Method: enterprises.devices.operations.list

İstekte belirtilen filtreyle eşleşen işlemleri listeler. Sunucu bu yöntemi desteklemiyorsa UNIMPLEMENTED değerini döndürür.

HTTP isteği

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/devices/*/operations}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

İşlemin üst kaynağının adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
filter

string

Standart liste filtresi.

pageSize

integer

Standart liste sayfası boyutu.

pageToken

string

Standart liste sayfası jetonu.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Operations.ListOperations için yanıt mesajı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "operations": [
  {
   object (Operation)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
operations[]

object (Operation)

İstekte belirtilen filtreyle eşleşen işlemlerin listesi.

nextPageToken

string

Standart Liste sonraki sayfa jetonu.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.