דרישות לגבי אפליקציות בתבנית

אפליקציות הניווט צריכות גם לעמוד בדרישות של אפליקציית הניווט. למידע נוסף על הדרישות הנוספות שרלוונטיות לאפליקציה, אפשר לעיין במאמר הדרישות לגבי אפליקציות מדיה.

דרישות כלליות

מפתחי אפליקציות:

חובה צריך לוודא שאורך המשימה לא עולה על 5 שלבים.
חובה צריך לקבל הרשאת גישה למשתמש של הרכב לפני שמקליטים אודיו לקלט קולי.
חובה יש להשתמש בשיטה המתאימה (כפי שמוסבר במאמר שימוש בספריית האפליקציות של Android למכוניות) כדי להפנות משתמשי Android Auto לטלפון כדי לבצע פעולות שאינן מותרות בזמן הנהיגה, ולהורות להם להסתכל על מסכי הטלפון רק כאשר בטוח לעשות זאת (ראו הענקת הרשאות בטלפון).
אסור סיום של משימה שכוללת 5 שלבים עם תבנית שמבוססת על רשימה, אלא אם התכונה מגבלות של משימות מותאמות מופעלת (השלב החמישי חייב להיות אחד מהבאים: ניווט, הודעה או חלונית).
כדאי רצף המשימה צריך להיות קצר (שניים עד 3 שלבים).
כדאי הצג תוכן (או לחצני רצועת פעולות) למשך 8 שניות לפחות לפני הסרת התוכן במעבר אוטומטי בין שלבים.
כדאי בקשו מהמשתמשים להעניק את ההרשאות הנדרשות כשהם פותחים את האפליקציה בפעם הראשונה.
כדאי מומלץ לספק 2 צבעים משניים, אם אפשר, כדי להתאים טוב יותר לרקעים כהים ובהירים.
כדאי לספק לחצן 'הקודם' או מנגנון יציאה אחר במקומות שבהם אין פעולות אחרות זמינות, כמו מסכי טעינה ותבניות של הודעות וחלונית ללא פעולה.
כדאי הצגת תוכן שימושי בעת פתיחת תבנית, במקום מצב ריק שאין למשתמשים אפשרויות.
כדאי כדאי לספק קיצורי דרך לשלבים מוקדמים יותר (לדוגמה, כשרצף המשימות חורג מ-3 מסכים).
כדאי אם האפליקציה מאפשרת קלט קולי (הקלטת אודיו), יש לספק למשתמש נקודת כניסה, כמו סמל מיקרופון.
כדאי הפסקת ההקלטה של האודיו כשהמשתמש מפסיק לספק את הקלט.
כדאי יש לרענן תוכן רק למטרות שמצוינות בקטע הגבלת הסחות דעת של נהגים או במקומות שבהם הדבר מותר במפורש לפי ההנחיות לגבי תבניות ספציפיות או סוגים מסוימים של אפליקציות.
כדאי לא שימוש במעברים אוטומטיים כדי להשלים משימות ללא פעולה מצד המשתמש (כלומר, לא להשתמש בהן ברצף).
כדאי לא מומלץ ליצור לחצנים עם מצבים, כמו לחצני החלפת מצב, במקומות שבהם יש תמיכה בפעולות (החלפת המצבים נתמכת רק בשורות של רשימה).
מאי אפשר לעדכן את התמונה, הסמל או הטקסט המשני של שורה או רשת ברשימה כך שישקפו את השינויים.

תהליכי רכישה בלבד

כדאי מומלץ לספק קיצורי דרך ככל האפשר, למשל לאפשר למשתמשים לחזור על עסקאות קודמות ("הזמינו שוב").
אסור המשתמשים יכולים להגדיר אמצעי תשלום.
אסור עליך לבקש מהמשתמשים להתחייב לתשלומים קבועים.
אסור המשתמשים יכולים לבחור פריטים מרובים לרכישה בתהליך אחד.

אפליקציות לחיפוש נקודות עניין בלבד

כדאי עליך לספק דרך להפעיל אפליקציית ניווט כדי לנווט לנקודת העניין.

מפתחי אפליקציות:

חובה חשוב לוודא שכל המידע החזותי על המפה (כמו מידע על מהירות וסימון מסלולים) עומד בדרישות לגבי ניגודיות.
חובה צייר על פני השטח של התבנית רק תוכן של מיפוי ותוכן שקשור ל-Drive.
חובה ציירו מפה בנושא בהיר או עיצוב כהה, לפי ההנחיה לעשות זאת.
כדאי יש לוודא שהטקסט שמשורטט במפות משתמש בגודל גופן של 24dp או יותר, אלא אם הוא מותאם לרכיב חזותי (כמו מסלול או כביש) או שהוא סטטי יחסית בתצוגה.
כדאי לציין בבירור אם המסלול יעודכן במשימה.
כדאי צריך להיות בגודל מינימלי של 36 x 36 dp או לחרוג מהגודל המינימלי של תמונות, סמלים וסמני במפה.
כדאי אפשר להשתמש בהתראות מפורטות (TBT) כדי להציג מסלול כשמשתמש משלים משימה מחוץ לתבנית הניווט במהלך ניווט פעיל (כפי שמוצג בקטע התראות ניווט: TBT ורגילות).
כדאי רענון הערכים של משך הנסיעה והמרחק במהלך הנסיעה.
כדאי לא אפשר ליצור מסלולים שכוללים מספר עצירות ביניים, כי התבניות לא מותאמות לאינטראקטיביות מהסוג הזה.
מאי אפשר להשתמש בהתראות ניווט או בהתראות קוליות (HUN) כדי לשלוח למשתמשים התראות על עדכונים כלליים שקשורים לניווט (בנוסף לקבלת מסלול מפורט), כמו מידע על מצב התנועה בהמשך המסלול.
מאי התאמה אישית של צבע הרקע של התראות TBT.
מאי שימוש באנימציות כשהן מסייעות לנהיגה.

דרישות ספציפיות לתבנית

חשוב להשתמש בדרישות הספציפיות לתבנית כדי לוודא שכל תבנית בתהליך היצירה של המשימה עומדת בדרישות ובהמלצות של חוויית המשתמש.

מידע נוסף על הדרישות לגבי כל תבנית: