Method: enterprises.devices.list

แสดงรายการอุปกรณ์สำหรับองค์กรที่ระบุ ระบบจะไม่ส่งคืนอุปกรณ์ที่ลบไปแล้วในการตอบกลับ

คำขอ HTTP

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{parent=enterprises/*}/devices

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
parent

string

ชื่อขององค์กรในรูปแบบ enterprises/{enterpriseId}

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
pageSize

integer

ขนาดหน้าที่ขอ ขนาดหน้าเว็บจริงอาจกำหนดไว้เป็นค่าต่ำสุดหรือสูงสุดก็ได้

pageToken

string

โทเค็นที่ระบุหน้าของผลลัพธ์ที่แสดงผลโดยเซิร์ฟเวอร์

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

ตอบกลับคำขอแสดงรายการอุปกรณ์สำหรับองค์กรที่ระบุ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "devices": [
  {
   object (Device)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
ช่อง
devices[]

object (Device)

รายการอุปกรณ์

nextPageToken

string

หากมีผลลัพธ์มากกว่านี้ จะเป็นโทเค็นสำหรับดึงผลการค้นหาหน้าถัดไป

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพรวมของ OAuth 2.0