Method: signupUrls.create

Kurumsal kayıt URL'si oluşturur.

HTTP isteği

POST https://androidmanagement.googleapis.com/v1/signupUrls

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
projectId

string

Kuruluşun sahibi olacak Google Cloud Platform projesinin kimliği.

callbackUrl

string

Yöneticinin, kuruluşu başarıyla oluşturduktan sonra yönlendirileceği geri çağırma URL'si. Buraya yönlendirme yapmadan önce sistem bu URL'ye enterpriseToken adlı bir sorgu parametresi ekler. Bu parametre, kurumsal oluştur isteği için kullanılacak opak bir jeton içerir. enterpriseToken parametresini eklemek için URL ayrıştırılır ve yeniden biçimlendirilir. Bu nedenle, bazı küçük biçimlendirme değişiklikleri yapılabilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan SignupUrl örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.