Giới thiệu

API Blogger v3 cho phép các ứng dụng khách xem và cập nhật nội dung trên Blogger. Ứng dụng khách của bạn có thể sử dụng API Blogger v3 để tạo các bài đăng mới trên blog, chỉnh sửa hoặc xoá các bài đăng hiện có và truy vấn các bài đăng phù hợp với các tiêu chí cụ thể.

Dưới đây là một số thao tác bạn có thể làm với API Blogger v3:

  • Thêm một danh sách đang chạy các bài đăng trên blog, trang và bình luận vào một trang web không phải của Blogger.
  • Tạo các ứng dụng và ứng dụng dành cho thiết bị di động dựa trên trình duyệt cho phép mọi người tạo và quản lý các bài đăng của mình từ bất cứ đâu.
  • Tạo một ứng dụng hoặc trình bổ trợ dành cho máy tính để giúp người dùng tạo và chỉnh sửa bài đăng trên máy tính.

Tôi nên bắt đầu bằng cách nào?

Nếu bạn mới sử dụng API Blogger v3, sau đây là cách chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu:

  1. Đọc về cách bắt đầu sử dụng API Blogger v3.
  2. Hãy đọc bài viết về cách sử dụng API Blogger v3.
  3. Hãy tham khảo Hướng dẫn tham khảo nếu cần.