Devices: update

Cihaz politikasını günceller.

Politikanın uygun şekilde uygulandığından emin olmak için yönetilmeyen hesapların Google Play paketine ait yönetilen yapılandırmada allowed_accounts değerini ayarlayarak Google Play'e erişmesini önlemeniz gerekir. Google Play'de hesapları kısıtlama konusuna bakın.

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
deviceId string Cihazın kimliği.
enterpriseId string Kurumun kimliği.
userId string Kullanıcının kimliği.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
updateMask string Hangi alanların güncelleneceğini tanımlayan maske. Politika ayarlanmazsa değiştirilebilir tüm alanlar değiştirilir.

Bir sorgu parametresinde ayarlandığında, bu alan updateMask=<field1>,<field2>,... olarak belirtilmelidir

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

İstek gövdesinde bir Cihazlar kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Cihazlar kaynağı döndürür.