Permissions

לקבלת רשימה של שיטות עבור המשאב הזה, אפשר לעיין בסוף הדף.

ייצוגי משאבים

משאב 'הרשאות' מייצג יכולת נוספת, שניתנת לאפליקציה ל-Android שדורשת הסכמה מפורשת. כדי ליצור הרשאה לאפליקציה, מנהל מערכת בארגון צריך להסכים להרשאות האלה בשם המשתמשים שלו.

אוסף ההרשאות הוא לקריאה בלבד. המידע המיועד לכל הרשאה (שם ותיאור מקומיים) מיועד לשימוש בממשק המשתמש של MDM (ניהול מכשירים ניידים) בעת קבלת הסכמה מהארגון.

{
  "kind": "androidenterprise#permission",
  "permissionId": string,
  "name": string,
  "description": string
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
description string תיאור ארוך יותר של המשאב 'הרשאות', המספק פרטים נוספים על ההשפעה שלו.
kind string
name string שם ההרשאה.
permissionId string מחרוזת אטומה שמזהה את ההרשאה באופן ייחודי.

שיטות

הורדה
מאחזר פרטים של הרשאה לאפליקציה ל-Android לצורך הצגה למנהל מערכת של ארגון.