Thư viện ứng dụng API dành cho nhà phát triển Web Fonts cho .NET

API Nhà phát triển phông chữ trên web: API Nhà phát triển phông chữ web của Google cho phép bạn truy xuất thông tin về phông chữ trên web do Google phân phát.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Nhà phát triển Phông chữ web bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Webfonts.v1.