Xem sự kiện khởi động quốc tế năm 2023

Điều khoản và Điều kiện

Quy tắc chính thức về giải pháp Câu lạc bộ nhà phát triển giải pháp dành cho sinh viên của Google

KHÔNG CẦN MUA HÀNG MỚI ĐỂ THAM GIA HOẶC CHIẾN THẮNG. KHÔNG CÓ HIỆU SUẤT NÀO. THỰC HIỆN CUỘC THI MÙA Ở 50 HOA KỲ, HUY HIỆU COLUMBIA VÀ WORLDWIDE, NGOẠI TRỪ CHO BRAZIL, QUEBEC, CRIMEA, CUBA, IRAN, SYRIA và NORTH KOREA).

VIỆC THAM GIA CUỘC THI NÀY ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN CHẤP NHẬN CÁC QUY TẮC CHÍNH THỨC NÀY.

Thử thách giải pháp dành cho học viên dành cho nhà phát triển của Google (“Cuộc thi”) là cuộc thi kỹ năng mà người tham gia (học viên) phải phát triển một giải pháp để giải quyết và giải quyết một hoặc nhiều Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc bằng một hoặc nhiều sản phẩm hoặc nền tảng của Google. Họ cũng phải gửi video cho YouTube (thời lượng không quá 120 giây) để cho thấy cách người dùng có thể sử dụng giải pháp đó.

Giải pháp mà bạn phát triển và cung cấp video (từ đây có tên là Mục nhập" sẽ được ban giám khảo đánh giá. Họ sẽ chọn(những) người thắng cuộc theo Quy tắc chính thức này. (Các) giải thưởng sẽ được trao cho(các) người tham gia có điểm số cao nhất cho tiêu chí đánh giá. Hãy xem phần bên dưới để biết thông tin đầy đủ.


1. Thoả thuận ràng buộc:

Để tham gia Cuộc thi, bạn phải đồng ý với các Quy tắc chính thức này (“Quy tắc”). Do đó, vui lòng đọc các Quy tắc này trước khi nhập để đảm bảo bạn hiểu và đồng ý. Bạn đồng ý rằng việc gửi bài dự thi vào Cuộc thi sẽ cấu thành việc bạn đồng ý với các Quy tắc này. Bạn không được gửi bài thi đến Cuộc thi và bạn sẽ không đủ điều kiện nhận các giải thưởng được mô tả trong các Quy tắc này trừ khi bạn đồng ý với các Quy tắc này. Các Quy tắc này tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và Google liên quan đến Cuộc thi.2. ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

đến Cuộc thi không có hiệu lực ở Brazil, Quebec, Crimea, Cuba, Iran, Syria, Triều Tiên và những nơi bị cấm theo luật. Google giữ quyền xác minh trạng thái đủ điều kiện và phân xử mọi tranh chấp bất cứ lúc nào.

Nếu bạn đang tham gia với tư cách là thành viên của một công ty hoặc đại diện cho chủ lao động của bạn, thì các quy tắc này sẽ ràng buộc bạn, với tư cách là cá nhân và/hoặc chủ lao động của bạn. Nếu đang hoạt động trong phạm vi công việc, với tư cách là nhân viên, nhà thầu hoặc đại lý của một bên khác, bạn phải đảm bảo rằng bên đó có đầy đủ kiến thức về hành động của bạn và đã đồng ý với điều đó, bao gồm cả việc bạn có thể nhận được phần thưởng. Bạn cũng cam kết rằng các hành động của bạn không vi phạm các chính sách và thủ tục của công ty hoặc công ty của bạn.3. NHÀ TÀI TRỢ:

Cuộc thi được tài trợ bởi Google LLC (“Google” hoặc “Nhà tài trợ”), một công ty có trụ sở chính tại Mastercard tại 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA.4. THỜI GIAN CUỘC THI:

Cuộc thi bắt đầu lúc 12:00:00:00 sáng theo Giờ Thái Bình Dương (PT) tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 và kết thúc lúc 11:59:59 đêm PT ngày 5 tháng 6 năm 2023 (“Thời gian diễn ra cuộc thi”). NHỮNG NGƯỜI NHÌN TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI LƯỢNG TƯƠNG TÁC5. CÁCH NHẬP:

KHÔNG CẦN BỎ KHẮC MUA HÀNG ĐỂ TẠO HOẶC CHIẾN THẮNG. Để tham gia Cuộc thi, hãy truy cập vào trang web của Cuộc thi tại goo.gle/solutionChallenge (“Trang web cuộc thi”) vào hoặc trước 11:59 đêm ngày 31 tháng 3 năm 2023 (PT) rồi làm theo hướng dẫn gửi "Bài thi".

