192a9af9283c60105e88300c5aeb2
6.0.1 (MOB30M) קישור af019693798dceac03879feb3f46ee5b63802081c649d8bee821277d204c1810
6.0.1 (MOB30P) קישור 8d36be0cfcc28da4986da0a211403b2586ab90078f995891eaea608891d98ddc
6.0.1 (MOB30Y) קישור 5bea645798a9584f6b06419537befbbb41d0578a96b5c889f7a6d8c02e9d0962
6.0.1 (MOB31E) קישור 9050451400a69d8cd6e2b559e87c052bb7e8d7482640da18c39f25f30dba7d7d
6.0.1 (M4B30X, אוקטובר 2016) קישור 10cfaa5c8ff1753af20283f5e5f938ddebbad094c4e22aadbd925ecdc806e8b3
6.0.1 (M4B30Z, דצמבר 2016) קישור 625c027b21afe6de7c3d0de66e3a42000269dd00c2ef9a5347007734537f3ea2

"razor" for Nexus 7 [2013] (Wi-Fi)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.3 (JSS15Q) קישור e5793513cac2602f5943b162a3693ea44f3a793187943edbcd94a6474894c308
4.3 (JSS15R) קישור 10b907c4f7f465d0bcd7910b63485835f673d891b28c12629dd15db6d37d962
4.4 (KRT16S) קישור cb470f70e8e4c560fa0fa511806e73b12179c81fe4304adec623227a1a948a65
4.4.2 (KOT49H) קישור a3f2c6ab42e84796726102771e6a0ea1045e8bc42e51085105b6a06295dea1af
4.4.3 (KTU84L) קישור 99920590cd68095b4110a3930d45212b73d01ba6fc147b6f1192094eacae881a
4.4.4 (KTU84P) קישור 2482a7d5d363da6c4beeb2ca35d05934ccc32e70484dd089d81f79438d908e91
5.0 (LRX21P) קישור f6f1633af1d87d27b360188f60d8e047158e362ca2be53c66754df4a7d586bd0
5.0.1 (LRX22C) קישור b8489e3abf8c25544f0a688ff60dfa544c3bfcf2387bb537b06e3fd408b17c48
5.0.2 (LRX22G) קישור 980d1360ab8ea0dcb9550b4f25a8b7bda726efb0a6d95caa3347d42b1bc00b57
5.1.0 (LMY47O) קישור 066057739801c9401e8017c6e655867fbbd1f93f6c0798ed3845ffa60334d3d8
5.1.1 (LMY47V) קישור 18ea508292bd284b4bacebe1b165016b384ab943f4ified2313ae14d9596972917
5.1.1 (LMY48G) קישור 241edd58ebf1676d34676f55959772f1f886adaed005dd1ac114039dd67dde7a
5.1.1 (LMY48I) קישור deb25f226e98f0f1d4e50fc2a1770bf5f3a0183f67f803bd2192c079585f97cf
5.1.1 (LMY48M) קישור 7f8241f52fd0c9c43a67f04efae54f190314f6583cf6c292bf9a4f61206d3584
5.1.1 (LMY48T) קישור 0db131001ec2a7af3633a0eb12756000032095d5c6314dec2b5d9e916e70980a
6.0.0 (MRA58K) קישור 7b438d31eb3b50e008b2d8183dda864523aaab38032e219e017956af2d7676e2
6.0.0 (MRA58U) קישור 17f5967104ce9ac95eff76ec71806f521bd8309f49ae5ea064970e3241b38636
6.0.0 (MRA58V) קישור d3d8bc1f9f45bc485e9938dbfaec3d908c910352b8dd4f1d93b8cb971691e562
6.0.1 (MMB29K) קישור 8b43affc42eff296512156a982cdf9bba7373a891ba346f7c23f1903eb9b6afd
6.0.1 (MMB29O) קישור edef049a5a768ca1c9aac9f48ee53f716117ded8ef7b6b18db51d077e95a08a3
6.0.1 (MMB29Q) קישור 1fc8bb0c360426dd5bc745caf32c9f7451a66d707147a2991e5de43973eea947
6.0.1 (MMB29V) קישור 97ce617ec127e8de5c96ac552773d683210029df4f082539fbd3ab449be42f4a
6.0.1 (MOB30D) קישור 8e8b2ba7d0f014963a8e41cdc50ed82be428a9e49ed75dc0d1d6a3abb978d5b1
6.0.1 (MOB30J) קישור 582039814fd8b15f87760648ddb33e3412771cae1c687775677a9d0ffaed6a92
6.0.1 (MOB30M) קישור 4890ef1d9b1b5ec82e743f5433386fab7f8daff4f83ac7c07c5a054377c4056e
6.0.1 (MOB30P) קישור 2780fa5e07fcdc427aceb85fd78d9a205290b8bcd9f20fd3c1a145ec6985669a
6.0.1 (MOB30X) קישור 52684dffb1683ac1f012083e3476f2aad285ca937eaae1a88024ebaec1137339

