Thư viện ứng dụng Retail API cho .NET

API Bán lẻ: Dịch vụ Cloud Retail cho phép khách hàng xây dựng hệ thống đề xuất dành riêng cho từng khách hàng mà không cần có nhiều kiến thức chuyên môn về máy học, hệ thống đề xuất hoặc Google Cloud.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Retail API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudRetail.v2alpha.