Vui lòng tìm thấy các Yêu cầu nhập học được nêu bên dưới (sau đây gọi là "Yêu cầu"). Các phần nhập văn bản phải bằng tiếng Anh thì mới đủ điều kiện. Mục nhập tối thiểu phải hỗ trợ sử dụng tiếng Anh.

Mục nhập phải:

 • Giải quyết một hoặc nhiều Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc 17.
 • Chỉ được xây dựng và gửi bởi một nhóm sinh viên đại học hoặc cao đẳng, chứa tối đa 4 thành viên trong nhóm, bao gồm cả thành viên gửi bài dự thi.
 • Đến từ một nhóm có ít nhất một người tham gia Câu lạc bộ nhà phát triển Google (GDSC) thuộc trường đại học hoặc cao đẳng của họ.
 • Được xây dựng trong khoảng:
  • Đối với Vòng 1: Ngày 12 tháng 4 năm 2022 – Ngày 31 tháng 3 năm 2023.
  • Đối với Vòng 2: Ngày 12 tháng 4 năm 2022 – Ngày 5 tháng 6 năm 2023.
 • Bao gồm một đường liên kết đến mã tuỳ chỉnh do các thành viên trong nhóm viết để gửi đơn đăng ký. Hãy đảm bảo rằng ảnh này được chia sẻ theo cách phù hợp và dễ tiếp cận.
  • Đường liên kết này sẽ chuyển hướng ban giám khảo đến một kho lưu trữ chứa mã của bạn. Kho lưu trữ đó có thể được lưu trữ trên Hệ thống quản lý phiên bản, chẳng hạn như GitHub hoặc BitBucket. Trong kho lưu trữ đó, bạn nên thêm tệp README.txt hoặc README.md vào thư mục gốc. Tệp này phải có hướng dẫn rõ ràng về cách chạy mã để chúng tôi thử nghiệm giải pháp.
 • Sử dụng một hoặc nhiều sản phẩm hoặc nền tảng của Google, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Android
  • Angular
  • Google Cloud – sử dụng GCP để cung cấp khả năng mở rộng
   • Hàm không máy chủ
   • Kubernetes
   • Dịch vụ máy học
   • Kỹ thuật dữ liệu
  • Firebase
  • Nền tảng Google Maps
  • TensorFlow
  • Ứng dụng web tiến bộ
  • Flutter
  • Trợ lý / Hành động trên Google
  • Các sản phẩm hoặc nền tảng khác của Google
 • Có thể bao gồm các dự án nguồn mở khác nhưng phải làm rõ trường hợp này (làm như vậy trong mã là đủ).
 • Một nhóm không thể sử dụng lại hoặc gửi lại một dự án đã gửi trước đó.
 • Bạn phải có một video được gửi tới YouTube có thời lượng tối đa là 120 giây và phải đáp ứng các tiêu chí sau:
  1. Đây không được là nội dung xúc phạm, phản cảm, đe doạ, phỉ báng, miệt thị, bôi nhọ hoặc chứa bất kỳ nội dung nào không phù hợp, khiếm nhã, khiêu dâm, tục tĩu, khiếm nhã, hành hung, vu khống, phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào hoặc kích động hận thù hay gây hại đối với bất kỳ nhóm hay người nào, hoặc không tuân theo chủ đề và tinh thần của Cuộc thi theo quyết định của Google.
  2. Video không được chứa nội dung, tài liệu hoặc bất kỳ yếu tố nào trái pháp luật hoặc vi phạm hay trái với tất cả các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, tỉnh hoặc địa phương, cũng như các luật hoặc quy định ở bất kỳ tiểu bang nào mà video được tạo.
  3. Tôi không được chứa bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc yếu tố nào hiển thị bất kỳ quảng cáo, khẩu hiệu, biểu tượng, nhãn hiệu của bên thứ ba nào hoặc cho biết nội dung tài trợ hoặc chứng thực của bên thứ ba, pháp nhân thương mại hoặc không theo tinh thần của Cuộc thi, theo quyết định của Nhà tài trợ.
  4. Đây phải là tác phẩm gốc, chưa được xuất bản, không chứa, kết hợp hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc phần tử nào thuộc sở hữu của một bên hoặc pháp nhân.
  5. Tệp này không được chứa nội dung, yếu tố hoặc tư liệu vi phạm quyền công khai, quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
  6. Tôi không được dài hơn 120 giây. Nếu dài hơn thời gian này, ban giám khảo sẽ chỉ đánh giá 120 giây đầu tiên.
  7. Bản minh họa phải hiển thị ứng dụng đang hoạt động của bạn. Phải hiển thị cách người dùng sẽ tương tác với mã tuỳ chỉnh do nhóm xây dựng chạy thông qua giao diện Người dùng.

