Installs

רשימה של ה-methods במשאב הזה מופיעה בסוף הדף.

ייצוגי משאבים

קיום של משאב 'התקנות' מציין שאפליקציה מותקנת במכשיר מסוים (או שההתקנה בהמתנה).

אפשר להשתמש ב-API כדי ליצור משאב התקנה באמצעות ה-method update. הפעולה הזו גורמת להתקנה של האפליקציה במכשיר. אם עדיין אין למשתמש הרשאה לאפליקציה, נעשה ניסיון ליצור הרשאה כזו. אם זה ייכשל (למשל כי האפליקציה לא זמינה בחינם ואין רישיון זמין), יצירת ההתקנה תיכשל.

אפשר להשתמש ב-API גם כדי לעדכן אפליקציה מותקנת. אם משתמשים בשיטת העדכון בהתקנה קיימת, האפליקציה תעודכן לגרסה האחרונה הזמינה.

לתשומת ליבך, לא ניתן לאלץ התקנה של גרסה ספציפית של אפליקציה: קוד הגרסה הוא לקריאה בלבד.

אם משתמש מתקין אפליקציה בעצמו (בהתאם להרשאה בארגון), נוצר שוב משאב התקנה ואולי גם משאב הרשאה נוצר באופן אוטומטי.

אפשר להשתמש ב-API גם כדי למחוק משאב התקנה, שגורם להסרה של האפליקציה מהמכשיר. חשוב לזכור שמחיקת התקנה לא מסירה באופן אוטומטי את ההרשאה המתאימה, גם אם לא נותרו התקנות. משאב ההתקנה יימחק גם אם המשתמש יסיר את האפליקציה בעצמו.

{
  "kind": "androidenterprise#install",
  "productId": string,
  "versionCode": integer,
  "installState": string
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
installState string מצב ההתקנה. המשמעות של המצב "installPending" היא שנשלחה לאחרונה בקשת התקנה ומתבצעת הורדה למכשיר. המשמעות של המצב "installed" היא שהאפליקציה הותקנה. השדה הזה הוא לקריאה בלבד.

הערכים הקבילים הם:
  • "installPending"
  • "installed"
kind string
productId string המזהה של המוצר שעבורו מוגשת ההתקנה. לדוגמה, "app:com.google.android.gm".
versionCode integer הגרסה של המוצר המותקן. מובטח רק אם מצב ההתקנה הוא "installed".

שיטות

מחיקה
מבקשה להסיר אפליקציה ממכשיר. אם תקראו ל-get או ל-list, האפליקציה עדיין תוצג כהתקנה במכשיר עד שתסירו אותה בפועל.
הורדה
אחזור פרטים של התקנה של אפליקציה במכשיר.
list
אחזור הפרטים של כל האפליקציות שהותקנו במכשיר שצוין.
עדכון
מוצגת בקשה להתקין את הגרסה האחרונה של האפליקציה במכשיר. אם האפליקציה כבר מותקנת, מעדכנים אותה לגרסה האחרונה אם יש צורך.