User

کاربر متعلق به یک شرکت.

نمایندگی JSON
{
  "accountIdentifier": string
}
زمینه های
accountIdentifier

string

یک شناسه منحصربه‌فرد که برای این کاربر ایجاد می‌کنید، مانند user342 یا asset#44418 . این فیلد باید هنگام ایجاد کاربر تنظیم شود و نمی توان آن را به روز کرد. این فیلد نباید حاوی اطلاعات قابل شناسایی شخصی (PII) باشد. این شناسه باید 1024 کاراکتر یا کمتر باشد. در غیر این صورت، درخواست سیاست به روز رسانی با شکست مواجه خواهد شد.