Element iframe do rejestracji typu zero-touch

Element iframe do rejestracji typu zero-touch umożliwia umieszczenie rejestracji typu zero-touch bezpośrednio w konsoli EMM, dzięki czemu klienci mogą łatwo konfigurować urządzenia z obsługą rejestracji typu zero-touch bezpośrednio w Android Device Policy. Element iframe pozwala skonfigurować dodatki obsługi administracyjnej używane podczas konfiguracji urządzenia obsługującego rejestrację typu zero-touch.

element iframe do rejestracji typu zero-touch
Rysunek 1. Element iframe do rejestracji zero-touch z wyświetloną stroną główną.

Gdy administrator IT otworzy element iframe po raz pierwszy, pojawi się prośba o połączenie konta do rejestracji zero-touch z firmą.

Gdy administrator IT połączy konto do rejestracji zero-touch z firmą, w elemencie iframe pojawi się lista połączonych kont do rejestracji zero-touch. Mogą też zobaczyć domyślną konfigurację rejestracji typu zero-touch ustawioną dla urządzeń firmowych.


Funkcje

W tej sekcji opisujemy funkcje dostępne w elemencie iframe typu zero-touch. Informacje o umieszczaniu elementu iframe i stosowaniu tych funkcji znajdziesz w artykule Dodawanie elementu iframe do konsoli.

Element iframe umożliwia administratorowi IT połączenie konta do rejestracji zero-touch z firmą. W ramach tego procesu administrator IT tworzy domyślny profil rejestracji typu zero-touch dla urządzeń na koncie tego typu. Szczegółowo opisujemy to poniżej.

Jeśli administrator IT nie połączył wcześniej konta do rejestracji zero-touch z firmą, pojawi się prośba o to po otwarciu elementu iframe.

Administrator IT widzi listę kont do rejestracji zero-touch i może wybrać jedno lub kilka kont, które chce połączyć ze swoją firmą.

Ekran z listą kont iframe do rejestracji typu zero-touch
Rysunek 3. Ekran z listą kont
Ekran konfiguracji elementu iframe do rejestracji typu zero-touch
Rysunek 4. Ekran konfiguracji

Element iframe do rejestracji zero-touch automatycznie generuje konfigurację rejestracji typu zero-touch. Tej konfiguracji nie może zmienić administrator. Możesz dostosować dodatki obsługi administracyjnej, których chcesz używać w tej konfiguracji. Więcej informacji o tym, jak to zrobić, znajdziesz w sekcji Parametry adresu URL iframe.

Ekran z informacjami o obsłudze elementów iframe typu zero-touch
Rysunek 5. Ekran z informacjami o pomocy

Administrator IT wpisuje informacje o pomocy, które pojawiają się podczas konfigurowania urządzeń z obsługą rejestracji typu zero-touch. Gdy administrator IT kliknie „Zapisz”, proces łączenia zostanie ukończony, a użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną elementu iframe do rejestracji zero-touch, na której może zarządzać połączonymi kontami.

Wyświetlanie połączonych kont do rejestracji zero-touch i zarządzanie nimi

Element iframe umożliwia administratorowi IT wyświetlanie powiązanych kont do rejestracji zero-touch, domyślnego profilu zero-touch oraz informacji o pomocy. Mogą też łączyć dodatkowe konta do rejestracji zero-touch i odłączać konta do rejestracji zero-touch.

Rysunek 1 przedstawia przykładowy widok strony głównej elementu iframe z rejestracją typu zero-touch.

Wyświetlanie urządzeń z połączonych kont w portalu rejestracji typu zero-touch

Gdy konto do rejestracji zero-touch jest połączone z firmą, wszystkie urządzenia na tym koncie, które nie są skonfigurowane pod kątem takiego profilu, są automatycznie konfigurowane w profilu firmy.

W konsoli zero-touch te urządzenia są wyświetlane z konfiguracją „Domyślny profil firmy”. Administrator IT może skonfigurować ten profil i usunąć go na dowolnym urządzeniu na koncie do rejestracji zero-touch. Nie można go jednak modyfikować.

Jeśli konto do rejestracji zero-touch zostanie rozłączone, profil zostanie wyłączony na wszystkich urządzeniach skonfigurowanych z ustawieniem „Domyślny profil firmy”. Te urządzenia można skonfigurować za pomocą innego profilu.


Dodawanie elementu iframe do konsoli

Krok 1. Wygeneruj token internetowy

Wywołaj enterprises.webTokens.create, aby wygenerować token internetowy identyfikujący firmę. Odpowiedź zawiera value tokena.

 • Ustaw parentFrameUrl na adres URL ramki nadrzędnej hostującej element iframe.
 • Użyj parametru iframeFeature, aby określić, które funkcje chcesz włączyć w elemencie iframe: „ZERO_TOUCH”. Jeśli zasada iframeFeature nie jest skonfigurowana, element iframe domyślnie włącza wszystkie funkcje.

Podczas renderowania elementu iframe w konsoli musisz uwzględnić zwrócony token wraz z innymi parametrami.

Krok 2. Renderuj element iframe

Oto przykład renderowania elementu iframe do rejestracji typu zero-touch:

<script src="https://apis.google.com/js/api.js"></script>
<div id="container"></div>
<script>
 gapi.load('gapi.iframes', function() {
  var options = {
   'url': 'https://enterprise.google.com/android/zero-touch/embedded/companyhome?token=web_token&dpcId=com.google.android.apps.work.clouddpc',
   'where': document.getElementById('container'),
   'attributes': { style: 'width: 600px; height:1000px', scrolling: 'yes'}
  }

  var iframe = gapi.iframes.getContext().openChild(options);
 });
</script>

Ten kod generuje element iframe wewnątrz elementu div kontenera. Atrybuty, które mają być stosowane do tagu iframe, można ustawić za pomocą opcji „Atrybuty”, tak jak powyżej.

Parametry adresu URL elementu iframe

W tabeli poniżej znajdziesz wszystkie dostępne parametry elementu iframe, które możesz dodać do adresu URL jako parametry adresu URL, np.

https://enterprise.google.com/android/zero-touch/embedded/companyhome?token=TOKEN&dpcId=com.google.android.apps.work.clouddpc
Parametr Wymagane Opis
token Tak Token zwrócony z kroku 1.
dpcId Tak Nazwa pakietu aplikacji DPC. W tym miejscu należy zawsze ustawić identyfikator Android Device Policy, com.google.android.apps.work.clouddpc.
dpcExtras Nie Zakodowany w adresie URL obiekt JSON zawierający dodatki do obsługi administracyjnej. Są one przekazywane do kontrolera DPC podczas konfiguracji urządzenia.

Przykładowy adres URL, zakładając, że:

 • Token internetowy z interfejsu API: abcde
 • DPC: com.google.android.apps.work.clouddpc
 • Dodatki DPC: {“server”:“www.example.com”,“enterprise”:”example_id”}
https://enterprise.google.com/android/zero-touch/embedded/companyhome?token=abcde&dpcId=com.google.android.apps.work.clouddpc&dpcExtras={“server”:“www.example.com”,“enterprise”:”example_id”}

Adres URL zakodowany będzie wyglądać tak:

https://enterprise.google.com/android/zero-touch/embedded/companyhome?token=abcde&dpcId=com.google.android.apps.work.clouddpc&dpcExtras=%7B%E2%80%9Cserver%E2%80%9D%3A%E2%80%9Cwww.example.com%E2%80%9D%2C%E2%80%9Centerprise%E2%80%9D%3A%E2%80%9Dexample_id%E2%80%9D%7D