tryb utraconego urządzenia

Tryb utraconego urządzenia to funkcja dostępna na urządzeniach należących do firmy, która umożliwia pracodawcom zdalne blokowanie i zabezpieczanie utraconych urządzeń oraz opcjonalnie wyświetlanie na ekranie urządzenia komunikatu z danymi kontaktowymi pracownika lub działu IT. Pomaga to chronić dane organizacji i pracowników podczas próby odzyskania urządzenia, a także zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania konta.

Uwaga: tryb utraconego urządzenia jest przydatny, gdy istnieje ryzyko, że da się odzyskać urządzenie, ponieważ po przywróceniu można od razu zacząć z niego korzystać do pracy, bez utraty danych i nie trzeba ponownie udostępniać urządzenia. Zalecamy skorzystanie z trybu utraconego urządzenia przy próbie odzyskania urządzenia, ale jeśli po aktywowaniu trybu utraconego urządzenia przez 24 godziny nadal nie udało się przywrócić urządzenia, zalecamy jego zdalne wyczyszczenie, co pozwoli zabezpieczyć dane służbowe.

Wymagania wstępne

Urządzenie musi należeć do firmy. Profil służbowy jest obsługiwany na urządzeniach z Androidem 13 lub nowszym oraz na w pełni zarządzanych urządzeniach z Androidem 11 i nowszym.

Włącz tryb utraconego urządzenia

Aby przełączyć urządzenie w tryb utraconego urządzenia, wydaj do niego polecenie typu START_LOST_MODE. Polecenie musi zawierać co najmniej jedną z tych informacji:

 • Utracona wiadomość
 • Numer telefonu
 • adres e-mail,
 • Adres pocztowy

Opcjonalnie administrator IT może udostępnić następujące informacje:

 • Nazwa organizacji

Przykład:

command_body = '''{
 "type": "START_LOST_MODE",
 "startLostModeParams": {
  "lostOrganization": {
   "defaultMessage": "Example Organisation",
   "localizedMessages":{
    "en-US": "Example Organisation"
   }
  },
  "lostStreetAddress": {
   "defaultMessage": "1800 Amphibious Blvd. Mountain View, CA 94045",
   "localizedMessages":{
    "en-US": "1800 Amphibious Blvd. Mountain View, CA 94045"
   }
  }
 }
}'''

androidmanagement.enterprises().devices().issueCommand(
  name='enterprises/{}/devices/{}'.format(enterprise_id, device_id),
  body=json.loads(command_body)
).execute()

Po ustawieniu w trybie utraconego urządzenia urządzenie zostaje zablokowane, wszystkie aplikacje są zablokowane, a DeviceState na urządzeniu zmienia się na LOST.

Nie można włączyć trybu utraconego urządzenia, jeśli:

Uwaga: tryb utraconego urządzenia jest obsługiwany w trybie bezpośredniego uruchamiania.

Stan alertu

Jest to pierwszy stan, w którym urządzenie się włącza po przejściu w tryb utraconego urządzenia. W tym stanie urządzenie będzie dzwoniło na maksymalnie 5 minut, co umożliwi użytkownikowi jego znalezienie i wyjście z trybu utraconego urządzenia. W tym czasie nie jest raportowana lokalizacja urządzenia.

lost-mode-state-one
Rysunek 1. Urządzenie jest wyświetlane w trybie utraconego urządzenia, w stanie zagubione i w stanie alertu.

Jeśli urządzenie jest w stanie alertu, dostępne są 2 opcje:

 • To moje urządzenie – pozwala pracownikowi na wpisanie hasła i wyłączenie urządzenia z trybu utraconego urządzenia. Jeśli to się stanie przed upływem 5 minut, dane o lokalizacji z urządzenia nie zostaną wysłane do administratora.
 • Znalazłem to urządzenie – umożliwia innej osobie niż pracownik personelu wyłączenie dzwonka. Spowoduje to przejście urządzenia w stan utraty.

Uwaga: lokalizacja urządzenia jest udostępniana administratorowi dopiero po upływie 5 minut.

Utracony stan

W tym stanie urządzenie przestaje dzwonić i co minutę wysyłać aktualizacje lokalizacji. Aktualizacje lokalizacji są wysyłane jako dzienniki użytkowania, które dostawca usług EMM może subskrybować za pomocą powiadomień Pub/Sub.

lost-mode-reported-lost
Rysunek 1. Urządzenie wyświetla się w trybie utraconego urządzenia, zgłoszone jako utracone.

W przypadku utraty dostępu do urządzenia możesz zobaczyć maksymalnie 3 opcje:

 • Odblokuj – pozwala pracownikowi wpisać hasło i wyłączyć urządzenie z trybu utraconego urządzenia.
 • Zadzwoń z właścicielem – nawiązuje połączenie telefoniczne z numerem podanym w parametrach trybu utraconego urządzenia początkowego. Ta opcja jest ukryta, jeśli nie podano numeru telefonu.
 • Alarmowe – umożliwia dostęp do wybierania numerów alarmowych.

Zatrzymaj tryb utraconego urządzenia

Aby wyjść z trybu utraconego urządzenia, wydaj do niego polecenie typu STOP_LOST_MODE. W przeciwieństwie do polecenia uruchomienia trybu utraconego urządzenia nie trzeba podawać żadnych dodatkowych informacji. Urządzenie można też wyłączyć z trybu utraconego urządzenia ręcznie, podając jego hasło.

Przykład:

command_body = '''{
 "type": "STOP_LOST_MODE",
 "stopLostModeParams": {}
}'''

androidmanagement.enterprises().devices().issueCommand( name='enterprises/{}/devices/{}'.format(enterprise_id, device_id), body=json.loads(command_body) ).execute()

Po wyjściu z trybu utraconego urządzenia wszystkie aplikacje na urządzeniu zostaną odblokowane, a pracownik będzie mógł korzystać z urządzenia jak zwykle. Zastosowany stan urządzenia resetuje się do stanu przed włączeniem trybu utraconego urządzenia.

Powiadomienia Pub/Sub

Aby otrzymywać wiadomości w trybie utraconego urządzenia, takie jak potwierdzenie włączenia lub wyłączenia urządzenia w trybie utraconego urządzenia, musisz włączyć w firmie typy powiadomień COMMAND i USAGE_LOGS.

COMMAND Pub/Sub zawiera informacje o tych zdarzeniach:

 • StartLostModeStatus – oznacza, że administrator udało się przełączyć urządzenie w tryb utraconego urządzenia.
 • StopLostModeStatus – oznacza, że administrator wyłączył urządzenie z trybu utraconego urządzenia.

USAGE_LOGS Pub/Sub zawiera informacje o tych zdarzeniach:

Uwaga: działania wykonywane przez administratora aktywują powiadomienia w COMMANDpub/Sub. Działania wykonywane przez pracownika aktywują powiadomienia w USAGE_LOGS Pub/Sub.