Grouplicenseusers

Jeśli firma ma licencję grupową na usługę, zasób Grouplicenseusers umożliwia pobieranie identyfikatorów wszystkich użytkowników w firmie, którym przyznano uprawnienia na podstawie tej licencji.

Jeśli administrator firmy oznaczy aplikację korzystającą z licencji grupy jako niezatwierdzoną w Google Play, może ona nadal znajdować się na urządzeniu użytkownika, jeśli jest już zainstalowana. Możesz użyć tego zasobu, aby zidentyfikować użytkowników niezatwierdzonych aplikacji.

Listę metod dostępnych dla tego zasobu znajdziesz na końcu tej strony.

Reprezentacje zasobów

Z tym zasobem nie są powiązane żadne dane trwałe.

Metody

list
Pobiera identyfikatory użytkowników, którym przyznano uprawnienia na podstawie licencji. Uwaga: ten element został wycofany. Nowe integracje nie mogą używać tej metody i mogą korzystać z naszych nowych rekomendacji.