Webapps: list

Pobiera szczegółowe informacje o wszystkich aplikacjach internetowych danej firmy.

Prośba

Żądanie HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/webApps

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w tym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie podawaj treści żądania z tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w następującej strukturze:

{
  "kind": "androidenterprise#webAppsListResponse",
  "webApp": [
    webapps Resource
  ]
}
nazwa usługi, Wartość Opis Uwagi
webApp[] list Plik manifestu opisujący aplikację internetową.
kind string Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "androidenterprise#webAppsListResponse".