Installs: update

מוצגת בקשה להתקין את הגרסה האחרונה של האפליקציה במכשיר. אם האפליקציה כבר מותקנת, מעדכנים אותה לגרסה האחרונה אם יש צורך.

בקשה

בקשת HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/installs/installId

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
deviceId string מזהה ה-Android של המכשיר.
enterpriseId string המזהה של הארגון.
installId string מזהה המוצר שמיוצג על ידי ההתקנה, למשל 'app:com.google.android.gm'.
userId string המזהה של המשתמש.

אישור

הבקשה הזו מחייבת הרשאה עם ההיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

בגוף הבקשה, מציינים משאב התקנות.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו מחזירה משאב התקנות בגוף התגובה.