Enterprises: list

Alan adına göre bir kuruluş arar. Bu, yalnızca Google tarafından oluşturulan içerik oluşturma akışıyla oluşturulan işletmeler için desteklenir. EMM, Enterprises.generateSignupUrl çağrısında belirtilen geri çağırmada kurumsal kimliği öğrenir. Bu nedenle, EMM tarafından başlatılan akış aracılığıyla oluşturulan kuruluşlar için kimlik aranması gerekmez.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Gerekli sorgu parametreleri
domain string Aranacak işletmenin tam birincil alan adı.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
  "kind": "androidenterprise#enterprisesListResponse",
  "enterprise": [
    enterprises Resource
  ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
enterprise[] list Kurumsaldır.
kind string Bunun ne tür bir kaynak olduğunu tanımlar. Değer: sabit dize "androidenterprise#enterprisesListResponse".