Enterprises: setAccount

API kimlik doğrulaması için kurumsal olarak kullanılacak hesabı ayarlar.

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/account

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
enterpriseId string Kurumun kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

İstek gövdesinde, aşağıdaki yapıya sahip verileri sağlayın:

{
  "kind": "androidenterprise#enterpriseAccount",
  "accountEmail": string
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
accountEmail string Hizmet hesabının e-posta adresi.
kind string

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
  "kind": "androidenterprise#enterpriseAccount",
  "accountEmail": string
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
accountEmail string Hizmet hesabının e-posta adresi.
kind string