"razorg" for Nexus 7 [2013] (נייד)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.3 (JLS36C) קישור 834eab41c8021d9016b8d7b5324ad993c655f918f7c3a42ee967d06c60565c40
4.3.1 (JLS36I) קישור c7819e38d0beef181c864973a7cb889e20b50b2dd112c48d37979a9f8e7f7c82
4.4 (KRT16S) קישור 4c0e2bbfa073d76a9582e8d2f54fa8dda2c78eddd72cac16bafe3371f3d10d28
4.4.2 (KOT49H) קישור 67f0f487b1ca70376a9a6406abe5cfcfb713d47505502b8aa6326f9ca50c28f8
4.4.2_r2 (Verizon) (KVT49L) קישור 6cf4006d16d39ec27d0f3f3481257b8665c3b744c03bff6879f6c5474a611477
4.4.3 (KTU84L) קישור 23a280475cecb776484dcaccb4067916850e6b63a7ff5c2d483ce5e1b7540743
4.4.4 (KTU84P) קישור d0c428e1592fa6bbe252ba07dbacc65c8951106d1759bf4384b97c5f1b8ae460
5.0.2 (LRX22G) קישור c4ified480298d9b6404dccf5a513495cabf567970db8299340acac1f11f66e675
5.1.0 (LMY47O) קישור 9db6efe6c5957f1d1b9f74c6eb409bfd81c0ae8a4d346d8fc4a6dd74e4731a9d
5.1.1 (LMY47V) קישור d141b515f3296f0a6b25858d1fe375edbc74224d41a394227a4f65bfdab927c6
5.1.1 (LMY48P) קישור c3dc516cb278b55e17c9be513be6c162d27ddcd417baa9139e33f582d99f19cc
5.1.1 (LMY48U) קישור 96decafd96a1c5b6f131b8226499316a0da783299f70118116fca5ee2011b004
5.1.1 (LMY48X) קישור 0d952c83d9cfd3547a027af5f418f4a3b22cb172e727f033dce9de47737ba2ab
5.1.1 (LMY48Z) קישור 9a4845b2481e1ee24403c77c90daeee04d71ee3233ebed98972b9e23dfb953ce
6.0.0 (MRA58K) קישור 0f5a7c205a5ba7b386266c76c40d0d51a73f87ef24600440a1aa3b6e523bf2b5
6.0.0 (MRA58N) קישור 53fbc37c464be17d00dc4968a390269379b3135cdfeccf83dd93fe8f523560e9
6.0.0 (MRA58V) קישור 0811c13a4bc348c21de5168c54d996688705c6f554ecd6e5112885c02f7e530b
6.0.0 (MRA59B) קישור f4950bb48808f27624239600705eec295d8edc77a9c741d8ce4e056b3bca00b6
6.0.1 (MMB29K) קישור 6cb8af22ab0e42f33fa74366d57987f4e84949f8700c32cfa0e19b8431073956
6.0.1 (MMB29O) קישור eae673113adc18432111bbb3e28ccbc8d8de63dd584906cf814cfc0dc9dc860a
6.0.1 (MMB29Q) קישור 167e1d08d587492e6fb80b8e9f0b4f7045e8e10dd0cd0f031adf76328d9d927f
6.0.1 (MMB29V) קישור f3e59c6ee78d6e2a6bd14ffa8b6b9fc0a9fc47b3d52558f6f4520e2d8127b543
6.0.1 (MMB29X) קישור ae0af3077a350f6e5b4e8b44089909b288cc6fd6129e5024164ff3627d201cbb
6.0.1 (MOB30D) קישור 49fcc07944e8602afb975b96e9a1f92657d084b01856f8202379871c9c816695
6.0.1 (MMB30H) קישור fa562bcf201ee6c745151af8c12d21aea56b6995427136b7475d5edcffb3df71
6.0.1 (MOB30J) קישור d191030cab8aed8cc3af16f5e6d4d8abb8c1151d54155bb9409e6f982474cbcd
6.0.1 (MMB30J) קישור 38dd789f2827beabc3200c7ca5f2e4bc2c0d4e023c068924b13bedc1cdbfd790
6.0.1 (MOB30M) קישור 4cd6548fff3c6440b2e903f50209bfc1510f2ef91d9214e336534825df0c64c0
6.0.1 (MMB30M) קישור e600583325a4d50dce17c3aa9f3f7c7a875344d65b3b1a6e26e3f2dfdecb18a2
6.0.1 (MOB30P) קישור 4bece43545381a49428d96708de0933c755b3433c45d79eb363fbca9da59a1d9
6.0.1 (MMB30S) קישור 091a2b263e7f71ecab03d7bed5c58333bdab16fb0856464ac78f573b7bea14df
6.0.1 (MOB30X) קישור 10b7ca083e4c0ce193904faca8841594f680e61b63da7ec38bf1e970f7375f04

