ตัวอย่างนโยบาย: อุปกรณ์เฉพาะ

อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะคืออุปกรณ์ของบริษัทที่ดำเนินการเพียงครั้งเดียว เช่น ป้ายดิจิทัล การพิมพ์ตั๋ว หรือการจัดการสินค้าคงคลัง วิธีนี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบล็อกการใช้อุปกรณ์ในแอปเดียวหรือชุดแอปขนาดเล็กได้มากขึ้น และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปิดใช้แอปอื่นๆ หรือดำเนินการอื่นๆ ในอุปกรณ์