Vào tháng 5 năm 2017, Google đã công bố chương trình Đối tác phân bổ ứng dụng cùng với tính năng tích hợp tiếp thị lại và theo dõi lượt chuyển đổi trong ứng dụng mới được nâng cấp với các nhà cung cấp phân tích ứng dụng bên thứ ba cho Google Ads. Tính năng tích hợp mới này thiết lập một tính năng theo dõi lượt chuyển đổi liền mạch hơn nhiều, đồng thời cung cấp trải nghiệm liên kết và nhập lượt chuyển đổi toàn diện mới trong Google Ads. Với thông báo này, tất cả tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trong ứng dụng với các nhà cung cấp bên thứ ba sẽ được chuyển sang dịch vụ tích hợp mới.

Đo lường hiệu quả của chiến dịch thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng và lượt tương tác với ứng dụng trên Google Ads--bằng cách theo dõi lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng (chẳng hạn như lượt mua hàng và lượt đăng ký) do quảng cáo của bạn thúc đẩy.
Tiếp cận người dùng hiện tại của bạn bằng quảng cáo để thu hút lại họ bằng ứng dụng của bạn, thúc đẩy nhiều lượt chuyển đổi hơn nữa.
  • Giải pháp theo dõi lượt chuyển đổi được đơn giản hóa dành cho các ứng dụng Android và iOS bằng cách sử dụng Firebase.
  • Tùy chọn API từ máy chủ đến máy chủ để thông báo cho Google Ads về các sự kiện chuyển đổi và tiếp thị lại trên Android và iOS từ hệ thống phân tích của bạn.