Permissions: get

מאחזר פרטים של הרשאת אפליקציה ל-Android להצגה למנהל מערכת בארגון.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/permissions/permissionId

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
permissionId string המזהה של ההרשאה.
פרמטרים אופציונליים של שאילתה
language string התג BCP47 בשפה המועדפת על המשתמש (למשל, 'en-US', 'de')

הרשאה

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

למידע נוסף, עיינו בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אין להזין גוף בקשה בשיטה זו.

תשובה

אם הצלחת, השיטה הזו מחזירה משאב הרשאות בגוף התגובה.