GIỚI HẠN MỘT (1) MỖI NGƯỜI MỞ. Các mục tiếp theo sẽ bị loại. Tất cả bài thi của Vòng 1 phải được nhận muộn nhất vào 11:59 đêm (PT) ngày 31 tháng 3 năm 2023. Tất cả bài thi của Vòng 2 phải được nhận muộn nhất vào 11:59 đêm (PT) ngày 5 tháng 6 năm 2023. Các mục nhập sẽ không có giá trị nếu toàn bộ hoặc một phần không đọc được, không đầy đủ, bị hư hỏng, bị thay đổi, giả mạo, có được thông qua gian lận hoặc gửi trễ. Tất cả bài dự thi sẽ được xem là do chủ tài khoản được cho phép sử dụng địa chỉ email đã gửi tại thời điểm tham gia khởi tạo và người chiến thắng tiềm năng có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng là chủ tài khoản được uỷ quyền cho địa chỉ email đó. "Chủ tài khoản được uỷ quyền" là thể nhân được chỉ định cho một địa chỉ email bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet, nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hoặc tổ chức khác chịu trách nhiệm chỉ định địa chỉ email cho miền.

Trong Thời gian diễn ra cuộc thi, Nhà tài trợ, các đại lý của Nhà tài trợ và/hoặc Ban giám khảo (được định nghĩa bên dưới) sẽ tiến hành đánh giá từng Bài thi để đảm bảo rằng bài dự thi đó đáp ứng các Yêu cầu. Nhà tài trợ, dựa vào sự đánh giá riêng của chính mình, giữ quyền tước bỏ điều kiện tham gia của bất kỳ người tham gia nào gửi Bài thi không đáp ứng Yêu cầu.6. Đánh giá:

Mỗi hạng mục sẽ được đánh giá bởi một ban chuyên gia là nhân viên của Nhà tài trợ và/hoặc là thành viên đã đăng ký của chương trình Chuyên gia dành cho nhà phát triển của Google và/hoặc là nhân viên của UNICEF và/hoặc Liên Hợp Quốc (“Giám khảo”).

Lượt gửi vòng 1: Người tham gia gửi bài dự thi từ ngày 17 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Vòng 1: Đánh giá: Từ khoảng ngày 11 tháng 4 năm 2023 đến ngày 3 tháng 5 năm 2023, mỗi Bài đánh giá sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí đánh giá bên dưới.

100 mục hàng đầu: Trong số tất cả các mục ban đầu của vòng 1, Ban giám khảo sẽ chọn ra 100 bài thi hàng đầu. Những nhóm gửi 100 mục hàng đầu này sẽ có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia để cải thiện giải pháp trước khi gửi lại Bài đánh giá trong vòng 2.

Lượt gửi vòng 2: Người tham gia từ 100 mục hàng đầu sẽ gửi lại bài đăng của họ trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 5 năm 2023 đến ngày 2 tháng 6 năm 2023.

Đánh giá vòng 2: Từ khoảng ngày 7 tháng 6 năm 2023 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023, mỗi Bài đánh giá vòng 2 sẽ được đánh giá lại bởi Ban giám khảo dựa trên các tiêu chí đánh giá bên dưới.

10 bài dự thi hàng đầu: Trong số tất cả bài dự thi trong Vòng 2, Ban giám khảo sẽ chọn ra 10 bài dự thi tiềm năng nhất dựa trên các tiêu chí đánh giá bên dưới. 10 người chiến thắng tiềm năng nhất sẽ có cơ hội giới thiệu các mục của mình trong sự kiện trực tuyến Thử thách giải pháp thử thách năm 2023 trực tuyến.

