Serviceaccountkeys: insert

Bu kuruluşla ilişkili hizmet hesabı için yeni kimlik bilgileri oluşturur. Çağrı yapan hizmet hesabı, Enterprises.GetServiceAccount çağrısı yapılarak alınmış ve Enterprises.SetAccount çağırarak kurumsal hizmet hesabı olarak ayarlanmış olmalıdır.

Eklenecek kaynakta yalnızca anahtar türü doldurulmalıdır.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
enterpriseId string Kuruluşun kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

İstek gövdesinde, aşağıdaki özelliklere sahip bir Serviceaccountkeys kaynağı sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
Zorunlu Özellikler
type string Oluşturulan anahtar verilerin dosya biçimi.

Kabul edilen değerler şunlardır:
  • "googleCredentials"
  • "pkcs12"

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Serviceaccountkeys kaynağı döndürür.