Storelayoutclusters: insert

הוספת אשכול חדש לדף.

בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId/clusters

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string המזהה של הארגון.
pageId string המזהה של הדף.

אישור

הבקשה הזו מחייבת הרשאה עם ההיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

בגוף הבקשה, מציינים משאב Storelayoutclusters.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו תחזיר משאב Storelayoutclusters בגוף התגובה.