โปรแกรมสำรวจ Google APIs

Google API Explorer เป็นเครื่องมือที่พร้อมใช้งานในหน้าเอกสารอ้างอิง REST API ส่วนใหญ่ที่ให้คุณลองใช้เมธอดของ Google API ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด API Explorer จะทํางานกับข้อมูลจริง ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อลองสร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบของ Explorer API

วิธีเริ่มต้นสํารวจ

  1. คลิกชื่อ API ที่ต้องการสํารวจในรายการด้านล่าง เอกสารอ้างอิงของ API จะเปิดขึ้น
  2. ในเอกสารประกอบ ให้คลิกวิธีที่ต้องการทดสอบทางด้านซ้าย
  3. ที่ด้านขวา ให้ป้อนรายละเอียดคําขอในแผง "ลองวิธีนี้" หรือคลิก "เต็มหน้าจอ" เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
  4. คลิกดําเนินการเพื่อส่งคําขอไปยัง API และดูการตอบกลับของ API

ไดเรกทอรีโปรแกรมสํารวจ Google APIs