Hướng dẫn thiết lập

Bạn có thể tải Thư viện ứng dụng OAuth của Google xuống cho Java và các phần phụ thuộc của thư viện đó dưới dạng tệp zip hoặc bạn có thể dùng Maven.

Ngoài ra, hãy xem hướng dẫn thiết lập ProGuard trong tài liệu về Thư viện ứng dụng HTTP của Google dành cho Java.

Tải thư viện có phần phụ thuộc xuống

Tải tệp ZIP mới nhất xuống (bạn có thể tìm thấy tệp này trên trang tải xuống) rồi giải nén tệp đó trên máy tính. Tệp zip này chứa các tệp jar của lớp thư viện ứng dụng và các tệp jar nguồn liên kết cho mỗi cấu phần phần mềm và các phần phụ thuộc của chúng. Bạn có thể tìm thấy các biểu đồ phần phụ thuộc và giấy phép cho nhiều thư viện trong thư mục phần phụ thuộc. Để biết thêm thông tin chi tiết về nội dung của tệp tải xuống, hãy xem tệp readme.html.

Android

Nếu bạn đang phát triển cho Android và API Google mà bạn muốn sử dụng có trong thư viện Dịch vụ Google Play, hãy sử dụng thư viện Dịch vụ Google Play để có hiệu suất và trải nghiệm tốt nhất.

Nếu đang sử dụng Thư viện ứng dụng Google OAuth cho Java trên Android, bạn cần phải biết phần phụ thuộc nào tương thích với Android, cụ thể là cấp SDK Android nào. Các ứng dụng Android yêu cầu các tệp jar sau đây hoặc phiên bản tương thích mới hơn, từ thư mục libs:

 • google-oauth-client-1.30.4.jar
 • google-http-client-1.32.1.jar
 • google-http-client-android-1.32.1jar
 • gson-2.8.5.jar
 • jackson-core-2.9.5.jar
 • jsr305-3.0.2.jar
 • protobuf-java-3.6.1.jar

Google App Engine

Các ứng dụng Google App Engine yêu cầu các tệp jar sau đây hoặc các phiên bản tương thích mới hơn từ thư mục libs:

 • google-oauth-client-1.30.4.jar
 • google-oauth-client-appengine-1.30.4.jar
 • google-oauth-client-servlet-1.30.4.jar
 • google-http-client-1.32.1.jar
 • google-http-client-appengine-1.32.1.jar
 • gson-2.8.5.jar
 • jackson-core-2.9.5.jar
 • jsr305-3.0.2.jar
 • protobuf-java-3.6.1.jar
 • transaction-api-1.1.jar
 • xpp3-1.1.4c.jar

Servlet

Các ứng dụng Servlet yêu cầu các tệp jar sau đây hoặc các phiên bản tương thích mới hơn từ thư mục libs:

 • google-oauth-client-1.30.4.jar
 • google-oauth-client-servlet-1.32.1.jar
 • google-http-client-1.32.1.jar
 • commons-logging-1.2.0.jar
 • gson-2.8.5.jar
 • jackson-core-2.9.5.jar
 • httpclient-4.5.9.jar
 • httpcore-4.4.11.jar
 • jackson-core-2.1.3.jar
 • jdo2-api-2.3-eb.jar
 • jsr305-3.0.2.jar
 • protobuf-java-3.6.1.jar
 • transaction-api-1.1.jar
 • xpp3-1.1.4c.jar

Java chung

Các ứng dụng Java dùng chung yêu cầu các tệp jar sau đây hoặc các phiên bản tương thích mới hơn từ thư mục libs:

 • google-oauth-client-1.30.4.jar
 • google-http-client-1.32.1.jar
 • commons-logging-1.2.0.jar
 • gson-2.8.5.jar
 • jackson-core-2.9.5.jar
 • httpclient-4.5.9.jar
 • httpcore-4.4.11.jar
 • jsr305-3.0.2.jar
 • protobuf-java-3.6.1.jar
 • xpp3-1.1.4c.jar

Maven

Thư viện ứng dụng Google OAuth cho Java nằm trong kho lưu trữ Maven trung tâm. groupId Maven cho tất cả cấu phần phần mềm của thư viện này là com.google.oauth-client. Hướng dẫn cụ thể về Maven được cung cấp cho từng mô-đun (ở bên dưới).

Mô-đun

Thư viện này bao gồm 5 mô-đun:

google-oauth-client

Thư viện ứng dụng OAuth của Google dành cho Java (google- OAuth-client) được thiết kế để tương thích với tất cả các nền tảng Java được hỗ trợ, bao gồm cả Android.

Mức sử dụng Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 <artifactId>google-oauth-client</artifactId>
 <version>1.30.4</version>
</dependency>

Trên Android, bạn cần loại trừ một cách rõ ràng các phần phụ thuộc không dùng đến:

<dependency>
 <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 <artifactId>google-oauth-client</artifactId>
 <version>1.30.4</version>
 <exclusions>
  <exclusion>
   <artifactId>xpp3</artifactId>
   <groupId>xpp3</groupId>
  </exclusion>
  <exclusion>
   <artifactId>httpclient</artifactId>
   <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
  </exclusion>
  <exclusion>
   <artifactId>junit</artifactId>
   <groupId>junit</groupId>
  </exclusion>
  <exclusion>
   <artifactId>android</artifactId>
   <groupId>com.google.android</groupId>
  </exclusion>
 </exclusions>
</dependency>

google-oauth-client-servlet

Các phần mở rộng Servlet và JDO trong Thư viện ứng dụng OAuth của Google dành cho Java (google- OAuth-client-servlet) hỗ trợ các ứng dụng web Java servlet. Mô-đun này phụ thuộc vào google- OAuth-client.

Mức sử dụng Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 <artifactId>google-oauth-client-servlet</artifactId>
 <version>1.30.4</version>
</dependency>

google-oauth-client-appengine

Các tiện ích của Google App Engine cho Thư viện ứng dụng Google OAuth cho Java (google- OAuth-client-appengine) hỗ trợ các ứng dụng Java Google App Engine. Mô-đun này phụ thuộc vào google- OAuth-client và google- OAuth-client-servlet.

Mức sử dụng Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 <artifactId>google-oauth-client-appengine</artifactId>
 <version>1.30.4</version>
</dependency>

google-oauth-client-java6

Các tiện ích Java 6 (trở lên) trong Thư viện ứng dụng OAuth của Google cho Java (google- OAuth-client-java6) hỗ trợ các ứng dụng Java6 trở lên. Mô-đun này phụ thuộc vào google- OAuth-client.

Mức sử dụng Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 <artifactId>google-oauth-client-java6</artifactId>
 <version>1.30.4</version>
</dependency>

google-oauth-client-jetty

Các tiện ích cầu nối đến Thư viện ứng dụng OAuth của Google dành cho Java (google- OAuth-client-jetty) hỗ trợ luồng mã uỷ quyền cho các ứng dụng đã cài đặt. Mô-đun này phụ thuộc vào google- OAuth-client-java6.

Mức sử dụng Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
 <artifactId>google-oauth-client-jetty</artifactId>
 <version>1.30.4</version>
</dependency>