'mantaray' ל-Nexus 10

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.2.2 (JDQ39) קישור f36846b4b228d01d208a99b6c02f5f2f6cf9e8034510253eedf5b45acbd047a
4.3 (JWR66Y) קישור af9fdf296e084ba904bcc0849746d15f3864a6524676a5cae097767f07607927
4.4 (KRT16S) קישור ffbec876b1b687833ac386b3b2c97d8a2b5d02deec95f17ba98fe6492d6c77be
4.4.2 (KOT49H) קישור 31e93f8d2f09408ae5981a38db83705e8181f79a749de30b6249cce7d5d07327
4.4.3 (KTU84L) קישור da64399fd39a24232cec93b89427248df0845f9f41867f5f03cb3b0032389e22
4.4.4 (KTU84P) קישור 21949d5d54356388c4b97493817a40f6b3aa82d423e20d6ec119d3f8220d599d
5.0 (LRX21P) קישור 0ba5bf74c2999280f06cdf7e8e61b07c43dd5b0e21cbdb18bd306125c88c5e1c
5.0.1 (LRX22C) קישור ac6bdf60e1db208fbaf34c0adc214a9857c67db28a0ba0ad2e49ead0b9f7781d
5.0.2 (LRX22G) קישור 7f1af28ea70841e1bc602187cc7ee3f5531aa90e730d5a637c004c884692db5f
5.1.0 (LMY47D) קישור 00f8e48aae783941d7f41254d887c444402f0d624b69bd9fd0075f13980eb7a3
5.1.1 (LMY47V) קישור 66a84c659286a9ea44a192e125bdd202d48573fcbf85cfc07a6ad24954bf42c2
5.1.1 (LMY48I) קישור 0fa0cdbc470db4a0379596c68e1579da3eb607a38aa152a4066750b43031f497
5.1.1 (LMY48M) קישור 7fefa227f288d54814d2ce15740cb51f5fe887b4b1fe82a727b07ef584adfd24
5.1.1 (LMY48T) קישור 6393672b4dd1f2f97a3e5788efcfdb6a5730c6968b06f158351e765fa83f1495
5.1.1 (LMY48X) קישור f16fd70b3b93c47d2c73e3cbc813d8f9f7e64426ba1651837c758188c89fe8bf
5.1.1 (LMY48Z) קישור 335473d6a8bd4e908384c7d95994c205a8ed37ce5308992f1ef7a7e1775b625a
5.1.1 (LMY49F) קישור c079e4a5933798325e6dad6ca596ace2df9eff3c1b06fe37d82970029133459e
5.1.1 (LMY49G) קישור d68cbae5f3dd41325a7112f913ac5d8e18364b740527dd2269a702d8ddd42799
5.1.1 (LMY49H) קישור ee7b7ce5e953227990a30aee0df47ec56ca175c0e4375447aaa3215701320332
5.1.1 (LMY49J) קישור b24f40e64a1c7e4a986be9596223737fb2fe0fb739160576cc2fc1250fa85a59

