Grouplicenseusers

اگر یک شرکت مجوز گروهی برای یک محصول داشته باشد، منبع Grouplicenseusers به ​​شما امکان می‌دهد شناسه‌های همه کاربران شرکت را که تحت آن مجوز حقوقی دریافت کرده‌اند، بازیابی کنید.

اگر یک سرپرست سازمانی یک برنامه دارای مجوز گروه را در Google Play به‌عنوان تأیید نشده علامت‌گذاری کند، اگر برنامه قبلاً نصب شده باشد، ممکن است حق استفاده از برنامه همچنان در دستگاه کاربر باقی بماند. می توانید از این منبع برای شناسایی کاربران برنامه های تایید نشده استفاده کنید.

برای لیست روش های این منبع، انتهای این صفحه را ببینید.

بازنمایی منابع

هیچ داده دائمی مرتبط با این منبع وجود ندارد.

مواد و روش ها

فهرست
شناسه‌های کاربرانی را که تحت مجوز مجوز دریافت کرده‌اند، بازیابی می‌کند. توجه: این مورد منسوخ شده است. ادغام های جدید نمی توانند از این روش استفاده کنند و می توانند به توصیه های جدید ما مراجعه کنند.