Method: provisioningInfo.get

Cihaz temel hazırlığı bilgilerini, oturum açma URL'sinde sağlanan tanımlayıcıya göre alın.

HTTP isteği

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=provisioningInfo/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Android Device Policy'nin 3. taraf oturum açma sayfasına provisioningInfo/{provisioning_info} biçiminde aktardığı tanımlayıcı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, ProvisioningInfo öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.