'occam' ל-Nexus 4

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.2.2 (JDQ39) קישור 5880aa93a1b14397b8162d4c4936267b52cac94035bc53db062498ecf0abf9e4
4.3 (JWR66Y) קישור 2b869d2f61c53a6018b48d13dfb3078bbd87ac79bba3339f1259c9dad1a23952
4.4 (KRT16S) קישור 3fb36835bf216b0d1426db5455ba7c435535b31b28dc1b9a16f77406f1b0c4ce
4.4.2 (KOT49H) קישור e859c810cb053b55e95e9663a33fe0175b5a388435d5d0850be58194bbb7d4e5
4.4.3 (KTU84L) קישור 6e75c072c9f4ece87e1bc4094b397bf86f4baf9b2141effd44ac13a4d2e1625f
4.4.4 (KTU84P) קישור 2373a5419f8e1f35f05f916d9ad2979b106b03193c3906e41c3e6d215d6d5076
5.0 (LRX21T) קישור 96341e4d26586141f404a293345d0fc0483b4a9b5654ebdd07dd987340cf44f9
5.0.1 (LRX22C) קישור 3657b013b097a893d5a84bcdb43093ba463f44abc7926879a31926986a3941d9
5.1.0 (LMY47O) קישור 414975799076d8f6997d2b028e84c9dd5ac9eb45ca44106dc059b7b86989d236
5.1.1 (LMY47V) קישור 85f8c9ff82f2eb60abacc9abacac19b3a837c044a974bc2b00874feff38f2567
5.1.1 (LMY48I) קישור f0ac517ad0ff8261fae610bec4e9f145d99a078fe066e406e6951ce4c21fd1bd
5.1.1 (LMY48M) קישור 791d6c4a716ceadbb830d67db823f377067becd2eca6dae5a00b38f5b1ddcb26
5.1.1 (LMY48T) קישור c43c7cfd7e77ae97dad0c2e0f3810f84bc5e2ca3b4dc74256eb7e13012ec1131

"nakasi" ל-Nexus 7 (Wi-Fi)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.1.2 (JZO54K) קישור 25cab35cfc81a7d92679deece485590dd62070882124149295ded95463a1eb4f
4.2.2 (JDQ39) קישור 1ed5719bf2a709f090f8d1da5c3afc62d6fcb381ee2559f130639873e1d7283
4.3 (JWR66Y) קישור 201de0b22cac0d5c8d51b249bf85dbe803b9a63b3eb1a7ceea0a4379b81b132c
4.4 (KRT16S) קישור 7e5a44631d7f7df7312c52fed5fdd5ec4a2d94a99d173c8e67865bb267b6cba
4.4.2 (KOT49H) קישור f0e49b7a6a4bbe82019a60b919a75c9c18425c869e5de95c8b78fe13c2e00795
4.4.3 (KTU84L) קישור 933858800b0fa94d2ee2289506c10065e2be9570852d845fa1732925031e380a
4.4.4 (KTU84P) קישור 9482e892e274e27cc18028e82e206b2e9de82f17cd29ea6ab526592e997112d9
5.0 (LRX21P) קישור 7d66743ed60fba0d83a44513c7a98e912302fa5c1f5634c33a38a08510f82885
5.0.2 (LRX22G) קישור 386f8be2ae4ca68486535130f19eae68c93c59c770ea3e1e2da7b1876a15dd40
5.1.0 (LMY47D) קישור 7f853a00ac20643c216e28f220a34c14024404240c9dd5f6002de4f982be8c2c
5.1.1 (LMY47V) קישור 5a0bb0593ee9867bee61d59e94462e681c050da9db1397db98616e8887034614

"nakasig" ל-Nexus 7 (לנייד)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.2.2 (JDQ39) קישור 3ec660030b502a34bb2ed037eff55c79545b9b11f0bcf5f4b66c23647d029a83
4.3 (JWR66Y) קישור cd7ba7a0af525ba276442ad6d061f1cdb1a00daba8165fb28d6b4eb887c26184
4.4 (KRT16S) קישור e25602316aa198ac6afddb40c5758749b5b47e4574b3289fa07c6a7f063c9002
4.4.2 (KOT49H) קישור 624696368457946bce4b34a42759ab35ba1e226ffbfde5316118ec0a5f42ee51
4.4.3 (KTU84L) קישור d2e16b2a7c81d1f6cea2a60f61cfa983cf181cdbb6224b41cfb3bb4e32bcd386
4.4.4 (KTU84P) קישור ddaf388582775b569539a43791f94cb6b3475559864ee438e7e6a8b492406f86
5.0.2 (LRX22G) קישור bbbc5d726de1af4c524830a39de4431c17531b4affab3bc2d81375a4d914abfb
5.1.0 (LMY47D) קישור 3cccf586cea8a8117e6577d73f41d093e7450d33157e870195cd50ca9c458285
5.1.1 (LMY47V) קישור f96fcd164f2ef8f1d7c88efd553b6b7193fe56326e5ad4829a6f9eeb961c66cf

'tungsten' ל-Nexus Q

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.0.4 (IAN67K) קישור d766e5f1eb7cd276864bb255593279788a4c44a3935907ec3b5b0bc859e21c2d