3 hạng mục nhập hàng đầu: Trong sự kiện phát trực tiếp, Ban giám khảo sẽ chọn ra 3 giải thưởng tiềm năng nhất cho Cuộc thi giải pháp năm 2023 dựa trên các tiêu chí đánh giá bên dưới áp dụng cho những bài dự thi được trình bày trong buổi phát trực tiếp Thử thách giải pháp năm 2023.Tiêu chí đánh giá

  Tác động (25 điểm)

  1. Mục nhập có thiết lập một thử thách rõ ràng bằng cách sử dụng tuyên bố vấn đề của họ không? (5 điểm)
  2. Họ có giải thích rõ ràng các mục tiêu và mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà họ đã chọn cho giải pháp của mình không và tại sao? (5 điểm)
  3. Phản hồi của người dùng, thử nghiệm và lặp lại (5 điểm)
   • Nhóm này có mô tả rõ ràng ba điểm phản hồi mà họ nhận được từ người dùng thực và các bước họ cần thực hiện để thử nghiệm chúng không?
   • Có bằng chứng về những gì nhóm đã tìm hiểu và cách giải pháp lặp lại dựa trên phản hồi của người dùng không?
  4. Giải pháp này có giải quyết được thách thức (và tuyên bố vấn đề) mà nhóm đã xác định không? Nhóm này có mô tả đầy đủ về mức độ thành công của giải pháp bằng cách sử dụng các chỉ số, mục tiêu và kết quả không? (5 điểm)
  5. Có bằng chứng về các bước tiếp theo không? Nhóm có hiển thị kế hoạch rõ ràng để mở rộng trong tương lai cho nhiều đối tượng hơn nếu họ tiếp tục không? (5 điểm)
 1. Công nghệ (25 điểm)
  1. Nhóm này có mô tả rõ ràng các khía cạnh sau: cấu trúc, thành phần cấp cao, trách nhiệm của từng thành phần, sản phẩm cụ thể và nền tảng mà họ triển khai không? Nhóm đã giải thích rõ ràng họ đã sử dụng công nghệ nào của Google chưa và tại sao? (5 điểm)
  2. Giải pháp này có triển khai mọi thành phần kỹ thuật cần thiết để giải quyết thách thức đó không? (5 điểm)
  3. Kiểm thử và lặp lại mã (5 điểm)
   • Nhóm có nhấn mạnh một thách thức họ phải đối mặt trong quá trình xây dựng mã, cách họ giải quyết vấn đề, cũng như các quyết định kỹ thuật và cách triển khai họ đã đưa ra không? Nhóm có đưa ra hướng dẫn chạy mã của họ không?
  4. Phần minh họa video có cho thấy một ứng dụng đang hoạt động thực tế (không phải là bản minh hoạ) và cách người dùng tương tác với giải pháp này không? Bản minh họa có cho thấy cách giải pháp này sử dụng hiệu quả và thích hợp các tính năng của công nghệ hoặc nền tảng Google đã chọn không? (5 điểm)
  5. Giải pháp này (ở dạng hiện tại hay thay đổi về cấu trúc nhỏ) có thể hỗ trợ nhiều người dùng hơn và tăng quy mô không? (5 điểm)


 2. Trọng tài sẽ đánh giá và phân bổ điểm cho từng Mục nhập gồm các điểm dựa trên các tiêu chí đánh giá được liệt kê ở trên. Trong những bài dự thi ở Vòng 1, 100 bài thi hàng đầu nhận được điểm số tổng thể cao nhất sẽ được chọn vào danh sách 100 bài hát hàng đầu tiềm năng. Trong những bài dự thi Vòng 2, 10 bài hàng đầu nhận được điểm số tổng thể cao nhất sẽ được chọn làm (10 ứng viên thắng cuộc hàng đầu). Trong nhóm 10 người thắng cuộc tiềm năng nhất, ban giám khảo sẽ chọn chính thức 3 người thắng cuộc tiềm năng nhất cho Thử thách giải pháp năm 2023 dựa trên các tiêu chí đánh giá nêu trên được áp dụng cho các bài dự thi được phát trực tiếp vào Ngày minh hoạ giải pháp năm 2023. Từ 10 mục hàng đầu được trình bày tại Buổi phát trực tiếp thử thách giải pháp năm 2023, 3 mục hàng đầu nhận được điểm số tổng thể cao nhất sẽ được chọn là 3 ứng viên chiến thắng tiềm năng nhất trong Thử thách giải pháp năm 2023. Trong trường hợp bị ràng buộc, Bài thi đã nhận được điểm số cao hơn từ Ban giám khảo trong danh mục “Phản hồi/Thử nghiệm/Lặp lại” sẽ được chọn là một trong những(những) người thắng cuộc tiềm năng. Trong trường hợp ứng viên thắng cuộc bị loại vì bất kỳ lý do gì, Bài thi nhận được tổng điểm cao tiếp theo sẽ được chọn làm Người chiến thắng tiềm năng.

