REST Resource: provisioningInfo

Zasób: ProvisioningInfo

Informacje o urządzeniu dostępne podczas konfiguracji.

Zapis JSON
{
  "name": string,
  "enterprise": string,
  "brand": string,
  "model": string,
  "apiLevel": integer,
  "managementMode": enum (ManagementMode),
  "ownership": enum (Ownership),
  "imei": string,
  "meid": string,
  "serialNumber": string
}
Pola
name

string

Nazwa tego zasobu w formie provisioningInfo/{provisioning_info}.

enterprise

string

Nazwa firmy w formacie enterprises/{enterprise}.

brand

string

Marka urządzenia. Na przykład: Google.

model

string

Model urządzenia. Na przykład: Asus Nexus 7.

apiLevel

integer

Poziom interfejsu API wersji platformy Androida działającej na urządzeniu.

managementMode

enum (ManagementMode)

Tryb zarządzania urządzeniem lub profilem.

ownership

enum (Ownership)

Własność zarządzanego urządzenia.

imei

string

W przypadku urządzeń należących do firmy: numer IMEI urządzenia GSM. Na przykład: A1000031212.

meid

string

W przypadku urządzeń należących do firmy: numer MEID urządzenia CDMA. Na przykład: A00000292788E1.

serialNumber

string

(w przypadku urządzeń należących do firmy) jest to numer seryjny urządzenia.

Metody

get

Informacje o obsłudze administracyjnej urządzenia możesz uzyskać, korzystając z identyfikatora podanego w adresie URL logowania.