Method: enterprises.applications.get

Pobiera informacje o aplikacji.

Żądanie HTTP

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/applications/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Nazwa aplikacji w formularzu enterprises/{enterpriseId}/applications/{packageName}.

Parametry zapytania

Parametry
languageCode

string

Preferowany język zlokalizowanych informacji o aplikacji, podany w tagu BCP47 (np. „en-US” lub „de”). Jeśli nie określisz języka domyślnego aplikacji, będzie używany język domyślny.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Application.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie protokołu OAuth 2.0.