"takju" ל-Galaxy Nexus "maguro" (GSM/HSPA+ ) (עם Google Wallet)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.0.4 (IMM76I) קישור 1c4370b411bd23179277e8bc42f1eb8c9a344980bf30e30577b2f6f018249212
4.1.2 (JZO54K) קישור 50c467acdc6e7d512663ac587207a0b1eadb762e5d66afbc004d3081ee833bc4
4.2.2 (JDQ39) קישור 4bf9521a436e3d1db194a5e1837729088a4a5ad1e57ea09b1c59afdef2868a04
4.3 (JWR66Y) קישור c042afa00fbfaf547ff767dfa9f72df1421525c1e3dbc77fa58dc69aaa423355

"yakju" ל-Galaxy Nexus "maguro" (GSM/HSPA+ )

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.0.4 (IMM76I) קישור 7e04639eee9459a94ee4ae7d1675e5a857bbf89ce36f4140db8dc68e4b00c3fa
4.1.2 (JZO54K) קישור d75228cffdc9d0f88d6ed9c63f79c35123269a1ed860df305fcbb00f03b438b6
4.2.2 (JDQ39) קישור 6f07b0690a3853fb7bd9915be2ea38525486c9fa0c474daca70de713c9671485
4.3 (JWR66Y) קישור 4cadea65393c1cc6f2a61232001fc34a37d4a8c95c2439ada3573682a18b139c

"mysid" ל-Galaxy Nexus "toro" (Verizon CDMA/LTE)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.0.4 (IMM76K) קישור 09d74d643fd37411efeb66050883de389142788c8eccbd36360dd5c0127babb7
4.1.1 (JRO03O) קישור 1cc98d314f94cc873853831936d00f9cab9be774f8b78fc5fd0d791e79e4bdaa
4.2.2 (JDQ39) קישור 335d5931c3860e37748e26d719e9d18e5baf9e9f0bd2af9ad716113caac1d1c7

'mysidspr' ל-Galaxy Nexus 'toroplus' (Sprint CDMA/LTE)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.1.1 (FH05) קישור ff03148b27757fb7e83dc6a545f51ddc8b808e612406cf92b2f0516104cb8bc5
4.2.1 (GA02) קישור 063123bd699b1dfaef38591ad44bba453df1765051e7eedbc0ab5adba35fa04b

"soju" ל-Nexus S (גרסה בכל העולם, i9020t ו-i9023)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
2.3.6 (GRK39F) קישור 8e2837843881e0848d8307f01eaefb1489762e6eeda36f62812447277d0eb638
4.0.4 (IMM76D) קישור c6e0efe396c9e1bc9f932926b4c439fecc56f624c6c9bee920d7410ead23f243
4.1.2 (JZO54K) קישור 3534fc3ecd8d9742791f18d6e427ba342db6adacbfbe3c5f1f6bfcc5da0cbbd8

"sojua" ל-Nexus S (גרסת 850MHz, i9020a)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
2.3.6 (GRK39F) קישור cad4ab8aab10b37467795b0e7ddde6d63360ed9c6f27a2034d66ca5938877acd
4.0.4 (IMM76D) קישור 174c6bd19aa4e0d56187f64d09bdc595e601a4f48c048630acce443a692f4b97
4.1.2 (JZO54K) קישור 860d072998c6a5764a5c3b7d3a2c266615959751d550077170b45f8851bcaf6f

"sojuk" ל-Nexus S (גרסת קוריאה, m200)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
2.3.6 (GRK39F) קישור 3910e795e66e3e5beb74e6246ac1b59280a2abaea3d99b83dee70ea32d0ec2eb
4.0.4 (IMM76D) קישור 9a5468c1aeaa201bf42553b86e6bf83eefd237e540c13c9f783fa4aed3ae9e3
4.1.1 (JRO03E) קישור 176dca0aacb4601ed67961a4ab3b32714a93ec608adf3f4e1e287beebbeb4403

"sojus" for Nexus S 4G (d720)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
2.3.7 (GWK74) קישור fe1fe8846d8b8e3642a5b303cb20b9aefd6e46e9f5ad142a754178eb5c937f76
4.0.4 (IMM76D) קישור e4190dff02df6cda7c4109c76ccf758071ab03f87d48720c9d36e7f817fb3d92
4.1.1 (JRO03R) קישור b78689114651587d1ff34ab4d3af9dc0885da3c6f70807e47c6dbdf634385f2a