  Vào hoặc vào khoảng ngày 19 tháng 6 năm 2023, (1) người thắng cuộc tiềm năng nhất sẽ được chọn và thông báo qua điện thoại và/hoặc email theo quyết định của Nhà tài trợ. Nếu ứng viên thắng cuộc không phản hồi thông báo trong vòng 5 ngày kể từ lần thông báo đầu tiên, thì ứng viên thắng cuộc tiềm năng đó sẽ bị loại và ứng viên chiến thắng tiềm năng khác sẽ được chọn trong số những bài dự thi đủ điều kiện nhận được dựa trên tiêu chí đánh giá được mô tả ở đây. Đối với thông báo qua điện thoại, thông báo như vậy sẽ được coi là thông báo khi người chiến thắng tiềm năng tham gia vào một cuộc trò chuyện trực tiếp với Nhà tài trợ, hoặc khi một thông báo được để lại trên dịch vụ thư thoại hoặc máy trả lời của người chiến thắng tiềm năng, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước. Ngoại trừ những trường hợp bị cấm theo luật, mỗi người thắng cuộc tiềm năng có thể được yêu cầu ký và trả lại bản Tuyên bố về tình trạng đủ điều kiện, Trách nhiệm pháp lý và Bản phát hành công khai, đồng thời cung cấp thêm thông tin mà Nhà tài trợ có thể yêu cầu. Trong trường hợp người chiến thắng tiềm năng là trẻ vị thành niên, thì cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ phải ký giấy tờ và trả lại giấy tờ như mô tả trong tài liệu này. Tất cả các yêu cầu về thông báo cũng như các yêu cầu khác trong những Quy tắc này đều sẽ được thực thi nghiêm ngặt.

  Trong trường hợp không nhận được đơn đăng ký tham gia, giải thưởng sẽ không được trao. Quyết định của các thẩm phán là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc.  7. GIẢI PHÁP CHO NGƯỜI CHIẾN THẮNG CUỘC THI:

  • 50 mục nhập hàng đầu: Sẽ nhận được áo phông có thương hiệu (ARV: $15). 1 cho mỗi học viên trong mỗi nhóm đủ điều kiện. Tất cả các đội đủ điều kiện sẽ nhận được Chứng chỉ.
  • 10 bài viết hàng đầu (tối đa 4 người tham gia mỗi Bài viết): sẽ có cơ hội giới thiệu các bài dự thi của mình với nhân viên của Google và các nhà phát triển trên khắp thế giới trong Ngày diễn ra thử thách giải pháp năm 2023, dịch vụ cố vấn trực tuyến của nhân viên Google và GDE, bao gồm cả hộp quà tặng (có Sản phẩm mang thương hiệu: Áo phông, hình dán, ba lô, v.v.; Xe ARV: 250 USD).
   Vòng chung kết cuộc thi (tối đa 4 người tham gia mỗi bài dự thi): Mỗi cá nhân trong số 7 nhóm được công nhận bổ sung sẽ nhận được Phần thưởng tiền mặt trị giá 1.000 USD cho mỗi học viên. Số tiền thắng cho mỗi đội đủ điều kiện sẽ không vượt quá 4.000 đô la.
  • 3 người chiến thắng cuộc thi hàng đầu (tối đa 4 người tham gia cho mỗi bài dự thi): Mỗi cá nhân trong 3 đội chiến thắng sẽ nhận được Phần thưởng là tiền mặt trị giá 3.000 USD. Số tiền thắng cho mỗi đội đủ điều kiện sẽ không vượt quá 12.000 đô la.

  Ngoài ra, Nhóm chiến thắng sẽ xuất hiện trên(các) kênh của Google Developers để xuất bản và chia sẻ câu chuyện của họ với những đối tượng phù hợp.

