REST Resource: signupUrls

Kaynak: SignupUrl

Kurumsal kayıt URL'si.

JSON gösterimi
{
  "name": string,
  "url": string
}
Alanlar
name

string

Kaynağın adı. Kurumsal kayıt akışını tamamlamak için enterprises.create çağırırken signupUrl alanında bu değeri kullanın.

url

string

Kuruluş yöneticisinin kuruluşunu kaydedebileceği bir URL. Sayfa iframe'de oluşturulamaz.

Yöntemler

create

Kurumsal kayıt URL'si oluşturur.