Xem sự kiện khởi động quốc tế năm 2023

Ngày minh hoạ thử thách giải pháp

10 nhóm lọt vào vòng chung kết sẽ giới thiệu dự án của họ trong ngày diễn ra sự kiện trực tiếp, đồng thời gặp gỡ và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Người xem sẽ có thể bình chọn cho người chiến thắng "Lựa chọn của mọi người" và 3 người chiến thắng hàng đầu sẽ được công bố vào cuối sự kiện!

Hãy xem không gian này để nắm được thông tin mới nhất trong Ngày minh hoạ giải pháp năm 2023!

Hãy xem phần giới thiệu sự kiện, ghi chú chào mừng và tất cả 10 bản demo hàng đầu được giới thiệu trong video của riêng họ trên danh sách phát này.
Hãy xem phần giới thiệu sự kiện, ghi chú chào mừng và tất cả 10 bản demo hàng đầu được giới thiệu trong video của riêng họ trên danh sách phát này.
Hãy xem phần giới thiệu sự kiện, ghi chú chào mừng, bài phát biểu khai mạc và toàn bộ 10 bản demo hàng đầu được giới thiệu trong video của riêng họ trên danh sách phát này.