Xem sự kiện khởi động quốc tế năm 2023

Năm 2015, Liên Hợp Quốc tạo ra 17 mục tiêu phát triển bền vững và đặt mục tiêu đến năm 2030. Tất cả 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã nhất trí về 17 mục tiêu này để chấm dứt tình trạng đói nghèo, đảm bảo sự thịnh vượng và bảo vệ hành tinh.

Đối với Thử thách giải pháp năm 2023, sứ mệnh của bạn là tạo ra một dự án góp phần giải quyết một hoặc nhiều Mục tiêu phát triển bền vững trong 17 Mục tiêu bằng công nghệ của Google.

<1

Để chấm dứt nạn đói, duy trì an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng, đồng thời thúc đẩy nông nghiệp bền vững.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Đảm bảo cuộc sống lành mạnh và sức khỏe cho mọi người, ở mọi lứa tuổi.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập và công bằng, đồng thời thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Đảm bảo việc quản lý và cung cấp nước sạch và vệ sinh bền vững cho tất cả mọi người.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Đảm bảo mọi người có thể tiếp cận năng lượng với giá cả phải chăng, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại.

DỰ ÁN VÍ DỤ:

    Không có danh sách nào
    Hãy cân nhắc gửi danh mục này và tạo tác động!

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện và bền vững, có việc làm đầy đủ và năng suất cũng như làm việc tốt cho tất cả mọi người.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng phục hồi, thúc đẩy sự công nghiệp toàn diện và bền vững cũng như thúc đẩy sự đổi mới.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Giúp các thành phố và khu định cư được hòa nhập, an toàn, kiên cường và bền vững.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Đảm bảo hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Hành động khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

DỰ ÁN VÍ DỤ:

Không có danh sách nào
Hãy cân nhắc gửi danh mục này và tạo tác động!

Bảo vệ và sử dụng bền vững đại dương, biển và tài nguyên biển để phát triển bền vững.

DỰ ÁN VÍ DỤ:

Không có danh sách nào
Hãy cân nhắc gửi danh mục này và tạo tác động!

Bảo vệ, khôi phục và thúc đẩy sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý rừng, chống sa mạc hoá và suy giảm đa dạng sinh học, cũng như tạm dừng và đảo ngược tình trạng xuống cấp đất.

DỰ ÁN VÍ DỤ:

Không có danh sách nào
Hãy cân nhắc gửi danh mục này và tạo tác động!

Thúc đẩy các xã hội hòa bình và hoà nhập để phát triển bền vững, cung cấp quyền tiếp cận công lý cho tất cả mọi người và xây dựng các tổ chức hiệu quả, có trách nhiệm và hoà nhập.

DỰ ÁN VÍ DỤ:

Không có danh sách nào
Hãy cân nhắc gửi danh mục này và tạo tác động!

Tăng cường các biện pháp triển khai và hồi sinh mối quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển bền vững.

DỰ ÁN VÍ DỤ:

Không có danh sách nào
Hãy cân nhắc gửi danh mục này và tạo tác động!