REST Resource: provisioningInfo

Kaynak: Temel HazırlıkBilgisi

Kurulum sırasında kullanılabilen cihazla ilgili bilgiler.

JSON gösterimi
{
  "name": string,
  "enterprise": string,
  "brand": string,
  "model": string,
  "apiLevel": integer,
  "managementMode": enum (ManagementMode),
  "ownership": enum (Ownership),
  "imei": string,
  "meid": string,
  "serialNumber": string
}
Alanlar
name

string

Bu kaynağın provisioningInfo/{provisioning_info} biçimindeki adı.

enterprise

string

Kuruluşun enterprises/{enterprise} biçimindeki adı.

brand

string

Cihazın markası. Örneğin, Google.

model

string

Cihazın modeli. Örneğin, Asus Nexus 7.

apiLevel

integer

Cihazda çalışan Android platformu sürümünün API düzeyi.

managementMode

enum (ManagementMode)

Cihazın veya profilin yönetim modu.

ownership

enum (Ownership)

Yönetilen cihazın sahipliği.

imei

string

Şirkete ait cihazlar için, GSM cihazının IMEI numarası. Örneğin, A1000031212.

meid

string

Şirkete ait cihazlar için CDMA cihazının MEID numarası. Örneğin, A00000292788E1.

serialNumber

string

Şirkete ait cihazlar için: Cihazın seri numarası.

Yöntemler

get

Cihaz temel hazırlık bilgilerini, oturum açma URL'sinde sağlanan tanımlayıcıya göre alın.