Enterprises: completeSignup

Tamamlanma jetonunu ve Enterprise jetonunu belirterek kayıt akışını tamamlar. Bu istek, belirli bir Kurumsal Jeton için birden fazla kez çağrılmamalıdır.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/completeSignup

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
completionToken string İlk olarak GenerateSignupUrl tarafından tamamlanan tamamlama jetonu.
enterpriseToken string Geri çağırma URL'sine eklenen Kurumsal jeton.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Enterprise kaynağı döndürür.