Method: enterprises.enrollmentTokens.get

Etkin ve süresi dolmamış bir kayıt jetonu alır. Kayıt jetonunun kısmi bir görünümü döndürülür. Yalnızca şu alanlar doldurulur: name, expirationTimestamp, allowPersonalUsage, value, qrCode. Bu yöntemin amacı, etkin kayıt jetonlarının yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olmaktır. Güvenlik nedeniyle, etkin kayıt jetonlarının kullanımı sona erdiğinde delete işlem yapılması önerilir.

HTTP isteği

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/enrollmentTokens/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Kayıt jetonunun enterprises/{enterpriseId}/enrollmentTokens/{enrollmentTokenId} biçimindeki adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, EnrollmentToken öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.