Method: enterprises.patch

یک شرکت را به روز می کند. همچنین ببینید: SigninDetail

درخواست HTTP

PATCH https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

نام شرکت به شکل enterprises/{enterpriseId} .

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
updateMask

string ( FieldMask format)

ماسک فیلد که فیلدهایی را برای به‌روزرسانی نشان می‌دهد. اگر تنظیم نشود، تمام فیلدهای قابل تغییر اصلاح خواهند شد.

این فهرستی از نام‌های فیلدهای کاملاً واجد شرایط با کاما است. مثال: "user.displayName,photo" .

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از Enterprise است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Enterprise است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

برای اطلاعات بیشتر، به نمای کلی OAuth 2.0 مراجعه کنید.