Webapps: update

Aktualizuje istniejącą aplikację internetową.

Prośba

Żądanie HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/webApps/webAppId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.
webAppId string Identyfikator aplikacji internetowej.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w tym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

W treści żądania podaj zasób aplikacji internetowych.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci w treści odpowiedzi zasób aplikacji internetowych.