Method: enterprises.devices.patch

یک دستگاه را به روز می کند.

درخواست HTTP

PATCH https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/devices/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

نام دستگاه به شکل enterprises/{enterpriseId}/devices/{deviceId} .

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
updateMask

string ( FieldMask format)

ماسک فیلد که فیلدهایی را برای به‌روزرسانی نشان می‌دهد. اگر تنظیم نشود، تمام فیلدهای قابل تغییر اصلاح خواهند شد.

این فهرستی از نام‌های فیلدهای کاملاً واجد شرایط با کاما است. مثال: "user.displayName,photo" .

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از Device است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Device است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

برای اطلاعات بیشتر، به نمای کلی OAuth 2.0 مراجعه کنید.