Thư viện ứng dụng Cloud Vision API cho .NET

Mặc dù thư viện này vẫn được hỗ trợ, nhưng bạn nên dùng thử Thư viện ứng dụng đám mây mới cho Cloud Vision, đặc biệt là đối với các dự án mới. Xem Thư viện Cloud Vision để biết thông tin cài đặt và thông tin về mức sử dụng.

Cloud Vision API: Tích hợp các tính năng của Google Vision, bao gồm gắn nhãn hình ảnh, khuôn mặt, biểu trưng và phát hiện địa danh, nhận dạng ký tự quang học (OCR) và phát hiện nội dung phản cảm vào các ứng dụng.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Vision API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Vision.v1.