API Theo dõi chuyển đổi và Tiếp thị lại ứng dụng

Giới thiệu

Gần đây, Google đã công bố một API hoàn toàn mới cho tính năng theo dõi lượt chuyển đổi và tiếp thị lại ứng dụng Google Ads. Các động lực chính để phát triển API mới này là để việc phân tích ứng dụng và phân bổ ứng dụng trở nên đơn giản hơn cho nhà quảng cáođáng tin cậy hơn cho các đối tác phân bổ trên Google Ads.

Từ đây trở đi, chúng tôi sẽ chỉ gọi API mới để theo dõi lượt chuyển đổi trong ứng dụng và tái tiếp thị là "API".

Ý tưởng

API này giới thiệu một số khái niệm mới cho những người đã quen thuộc với API cũ.

Sự kiện ứng dụng

Khi API theo dõi lượt chuyển đổi cũ quan tâm đến "mã chuyển đổi" và "nhãn chuyển đổi", API sẽ quan tâm đến "sự kiện trong ứng dụng" theo cách chung. Trong quá trình tích hợp API cũ, việc liên kết cú pháp giữa các sự kiện ứng dụng và sự kiện chuyển đổi trong ứng dụng trên Google Ads sẽ được xử lý trong hệ thống phân tích của bên thứ ba thông qua bảng cấu hình tương ứng. Do đó, việc tích hợp cũ yêu cầu bạn phải tạo "mã chuyển đổi" và "nhãn chuyển đổi" đã nêu trong Google Ads, theo sau là quá trình liên kết trong hệ thống của bên thứ ba.

Tuy nhiên, API cho phép người tiêu dùng chuyển tiếp các sự kiện ứng dụng theo tên về nguyên tắc đến Google Ads. Bằng cách này, nhà quảng cáo có thể bắt đầu theo dõi lượt chuyển đổi bên ngoài mà không cần thiết lập thêm trong Google Ads.

Mã thông báo của nhà phát triển

Tất cả người dùng API sẽ cần tạo một mã thông báo của nhà phát triển. Mục đích của mã thông báo nhà phát triển là hạn chế và kiểm soát quyền truy cập vào API, đồng thời mã thông báo này sẽ hoạt động như một bí mật dùng chung tĩnh. Người dùng API sẽ luôn sử dụng cùng một mã của nhà phát triển để ký tất cả yêu cầu theo dõi lượt chuyển đổi và tiếp thị lại ứng dụng, bất kể ứng dụng đó đang tạo yêu cầu thay mặt cho ứng dụng nào. Khi điền mã thông báo vào đơn đăng ký, hãy đảm bảo rằng bạn cho biết mã thông báo sẽ được sử dụng cho API chuyển đổi và tiếp thị lại ứng dụng. Hãy lưu ý rằng bạn cần hoàn tất quá trình đăng ký mã thông báo nhà phát triển bằng cách nhấp vào Apply for Basic Access (Áp dụng quyền truy cập cơ bản). Bạn có thể kiểm tra cấp truy cập hiện tại của mình trong trung tâm API Google Ads trong Google Ads. Ngoài ra, nếu sử dụng API Google Ads cho các chức năng báo cáo hoặc quản lý chiến dịch khác, bạn cần tạo Tài khoản người quản lý và mã của nhà phát triển riêng để sử dụng với API này.

Nếu là nhà cung cấp bên thứ ba, bạn cần gửi tất cả các yêu cầu thay mặt cho nhà quảng cáo sử dụng dịch vụ bằng mã của nhà phát triển. Không yêu cầu mỗi khách hàng đăng ký mã của nhà phát triển riêng. Thay vào đó, mỗi khách hàng nên tạo một Mã liên kết bằng cách sử dụng Mã nhà cung cấp của bạn (xem mục bên dưới) rồi cung cấp cho bạn Mã liên kết.

Mã liên kết là giá trị nhận dạng duy nhất để liên kết một ứng dụng cụ thể với mã thông báo của nhà phát triển cụ thể. Ở đây, "một ứng dụng cụ thể" đề cập đến một ứng dụng duy nhất trên một nền tảng (ví dụ: App123 trên iOS). Bạn có thể tạo và chia sẻ mã liên kết giữa các tài khoản Google Ads bất kể hệ thống phân cấp quản lý tài khoản Google Ads và loại bỏ hoàn toàn việc phải quản lý nhiều giá trị nhận dạng theo dõi cho cùng một ứng dụng.

Để tạo mã liên kết liên kết với mã của nhà phát triển duy nhất của bạn, hãy chọn Nhà cung cấp khác trong trình đơn thả xuống nhà cung cấp phân tích ứng dụng. Trong hộp nhập có nhãn Nhập mã nhà cung cấp của bạn, nhập mã khách hàng bên ngoài được liên kết với tài khoản người quản lý Google Ads mà bạn đã đăng ký mã thông báo của nhà phát triển. Nhập mã nhận dạng không có dấu gạch ngang (ví dụ: 1234567890 cho một mã tài khoản hiển thị 123-456-7890 trong giao diện người dùng Google Ads).

Mô hình phân bổ trên nhiều mạng

Loại bỏ trùng lặp trên nhiều mạng là một tính năng cốt lõi của nhiều sản phẩm trong không gian phân bổ ứng dụng. API đề xuất khái niệm loại bỏ trùng lặp trên nhiều mạng cho Google Ads bằng cách yêu cầu người tiêu dùng API gửi thêm một yêu cầu "phân bổ trên nhiều mạng" sau khi nhận được xác nhận chuyển đổi từ Google Ads. Mục đích của yêu cầu trên nhiều mạng là thông báo cho Google Ads xem việc xác nhận lượt chuyển đổi có được tính là một lượt chuyển đổi bởi người tiêu dùng API đã nhận được lượt chuyển đổi đó hay không.