  Tỷ lệ chiến thắng bất kỳ giải thưởng nào tùy thuộc vào số lượng bài dự thi đủ điều kiện nhận được vào hoặc trước 31:59 ngày 31 tháng 3 năm 2023 (PT) và kỹ năng của người tham gia. Nhà tài trợ sẽ nhận được phần thưởng trong khoảng 10 đến 12 tuần kể từ khi nhận được tài liệu cuối cùng. Không được chuyển nhượng, thay thế hoặc quy đổi ra tiền mặt đối với(các) giải thưởng, ngoại trừ theo quyết định riêng của Nhà tài trợ. Nhà tài trợ giữ quyền thay thế giải thưởng, toàn bộ hoặc một phần, có giá trị bằng tiền tương đương hoặc lớn hơn nếu một giải thưởng không có khả năng trao, toàn bộ hoặc một phần, như được mô tả vì bất kỳ lý do gì. Giá trị chịu sự điều chỉnh của điều kiện thị trường có thể biến động và mọi sự chênh lệch giữa giá trị thị trường thực tế và ARV sẽ không được tính. (Các) giải thưởng có thể phải tuân theo các quy định hạn chế và/hoặc giấy phép và có thể cần thêm phần cứng, phần mềm, dịch vụ hoặc dịch vụ bảo trì thì mới sử dụng được. Người chiến thắng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc sử dụng(các) giải thưởng theo đúng điều kiện do(các) nhà sản xuất của chương trình, cũng như mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc sử dụng, sửa chữa hoặc bảo trì. Pháp nhân của cuộc thi chưa thực hiện, và Pháp nhân cuộc thi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ sự đảm bảo, tuyên bố hay đảm bảo nào, thể hiện hay ngụ ý, trên thực tế, liên quan đến (các) giải thưởng, liên quan đến việc sử dụng, giá trị hoặc hưởng lợi (các) giải thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng, điều kiện cơ bản, khả năng bán hoặc tính phù hợp của một mục đích cụ thể, ngoại trừ bất kỳ sự bảo đảm tiêu chuẩn nào có thể áp dụng cho bất kỳ thành phần nào.

  Phần thưởng bằng tiền. Giải thưởng sẽ được trao bằng đô la Mỹ và có thể được chuyển bằng hình thức tiền mặt, thẻ quà tặng hoặc hình thức tương đương tiền mặt khác. Google có thể hợp tác với một bên thứ ba được ủy quyền để quy đổi tiền thưởng thành nội tệ. Bạn hiểu rằng Google có toàn quyền chọn tỷ giá hối đoái nào áp dụng để chuyển đổi bất kỳ giải thưởng tiền tệ nào thành đơn vị tiền tệ không phải bằng đô la Mỹ.  8. CÁC NGƯỜI CHIẾN THẮNG KHÁC:

  Một mục tham gia bình chọn được bình chọn công khai (bất kỳ ai gồm cả người tham gia, học sinh, bạn bè và/hoặc thành viên gia đình tham gia chương trình, người xem trong Ngày trình diễn giải pháp năm 2023 sẽ có thể bình chọn cho bài viết yêu thích trong số 10 bài viết hàng đầu). Mục nhận được nhiều lượt bình chọn nhất từ người xem công khai trong Ngày minh hoạ giải pháp năm 2023 sẽ được chọn là(những) người thắng cuộc tiềm năng được bình chọn công khai. (Những) người chiến thắng tiềm năng được bình chọn công khai sẽ nhận được thêm một bộ quà tặng tuỳ chỉnh (ARV: 129 USD).  9. THUẾ:

  CÁC THANH TOÁN CHO NGƯỜI CHIẾN THẮNG TIỀM NĂNG PHẢI TUÂN THEO YÊU CẦU RÕ RÀNG ĐÓ ĐƯỢC GỬI ĐẾN GOOGLE TẤT CẢ TÀI LIỆU ĐƯỢC GOOGLE YÊU CẦU ĐỂ CHO PHÉP TUÂN THỦ TẤT CẢ TRẠNG THÁI ÁP DỤNG, HOA KỲ, ĐỊA PHƯƠNG VÀ NƯỚC NGOÀI (TỐI ƯU HOÁ) CÁC YÊU CẦU VỀ THUẾ VÀ. TẤT CẢ CÁC XÁC NHẬN RIÊNG CHO MỌI CHI PHÍ GOOGLE PHẢI ĐƯỢC LUẬT PHÁP GIỮ LẠI. TẤT CẢ CÁC CHIẾT DANH THỰC HIỆN NÊN CÁC KHÁCH HÀNG NHỚ ÍT TRÁCH NHIỆM. Để nhận phần thưởng, người chiến thắng tiềm năng phải gửi tài liệu thuế mà Google yêu cầu hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành cho Google hoặc cơ quan thuế có liên quan, theo quy định của luật hiện hành, bao gồm cả luật của quốc gia nơi người chiến thắng tiềm năng có liên quan. (Những) người thắng cuộc tiềm năng có trách nhiệm đảm bảo rằng họ tuân thủ tất cả các luật thuế hiện hành và các yêu cầu về hồ sơ. Nếu người chiến thắng tiềm năng không cung cấp các tài liệu như vậy hoặc không tuân thủ luật đó, giải thưởng có thể bị huỷ và Google có thể, theo quyết định riêng của mình, chọn người chiến thắng tiềm năng thay thế.  10. ĐIỀU KIỆN CHUNG:

