Serviceaccountkeys: list

Bu kuruluşla ilişkili hizmet hesabı için tüm etkin kimlik bilgilerini listeler. Yalnızca kimlik ve anahtar türü döndürülür. Çağrı hizmeti hesabı, Enterprises.GetServiceAccount çağırılarak alınmış ve Enterprises.SetAccount çağrısı yapılarak kurumsal hizmet hesabı olarak ayarlanmış olmalıdır.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
enterpriseId string Kuruluşun kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
  "serviceAccountKey": [
    serviceaccountkeys Resource
  ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
serviceAccountKey[] list Hizmet hesabı kimlik bilgileri.