Serviceaccountkeys: delete

Bu kuruluşla ilişkili hizmet hesabı için belirtilen kimlik bilgilerini kaldırır ve geçersiz kılar. Çağrı yapan hizmet hesabı, Enterprises.GetServiceAccount çağırılarak alınmış ve Enterprises.SetAccount çağırılarak kurumsal hizmet hesabı olarak ayarlanmış olmalıdır.

İstek

HTTP isteği

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys/keyId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
enterpriseId string Kuruluşun kimliği.
keyId string Anahtarın kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem boş bir yanıt gövdesi döndürür.