  Tất cả các luật và quy định của liên bang, tiểu bang, tỉnh và địa phương đều được áp dụng. Google giữ quyền tước bỏ điều kiện tham gia Cuộc thi nếu, theo quyết định riêng của Google, Google cho rằng người tham gia đã cố gắng phá hoại hoạt động chính đáng của Cuộc thi bằng cách gian lận, lừa gạt hoặc thực hiện các thủ đoạn, gây khó chịu, lợi dụng, đe doạ hoặc quấy rối bất kỳ người tham gia nào khác.  11. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

  Khi gửi Bài thi trong Cuộc thi này, người dự thi đảm bảo và tuyên bố rằng họ sở hữu hoặc có quyền sử dụng tài sản trí tuệ trong Bài thi để phục vụ bài thi. Ngoài ra, người tham gia đồng ý rằng nếu bất kỳ phần nào của Bài thi sẽ được coi là thuộc quyền sở hữu của người tham gia, thì người này sẽ cấp cho Google giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, toàn cầu, miễn phí bản quyền và không sử dụng, sao chép, trình diễn công khai, tạo công khai phái sinh từ bất kỳ Bài thi nào mà Người tham gia chỉ gửi để thử nghiệm và đánh giá; Người tham gia đặc biệt đồng ý rằng Google sẽ có quyền sử dụng, tái tạo, trình diễn công khai và hiển thị công khai Bài thi liên quan đến quảng cáo và quảng bá Cuộc thi thông qua hình thức liên lạc công khai hoặc các nhóm khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp ảnh chụp màn hình, ảnh động và đoạn video cho mục đích quảng cáo.  12. QUYỀN RIÊNG TƯ:

  Người tham gia xác nhận và đồng ý rằng Google có thể thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp trong quá trình đăng ký và Cuộc thi, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email. Google sẽ sử dụng thông tin này theo Chính sách quyền riêng tư của mình (http://www.google.com/policies/privacy/), bao gồm cả việc quản lý Cuộc thi và xác minh danh tính, địa chỉ bưu chính và số điện thoại của Người tham gia trong trường hợp có người tham gia nhận giải thưởng.

  Thông tin của Người tham gia cũng có thể được chuyển đến các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của Người tham gia, bao gồm cả Hoa Kỳ. Các quốc gia khác đó có thể không có các luật và quy định về quyền riêng tư giống như ở quốc gia cư trú của Người tham gia.

  Nếu người tham gia không cung cấp các dữ liệu bắt buộc theo yêu cầu tại thời điểm đăng ký, Google giữ quyền tước quyền tham gia Chương trình này.

  Người tham gia có quyền yêu cầu truy cập, xem xét, chỉnh sửa hoặc xoá bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do Google nắm giữ liên quan đến Cuộc thi bằng cách gửi thư cho Google theo địa chỉ email này: developerstudentclubs-support@google.com.  13. CÔNG KHAI:

  Khi chấp nhận phần thưởng, người tham gia đồng ý cho phép Nhà tài trợ và đại lý của họ sử dụng tên và/hoặc thông tin tương tự của họ để tham gia quảng cáo và quảng bá mà không cần trả phí thêm, trừ phi bị cấm theo luật.  14. BẢO ĐẢM, BỒI THƯỜNG VÀ PHÁT HÀNH:

  Người tham gia đảm bảo rằng Bài thi của họ là tác phẩm gốc của chính mình, do đó, họ là chủ sở hữu và độc quyền duy nhất của Bài thi đã gửi và họ có quyền gửi Bài thi trong Cuộc thi và cấp mọi giấy phép cần thiết. Mỗi người tham gia đồng ý không gửi bất kỳ Đơn đăng ký nào (1) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu nào của bên thứ ba, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp, quyền cá nhân hoặc đạo đức hoặc bất kỳ quyền nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền riêng tư, công khai hoặc nghĩa vụ bảo mật; hoặc (2) vi phạm luật tiểu bang hoặc liên bang hiện hành.

