Method: provisioningInfo.get

Uzyskaj informacje o obsłudze administracyjnej urządzenia na podstawie identyfikatora podanego w adresie URL logowania.

Żądanie HTTP

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=provisioningInfo/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

To pole jest wymagane. Identyfikator, który Android Device Policy przekazuje na stronę logowania innej firmy w postaci provisioningInfo/{provisioning_info}.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu ProvisioningInfo.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie protokołu OAuth 2.0.