Google Play Protect

Bảo mật bắt đầu từ lớp ứng dụng với tính năng chống phần mềm độc hại được tích hợp sẵn của Google Play Protect. Với sự hỗ trợ của công nghệ học máy của Google, Google Analytics 4 luôn thích ứng và cải tiến. Mỗi ngày, Google Play Protect tự động quét tất cả ứng dụng trên điện thoại Android và nỗ lực ngăn chặn việc cài đặt các ứng dụng gây hại, đưa Google Play Protect trở thành dịch vụ bảo vệ được triển khai rộng rãi nhất trên thế giới.

Bảo vệ trên thiết bị

Google Play Protect có các tính năng trên thiết bị giúp giữ an toàn cho thiết bị và dữ liệu. Các dịch vụ trên thiết bị này tích hợp với các thành phần trên đám mây để cho phép Google gửi các bản cập nhật không ngừng cải thiện chức năng của chúng.

Bảo mật trên thiết bị

Bảo mật trên đám mây

Tất cả ứng dụng Android đều trải qua quy trình kiểm tra bảo mật nghiêm ngặt trước khi xuất hiện trên Google Play. Google Play Protect quét 125 tỷ ứng dụng mỗi ngày để đảm bảo rằng mọi dữ liệu đều không thay đổi. Nhờ đó, bất kể bạn tải ứng dụng xuống từ đâu, bạn đều biết rằng ứng dụng đó đã được Google Play Protect kiểm tra.

Ứng dụng có khả năng gây hại (PHA)

Ứng dụng xấu tạo ra trải nghiệm kém, vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng loại bỏ ứng dụng khỏi các thiết bị và ứng dụng khỏi Google Play.
Có một vài loại PHA, một số loại có khả năng gây hại nhiều hơn so với các loại khác. Danh mục PHA (ứng dụng có khả năng gây hại) giúp chúng tôi xác định và xử lý các ứng dụng có nguy cơ gây hại.
Nếu phát hiện một ứng dụng có khả năng gây hại, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xem xét ứng dụng đó bằng cách sử dụng biểu mẫu Báo cáo phần mềm độc hại bảo mật trên Android. Chúng tôi sẽ xem xét xem đó có phải là ứng dụng có khả năng gây hại hay không và có biện pháp xử lý thích hợp.

Tin tức

Google công bố mối quan hệ đối tác với ESet, Lookout và Zimperium để tạo ra App Defense Alliance (Liên minh Bảo vệ ứng dụng). Nỗ lực hợp tác để bảo vệ người dùng khỏi Ứng dụng có khả năng gây hại.
Tại Google, chúng tôi tin rằng khi chúng tôi đặt người dùng làm trọng tâm thì mọi vấn đề khác sẽ được cải thiện dành cho người dùng. Trong Nguyên tắc về phần mềm và Chính sách về phần mềm không mong muốn, chúng tôi đưa ra các đề xuất chung để giúp các phần mềm mang lại trải nghiệm thật tốt cho người dùng. Dựa trên Chính sách của Google về phần mềm không mong muốn, trong chính sách này chúng tôi đưa ra các nguyên tắc cho hệ sinh thái Android và Cửa hàng Google Play.
Mọi bản cập nhật ứng dụng trên Google Play đều bắt buộc phải nhắm đến một cấp độ API nhất định. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi thảo luận về các yêu cầu về API cho năm 2019 và chiến lược của chúng tôi trong tương lai.