  Trong phạm vi tối đa mà luật pháp cho phép, mỗi người tham gia bồi thường và đồng ý tiếp tục bồi thường cho Đơn vị tổ chức cuộc thi bồi thường từ và đối với bất kỳ trách nhiệm, khiếu nại, nhu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí và chi phí phát sinh từ bất kỳ hành động, sự mặc định hoặc sự thiếu sót nào của người tham gia và/hoặc sự vi phạm bất kỳ bảo đảm nào được nêu trong tài liệu này. và và

  Người tham gia không đưa ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến: (a) bất kỳ sự cố hoặc vấn đề nào khác với Trang web cuộc thi; (b) bất kỳ lỗi nào trong việc thu thập, xử lý hoặc giữ lại thông tin dự thi; hoặc (c) bất kỳ lỗi đánh máy hoặc lỗi nào khác trong việc in, việc cung cấp hoặc thông báo về bất kỳ giải thưởng hoặc người chiến thắng nào.  15. LOẠI TRỪ:

  Bất kỳ thông tin sai lệch nào được đưa ra trong bối cảnh Cuộc thi của bất kỳ người tham gia nào liên quan đến danh tính, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email, quyền sở hữu hoặc không tuân thủ các Quy tắc này hoặc những thông tin tương tự đều có thể dẫn đến việc người tham dự bị loại khỏi Cuộc thi ngay lập tức.  16. MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC:

  đảm đảm  17. QUYỀN HUỶ, THAY ĐỔI HOẶC KHÔNG CÔNG BỐ:

  Google cũng giữ quyền tước bỏ điều kiện tham gia của bất kỳ người dự thi nào can thiệp vào quy trình gửi hoặc bất kỳ phần nào khác của Cuộc thi hoặc Trang web Cuộc thi. Bất kỳ hành động nào của người tham gia cố tình gây thiệt hại cho bất kỳ trang web nào, bao gồm cả Trang web của Cuộc thi hoặc phá hoại hoạt động chính đáng của Cuộc thi đều là vi phạm luật hình sự và luật dân sự, đồng thời cố gắng làm như vậy; Google giữ quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại từ bất kỳ người tham gia nào trong phạm vi tối đa của luật hiện hành.  18. KHÔNG phải LÀ ƯU ĐÃI HOẶC HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC:

  Trong bất kỳ trường hợp nào, việc gửi bài tham gia Cuộc thi, trao giải thưởng hoặc bất kỳ điều gì trong các Quy tắc này đều được hiểu là đề nghị hoặc hợp đồng lao động với Google hoặc Pháp nhân cuộc thi. Bạn xác nhận rằng bạn đã tự gửi Bài thi và không tự tin hay tin tưởng. Bạn xác nhận rằng không có mối quan hệ bí mật, ủy thác, đại lý hoặc mối quan hệ hay hợp đồng ngầm ẩn nào khác giữa bạn và Google hoặc các Pháp nhân tham gia cuộc thi và không có mối quan hệ nào như vậy được thiết lập thông qua việc bạn gửi Bài thi theo những Quy tắc này.  19. SỰ KIỆN ĐÀO TẠO VÀ CÁCH THAM KHẢO VỀ QUY TRÌNH TƯ GIÁP:

  Các quy tắc này sẽ chịu sự điều chỉnh, tuân theo và được hiểu theo luật pháp của Tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngoại trừ mọi xung đột về các quy tắc luật. Nếu bất kỳ điều nào trong những Quy định này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được thì mọi điều khoản còn lại ở đây sẽ vẫn có hiệu lực hoàn toàn. Trong phạm vi được luật pháp cho phép, các quyền khởi kiện, yêu cầu bồi thường theo lệnh hoặc đưa ra bất kỳ quyền yêu cầu nào khác đối với tư pháp hoặc bất kỳ thủ tục nào khác trong trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Cuộc thi này thì tất cả người tham gia đều được miễn trừ bất kỳ và tất cả các quyền đó.  20. CHIA SẺ:

  Bằng việc tham gia Cuộc thi, bạn đồng ý rằng thẩm quyền tài phán duy nhất đối với mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc nhu cầu có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến Cuộc thi sẽ được quyết định bằng phương thức trọng tài ràng buộc. Mọi tranh chấp giữa bạn và Google dưới bất kỳ hình thức nào hoặc có bất kỳ bản chất gì phát sinh từ các Quy tắc này đều sẽ được gửi đến Dịch vụ trọng tài và dàn xếp tư pháp ("JAMS") để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo quy tắc, sau đó có hiệu lực tại khu vực San Jose, California, Hoa Kỳ, trước khi một trọng tài được cả hai bên thống nhất. Các bên đồng ý chia sẻ đều chi phí trọng tài phát sinh.  21. DANH SÁCH CỦA NGƯỜI CHIẾN THẮNG:

  Bạn có thể yêu cầu cung cấp danh sách những người thắng cuộc sau ngày 1 tháng 8 năm 2023 nhưng trước ngày 1 tháng 3 năm 2024 bằng cách gửi phong bì có đóng dấu địa chỉ của mình tới:

  Google LLC
  1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 Hoa Kỳ

  (Cư dân Vermont không cần cung cấp bưu phí).