Genel Bakış

Android Enterprise, iş yeri içinde Android cihazların ve uygulamaların kullanımını sağlamak için Google tarafından yürütülen bir girişimdir. Program, geliştiricilerin Android desteğini kurumsal mobilite yönetimi (EMM) çözümlerine entegre etmeleri için API'ler ve başka araçlar sunar. Bu site, geliştiricilere bir genel bakışın yanı sıra Android Enterprise çözümü geliştirmeye başlamak için gereken arka plan bilgilerini sağlar.Android cihazlar: Kurumsal kullanım alanları

Bu bölümde, kurumsal dağıtımları desteklemek için Android'de kullanılabilecek yönetim seçenekleri açıklanmaktadır. EMM çözümünüzde aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini veya tümünü desteklemek için Android Enterprise'ın araçlarını ve hizmetlerini kullanabilirsiniz.Android'i EMM çözümünüze entegre edin

Android Enterprise çözümü; EMM konsolunuz, Android Device Policy ve Managed Google Play olmak üzere üç bileşenin bir kombinasyonudur.

EMM konsolu

EMM çözümleri genellikle EMM konsoludur. Bu uygulama, BT yöneticilerinin kuruluşlarını, cihazlarını ve uygulamalarını yönetmesine olanak tanıyan, sizin geliştirdiğiniz bir web uygulamasıdır. Bu işlevleri Android'de desteklemek için konsolunuzu Android Enterprise tarafından sağlanan API'ler ve kullanıcı arayüzü bileşenleriyle entegre edersiniz.

Android Device Policy

Bir kuruluşun EMM konsolunuz üzerinden yönettiği tüm Android cihazlar, kurulum sırasında Android Device Policy'yi yüklemelidir. Android Device Policy, Android tarafından sağlanan bir uygulamadır ve EMM konsolunuzda belirlenen yönetim politikalarını cihazlara otomatik olarak uygular.

Managed Google Play

Şekil 5. Managed Google Play.

Managed Google Play, Android Enterprise çözümleri için belirli uygulama yönetimi özelliklerini kolaylaştıran bir kurumsal Google Play sürümüdür. Google Play'in tanıdık kullanıcı deneyimi ve uygulama mağazası özelliklerini kurumlar için özel olarak tasarlanmış bir dizi yönetim özelliğiyle birleştirir.

Managed Google Play, BT yöneticilerine aşağıdakiler gibi özellikler sunmak için EMM konsolunuza yerleştirilmiş olabilir:

  • Herkese açık uygulama arama
  • Gizli uygulama yayınlama
  • Web uygulaması yayınlama
  • Uygulama düzenleme

Managed cihazlarda, Managed Google Play kullanıcının kurumsal uygulama mağazasıdır. Arayüz Google Play'e benzer. Kullanıcılar uygulamalara göz atabilir, uygulama ayrıntılarını görüntüleyebilir ve yükleyebilir. Google Play'in herkese açık sürümünden farklı olarak, kullanıcılar yalnızca Managed Google Play'den uygulamalarını, kendilerinin onayladığı uygulamaları yükleyebilir.Android EMM yaşam döngüsü özellikleri

Bu bölümde, EMM çözümünüze entegre edebileceğiniz başlıca özellikler hakkında genel bir bakış sunulmaktadır.

Yeni müşteriler için ilk katılım

Android Enterprise, yeni müşterilerin katılımını sağlamak için API'ler ve online bir kurulum akışı sağlar. Bir kuruluş ilk katılım sürecini tamamladığında bunun için bir Enterprise kaynağı oluşturursunuz.

İki tür kuruluş vardır: Managed Google Play Enterprise kuruluşlar ve Google Hesabı şirketleri.

Cihazların ve iş profillerinin temel hazırlığını yapın

Temel hazırlık, yönetim için Android cihaz kurma işlemidir. Genellikle kurulum ayrıntılarının (örneğin, şirket kablosuz ağ kimlik bilgileri) cihaza aktarılması ve Android Device Policy'nin yüklenmesi gerekir. Temel hazırlık yöntemlerinin tam listesi için Özellik listesine göz atın.

Cihazları yönetin

Bir cihaz veya iş profilinin temel hazırlığı yapıldıktan sonra, bu cihaz yönetilmeye hazır olur. Android, Android Management API aracılığıyla 80'den fazla cihaz ve uygulama yönetimi politikasını destekler. Temel hazırlık sırasında yüklenen yönetim uygulaması olan Android Device Policy, API'de belirlenen politikaları cihazlara uygular:

  1. Bir cihazın veya iş profilinin temel hazırlığı yapıldığında Android Management API benzersiz bir cihaz kimliği atar.
  2. BT yöneticileri, cihaz ve uygulama yönetimi politikalarını yapılandırmak için Android Management API ile entegre bir EMM konsolu kullanır.
  3. BT yöneticileri bu politikaları belirli cihazlara veya iş profillerine (ör. belirli cihaz kimlikleri) atar.
  4. Android Management API, politikaları belirtilen cihaz kimliklerine gönderir.
  5. Android Device Policy, her cihazda veya iş profilinde Android Management API'den aldığı politikaları zorunlu kılar.

Android Management API ve Android Device Policy 4. ve 5. adımları otomatik olarak yönetir. Bu nedenle, politika ayarlarını cihazlara bildirmek için herhangi bir geliştirme çabası gerekmez.

Uygulamaları yönetme

Managed Google Play iframe'i kullanarak minimum düzeyde çaba sarf etmeden uygulama keşfi, özel uygulama yayınlama, web uygulaması yayınlama ve uygulama organize işlemlerini EMM konsolunuzda destekleyebilirsiniz.

Android Management API, Cihazları yönetme bölümünde açıklanan politika tabanlı yaklaşım aracılığıyla uygulama dağıtımını yönetir. API, uygulama dağıtmanın iki temel yöntemini destekler: bir cihazın yönetilen Play Store uygulamasına uygulama ekleme veya bir uygulamayı cihaza uzaktan aktarma.


Sonraki adım: Çözümünüzü geliştirme