Storelayoutpages: insert

Wstawia nową stronę sklepu.

Uwaga: ten element został wycofany. Nowe integracje nie mogą korzystać z tej metody i mogą się odnosić do naszych nowych rekomendacji.

Prośba

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w tym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie Uwierzytelnianie i autoryzacja.

Treść żądania

W treści żądania podaj zasób Storelayoutpages.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci zasób Storelayoutpages w treści odpowiedzi.