Webapps: insert

Tworzy nową aplikację internetową dla firmy.

Prośba

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/webApps

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w tym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

W treści żądania podaj zasób aplikacji internetowych.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci w treści odpowiedzi zasób aplikacji internetowych.